English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

11601. Etkin nokta tıklatıldığında harekete geçirilir.
11602. IsolatedStorage'a erişilirken hata oluştu.
11603. Düzenleme bağlantısında gösterilecek metin.
11604. Kabul edilebilir hiçbir hizmet adı yapılandırılmadı!
11605. MSB3758: Derleme sırasında hata oluştu. X
11606. ReceiveContext kullanılırken TransactedBatchingBehavior kullanılamaz.
11607. Bağlantı Dizesi Düzenle/Ekle
11608. 'Y' içinde 'X' adlı bir grafik öğesi zaten var.
11609. Değiştirmeler sözlüğü yalnızca dizeleri içermelidir.
11610. 'Tür Adı' türünün 'Üye' üyesindeki 'X' özelliğinin değeri izin verilen değerlerden biri değil. İzin verilen değerler: 'true' veya 'false'.
11611. MSB3677: "File Name" dosyası "X" üzerine taşınamıyor. Y
11612. X alma bağlamı desteklenmeyen 'Y' durumunda. Bu durum, bu alma bağlamının uygulamasında bir iç hata olduğunu gösterir.
11613. İzleme katılımcıları çağrılırken örneğin durdurulmasına neden olan bir hata oluştu. Daha fazla ayrıntı için iç özel duruma bakın.
11614. Bir veya daha fazla geçirilen bağımsız değişken birden fazla işlev aşırı yüklemesiyle eşleştiğinden, belirtilen 'Tür Adı' türündeki 'Yöntem adı' yöntemi bir LINQ to Entities depolama ifadesine çevrilemez.
11615. serviceType 'Tür Adı' ve serviceHostFactoryType 'Tür Adı' olan yeni bir Asp.Net rotası 'X' eklendi.
11616. SelectedDate değeri geçerli değil.
11617. Yanıt Cache-Control = public.
11618. ASP.NET'in bu sürümü oturum durumu sunucusu sürüm 2.0 veya daha ilerisini gerektirdiğinden oturum durumu sunucusu kullanılamıyor. Bağlantı dizesi (sunucu='X', bağlantı noktası='Y'), IPartitionResolver 'Tür Adı' türünün bir örneği tarafından döndürüldü.
11619. Giriş dosyası 'File Name' için kaynak olarak katıştırmak üzere Kavramsal Schema düğümü bulunamadı.
11620. X parametresinde, ya hem HelpMessageBaseName hem de HelpMessageResourceId ayarlanmalı ya da ikisi de ayarlanmamalıdır.
11621. Etiket Görünümü
11622. Geçerli TimeSpan değerleri TimeSpan.Zero'dan büyük.
11623. Kendisi için URL'nin oluşturulacağı eylem.
11624. Tür Adı türündeki ArrayIndexer dizi türünde olmadığından desteklenmiyor.
11625. Kılavuz veya işaret uzaklığı türü.
11626. Önbellek girdisi son eşitleme saati = X güncelleştiriliyor.
11627. Klavye işleme yalnızca klavye iletilerini işleyebilir.
11628. X konumunda yer alan 'Y' değerine sahip anahtar parametresi bir dize değil. Tüm anahtar denetim parametreleri dize olmalıdır.
11629. 'Derleme Adı ' derlemesindeki XmlnsDefinitionAttribute'te gerekli bir özellik eksik. ClrNamespace ve XmlNamespace özelliklerinin her ikisini de ayarlayın veya XmlnsDefinitionAttribute'u kaldırın.
11630. X adlandırılmış yükseltmesi herhangi bir yükseltme tanımlamıyor.
11631. Dosya çok büyük. Bu işlem şu anda boyutu 2 Gigabayttan küçük destek dosyalarıyla sınırlıdır.
11632. 'X' bağımsız değişkeni belirtildi ve aşağıdaki bağımsız değişkenlerden birinin de belirtilmesini gerektiriyor: Y
11633. Dizi veya işaretçi türleri geçerli değil.
11634. Gölge çizimlerinde yumuşatma uygulanıp uygulanmayacağını belirtir.
11635. Lütfen başka bir güvenlik sorusu girin.
11636. İmleç kullanıcı arabirimini etkinleştirir/devre dışı bırakır.
11637. Parola geçersiz olduğunda gösterilecek metin.
11638. UserDomainName yerel çağrısı başarısız oldu.
11639. DataSet Element belirlenemiyor. IsDataSet özniteliği bir defadan çok kullanılmış.
11640. İstenen TextDecorationCollection dizesi geçerli değil: 'X'.
11641. Üstbilgi adı geçersiz
11642. Konum erişimcinin kapasitesinden büyük veya buna eşit olamaz.
11643. 'X' etiketi bir iç blokta yeniden tanımlanamaz.
11644. İstenen URI bu FTP komutu için geçersiz.
11645. CLOB veya NCLOB için WriteByte desteklenmiyor.
11646. 'X' öğesinin 'Collection' özelliği başlatılmadı.
11647. Decimal'in ölçek değeri 0 ile 28 (dahil) arasında olmalıdır.
11648. Komut tanınmadı.
11649. Giriş sayısı belirtilen VisualCollection kapasitesini aşıyor.
11650. NetworkStream 0 milisaniyelik zaman aşımını desteklemiyor, bunun yerine zaman aşımı olarak sıfırdan büyük bir değer kullanın.
11651. Türetilmiş türlerde anahtar özellikler tanımlanamaz.
11652. MethodBuilder'da geçerli bir TypeBuilder yok
11653. MSB3704: Belirtilen Xslt yüklenemiyor. X
11654. CommunicationObject Open durdur
11655. SiteMap'in temel düğümünün başladığı derinlik.
11656. Tüm genel türler çözümlenemedi.
11657. Araçlar sürümü X olarak ayarlandığı için, MSBuild v3.5 çözüm sarmalayıcı oluşturucusu kullanılıyor.
11658. Uygulama etki alanı protokol dinleyici kanalı durdurulmaya çalışılırken hata oluştu.
11659. Eklemeye çalıştığınız konum zaten var. X
11660. Sunucuda yeniden başlatılan yanıt değiştirildikten sonra varolan önbellek girdisi kaldırıldı, önbellek LastModified tarihi = X, yeni LastModified tarihi = Y.
11661. X. PositiveInfinity değerine sahip Tür Adı türünde sabit ifadeler SQL Server tarafından desteklenmez.
11662. Bu düğümün yapılandırılmasından devralınan yetkilendirme kurallarını listeler. Bu kurallar burada düzenlenemez.
11663. Yeni kayıt eklemek için X 'Y' ekleme modunda olmalıdır.
11664. X etkinliği panoya kopyalandı. Lütfen uygun şekilde iş akışınıza yapıştırın.
11665. UYARI: 'Class Name' sınıfındaki 'X' bir arabirim üyesi değil. Yöntem düzeyinde rol tabanlı güvenlik, sınıf yöntemi için bir arabirim tanımı gerektirir.
11666. Bilinmeyen Windows yükleme türü: 'Tür Adı'.
11667. Bozuk .resources dosyası. Belirtilen 'X' konumu akış içinde geçerli bir konum değil.
11668. Varolan girdinin geçersiz olduğu bulunduğundan girdi kaldırıldı.
11669. Databinding ifadeleri yalnızca DataBinding olayı olan nesnelerde desteklenir. X nesnesinin DataBinding olayı yok.
11670. Bir dağıtım öğesinin yazılması tamamlandı.
11671. Veri kaynağı sıralamayı desteklemiyor.
11672. Bir iş akışı örneği uzantıları koleksiyonunda sistem çözümleyicisi bulunamadı.
11673. ListView'u Yeniden Yapılandır
11674. Kesin adlı bir anahtar kapsayıcısı belirtir.
11675. Nesne Char türünde olmalıdır.
11676. messageId='X' olan bir bulma isteği iletisi, ReplyTo adresi olmadığından bırakıldı.
11677. Web Bölümü özelliklerinin EditorZone kullanılarak değiştirilip değiştirilemeyeceği.
11678. Değer dizisindeki her bir öğe (sıfır olabilen son öğe hariç) bir ile dokuz arasında olmalıdır.
11679. Mod seç
11680. Her RoutedEventArgs kendisiyle ilişkilendirilmiş boş olmayan bir RoutedEvent'e sahip olmalıdır.
11681. Güvenilir bir bölgeyle ilgili koda Internet izin kümesi verildi. Bu izin kümesi yalıtılmış depolama birimini kullanma hakkı ve sınırlı Kullanıcı Arabirimi erişimi verir.
11682. 'X' değeri, baytlar alındıktan sonra değiştirilemez.
11683. Geçersiz L-value ifadesi.
11684. SQL önbellek bildirimini etkinleştirmek için veritabanı üzerinde yeterli izniniz yok. Rolleri eklemek, gerekli tabloları ve depolanmış yordamları oluşturmak ve bu depolanmış yordamlar üzerinde EXECUTE izni vermek için 'sa' gibi bir veritabanı sahibi hesabını kullanmanız gerekir.
11685. -sstype öğesi "c" ise kullanılacak veritabanının adı.
11686. WebProxy proxy komut dosyasını karşıdan yüklerken/derlerken özel durum yakaladı: X.
11687. MSBuild WriteCodeFragment sınıfı tarafından oluşturuldu: X.
11688. Belirtilen DiscoveryMessageSequence bir hizmetin aynı örneğine ait farklı bir sırayı temsil ettiğinden bu ileti sırasıyla karşılaştırılamaz.
11689. DBNull.Value verisi bekleniyorsa IsDBNull kullanın.
11690. Komuta atanan bağlantı beklemedeki yerel işlem içinde olduğunda, X, komutun bir işleme sahip olmasını gerektirir. Komutun Transaction özelliği başlatılmamış.
11691. XC1013: 'X' alanı tarafından başvuruda bulunulan 'Tür Adı' türü çözümlenemiyor. Tür adının doğru olduğundan veya türü içeren Derlemenin yüklendiğinden emin olun.
11692. CryptoConfig kullanılarak alınan �X� özel şifre algoritması geçerli veya desteklenen bir simetrik algoritma değil.
11693. 'X' geçerli bir parametre değil. Şu anda desteklenen parametreler: 'Y'.
11694. Bu Web Bölümünü kalıcı olarak silmek üzeresiniz. Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz? Bu Web Bölümünü silmek için Tamam'ı tıklatın. Bu Web Bölümünü korumak için İptal'i tıklatın.
11695. Load, Save ve Reset yöntemleri için seri hale getirilebilir içeriği tanımlar.
11696. Önbelleğe alınan sürüm geçersiz, HTTP 1.0 varsayılıyor.
11697. Şeritler ve çizgiler koleksiyonu.
11698. 'X' yönlendirme parametresi adı URL'de birden çok kez geçiyor.
11699. DisplaySideBar true olarak ayarlandığında 'X' Sihirbazında bir yan çubuk yer tutucusu belirtilmelidir. Denetimin ID özelliğini "Y" değerine ayarlayarak bir yer tutucu belirtin. Yer tutucu denetimi runat="server" değerini de belirtmelidir.
11700. Tür Adı DbType'tan bilinen bir X öğesine herhangi bir eşleştirme yok.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions