English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

10801. 'X' DateTime deseni farklı değerlerle birden çok kez görünüyor.
10802. X Kategorisi okunamıyor.
10803. 'X' parametre değeri eksik.
10804. Belirtilen öğe, belirtilen koleksiyonda bulunmadığından kaldırılamıyor.
10805. Grafik Alanı otomatik konumlandırma özelliğini değiştirmek üzeresiniz. Tek bir Grafik Alanının otomatik konumlandırmasını değiştirmek Grafik Alanlarının istenmeyen örtüşmesine neden olabilir.
10806. DataSet, X düğümü için soyut ComplexType örneği oluşturamıyor.
10807. X izleme verileri Y etkinliğinde ayıklandı.
10808. X anahtarlı karma algoritması kullanılarak imza hesaplanıyor.
10809. Seri hale getirilmiş Sayım bilgileri öğelerin sayısıyla eşleşmiyor.
10810. Active Directory üyelik sağlayıcısı arama yöntemlerini desteklemek üzere yapılandırılmadı.
10811. Bu düğümde belirtilemez.
10812. RuntimeDelegateArgument'ın yönü bağlanmakta olduğu DelegateArgument'ın yönüyle eşleşmelidir.
10813. Bu fiil türüyle içerik gövdesi gönderilemez.
10814. Fill yönteminin, sağlayıcıya özel değerler mi yoksa ortak CLSCompliant değerleri mi döndüreceği.
10815. Doğrulanmış bir denetim geçersiz olduğunda doğrulayıcı için gösterilecek metin.
10816. 'Derleme Adı ' Derlemesindeki 'Tür Adı' Türü seri hale getirilebilir olarak işaretlenmedi.
10817. İş parçacığı çıkışı veya uygulama isteği nedeniyle G/Ç işlemi durduruldu.
10818. Numaralandırıcı kopyası oluşturulabilir değil.
10819. 'X' öğesi 'select' özniteliğine ya da boş olmayan içeriğe sahip olmalıdır.
10820. WriteXml null döndürdü.
10821. Noktanın X koordinatı.
10822. Adım gezinti düzeni için kullanılan şablon.
10823. Belirtilen verme dosyası zaten var.
10824. 'Function Name' EDM işlevi, SQL Server'ın SQL Server 2008 öncesi sürümlerinde desteklenmez.
10825. Visual üzerinde BitmapEffect ve Effect birleştirilemez.
10826. Bağlantı devre dışı bırakılmış.
10827. Renko grafik türü - Bu grafik türü diğer grafik türleriyle birleştirilemez.
10828. Access Veritabanı dosyasını sağ tıklatın (varsayılan olarak dosyanın adı "ASPNetDB.mdb"dir) ve "Özellikler" menü öğesini seçin.
10829. [x-y] aralığı ters sırada.
10830. X derlenecek.
10831. Pasta/Halka grafik türü - Grafik nesnesine yönelik başvuru alınamıyor.
10832. DynamicHyperLink metni için hangi alanın kullanılacağı bilgisini sağlamak üzere bir veri bağlama bağlamında kullanılabilecek, isteğe bağlı DataField.
10833. $inlinecount, '$count' kaynak kesimine uygulanamaz
10834. İşlemin X IP bitiş noktasında dinleme yapma izni yok. Bu bitiş noktasını uygulamanızda birden fazla kez kullanmaya çalışmadığınızdan, bu bitiş noktasında dinleme yapan başka uygulama olmadığından ve uygulamanızın belirtilen bitiş noktasını kullanmak için yeterli izinle çalıştığından emin olun.
10835. Tür bir Pointer olmalıdır.
10836. Gelen istek için geçerli bir Kimlik oluşturulamadı.
10837. 'ad alanı:' ad alanı çözümlenemedi.
10838. TextRange içinde karakter kaydırma geçerli değil.
10839. Verilen bağlantı noktası adı COM/com ile başlamıyor veya geçerli bir seri bağlantı noktasına çözümlenmiyor.
10840. Sıfırlama çağırılırken İğne veya Fare aşağı durumunda olmalıdır.
10841. Özel etiket öğesi adı. Yalnızca iç kullanım için.
10842. Geçersiz üye türü: Tür Adı.
10843. Nesne eşitleme yöntemi zaman uyumsuz bir kod bloğundan çağrıldı.
10844. DataServiceCollection üzerindeki 'X' işlemi sırasında sağlanan bir değer anahtarı olan bir varlık türünde değil.
10845. "InputFiles" içinde kaynak belirtilmedi. Kaynak oluşturma atlanıyor.
10846. Yönlendirme Hizmeti RouteOnHeadersOnly: X, SoapProcessingEnabled: Y olarak yapılandırılmış.
10847. Belirtilen kapasite geçerli kapasiteden daha az olmamalıdır.
10848. Açılan "Özellikler" iletişim kutusunda "Güvenlik" sekmesini seçin.
10849. Yönteme erişme girişimi başarısız oldu.
10850. SelectedDate özelliği seçim modu None olduğunda ayarlanamaz.
10851. ServiceHost yönergesinde Factory özniteliğinin değeri olarak sağlanan Tür Adı türü, varsayılan bir oluşturucu gerçekleştirmiyor.
10852. İstek Aralığı (henüz Önbellekte değil) = Range:X.
10853. 'NewArray' etkinliğinin sonuç türü sabit bir dizi türü olmalıdır.
10854. İstatistiksel Çözümlemeler - Ortalama farkı pozitif bir sayı olmalıdır.
10855. Kullanıcı oluşturma düğmesi görüntüsünün URL'si.
10856. Sayfalama kullanıcı arabiriminin görünür olup olmadığı.
10857. X, Y-Z aralığında olmalıdır.
10858. Belirtilen bitiş noktası null veya boş dize olamaz. Lütfen geçerli bir bitiş noktası belirtin. Geçerli bitiş noktası değerleri system.serviceModel/extensions/endpointExtensions koleksiyonunda bulunabilir.
10859. Gösterge sütunu adı boş olamaz.
10860. 'Tür Adı' türü için 'Özellik AdıX' örnek özelliği tanımlanmadı
10861. 'X' özniteliğinde dosya belirtilmedi.
10862. Bileşim uygulanmadı.
10863. Kişiselleştirme durumuna erişmek için kullanılan kayıtlı PersonalizationProvider'ın adı.
10864. Eski Parola doğru değil.
10865.
10866. Özel durum türü: Tür Adı
10867. 'X' Rethrow etkinliği bir TryCatch etkinliğinin Catch işleyicisinin alt öğesi olmalıdır.
10868. Nesne tanımlayıcıları sıfırdan büyük olmalıdır.
10869. 'X' parametresi fazla uzun.
10870. Kimlik doğrulaması el sıkışmasında sunucu geçersiz yanıt döndürdü.
10871. Keçuva dili (Ekvador)
10872. MaxLength değeri kabul edilemiyor. MinLength değerinden büyük bir MaxLength değeri belirtin ve yeniden deneyin.
10873. MSB4194: Geçersiz kılma görev dosyası belleğe yüklenemedi. X
10874. X, Y öğesini Z olarak dönüştüremiyor.
10875. Bu bölüm verilebilir değil. Bölümün verilebilir olması için kişiselleştirilebilir olması ve ExportMode değerinin None olarak ayarlanması gerekir.
10876. 'X' seçim modu bu sınıf tarafından desteklenmiyor.
10877. 'X' adlı grafik göstergesi, grafik gösterge koleksiyonunda bulunamadı.
10878. Ayarlar kaydedilemedi: yapılandırma bölümüne erişilemedi.
10879. CancellationTokenSource atılmış.
10880. 'Özellik Adı' özelliği EntityType'ın anahtar bir üyesi değildir. EndProperty eşlemesinin parçası olarak yalnızca anahtar üyeler eşleştirilebilir.
10881. Geçersiz URL.
10882. Başlık dikdörtgen konumu.
10883. Bu kodlayıcı üzerinde WriteStartElement önceden çağrıldı.
10884. sql nesnelerini çevreleyen sonek dizesi.
10885. Uygulama kodu System.Delegate'ten türetilen türler oluşturmak için Activator.CreateInstance kullanamıyor. Bunun yerine Delegate.CreateDelegate kullanılabilir.
10886. 'X' DetailsView için veri kaynağı olan IDataSource null görünüm döndürdü. DetailsView'un DataMember özellik değerinin geçerli olup olmadığını denetleyin.
10887. TransactionScope'un oluşturulduğu iş parçacığında atılması gerekir.
10888. 'Derleme Adı ' derlemesindeki XmlnsPrefixAttribute'te gerekli bir özellik eksik. Prefix ve XmlNamespace özelliklerinin her ikisini de ayarlayın veya XmlnsPrefixAttribute'u kaldırın.
10889. Dikdörtgen etkin noktanın alt koordinatı.
10890. Sunucu modu SSL, ilişkilendirilmiş özel anahtarı olan bir sertifika kullanmalıdır.
10891. Bu dosyanın meta verileri bozuk. Satır numarası 0 olamaz.
10892. 'X' null (Visual Basic'te Hiçbir Şey) öğe içeremez.
10893. URL Yürütme için içerik yetersiz.
10894. P(Z<=z) tek kuyruklu:
10895. X bağlantılarını yönet
10896. Bir dosyaya dayalı olmayan PolicyLevel nesnesi kurtarılamaz.
10897. Bu konum sabit olarak işaretlenmiş, bu nedenle değeri değiştirilemez.
10898. ODBC sağlayıcısı SQLGETTYPEINFO'dan sonuç döndürmedi.
10899. Meta veri sorgu isteğinde karakter geçerli değil.
10900. OleRegisterDragDrop, dönüş kodu 'X' ve pencere işleyicisi 'Y' ile başarısız oldu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions