English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

10001. Bir dosya ve/veya dizin oluşturma süzgeçle eşleştiğinde oluşur.
10002. İstenen ilke dosyası yok.
10003. Sağlanan nesnenin anahtarıyla eşleşen anahtara sahip bir nesne ObjectStateManager'da bulunamadı. Sağlanan nesnenin anahtar değerlerinin, değişikliklerin uygulanacağı nesnenin anahtar değerleriyle eşleştiğini doğrulayın.
10004. Sağlanan yönlendirme, zaten yönlendirme koleksiyonunda yer alıyor. Koleksiyon yinelenen yönlendirmeler içeremez.
10005. 'X' adlı LegendCellColumn zaten koleksiyonda mevcut.
10006. OperationName='Y' olan 'X' etkinliği ek bağıntılarda istek/yanıt tanıtıcısını içermemelidir.
10007. SerialPort'taki pin her değiştirildiğinde oluşturulur.
10008. Dizin aralık dışındaydı. Negatif bir değer olmamalı ve koleksiyonun boyutundan daha küçük olmalıdır.
10009. Özelliğin Get yöntemi bulunamadı.
10010. Kurtarılamayan bir hata oluştu. Tanı amacıyla, bu İngilizce ileti hatayla ilişkilendirildi: 'X'.
10011. Bu fabrika yalnızca 'X' düzenine sahip URI'leri destekler.
10012. Bu sistemin Wow64'ü destekleyip desteklemediğini belirlemeye çalışırken beklenmedik bir sonuç döndürüldü. Beklenmeyen sonuç: 'X'.
10013. İç Sunucu Hatası. 'Tür Adı' türü desteklenmiyor.
10014. Sağlanan DateTime bir TimeOfDay ayarı içeriyor. Bu desteklenmez.
10015. Grafik başlıkları.
10016. BorderPadding -1'den büyük veya buna eşit olmalıdır.
10017. Köşeli parantezler eşleşmiyor.
10018. Biçimlendirme uzantısının sonundan sonra boş alana izin verilmez.
10019. Bu FTP isteği HTTP protokolü aracılığıyla bir proxy kullanmak üzere yapılandırıldı. Önbellek yeniden doğrulaması ve kısmen önbelleğe alınan yanıtlar desteklenmiyor.
10020. Daha iyi kod üretimi için dil özelliklerini devre dışı bırakır
10021. Derleme bir Uygulama deposu için belirlenemez.
10022. 'X' etkinliğindeki Request özelliği null olamaz. Bu istek/yanıt çiftine ait olan Receive etkinliğine ayarlanması gerekir
10023. Tür, ISourcesRowset OLE DB arabirimini desteklemiyor
10024. 'Tür Adı' türündeki dönüştürücü ve 'Y' üzerindeki 'X' müşteri bağlantı noktası aynı bağlantı arabirimini kullanmıyor.
10025. Zaman uyumsuz Etkinleştirme desteklenmiyor.
10026. Komut alanlarını içeren satırlara uygulanan stil.
10027. Çerçeve boyutu belirlenemiyor veya bozuk çerçeve alındı.
10028. MSB3027: "X", "Y" üzerine kopyalanamadı. Z deneme sayısı aşıldı. Başarısız.
10029. Değer bir UInt64 için çok büyük ya da çok küçüktü.
10030. 'X', geçerli bir yol değil.
10031. HotSpot tarafından kullanılan klavye kısayolu.
10032. Tür kitaplığı alma programı tür doğrulaması sırasında bir hatayla karşılaştı. Sınıf üyeleri olmadan almayı deneyin.
10033. Bilinmeyen 'Tür Adı' türü gösterge ayırıcı.
10034. Uzantılar koleksiyonuna bir TimerExtension eklenmesi gerekiyor.
10035. &Yerel özel hatalar:
10036. Güvenlik üstbilgisinde imza onayının bulunması bekleniyordu.
10037. Pasta Grafik Nesnesi – Etiketler Yatay çizgi boyutu 0-3 arasında olmalıdır. Varsayılan değer 1'dir.
10038. Temel alınan liste değiştirildi ve numaralandırma eski kaldı.
10039. Yerel biçim desteklenemiyor.
10040. Null başvuruya üye ataması yapılamaz
10041. Şu grafik alanı eksik olduğundan, gösterge konumlandırılamadı: 'X'. Belirtilen ada sahip grafik alanını ekleyin veya DockToChartArea gösterge özelliğini 'NotSet' olarak ayarlayın.
10042. UriTemplate 'X' geçersiz; UriTemplate değişkeni bildirimi 'Y' geçerli bir değişken oluşumu değil. UriTemplate değişken tanımlarının basit ve boş olmayan bir değişken adı olduğunu veya adın boş olmaması gereken ve değerin değişkene bir varsayılan değer sağladığı 'name=value' biçiminde olduğunu unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
10043. Parola fazla uzun: şifreleme sonrasında 128 karakteri aşmamalıdır.
10044. Bir şablon ve ilişkili nesnesi çifti içinde, boş bir UriTemplate anahtar olarak geçirildi. UriTemplateTable Anahtar Değer çiftleri her zaman geçerli bir UriTemplate nesnesini anahtar olarak içermelidir. Daha fazla ayrıntı için UriTemplateTable belgelerine bakın.
10045. Güvenlik sorusu gereklidir.
10046. Yanıt Tarihi üstbilgi değeri önbellek girdisininkinden eski.
10047. 'Derleme Adı ' derlemesinde 'X' adında bir Web kaynağı yok. Kaynak adının doğru yazıldığından emin olun. Uygulamanın doğru ASP.NET AJAX Framework derlemesi sürümüne başvurduğundan emin olun.
10048. SqlDependency nesnesi, SQL Server işleminde çalışılırken oluşturulamaz.
10049. 'uriParser' parametresine geçirilen URI ayrıştırıcı örneği 'X' şema adıyla zaten kaydedilmiş.
10050. Semafor atılmış.
10051. Pixel Shader Model 3.0, kayan nokta sabitlerin yazmaçlarda olmasını gerektirir [0-223].
10052. System.Data.SqlClient.SqlConnection nesnesini başlatma girişiminde hata oluştu. Bağlantı dizesi için sağlanan değer yanlış olabilir veya geçersiz bir sözdizimi içeriyor olabilir.
10053. \p{X} çıkış karakteri hatalı biçimlendirilmiş.
10054. Temeldeki koleksiyon BlockingCollection dışından değiştirildi.
10055. Nesne Adı nesnesi zaten var ve bu bir nesne değil.
10056. Neden: Bilinmiyor.
10057. Yayıncı Sertifikasını Al
10058. XmlQualifiedName 'X' boş bir ada sahip olduğundan bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
10059. Çok Seçenekli Yeniden Yönlendirme
10060. InvokeMethod 'Yöntem adı' - yöntem zaman uyumsuz desen kullanmıyor.
10061. EndpointAddress: X, Y yoluyla
10062. X Değer Üyesi
10063. Yardım sayfası bağlantısı simgesinin URL'si.
10064. Belirtilen RegistryValueKind geçersiz bir değerdir.
10065. CodeDom yapılandırma bölümünde dil adı için boş olmayan bir Dize belirtmelisiniz.
10066. Belirtilen QuotePrefix ve QuoteSuffix değerleri eşleşmiyor.
10067. Etiketler uzaklık türü.
10068. Bir 'default-collation' özniteliğinin değeri bilinen harmanlama URI içermiyor.
10069. Parola onaylama metin kutusunu tanımlayan metin.
10070. Katalogda, alınan bölüm açıklamasının üstünde görüntülenen metin.
10071. Sayaç adı geçersiz. Uzunluğu 'X' - 'Y' aralığında olmalıdır. Çift tırnak işaretlerine, denetim karakterlerine ve önde veya arkada boşluklara izin verilmez.
10072. Type.ContainsGenericParameters'ı doğru olan türlerdeki alanlarda geç bağlanmış işlemler gerçekleştirilemez.
10073. Eksik çıktı dosyaları algılandı, en az yeniden oluşturma devre dışı bırakılacak.
10074. 'X' dizesi geçerli bir XAML tür adı listesi değil. Tür adı listeleri, türlerin virgülle ayrılmış listeleri olur; örneğin: 'x:String, x:Int32'.
10075. X Eklenti Bağdaştırıcısı bir parametre almayan bir oluşturucu tanımlıyor. Bu oluşturucu eklenti modelinde kullanılamaz.
10076. Nesnenin yüklendiğinden farklı bir bağlam kullanılarak X yüklenemez.
10077. Geçersiz URI: Kök olarak bir Dos yolu belirtilmelidir; örneğin, 'c:\'.
10078. 'Y' sütunundaki tüm değerleri göndermek için gereken Precision 'X' desteklenen en fazla duyarlık 'Z' değerini aşıyor. Tüm değerler tek bir duyarlığa sığmalıdır.
10079. 'Tür Adı' türündeki kalıcılık katılımcısı tarafından sağlanan 'X' adı için bir ad çarpışması algılandı. Katılımcının CollectValues uygulaması tarafından sağlanan bir değer, bu katılımcı veya başka bir kalıcılık katılımcısı tarafından sağlanan başka bir değerle aynı adı kullanıyor. Çarpışmayı önlemek için farklı bir ad kullanacak şekilde katılımcıyı düzeltin veya katılımcıyı iş akışının uzantılar koleksiyonundan kaldırın.
10080. Huni grafiğinin veri noktası etiketleri stilini alır veya ayarlar.
10081. Şifresi çözülecek verilerin uzunluğu geçersiz.
10082. Gösterge hücresi içeriği hizalama.
10083. StylusPointDescriptions uyumsuz. Ortak bir StylusPointDescription bulmak için StylusPointDescription.GetCommonDescription yöntemini kullanın ve sonra uyumlu bir StylusPointCollection'a dönmek için StylusPointCollection.Reformat'ı çağırın.
10084. Aynı yapılandırmaya sahip bir proje zaten oluşturulmakta olduğu için bu teslimi oluşturma isteği devam edemez.
10085. Kimliği doğrulanmış içerik veri şifrelemesini desteklemiyor.
10086. Bu olay bildirimini oluşturmak için kullanılan şablon sayfasının yürütülmesi sırasında, işlenmemiş bir özel durum oluştu. Bu iletinin bir parçası olan X olay atıldı.
10087. Handler'ı 'X' olan etkinlik temsilcisine 'Y' etkinliği tarafından başvurulamaz, çünkü ikincisi 'Z' etkinliğinin uygulamasında yok. Bir etkinlik temsilcisine yalnızca söz konusu etkinlik temsilcisini bir alt öğe veya alma öğesi olarak belirten bir etkinliğin uygulaması tarafından başvurulabilir. Handler'ı 'X' olan etkinlik temsilcisinin bildirimi 'A' etkinliği tarafından yapılmış.
10088. Takvimle ilişkilendirilmiş başlık.
10089. Gösterge metni otomatik sığdırma algoritması tarafından kullanılabilen minimum yazı tipi boyutunu alır veya ayarlar.
10090. 'X' göreli sanal yoluna burada izin verilmez.
10091. X örneği Y kategorisinde yok.
10092. X ile Y arasında bağlantı kuruldu.
10093. 'X' Yönlendirme Hizmeti istemcisi hata verdi.
10094. Kutulanmış TypedReference, ArgIterator veya RuntimeArgumentHandle Nesneleri oluşturulamaz.
10095. Rol Yöneticisi özelliği etkinleştirilmedi.
10096. Seçili bağlantı dizesini siler.
10097. Seri hale getirilen anahtarlardan biri null.
10098. X günlüğü 'Y' bilgisayarında kaynak olarak zaten kaydedilmiş.
10099. Menü öğesinin seçim durumu.
10100. X öğesi zaten Y öğesinin alt öğesi olduğundan, X, Y için üst öğe olarak ayarlanamadı. Kültürler kendi öncülleri olamaz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions