English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

10901. Gönderilen veriler, CurrentRow'un bu değeri için geçersiz olan bir sonraki TableRow'u istiyor: X
10902. connectionId ayarlama işlemi özel durum döndürdü.
10903. Bağımsız değişken sayısı adlandırılmış bağımsız değişken sayısından fazla olmalıdır.
10904. Geçersiz veri noktası değeri adı. Y değeri dizininin sıfırdan büyük olması gerekiyor.
10905. Bu koleksiyonda 'X' adlı bir bağımsız değişken yok.
10906. GridView içinde İptal olayı oluşturulduğunda harekete geçirilir.
10907. 'X' kaynağı 'Y' günlüğünde kayıtlı değil. ('Z' günlüğünde kayıtlı.) Source ve Log özellikleri eşleşmeli ya da Log özelliğini boş dize olarak ayarlamalısınız (bu durumda otomatik olarak Source özelliğine eşlenir).
10908. Erişimcinin bu konuma yazması için yeterli bayt kalmamış.
10909. Koleksiyon değerine erişilmeye çalışılırken özel durum oluştuğundan 'X' koleksiyonu veriyle doldurulamıyor. Koleksiyon, IEnumerable veya T[] değilse, ICollection uygulamalı ve varsayılan oluşturucuyla önceden başlatılmış veya yazılabilir olmalıdır.
10910. 'X' işlemi yanıt biçimi olarak bunu desteklemiyor: 'Y'.
10911. Yapılandırma sistemi yalnızca bir kere ayarlanabilir. Yapılandırma sistemi zaten ayarlı
10912. MSB3258: "X" birincil başvurusu çözümlenemedi, çünkü geçerli hedef çerçevedeki "Z" sürümünden daha yüksek olan "Y" sürümüne sahip "Derleme Adı " .NET Framework derlemesine dolaylı bir bağımlılığı var.
10913. Denetim kendi kendisinin sahibi olamaz.
10914. 'X' veri kaynağı sıralamayı, ancak veri kaynağının DataSourceMode'u olarak DataSet ayarlandığında destekler.
10915. 'X' bağımsız değişkeni null değer içeriyor.
10916. ThreeLineBreak grafik türü - Grafik nesnesine yönelik başvuru alınamıyor.
10917. Seçili kişiselleştirme sağlayıcı tarafından kişiselleştirme durumu yüklenemedi.
10918. İşlenecek sahnede çalışan çok fazla kabartma var.
10919. Seri hale getirici olmadığından araç kutusu öğesinin serisi kaldırılamadı.
10920. CommandType numaralandırma değeri X geçersiz.
10921. Seri veri noktaları Tür Adı türü değerleri desteklemiyor. Yalnızca bu tür değerler kullanılabilir: Double, Decimal, Single, int, long, uint, ulong, String, DateTime, short, ushort.
10922. Eksen etiketleri stili.
10923. Bu konumu düzenlemeden önce uygulanması gereken yapılandırmalardan farklı yapılandırmaları düzenlemektesiniz. Diğer pencerelerde yapılan değişiklikleri kaydetmek, pencereleri kapatmak ve yeni bir pencere açmak istiyor musunuz?
10924. Geçersiz arama başlangıcı.
10925. Tamamlanan İş Akışları
10926. Uygulamanın Tür Adı türündeki başlatma öncesi Yöntem adı başlatılma yöntemi, şu hata iletisini içeren bir özel durum oluşturdu: X.
10927. İstemci oturum açmadan önce bağlantı başlatma işlemi sırasında oluşan bir hata nedeniyle bağlantı kuramadı. Olası nedenlerden bazıları şunlardır: istemci SQL Server'ın desteklenmeyen bir sürümüne bağlanmaya çalıştı; sunucu yeni bağlantı kabul edemeyecek kadar meşguldü; veya sunucuda bir kaynak sınırlandırması vardı (yetersiz bellek veya izin verilen en fazla bağlantı sayısı).
10928. Kalıcı olmayan bloklar yalnızca yürütülen hiç alt öğe olmadığında ayarlanabilir.
10929. Metnin dönüştürüldüğünü mü yoksa kodlandığını mı belirler.
10930. İşlem protokolü işleyicisi durdurulmaya çalışılırken hata oluştu.
10931. İkili olmayan FTP istek modunda önbelleğe alma desteklenmez.
10932. Yalnızca sistem tarafından sağlanan türler GetUninitializedObject yöntemine geçirilebilir. 'X' geçerli bir tür örneği değildir.
10933. MSB4205: Bu çözümdeki web sitesi projesi v2.0 çalışma zamanını hedefliyor ancak bu yüklenmemiş.
10934. Desteklenen çalışma zamanı eksik özel durumu.
10935. Fare düğüm üzerinde dolaştığında uygulanacak stil (ancak istemci komut dosyası etkinleştirildiğinde kullanılabilir).
10936. Bir uygulama için varsayılan kimlik doğrulama modunu belirtir.
10937. Bit eşlem meta verileri değiştirilemez.
10938. SSPI içeriğinin geçerlilik zamanı alınamıyor.
10939. Bitiş noktası yapılandırmasının sonucu 'Tür Adı' türünde standart bir bitiş noktası olduğundan, 'Y' standart bitiş noktası çeşidi 'X' olan bitiş noktası öğesinden yüklenemedi. Bitiş noktası öğesinin 'X' türünde veya bundan türetilen bir türde standart bir bitiş noktası ile sonuçlanan çeşitte olması gerekir.
10940. Sağlayıcı adlarından önce görüntülenen metin.
10941. Açılır menüyle ilişkilendirilmiş görüntü.
10942. Fare menünün statik bölümündeki bir öğe üzerinde dolaştığında uygulanacak stil (ancak istemci komut dosyası etkinleştirildiğinde kullanılabilir).
10943. Aynı &yayıncıdan gelen tüm derlemeler
10944. 'X' url'si kök öğe türü 'Tür Adı' olan XAML belgesini barındırıyor. Ancak 'Tür Adı' öğesine hizmet vermek için yapılandırılmış 'Tür Adı' HTTP işleyicisi türü IHttpHandler veya IHttpHandlerFactory türünde değil.
10945. messageId='Y' olan bir X iletisi, iletisi, üstbilgisi RelatesTo özelliğini içermediği için DiscoveryClient tarafından bırakıldı.
10946. MethodInfo, bir RuntimeMethodInfo olmalıdır.
10947. IsolationLevel Anlık Görüntüsüne sahip işlemler yükseltilemez.
10948. Boyutu (X) bu taşıma veya ağ için desteklenen datagram boyutu üst sınırından büyük olduğundan ileti gönderilemedi. UDP datagramı için en büyük ileti boyutu ağ yapılandırmanıza bağlı olarak değişir ancak 65.507 bayttan büyük olamaz. Lütfen gönderdiğiniz iletilerin ağınızın sınırları içinde olduğundan emin olun.
10949. Yanıt Durumu = X.
10950. Doğrudan lambda parametresi başvuruları olan ifadeler seri hale getirilemez. Olasılıkla yanlış biçimlendirilmiş değişken başvurusu.
10951. Akış okunabilir değilken, geçersiz bir X çağırma denemesi.
10952. Halka grafiği yarıçapı olarak kullanılan yarıçapın yüzdesi.
10953. Eksen Türü
10954. IDataServiceQueryProvider.CurrentDataSource, DataService içindeki T'ye atanabilir türde bir nesne döndürmelidir.
10955. WatchForExit özelliği true olarak ayarlanırsa, ilişkili işlemden çıkıldığında bu olay oluşur.
10956. Alma işlemi sırasında hata oluştuğunda katalogda görüntülenen metin.
10957. Boş içerik için CMS imzası oluşturulamadı.
10958. InstanceValue'lardan oluşan adlandırılmış bir koleksiyonda (sözlük) null bir değer sağlandı. Null ad için sağlanan ad X idi. Null geçerli bir InstanceValue değildir. Null bir değer belirtmek için, InstanceValue oluşturucusuna null geçirerek null verilerle bir InstanceValue örneği oluşturun. Adlandırılmış bir değerin silinmesini istemek için, InstanceValue.DeletedValue kullanın.
10959. Huni boynu yüksekliğini alır veya ayarlar. Yalnızca önceden tanımlanmış bir huni şekli kullanıldığında geçerlidir.
10960. Alınan her baytta parite denetimi yapmak ve iletilen her baytı işaretlemek için kullanılan düzen.
10961. Bağımsız değişken Tür Adı türünde olmalıdır.
10962. Kuralı belirli kullanıcılara uygula.
10963. ReleaseLock çağrısından sonra alınan tüm kilitler serbest bırakılmadan ReaderWriterLock.RestoreLock çağrıldı.
10964. MSB4193: MSBuild.exe "X" konumunda bulunamadığı için alt düğüm olarak başlatılamadı. Gerekliyse, BuildParameters içinde veya MSBUILD_EXE_PATH ortam değişkeniyle birlikte doğru konumu belirtin.
10965. Yürütülen İş Akışları
10966. 'X' anahtarını bir bağımsız değişken izlemelidir.
10967. 'X', hata iletisi olmadan başarısız oldu, sonuç kodu: Y.
10968. MaxSize bu depo için tanımlanmamış. MaxSize erişimi gerektiren bir işlem gerçekleştirildi. Numaralama API'ları kullanılarak alınan depolar, depoyu açmak için kısmi bulgu kullanıldığı için iyi tanımlanmış bir MaxSize değerine sahip değildir.
10969. Menü öğesinin araç ipucu.
10970. PInvoke yöntemleri arabirimlerde bulunamaz.
10971. X konumunda geçersiz bir baytlık dal. İstenen dal: Y.
10972. 'X' hizmeti başka bir nesne tarafından zaten yayımlanmış.
10973. Varsayılan parametresiz yapım bulunamadı.
10974. Grafik öğesi adı boş olamaz.
10975. 'Sözleşme Adı' sözleşmesinde 'X' ek açıklamasına sahip en az bir işlem var; ancak 'Y' adresindeki sözleşme bitiş noktası için kullanılan bağlama gerekli 'Özellik Adı' bağlama özelliğini desteklemiyor. Sözleşme için kullanılan bağlamanın ReceiveContext yeteneğini desteklediğinden lütfen emin olun.
10976. Başlık - Kenarlık genişliğinin 0'a eşit veya 0'dan büyük olması gerekir.
10977. Durum Kodu
10978. Bu ObjectStateEntry örneği için RelationshipManager nesnesi döndürülemez. Yalnızca, bir varlığı temsil eden bir ObjectStateEntry ilişkili bir RelationshipManager'a sahiptir.
10979. Kayıt salt okunur olduğundan işlem tamamlanamıyor.
10980. Başarısız olan derlemenin URl'si:
10981. Özel etiketler koleksiyonu.
10982. Bu alanın içindeki altbilgiye uygulanan stil.
10983. Koleksiyon öğelerin kaldırılmasına izin vermiyor.
10984. Güvenlik ilkesi dağıtım paketi oluştur
10985. İzlenecek değişiklik olayını gösteren bayrak.
10986. Fiiller açılır menüsünün stili.
10987. En küçük ve en büyük RangeType belirtilmelidir.
10988. XML içinde bir DateTime değeri ayrıştırılırken bir hatayla karşılaşıldı.
10989. Kayıt defteri anahtarına yazılamıyor.
10990. Ayar için Xml serisi haline getirme kullanılamadı: Ayar.
10991. Etkinlik yazarının sağladığı 'Result' adlı RuntimeArgument'ın ArgumentDirection'ı Out ve türü Tür Adı olmalıdır. Bunun yerine, ArgumentDirection'ı X ve türü Tür Adı.
10992. Doğru olduğunda, yönetilen bağlantı biriktirmesinin kullanılması gerektiğini gösterir.
10993. Yol özelliği '/' ile başlamalı ve bir veya birden çok karakter içermelidir.
10994. Kullanılabilen ölçek ayracı sayısının üst sınırını ayarlar veya alır.
10995. CanSlip içeren saatler AutoReverse, AccelerationRatio veya DecelerationRatio içeren üst öğelere ve köklere sahip olamaz.
10996. Eşleme için kullanılmak üzere belirtilen 'Tür Adı' türü özgün 'Tür Adı' türünden devralınmalıdır.
10997. Append modunda açılmış bir dosyada, daha önceden varolan verilerin üstüne yazmak için geriye doğru arama yapılamaz.
10998. İstatistiksel Çözümlemeler – Serinin boyutu 1'den az ise, varyans hesaplanamaz.
10999. Sonuç kümesi başlatılmamış. X çağırmadan önce SendResultSetStart'ı çağırın.
11000. Kök etkinliğin bağımsız değişkenleri için sağlanan değerler kök etkinliğin gereksinimleri sağlamadı:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions