English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

9601. İşlenen başlatma için desteği belirtir.
9602. Bu iş akışı kodda belirtilmiş lambda ifadeleri içeriyor. Bu ifadeler XAML ile seri hale getirilebilir değil. İş akışınızı XAML ile seri hale getirilebilir yapmak için, VisualBasicValue/VisualBasicReference ya da ExpressionServices.Convert(lambda) kullanın. Bu işlem lambda ifadelerinizi ifade etkinliklerine dönüştürür.
9603. WorkflowInstance 'X' çalışmaya başladıktan sonra değiştirilemez.
9604. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle ceza kaynağını serbest bırakamıyor: 'X'.
9605. Girdi Schema içinde IsDataSet özniteliği eksik.
9606. Oturum kapatıldıktan sonra yeniden yönlendirileceği URL.
9607. Kullanıcı tanımlı 'Yöntem adı' eşitlik yöntemi bir Boole değeri döndürmelidir.
9608. CustomValidationAttribute.ValidatorType belirtilmedi.
9609. Application Publisher Link
9610. Düzensiz biçimlendirilmiş sürüm.
9611. Belirtilen tanımlama bilgisi dizesi geçersiz.
9612. Döngüsel bağımlılık nedeniyle MarkupExtension.ProvideValue çağrılamıyor. MarkupExtension'ın içindeki özellikler, MarkupExtension'ın sonucuna başvurun nesneler başvuruda bulunamaz. Etkilenen MarkupExtension öğeleri:
9613. Bu IIS Metatabanı'na erişilirken bir hata oluştu.
9614. PointAndFigure grafik türü - 'UsedYValueLow' özel özniteliğinin geçersiz biçimi.
9615. Active Directory üyelik sağlayıcısı parola sorusu ve yanıtı olmadan parola sıfırlamayı desteklemiyor.
9616. X kaynağı 'Y' bilgisayarında zaten var.
9617. Bu işleyicide ThreadPool için BindHandle başarısız oldu.
9618. Parametrede X509Extension bulunmalıdır.
9619. X nesnesi sıralanamadı. RelationshipManager, IEntityWithRelationships uygulamayan bir varlık nesnesine ait olduğunda bu tür nesne seri hale getirilemez.
9620. Koleksiyon bağımsız değişkeni boş ve eklemeler için tamamlandı olarak işaretlenmiş.
9621. İkinci yol parçası bir sürücü veya UNC adı olmamalıdır.
9622. Oturum durumunun türü SessionStateType.Custom olduğunda veritabanı adı null veya boş olamaz.
9623. 'X' temsilcisinin geçerli bir oluşturucusu yok
9624. Başka bir bileşen HttpSessionState'i zaten içeriğe ekledi. Lütfen tek bir oturum durumu modülünün kaydedileceğinden emin olun.
9625. Özellik için Windows Server 2003 veya daha yeni bir sürüm gerekiyor.
9626. Güven bölümünün kilitli olup olmadığını belirtir.
9627. Pasta/Halka grafik türü - 'CollectedThresholdUsePercent' özel özniteliği yalnızca \'true\' veya \'false\' olarak ayarlanmalıdır.
9628. Özelliklerini al doğru olarak ayarlanmışsa, kullanılacak kullanıcı adını belirtir.
9629. SafeHandle null olamaz.
9630. 'Y' içindeki 'X' yönteminin uygulaması null bir değer döndürüyor. Lütfen yöntemin null olmayan bir değer döndürdüğünden emin olun.
9631. Veri bağlamada tüm menü öğeleri için varsayılan açılan görüntü URL'si.
9632. Değişim koşulları yakalamaz ve adlandırılamaz.
9633. Update yönteminin DataRow.AcceptChanges değerini çağırıp çağırmayacağı.
9634. DateTime içeriği 'X', JSON için gerektiği şekilde 'Y' ile başlayıp 'Z' ile sona ermiyor.
9635. Genel türler geçerli değil.
9636. Önbellek protokolünden birleşik bir yanıt oluşturması istendi.
9637. İş akışı bir Terminate etkinliği tarafından sonlandırıldı.
9638. EntityPropertyMapping özniteliklerinin yalnızca varlık türlerinde belirtilmesine izin veriliyor. 'Tür Adı' kaynak türünün öznitelik belirtimine izin verilmiyor.
9639. Özel takvimler şu anda desteklenmemektedir.
9640. Yönlendirme Hizmeti kimliği 'X' olan iletiyi Y bitiş noktası listesine yönlendirdi.
9641. Değer nesnesinin türü belirtilen RegistryValueKind ile eşleşmiyor veya düzgün dönüştürülemedi.
9642. ApplicationPreloadUtil ayarlanmazsa uygulama önyüklemesi etkinleştirilemez.
9643. En az bir proje "X" proje XML dosyasına başvuru yaptığı için bu "File Name" proje XML dosyası bellekten kaldırılamaz.
9644. Yöntem ancak kullanıcı adı parametresi geçerli Windows Kimliğindeki kullanıcı adıyla eşleştiğinde desteklenir.
9645. Sütun salt okunur olarak işaretli.
9646. Sayfanın Keywords özelliğinin kullanılması için sayfada bir üstbilgi denetimi bulunması gerekir. (Örneğin, ).
9647. MSBUILD : hata MSB1016: Ayrıntı düzeyini belirtin.
9648. Değer dizeye dönüştürülemiyor.
9649. [Age1] Now - LastSynchronized + AgeHeader = X, Last Synchronized: Y, Age Header: Z.
9650. Başvuru ifadeleri Dönüştürme ile bitemez. Sağlanan ifadenin türü VisualBasicReference veya LambdaReference türü olan T ile tam olarak eşleşmelidir.
9651. Geçersiz iç paket boyutu:
9652. 'Tür Adı' türü ReflectionOnly içeriğinde yüklendi ancak AssemblyBuilder, AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly olarak oluşturulmadı.
9653. Bu özellik yazma işlemi başladıktan sonra ayarlanamaz.
9654. MSB3259: Geçersiz parametre birleşimi. Ya alt küme ya da profil parametrelerini ayarlayabilirsiniz. Aynı anda bir veya daha fazla alt küme parametresi ("TargetFrameworkSubsets", "InstalledAssemblySubsetTables") ve bir veya daha fazla profil parametresi ("ProfileName", "FullFrameworkFolders", "FullFrameworkAssemblyTables") ayarlanamaz.
9655. Türlerin kaydı hatasız silindi
9656. Formül Veri Nesnesi - Geçersiz biçim: X
9657. Menünün statik bölümünde varsayılan açılır görüntünün gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
9658. GetAddress yönteminin ana bilgisayar bağımsız değişkeni null olduğundan, Name='X' ve ServiceContract 'Sözleşme Adı' olan Endpoint'in göreli 'Y' Uri'si mutlak bir Uri'ye dönüştürülemiyor. Lütfen bitiş noktasını barındıracak hizmet ana bilgisayarı örneğini sağlayın veya göreli Uri'yi mutlak bir Uri olarak değiştirin.
9659. Formül Veri Nesnesi – Farklı sayıda veri noktası ve değer dizinleri.
9660. Renko grafik türü - Geçersiz biçimde 'UpBrickColor' özel özniteliği.
9661. FilterExpression özelliğinde kullanılan parametreler koleksiyonu. Filtre uygulama ancak SelectMethod bir DataSet veya DataTable döndürdüğünde kullanılabilir.
9662. 'Tür Adı' türü bazı geçersiz genel tür bilgileri içeriyor.
9663. Eksenin otomatik ölçek ayraçlarının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirleyen bir bayrak alır veya ayarlar.
9664. NaN, Matrix ütesi için geçerli bir değer değildir.
9665. Belirtilen bağlantı noktası yok.
9666. EmptyElement ::= . EMPTYELEMENT DIRECTIVE* ATTRIBUTE*.
9667. Bu alan, şirket intranetinizdeki tüm uygulamaları içerir.
9668. MSB4180: "Derleme Adı " derlemesinden "X" günlükçüsü başlatılamadı. Günlükçü derlemesinin bilgisayarınızda yüklü olanla aynı Microsoft.Build.Framework derlemesi kullanılarak derlendiğini ve ana bilgisayar uygulamanızda Microsoft.Build.Framework için bağlama yeniden yönlendirmesinin eksik olmadığını lütfen doğrulayın. Y
9669. toBind parametresi bir değer türünün örneği olamaz.
9670. Büyük küçük harfe duyarlılığın etkin olmasını sağlamak için Oracle tanımlayıcı adlarını çevreleyen sonek dizesi
9671. Sayfa düzeni tasarım modunu seçmek için fiil.
9672. &HTTP tanımlama bilgisi adı:
9673. Tür Adı konu tanımlayıcısı türü geçerli değil.
9674. EdmItemCollection'da farklı ad alanlarında 'X' adında birden fazla tür var. Kural esaslı eşleme için, EdmItemCollection'daki ad alanından bağımsız olarak benzersiz adlar gerekir.
9675. Sırpça (Latin)
9676. Package birden fazla Core Properties relationship'ine sahip.
9677. Statik yöntem için null örnek, statik olmayan yöntem için null olmayan örnek gerekir.
9678. Güvenlik Hizmet Sağlayıcıları genişletilmiş korumayı desteklemiyor. Lütfen en son Güvenlik Hizmet Sağlayıcıları güncelleştirmesini yükleyin.
9679. öğesi iç içe yerleştirilemiyor.
9680. Bir değer türü olabileceğinden null, 'X' tür parametresine dönüştürülemez. Yerine 'default(X)' kullanmayı düşünün.
9681. Bu API'den önce BeginFigure çağırılmalıdır.
9682. Bir özelliğin tam olarak iki erişimcisi olmalıdır.
9683. Belirli bir kaynak yöneticisi tanımlayıcısı için TransactionManager.RecoveryComplete çağrıldıktan sonra, TransactionManager.Reenlist'in çağrılmasına izin verilmiyor.
9684. X ifadesi bir komut parametresi veya bir integral nümerik değişmez değer olmalıdır.
9685. 'X' veri kaynağı IEnumerable verileriyle sıralamayı desteklemiyor. Otomatik sıralama yalnızca DataView, DataTable ve DataSet ile desteklenir.
9686. 'X' kaynağı kendine başvuru içeremez.
9687. Belirtilen Web Bölümü bu sayfadaki Web Bölümleri koleksiyonuna ait değil.
9688. 'Tür Adı' türündeki kalıcılık katılımcısının Abort uygulaması özel durum oluşturdu. Abort uygulamalarından özel durum oluşturulmaması gerekir.
9689. Seri hale getirilmiş üyede ParameterInfo yok.
9690. Ara onay işaretleri stili.
9691. Bu verme işlemi 'X' meta veri öğesini desteklemiyor.
9692. 'X' Rethrow etkinliği TryCatch etkinliği tarafından ayarlanan FaultContext'i bulamıyor. Sorunu çözümlemek için, yürütme özellikleri koleksiyonundan FaultContext'i değiştirmeyin ve kaldırmayın.
9693. Grafik alt eksenleri koleksiyonu.
9694. Kullanıcı oluşturma sayfası simgesinin URL'si.
9695. Özel durum bloğu için yanlış kod oluşturma.
9696. Tüm iş parçacıklarının göreli olarak çalıştıkları öncelik sınıfı temel alınarak hesaplanmış ana öncelik.
9697. 'X' dosya adı desteklenmiyor.
9698. Hiçbir FooterTemplate tanımlanmadıysa altbilgide gösterilecek metin.
9699. 'X' öğesinin düzen ölçüsü geçersiz kılma değeri DesiredSize olarak NaN değer döndürmemelidir.
9700. TreeView'da veri bağlama yapılacak derinlik üst sınırı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions