English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

2401. Bir görevin Exception değeri, yalnızca görev bir işlev olmadan oluşturulmuşsa doğrudan ayarlanabilir.
2402. 'X' bir EntityType ise, 'Tür Adı' null olmalıdır ve ResourceType'ı 'X' ile aynı olmalıdır.
2403. MSB3656: Göreve herhangi bir giriş dosyası iletilmedi, çıkılıyor.
2404. Bu öğeyle ilişkili geri gönderme değeri.
2405. Belirtilen OLE sapması geçersizdi.
2406. İçerik denetimleri, ana sayfaya başvuruda bulunan iç içe yerleştirilmiş bir ana sayfadaki veya bir içerik sayfasındaki en üst düzey denetimler olmalıdır.
2407. MSBUILD : hata MSB1027: /noautoresponse anahtarı, MSBuild.rsp otomatik yanıt dosyasında ve bu dosyanın başvuruda bulunduğu herhangi bir yanıt dosyasında belirtilemez.
2408. X veya Y ve Z, belirtilmelidir.
2409. Yapılandırma 'system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/multipleSiteBindingsEnabled' true olarak ayarlandığında, göreli adres belirtmek için bitiş noktaları gereklidir. Bitiş noktasında göreli bir dinleme URI'si belirtiyorsanız, adres mutlak olabilir. Bu sorunu düzeltmek için, 'X' bitiş noktası için göreli bir URI belirtin.
2410. Gösterge aralıklı sütunları arka plan rengi.
2411. Boş dizenin null değer olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği. Bu özellik true olarak ayarlanırsa ve değer boş bir dizeyse, varsayılan değer kullanılır.
2412. Bu yöntem bu sınıf tarafından desteklenmiyor.
2413. SourceLocation'ın endLine değeri >= startLine (= X) olmalıdır.
2414. AppDomain güvenlik durumu NoSecurityChanges bayrağıyla yapılandırılan bir AppDomainManager tarafından değiştirildi.
2415. Ekseni etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
2416. MTxOCI8.DLL Beta version'ının yüklü olduğu görülüyor. Lütfen Q322343 numaralı KB makalesine bakın.
2417. Bir yuva çoğaltılırken bir hata oluştu. Daha fazla bilgi için iç özel duruma bakın.
2418. UTCSR - Eşleşmeden önce arama çağrıldı
2419. Geçersiz bölge - X
2420. X: Y Geçerli önbellek akışı kapatılıyor, tür = Tür Adı, önbellek girdisi anahtarı = Z.
2421. Ad alanı yayılıyor: ad alanı="X".
2422. 'File Name' machine.config dosyası bulunamadı.
2423. Kaynak yazman zaten kapatılmış, düzenlenemez.
2424. Yürütme denetimi: X
2425. Özellik için Windows Vista veya üstü gerekiyor.
2426. 'X' nesnesinde anahtar değeri eksik.
2427. \\?\GlobalRoot ile başlayan yollar çekirdek için iç yollardır ve yönetilen uygulamalar tarafından açılmamalıdır.
2428. Veri denetimlerini DynamicDataManager ile kaydedin
2429. X İzleme Kaydı yükseltildi: Y.
2430. Bu özellik şu anda uygulanmıyor.
2431. Web bölümü zaten bölgede.
2432. Dizedeki ilk karakter null karakteri.
2433. instanceId parametresinin değeri 0 ile 4294967295 arasında olmalıdır.
2434. Çince (Gelenekse, Makau ÖİB)
2435. başvuru türü tanımı
2436. Belirtilen 'X' dizini oluşturulamıyor.
2437. Tarih seçin
2438. Bu sayfaya erişmek için geçerli veya farklı Microsoft .NET Passport kimlik bilgileriyle oturum açmalısınız.
2439. Bir dosya ve/veya dizin yeniden adlandırma süzgeçle eşleştiğinde oluşur.
2440. Kayıtların, komutun yürütülmesi sırasında verilen deyim tarafından etkilendikleri zaman.
2441. Kullanılabilir boyut olarak Infinity geçirilse bile, 'X' öğesinin düzen ölçüsü geçersiz kılma değeri DesiredSize olarak PositiveInfinity döndürmemelidir.
2442. Bu iznin özelliklerini görüntüle
2443. Bu Active Directory üyelik sağlayıcısı çevrimiçi kullanıcı kavramını desteklemiyor.
2444. Anahtar Özellikleri null yapılabilir bir türde olamaz. Lütfen bu özelliğinin türünün Nullable<> türünde olmadığından emin olun.
2445. Etkin WizardStep denetiminin dizini.
2446. Etkin noktalar koleksiyonu.
2447. İmleç konumu değiştirilmek üzereyse çağrılır.
2448. 'Tür Adı' türü çözümlenemedi.
2449. Dizide bu kadar çok sayıda boyut yok.
2450. Sorgu bildirimleri almak için kullanılan bağımlılık nesnesi.
2451. Eklenebilir 'Üye' üyesi bulunamadı.
2452. Case gövdeleri, System.Void olmadığında varsayılan gövde sağlanmalıdır.
2453. Seçilen Özellik: Özellik Adı
2454. Göreli bir URI olduğundan 'X' kapsam olarak ayrıştırılamıyor. Kapsam mutlak bir URI olmalıdır.
2455. Uyumlu tüketici yok
2456. Lob salt okunur.
2457. IgnoreCase bayrağı yalnızca dize bağımsız değişkenleriyle kullanılabilir.
2458. Uygulama önceden derlendiğinden 'X' dizinine izin verilmez.
2459. targetType parametresinin IdentityReference türünde olması gerekir.
2460. 'Tür Adı' türü IComparable arabirimini uygulamıyor. Karşılaştırma yapılamaz.
2461. Yöntem veya işlem uygulanmadı.
2462. Devam düğmesinin stili.
2463. Tür Adı grafik türü ikincil X eksenini desteklemiyor.
2464. 'X' dosya bırakma yolu geçerli değil.
2465. Çağrılan üye tür oluşturulmadan önce desteklenmez.
2466. Menüde menü öğeleri için veri bağlamaları.
2467. Sütun en yüksek genişliği -1'den az olamaz.
2468. Bilinmeyen düzey türü
2469. Machine Access Warning Level Icon
2470. Tür Adı türünün bu bağlamda başvuruya göre sıralanması gerekiyor.
2471. ASP.Net barındırılan hizmeti etkinleştirildi.
2472. IIS Metatabanı'ndan alınan 'Özellik Adı' özelliğine ilişkin dize verilerinin uzunluğu geçersiz veya boş sonlandırılmadı.
2473. FileMode: X ile FileSystemRights: Y birlikte kullanılamaz.
2474. Yeniden deneme sayısı = X temelinde bu yanıtı geçerli kabul edin.
2475. 'Tür Adı' türü örtülü olarak 'X' türüne dönüştürülemez. Açık dönüştürme var (eksik atamanız mı var?)
2476. participantCount bağımsız değişkeni pozitif bir değer olmalıdır.
2477. 'Tür Adı' türündeki 'Yöntem adı' belirtilen yöntemi bir LINQ to Entities depolama ifadesine çevrilemiyor, çünkü EdmFunction özniteliğindeki X parametresi boş.
2478. Yöntemden Çıkıldı
2479. Yol ayarlanmadı veya boş bir dize. Lütfen yolu belirttiğinizden emin olun.
2480. Bir Nokta ve Şekil grafiğinin ‘X’ ve ‘O’ simgelerini oransal olarak çizmeyi denemesinin gerekip gerekmeyeceğini belirler. Simgenin genişliği çok büyük ise, bu sağ tarafa bir boşluk ekleyerek yapılır.
2481. Null nesne değer türüne dönüştürülemiyor.
2482. SQL Server 2000 Shared Memory istemci dll'si geçersiz/bozuk görünüyor
2483. messageId='Y' olan bir X iletisi, geçersiz içeriğe sahip olduğundan bırakıldı.
2484. İstek bilgileri:
2485. Dosya görünümü eşlenemez.
2486. Yol Adı Gerekli
2487. LoadWorkflowByInstanceKeyCommand.AssociateLookupKeyToInstanceId belirtilmemişse, LookupKey önceden bir örnekle ilişkilendirilmiş olmalıdır, aksi halde LoadWorkflowByInstanceKeyCommand başarısız olur. Bu nedenle, AssociateLookupKeyToInstanceId ayarlanmamışsa InstanceKeysToAssociate koleksiyonunda LookupInstanceKey'in de belirtilmesi geçersizdir.
2488. Derleme Adı bağımlı derlemesinin algılanması atlanıyor.
2489. Bağımsız değişken, desteklenmeyen bir değer türüydü.
2490. Gereken nesne tanımlayıcısı (OID) bulunamıyor.
2491. Metin düğümünün zaten bir değeri var.
2492. 'X' değerinden sonra beklenmeyen eşittir işareti '='. Virgül ayırıcısının eksik olup olmadığını denetleyin.
2493. Derleyici hatalarıyla karşılaşıldı.
2494. Ondalık ayırıcılar boş dize olamaz.
2495. WaitReason yalnızca ThreadState Wait ise kullanılabilir.
2496. Çağırma nesnesi olmayan çağrı bağlanamaz
2497. Bu Sayfadaki Web Bölümlerini Bağla
2498. UriTemplate 'X' geçersiz; UriTemplate, 'Y' kesiminde olduğu gibi, bileşen kesimlerde hazır bilgisi olmayan iki bitişik değişkeni desteklemez.
2499. Belirtilen anahtar bu algoritma için geçerli boyuta sahip değil.
2500. Genel Teknik Göstergeler

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions