English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

3801. 'X' değerini ayarlamak için SetData kullanılamaz.
3802. Bağlantının geçerli durumu: açık.
3803. 'Tür Adı' türündeki Switch değeri 'Tür Adı' türünün karşılaştırma yöntemi parametresi için kullanılamaz
3804. Bu Sayfaya Web Bölümleri Ekle
3805. Geçerli bir OleAut tarihi değil.
3806. Load işleminin hedefi olan koleksiyonda ilişkili bir DataServiceContext bulunmalıdır.
3807. Öğe uzantısının dış adı boş olamaz.
3808. Kişiselleştirme etkinleştirilmedi. Enabled özelliği true olarak ayarlanmalı, kayıtlı bir kişiselleştirme sağlayıcısı seçilmeli ve sayfanın başlatılması tamamlanmalıdır.
3809. Yazılabilir bir özellik değil.
3810. Türde yalnızca bir TypeConverter özniteliğine izin verilir.
3811. TheAjaxFrameworkMode özelliği Init olayından sonra değiştirilemez.
3812. Dizininde tarayıcı dosyaları yok:: 'X'.
3813. Önceden başlatılan ToolboxItem'ın ToolName veya AssemblyName öğesi değiştirilemez.
3814. Kaynak veya hedef varlık silindi durumundaysa, ilişkinin durumu silindi veya ayrıldı durumundan başka bir duruma değiştirilemez.
3815. Trace Manager şu türde hizmet sağlamıyor: Tür Adı
3816. Bu işlem istek gönderildikten sonra gerçekleştirilemez.
3817. 'X' komut dosyasına birden çok defa başvuruldu. Microsoft AJAX komut dosyalarına açıkça başvuruyorsanız, ScriptManager'ın MicrosoftAjaxMode özelliğini Explicit olarak ayarlayın.
3818. Bu CLS dışı yöntem uygulanmadı.
3819. 'Y' metninden 'X' oluşturulamadı.
3820. Parametre boş olamaz.
3821. Bu seçenekle yalnızca yerleşik gruplar kullanılabilir.
3822. Yinelenen ad: 'X'.
3823. Bir hizmet sözleşmesini oluşturan işlemlerde kullanılan parametre adlarının hiçbiri null olmamalıdır.
3824. ServiceHost yönergesinde Service özniteliği olarak sağlanan veya system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations yapılandırma öğesinde sağlanan 'Tür Adı' türü bulunamadı.
3825. Parametre seri grubu boş olamaz. Seri içinde veri gruplandırmak için kullanılan veri kaynağında bir alan belirtmesi gerekiyor.
3826. XML dönüşüm dosyasının yolu.
3827. Nesne hedef türüyle eşleşmiyor.
3828. İşlem tamamlanamadı, olası iç kilitlenme.
3829. 'Derleme Adı ' derlemesi çözümlenemedi.
3830. 'Tür Adı' türü 'Yöntem adı' genel türü veya yöntemi için 'Y' tür parametresi olarak kullanılamaz. 'Tür Adı' null yapılabilir türü 'X' kısıtlamasına uymuyor.
3831. 'X' ve 'Y' dosyaları farklı diller kullanıyor; bu dosyaların birlikte derlenmesi gerektiğinden buna izin verilmez.
3832. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si tarafından çalışma zamanı işlemi ayarlandı. Yürütme DisplayName: 'B', InstanceId: 'C' olan 'A' Activity'sinde yalıtıldı.
3833. 'X' standart bitiş noktası için 'Y' yapılandırma bölümünde varsayılan bitiş noktası yapılandırması bulunamadı. Bunun nedeni uygulama için bir yapılandırma dosyası bulunamaması veya yapılandırma dosyasının 'Y' bölümünde eşleşen bitiş noktası yapılandırması bulunamaması olabilir.
3834. EntityContainer 'A' içinde, 'Y' AssociationSet içinde EntitySet'i 'X' olan End için Role sağlanmadı ve Relationship 'Z' içinde 'Tür Adı' türüyle eşleşebilecek birden fazla End var. End belirsizliğini ortadan kaldırmak için Role özniteliğini sağlayın.
3835. Bilinmeyen huni grafiği çizim stili: 'X'.
3836. Gösterge sütunu seri simgesi boyutu. (gösterge yazı tipi boyutunun yüzdesi cinsinden). Bu yalnızca seri için otomatik olarak oluşturulan öğelere uygulanabilir.
3837. 'Tür Adı' türündeki ImportDefinition bu bağlamda kullanılamaz. Yalnızca ReflectionModelServices.CreateImportDefinition tarafından parametreler temelinde oluşturulan alma tanımları desteklenir. Belirli bir alma tanımının bir üye temelinde mi yoksa parametre temelinde mi olduğunu belirlemek için ReflectionModelServices.IsImportingParameter kullanın.
3838. Fiil için gösterilecek görüntünün URL'si.
3839. Tüm kullanıcılar için geçerli olan ayarları görmek ve üzerlerinde değişiklik yapmak için sayfanın paylaşılan görünümüne geçin.
3840. URL'de geçersiz dizin.
3841. Class Name sınıfı için oluşturucu bulunamadı.
3842. Bu iş akışı öğesi zaten kalıcı olmayan bir blok ayarlamış. Bir iş akışı öğesi tarafından yalnızca bir kalıcı olmayan blok ayarlanabilir.
3843. 'X' gelen İstek-Yanıt url'sinde alınan bir ileti birden fazla bitiş noktası listesine yönlendirildi. İstek-Yanıt iletişiminde çok noktaya yayın desteklenmiyor.
3844. Tür Adı türündeki Özellik Adı özelliği temel türde ve gezinti özelliği olarak kullanılamaz.
3845. Değişmez değer bölümü veya parametre gibi birden fazla bölüm içeren bir yol kesimi bir tümünü yakalama parametresi içeremez.
3846. öğesi içinde tek bir öğeniz olabilir.</a><br /> 3847. <a href="/tr/H9S3N5J0/Formül-dört-dizi-girdi-verisi-istiyor-.aspx">Formül dört dizi girdi verisi istiyor.</a><br /> 3848. <a href="/tr/H9W3R0F4/Koşullu-derleme-simgelerini-tanımlar.aspx">Koşullu derleme simgelerini tanımlar</a><br /> 3849. <a href="/tr/H9X0F8A2/Beklenmeyen-dosya-sonu-.aspx">Beklenmeyen dosya sonu.</a><br /> 3850. <a href="/tr/H9Y0H7L1/varX-var-sayfasında-izin-verilen-bağımlılık-sayısı-sınırı-varY-var-doğrudan-veya-dolaylı-ve-bu-sınır-aşıldı-.aspx">'<var>X</var>' sayfasında izin verilen bağımlılık sayısı sınırı <var>Y</var> (doğrudan veya dolaylı) ve bu sınır aşıldı.</a><br /> 3851. <a href="/tr/H9Y9H1W3/Etiketler-otomatik-sığdırma-bayrağı-.aspx">Etiketler otomatik sığdırma bayrağı.</a><br /> 3852. <a href="/tr/I0A6H3B1/Özelliğin-türü-void-olamaz-.aspx">Özelliğin türü void olamaz.</a><br /> 3853. <a href="/tr/I0B2R3F5/Bu-olay-yürütülen-her-Select-ve-SelectCount-işleminden-önce-bir-kez-oluşturulur-.aspx">Bu olay yürütülen her Select ve SelectCount işleminden önce bir kez oluşturulur.</a><br /> 3854. <a href="/tr/I0B4O9L3/Belirtilen-tür-COMden-görünür-olmalıdır-.aspx">Belirtilen tür COM'den görünür olmalıdır.</a><br /> 3855. <a href="/tr/I0B5F8D1/Belge-biçimlendiricisi-bir-belgeyle-yapılandırılmalıdır-.aspx">Belge biçimlendiricisi bir belgeyle yapılandırılmalıdır.</a><br /> 3856. <a href="/tr/I0C1T9J1/varX-var-adı-ayrılmış-ve-kullanılamaz-.aspx">"<var>X</var>" adı ayrılmış ve kullanılamaz.</a><br /> 3857. <a href="/tr/I0C8Z0G1/Salt-yazılır-varÖzellik-Adı-var-özelliği-alınamıyor-.aspx">Salt yazılır '<var>Özellik Adı</var>' özelliği alınamıyor.</a><br /> 3858. <a href="/tr/I0D7D9N5/UI-türü-düzenleyici-sadece-Int32-türünü-temel-alan-sabit-listeleri-için-ayarlanabilir-.aspx">UI türü düzenleyici sadece Int32 türünü temel alan sabit listeleri için ayarlanabilir.</a><br /> 3859. <a href="/tr/I0E8C8P3/varY-var-konumunda-sanal-uygulama-kapatılmakta-olduğundan-varX-var-konumunda-hizmet-isteği-dağıtılamıyor-.aspx">'<var>Y</var>' konumunda sanal uygulama kapatılmakta olduğundan, '<var>X</var>' konumunda hizmet isteği dağıtılamıyor.</a><br /> 3860. <a href="/tr/I0F3L2E0/Veri-bağlamada-bu-düzeydeki-tüm-düğümler-için-varsayılan-değer-.aspx">Veri bağlamada bu düzeydeki tüm düğümler için varsayılan değer.</a><br /> 3861. <a href="/tr/I0F4K6U6/Bu-alandaki-öğeler-için-kullanılacak-şablon-.aspx">Bu alandaki öğeler için kullanılacak şablon.</a><br /> 3862. <a href="/tr/I0F5J3Z6/Bu-kod-araç-tarafından-oluşturuldu-.aspx">Bu kod araç tarafından oluşturuldu.</a><br /> 3863. <a href="/tr/I0F5Q5K1/Bu-yöntem-fazla-yükü-yalnızca-bir-iş-akışı-iş-parçacığından-çağrılabilir-.aspx">Bu yöntem fazla yükü yalnızca bir iş akışı iş parçacığından çağrılabilir.</a><br /> 3864. <a href="/tr/I0G3O0M2/Oluşturucu-yalnızca-bir-Reset-Add-veya-Remove-eylemini-destekler-.aspx">Oluşturucu yalnızca bir Reset, Add veya Remove eylemini destekler.</a><br /> 3865. <a href="/tr/I0I7H6G8/Tablo-adı-parametresi-null-veya-sıfır-uzunlukta-olamaz-.aspx">Tablo adı parametresi null veya sıfır uzunlukta olamaz.</a><br /> 3866. <a href="/tr/I0I9E2M5/Uygulama-Ayarları-Düzenle-Ekle.aspx">Uygulama Ayarları Düzenle/Ekle</a><br /> 3867. <a href="/tr/I0I9G9Z6/XML-dosyası-kaydedilemiyor.aspx">XML dosyası kaydedilemiyor</a><br /> 3868. <a href="/tr/I0J5S0J0/Trust-Manager-Question-Icon.aspx">Trust Manager Question Icon</a><br /> 3869. <a href="/tr/I0J9E8B4/ISO-2022-CN-Kodlama-Kod-sayfası-50229-desteklenmiyor-.aspx">ISO-2022-CN Kodlama (Kod sayfası 50229) desteklenmiyor.</a><br /> 3870. <a href="/tr/I0K7J4O0/Bağlanılacak-ip-ipv6-türü-bir-adres-bulunamıyor.aspx">Bağlanılacak ip/ipv6 türü bir adres bulunamıyor</a><br /> 3871. <a href="/tr/I0K7L6N3/varX-var-DiscoveryEndpointini-desteklemek-için-bir-ServiceDiscoveryBehavior-gerekiyor-Bu-hizmeti-bulunabilir-yapmak-için-kod-veya-yapılandırma-dosyası-yoluyla-bir-ServiceDiscoveryBehavior-ekleyin-.aspx">'<var>X</var>' DiscoveryEndpoint'ini desteklemek için bir ServiceDiscoveryBehavior gerekiyor. Bu hizmeti bulunabilir yapmak için kod veya yapılandırma dosyası yoluyla bir ServiceDiscoveryBehavior ekleyin.</a><br /> 3872. <a href="/tr/I0L2B8M6/kapasitesi-geçerli-boyuttan-küçüktü-.aspx">kapasitesi geçerli boyuttan küçüktü.</a><br /> 3873. <a href="/tr/I0L2C9L8/İkili-seri-oluşturma-şu-anda-LocalFileSettingsProvider-tarafından-desteklenmiyor-.aspx">İkili seri oluşturma şu anda LocalFileSettingsProvider tarafından desteklenmiyor.</a><br /> 3874. <a href="/tr/I0L3T9D7/Kullanıcı-oluştururken-hata-olduğunda-ortaya-çıktı-.aspx">Kullanıcı oluştururken hata olduğunda ortaya çıktı.</a><br /> 3875. <a href="/tr/I0M1E8W7/Olası-oluşturucu-özyinelemesi-algılandı-.aspx">Olası oluşturucu özyinelemesi algılandı.</a><br /> 3876. <a href="/tr/I0M3B4B5/TcpListener-bu-işlemi-gerçekleştirmeden-önce-dinlememelidir-.aspx">TcpListener bu işlemi gerçekleştirmeden önce dinlememelidir.</a><br /> 3877. <a href="/tr/I0M4Y8Z7/Parametreyi-içeren-Module-nesnesi-null-olamaz-.aspx">Parametreyi içeren Module nesnesi null olamaz.</a><br /> 3878. <a href="/tr/I0N0G4A2/MaxRange-varY-var-ile-aynı-türde-olmadığından-MinRange-varX-var-kabul-edilemiyor-MaxRange-ve-MinRange-değerlerinin-aynı-türde-olduğunu-doğrulayın-ve-yeniden-deneyin-.aspx">MaxRange <var>Y</var> ile aynı türde olmadığından MinRange <var>X</var> kabul edilemiyor. MaxRange ve MinRange değerlerinin aynı türde olduğunu doğrulayın ve yeniden deneyin.</a><br /> 3879. <a href="/tr/I0O7P3F5/varX-var-özel-öznitelikleri-için-geçersiz-değer-.aspx">'<var>X</var>' özel öznitelikleri için geçersiz değer.</a><br /> 3880. <a href="/tr/I0O8N0K5/Dönüş-bağımsız-değişkeninin-türü-geçerli-değil-.aspx">Dönüş bağımsız değişkeninin türü geçerli değil.</a><br /> 3881. <a href="/tr/I0P4B8H9/Ertelenmiş-yükleme-bölümü-içindeyken-kapatma-çağrısı-yapıldı-.aspx">Ertelenmiş yükleme bölümü içindeyken kapatma çağrısı yapıldı.</a><br /> 3882. <a href="/tr/I0P6Y4N7/Numaralandırıcıda-sıfırlama-desteklenmiyor-.aspx">Numaralandırıcıda sıfırlama desteklenmiyor.</a><br /> 3883. <a href="/tr/I0Q3D0B3/ObjectContextteki-varolan-nesne-varX-var-durumunda-Varolan-nesne-değiştirilmemiş-değiştirilmiş-veya-silinmiş-durumdayken-özgün-değerler-değiştirilebilir-.aspx">ObjectContext'teki varolan nesne <var>X</var> durumunda. Varolan nesne, değiştirilmemiş, değiştirilmiş veya silinmiş durumdayken özgün değerler değiştirilebilir.</a><br /> 3884. <a href="/tr/I0R0N1F8/Veritabanına-Eriş.aspx">Veritabanına Eriş</a><br /> 3885. <a href="/tr/I0R1K6K5/varTür-Adı-var-türü-birden-çok-COM-kayıt-iptal-etme-işlevine-sahip-.aspx">'<var>Tür Adı</var>' türü birden çok COM kayıt iptal etme işlevine sahip.</a><br /> 3886. <a href="/tr/I0R4D6Q2/ByteStreamMessageEncoder-MessageVersion-olarak-varX-var-sürümünü-desteklemiyor-.aspx">ByteStreamMessageEncoder, MessageVersion olarak '<var>X</var>' sürümünü desteklemiyor. </a><br /> 3887. <a href="/tr/I0S0L9G6/varYöntem-adı-var-statik-yöntemiyle-eşleyen-HttpResponseSubstitutionCallback-bulunamadı-.aspx">'<var>Yöntem adı</var>' statik yöntemiyle eşleyen HttpResponseSubstitutionCallback bulunamadı.</a><br /> 3888. <a href="/tr/I0S5V7G3/varad-alanı-var-XML-ad-alanındaki-varX-var-özniteliği-tanınmıyor-Öznitelik-adlarında-büyük-küçük-harf-ayrımı-olduğunu-unutmayın-.aspx">'<var>ad alanı</var>' XML ad alanındaki '<var>X</var>' özniteliği tanınmıyor. Öznitelik adlarında büyük/küçük harf ayrımı olduğunu unutmayın.</a><br /> 3889. <a href="/tr/I0T9P3Y2/varTür-Adı-var-nesne-türünün-varTür-Adı-var-veri-türüne-örtülü-olarak-dönüştürülmesi-desteklenmiyor-.aspx">'<var>Tür Adı</var>' nesne türünün '<var>Tür Adı</var>' veri türüne örtülü olarak dönüştürülmesi desteklenmiyor.</a><br /> 3890. <a href="/tr/I0U3I9S8/Bu-uygulama-için-site-gezinti-ağacına-bağlanın-uygulama-kökünde-geçerli-bir-site-haritası-dosyasının-bulunmasını-gerektirir-.aspx">Bu uygulama için site gezinti ağacına bağlanın (uygulama kökünde geçerli bir site haritası dosyasının bulunmasını gerektirir).</a><br /> 3891. <a href="/tr/I0U5X5P6/İşlem-Yükseltildi.aspx">İşlem Yükseltildi</a><br /> 3892. <a href="/tr/I0V3I5H6/dataBinding-false-ile-CreateChildControls-çağrılırken-veri-kaynağının-ICollection-uygulaması-gerekir-.aspx">dataBinding=false ile CreateChildControls çağrılırken veri kaynağının ICollection uygulaması gerekir.</a><br /> 3893. <a href="/tr/I0V5F0N4/Akış-sonunun-ötesinde-okuma-yapılamaz-.aspx">Akış sonunun ötesinde okuma yapılamaz.</a><br /> 3894. <a href="/tr/I0W1O3D8/İstek-durduruldu-varX-var-.aspx">İstek durduruldu: <var>X</var>.</a><br /> 3895. <a href="/tr/I0W2M9Z2/Aynı-sorgu-üzerinde-belirtilmiş-açık-bir-genişletme-varken-izdüşüm-oluşturulamaz-.aspx">Aynı sorgu üzerinde belirtilmiş açık bir genişletme varken izdüşüm oluşturulamaz.</a><br /> 3896. <a href="/tr/I0W3L7A0/Handleın-alt-sınıflarından-olan-değişkenler-yürütülen-etkinliklere-eklenemez-.aspx">Handle'ın alt sınıflarından olan değişkenler yürütülen etkinliklere eklenemez.</a><br /> 3897. <a href="/tr/I0Y9T0R4/varY-var-adlı-InstancePersistenceActiondan-istenen-varX-var-dizinindeki-parametre-yanlış-bir-genel-tür-bağımsız-değişkeni-kullanılarak-istendi-GetParameterT-çağrısı-yaparken-T-için-belirtilen-türün-parametrenin-belge-türüyle-eşleşmesi-gerekir-.aspx"><var>Y</var> adlı InstancePersistenceAction'dan istenen <var>X</var> dizinindeki parametre, yanlış bir genel tür bağımsız değişkeni kullanılarak istendi. GetParameter<T> çağrısı yaparken, T için belirtilen türün parametrenin belge türüyle eşleşmesi gerekir.</a><br /> 3898. <a href="/tr/I0Y9U7E5/HeaderTemplate-ayarlandığında-varX-var-Sihirbazında-bir-üstbilgi-yer-tutucusu-belirtilmelidir-Denetimin-ID-özelliğini-varY-var-değerine-ayarlayarak-bir-yer-tutucu-belirtin-Yer-tutucu-denetimi-runat-server-değerini-de-belirtmelidir-.aspx">HeaderTemplate ayarlandığında '<var>X</var>' Sihirbazında bir üstbilgi yer tutucusu belirtilmelidir. Denetimin ID özelliğini "<var>Y</var>" değerine ayarlayarak bir yer tutucu belirtin. Yer tutucu denetimi runat="server" değerini de belirtmelidir.</a><br /> 3899. <a href="/tr/I0Z5D0V9/Strokea-eklendiğinde-StylusPointCollection-boş-olamaz-.aspx">Stroke'a eklendiğinde StylusPointCollection boş olamaz.</a><br /> 3900. <a href="/tr/I0Z7A5A6/Parametre-statik-olamaz-.aspx">Parametre statik olamaz.</a><br /> </p> <h3>Switch to another page</h3> <p> <a class="btn" href="/browse/tr/page/1.aspx">1</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/2.aspx">2</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/3.aspx">3</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/4.aspx">4</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/5.aspx">5</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/6.aspx">6</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/7.aspx">7</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/8.aspx">8</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/9.aspx">9</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/10.aspx">10</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/11.aspx">11</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/12.aspx">12</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/13.aspx">13</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/14.aspx">14</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/15.aspx">15</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/16.aspx">16</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/17.aspx">17</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/18.aspx">18</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/19.aspx">19</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/20.aspx">20</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/21.aspx">21</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/22.aspx">22</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/23.aspx">23</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/24.aspx">24</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/25.aspx">25</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/26.aspx">26</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/27.aspx">27</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/28.aspx">28</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/29.aspx">29</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/30.aspx">30</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/31.aspx">31</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/32.aspx">32</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/33.aspx">33</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/34.aspx">34</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/35.aspx">35</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/36.aspx">36</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/37.aspx">37</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/38.aspx">38</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/39.aspx">39</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/40.aspx">40</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/41.aspx">41</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/42.aspx">42</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/43.aspx">43</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/44.aspx">44</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/45.aspx">45</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/46.aspx">46</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/47.aspx">47</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/48.aspx">48</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/49.aspx">49</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/50.aspx">50</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/51.aspx">51</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/52.aspx">52</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/53.aspx">53</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/54.aspx">54</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/55.aspx">55</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/56.aspx">56</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/57.aspx">57</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/58.aspx">58</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/59.aspx">59</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/60.aspx">60</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/61.aspx">61</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/62.aspx">62</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/63.aspx">63</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/64.aspx">64</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/65.aspx">65</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/66.aspx">66</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/67.aspx">67</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/68.aspx">68</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/69.aspx">69</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/70.aspx">70</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/71.aspx">71</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/72.aspx">72</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/73.aspx">73</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/74.aspx">74</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/75.aspx">75</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/76.aspx">76</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/77.aspx">77</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/78.aspx">78</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/79.aspx">79</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/80.aspx">80</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/81.aspx">81</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/82.aspx">82</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/83.aspx">83</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/84.aspx">84</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/85.aspx">85</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/86.aspx">86</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/87.aspx">87</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/88.aspx">88</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/89.aspx">89</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/90.aspx">90</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/91.aspx">91</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/92.aspx">92</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/93.aspx">93</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/94.aspx">94</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/95.aspx">95</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/96.aspx">96</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/97.aspx">97</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/98.aspx">98</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/99.aspx">99</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/100.aspx">100</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/101.aspx">101</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/102.aspx">102</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/103.aspx">103</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/104.aspx">104</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/105.aspx">105</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/106.aspx">106</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/107.aspx">107</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/108.aspx">108</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/109.aspx">109</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/110.aspx">110</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/111.aspx">111</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/112.aspx">112</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/113.aspx">113</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/114.aspx">114</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/115.aspx">115</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/116.aspx">116</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/117.aspx">117</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/118.aspx">118</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/119.aspx">119</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/120.aspx">120</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/121.aspx">121</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/122.aspx">122</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/123.aspx">123</a> <a class="btn" href="/browse/tr/page/124.aspx">124</a> </p> </td> <td width="270px" style="background-color: #fafafa; padding: 5px 10px 20px 20px; vertical-align: top;"> <br /><br /> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ErrorToEnglish - Right Square --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:250px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-4789579283043196" data-ad-slot="0787392488"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <br /><br /> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ErrorToEnglish - Automatic --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-4789579283043196" data-ad-slot="5004224916" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <table width="1000px"> <tr> <td style="padding: 25px 0px 10px 30px; text-align: center;" align="center"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- ErrorToEnglish - Bottom --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-4789579283043196" data-ad-slot="1600924735"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <table width="1090px"> <tr> <td style="padding: 25px 0px 10px 12px;"> <div style="background-color: #fafafa; padding: 10px; border: 1px solid #cccccc;"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="font-size: 12px; font-weight: bold;">Copyright © <a href="http://www.dotmedias.com" style="color: #000000;">dotmedias</a> 2012</td> <td style="font-size: 12px; text-align: right;">Launched in 2012, to help programmers finding solutions</td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>