English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

4301. Grid satırı 0 ile üst satır değeri arasında ayarlanmalıdır.
4302. Uzak sertifikanın geçerli olduğu kullanıcı tarafından doğrulandı.
4303. Grafik işleme türü. Seçenekler resim etiketi, girdi etiketi, ikili veri akışı ve resim eşlemidir.
4304. 'X' döngüsel MasterPageFile başvurularına izin verilmez.
4305. İşlemin başlangıçtaki çalışma dizini.
4306. Yönlendirme Hizmeti 'X' hedefine gönderemedi.
4307. 'X' adlı yönlendirme, yönlendirme koleksiyonunda bulunamadı.
4308. Undo işleminin karşılık gelen içeriğin ayarlandığı iş parçacığında gerçekleştirilmesi gerekir.
4309. Düğümün zaten bir üstü var. Taşımadan önce üst öğesinden kaldırın.
4310. Bağımsız değişken anahtarı tür dizesinden değil.
4311. Windows Gezgini'nde uygulamanızın dizinine gidin.
4312. FileCodeGroup için ayarlanmış iznin değiştirilmesinin etkisi olmaz.
4313. Bu işlem sayfanın zaman uyumsuz olmasını gerektiriyor (Async özniteliği true olarak ayarlanmalıdır).
4314. Makine adı: X
4315. Olay saati (UTC): X
4316. Bu yapılandırma başka bir pencerede açık durumda. Bir anda yalnızca bir pencere açılabilir. Diğer pencerede yapılan değişiklikleri kaydedip pencereyi kapatmak ve yeni bir pencere açmak istiyor musunuz?
4317. İçerik protokolü içerik üstbilgisini ayrıştıramadı.
4318. color: darkred; font: bold;
4319. X tür açıklaması sağlayıcısı Y işleminden null döndürdü; bu geçersizdir.
4320. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' üst Activity'si için bir CompletionWorkItem zamanlandı. DisplayName: 'B', InstanceId: 'C' olan 'A' Activity'si tamamlandı.
4321. Bağlantı, bitirilmesi gereken bir işlem olduğundan kullanılamıyor.
4322. Veri noktası etiketlerinin belirtme çizgisi rengini alır veya ayarlar. Yalnızca 'OutsideInColumn' etiket stili için uygulanabilir.
4323. Silinemedi; Dizin veya dizindeki dosyalar kullanılıyor olabilir.
4324. X509 anahtar kullanımı doğrulama
4325. Yükleyici bilgilerini ayarlamak için ek izin sağlanmamalıdır.
4326. Ana sayfa kaynak dosyalarının dosya uzantısı .master olmalıdır.
4327. Yanıt==304 veya İstek HEAD, önbellek girdisi güncelleştiriliyor.
4328. Menünün statik bölümünde yer alan menü öğelerinin stili.
4329. Hizmet adı null veya boş olamaz.
4330. X değeri Y olan en küçük değerden daha küçüktü. En küçük değere eşit veya daha büyük bir değer belirtin ve yeniden deneyin.
4331. File Name profili .NET Framework X sürümü için desteklenmiyor.
4332. X alanı geçerli bir ondalık değer olmalıdır.
4333. 'Üye'.'X' üyesi hatalı. Birden çok 'Y' içeriyor.
4334. Ortak derleme, sayfa ve çalışma zamanı ayarları
4335. 'X' tür kitaplığının kaydı hatasız silindi
4336. X yok; kaynağın derlenmesi gerekiyor.
4337. Üye bir alan ya da özellik olmalıdır.
4338. Yüklenen eşleme dosyalarının sürümü yüklenen EdmItemCollection ve StoreItemCollection sürümüyle aynı olmalıdır.
4339. 'Z' üst kapsamındaki 'Y' değerleri kullanılarak 'X' bağıntı anahtarı hesaplandı.
4340. İstemci tarayıcıları tarafından otomatik tamamlama için kullanılan girdi içeriğinin türü.
4341. Select() çağrıldığında kullanılan filtre ifadesi. Filtre ancak DataSourceMode olarak DataSet ayarlandığında kullanılabilir.
4342. Dondurulmuş bir DrawingGroup.Children koleksiyonuna eklenemez.
4343. 'Özellik Adı' özelliğinin zaman aralığı yapılandırmada depolanabilen en büyük değeri aşıyor.
4344. X sağlayıcısı geçerli bir site haritası düğümü döndürmelidir.
4345. AssumeLocal, AssumeUniversal veya AdjustToUniversal değerleriyle DateTimeStyles değeri RoundtripKind kullanılamaz.
4346. 'X' Delay etkinliğindeki Duration bağımsız değişkeni negatif.
4347. Birden çok PKCS 9 imzalama zamanı özniteliği eklenemez.
4348. Belirtilen zaman bu takvimde desteklenmiyor. X (Miladi) ile Y (Miladi) (dahil) arasında olmalıdır.
4349. Seri veri noktalarının X değeri
4350. "X" dizini oluşturuluyor.
4351. IDynamicMetaObjectProvider X, geçersiz bir DynamicMetaObject örneği oluşturdu.
4352. Javascript doldurma geri çağırma parametresi adı 'X' olarak ayarlandı.
4353. Gruplar İçi Kareler Toplamı:
4354. 'X' kullanıcı denetimi derlenmedi ve yalnızca dinamik olarak kullanılabilir. Derlemeye zorlamak @control yönergesinde compilationMode="Always" ayarını yapın.
4355. 'A' etkinliğindeki 'Z' için 'X' özelliği ya da 'Y' özelliği gereklidir.
4356. Bayraklar özniteliğinin birleşik 'X' değeri geçersiz. İzin verilen bayrak değerleri: 0 (yok), 1 (proxy), 2 (NoServiceNameCheck), 4 (AllowDotlessSpn), 32 (ProxyCohosting). Lütfen IIS'de Windows kimlik doğrulamasının genişletilmiş korumasını doğru ayarladığınızdan emin olun.
4357. Alana bağlı veriler null olduğunda görüntülenen metin.
4358. HTTP istemcisinin medya türü tercihi sağlanmadığından veya kabul edilemediğinden, otomatik biçim seçimi yanıt biçimini işlem için varsayılan değer olan 'X' olarak ayarladı.
4359. MSB3645: .NET Framework v3.5 Service Pack 1 bulunamadı. "X" öğesini hedeflemek için, .NET Framework v3.5 Service Pack 1 veya üstü yüklü olmalıdır.
4360. Güvenlik kısıtlamaları nedeniyle değiştirme isteği bilgileri görüntülenemedi.
4361. 'Tür Adı' türünde DataColumn, ifadeyi desteklemiyor.
4362. ServiceHostFactory oluşturmaya başla
4363. Bir Kutu grafiğinin kutusunun yüzde birlik değerini alır veya ayarlar.
4364. Update() çağrıldığında yürütülecek yöntem.
4365. Belirtilen başlatma vektörü (IV) bu algoritmanın blok boyutuyla eşleşmiyor.
4366. TerminateListener() çağrılmış
4367. RAS destekleniyor: X
4368. Gösterge metin rengini alır veya ayarlar.
4369. Durum Kodu 100 ile 999 aralığında olmalıdır.
4370. Hedef çerçeve 'X' desteklenmiyor. Yalnızca 'v3.0', 'v3.5' ve 'v4.0' çerçeveleri destekleniyor.
4371. Tür Adı denetim türünün 'X' özelliği denetim dış görünümü aracılığıyla uygulanamaz.
4372. Sunucu protokol ihlalinde bulundu
4373. Bir oluşturma zaten devam ettiği için işlem tamamlanamıyor.
4374. Bağlanmaya çalıştığınız SQL Server örneği şifreleme gerektiriyor, ancak bu makine şifrelemeyi desteklemiyor.
4375. Diğer metin belirtilmediğinde boş bir diğer metin özniteliğinin oluşturulup oluşturulmayacağı.
4376. Görüntülenmekte olan öğenin Veri anahtarı.
4377. 'X' yönergesi için '>' bitiş ayracı '.svc' dosyasında eksik.
4378. Özel şeritler ve çizgiler.
4379. Yığın halinde kodlamalı yükleme HTTP/1.0 iletişim kuralında desteklenmez.
4380. Sonkoşul başarısız oldu.
4381. Uzunluk Y yerine X veya daha büyük olmalıdır.
4382. Sürüm X Y
4383. Yinelenen 'X' ContentPlaceHolder bulundu. ContentPlaceHolders için benzersiz kimlikler gereklidir.
4384. Sağlanan RecoveryInformation, System.Transactions'ın bu sürümü tarafından tanınmıyor.
4385. ';' ve '=' arasındaki kısım 'X' değil URI Y.
4386. Doğrulayıcının geçersiz olan denetime vurgu ayarlayıp ayarlamayacağı.
4387. Kimlik doğrulaması için kullanılacak HTTP tanımlama bilgisini belirtir.
4388. Yanıt Durum Kodu 304 veya 206 değil.
4389. Bağlantı yalnızca True veya False dalından olabilir.
4390. 'X' bir URI olarak ayrıştırılamadığından bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
4391. Uygulamaya eşlenmemiş bir olay teslim edildi (X Y Z)
4392. Tümünü yakalama parametresi yalnızca yönlendirme URL'sinin son kesimi olarak yer kullanılabilir.
4393. Koleksiyon salt okunur.
4394. Temel alınan işlem yöneticisiyle iletişim kurulamadı.
4395. Belirtilen değer geçerli bir 'X' değil.
4396. DataServiceCollection tarafından oluşturulan OnCollectionChanged olayındaki beklenmeyen 'X' eylemi.
4397. İçerik bağlantısı istenirken kullanılabilecek tek ek bağlantı dizesi anahtar sözcüğü, Type System Version anahtar sözcüğüdür.
4398. 'Id' özelliği okunduğundan WorkflowApplication için bir örnek kimliği üretildi. Kimlik üretildikten sonra WorkflowApplication bir örnek yüklemek için kullanılamaz.
4399. PointAndFigure grafik türü - 'UsedYValueLow' özel özniteliği tarafından belirtilen dizin aralık dışında.
4400. Ayrılan X süre sonu içinde kilit talebi yapılamıyor. Bu işlem için ayrılan süre, daha uzun bir süre sonu değerinin bir bölümü olabilir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions