English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

6701. Yapılandırma özelliği geçersiz.
6702. X boyutu çok büyük. Y karakterden uzun olamaz.
6703. Veri kaynağı olarak kullanılacak IDataSource'un denetim kimliği.
6704. "X" adlı meta veri bu öğe üzerinde doğrudan tanımlanmak yerine bir öğe tanımından alındığından kaldırılamıyor.
6705. 'Tür Adı' aritmetik türünün en yüksek değeri yok.
6706. Gruplar Arası Kareler Toplamı:
6707. Append erişimi yalnızca salt yazma modunda istenebilir.
6708. İşlemin standart giriş akışı.
6709. Satırları güncelleştirmek için yürütülecek komut.
6710. 'Y' öğesinde 'X' özelliği zaten ayarlandı.
6711. MSB3268: X birincil başvurusu çözümlenemedi, çünkü şu anda hedeflenen çerçevede çözümlenemeyen "Derleme Adı " çerçeve derlemesine dolaylı bir bağımlılığı var. "Y". Bu sorunu gidermek için, "X" başvurusunu kaldırın ya da uygulamanızı "Derleme Adı " içeren bir çerçeve sürümüne yeniden hedefleyin.
6712. Yönlendirme Hizmeti bir özel durumu işledi.
6713. Yanlışsa, menü öğesi seçilemez ancak bunun alt menü öğelerine hala erişilebilir.
6714. RegistryKey.SetValue, 'Tür Adı' türündeki dizileri desteklemez. Yalnızca Byte[] ve String[] desteklenir.
6715. "Seçilecek nesne adlarını girin" kutusuna 'X' girin (tırnak işaretleri olmadan).
6716. TraceListenerCollection içine yalnızca TraceListeners eklenebilir.
6717. 'X' adlı üye 'Tür Adı' türünde bulunamadı.
6718. OleDb Provider ile etkinleştirilecek veya devre dışı bırakılacak OLE DB Services'i belirtir.
6719. Kullanıcının önbellek anahtarına eklenecek bir dize belirtmesine izin verir.
6720. Geçersiz bir özellik istendi.
6721. Hareket yalnızca 'Tür Adı' türünde nesne kabul eder.
6722. Geçersiz bir fiziksel adres belirtildi.
6723. Uygulama bilgileri:
6724. 'X' parametresi: Değer bağlamak için çok büyük.
6725. Etiket Metni
6726. UriTemplate 'X' geçersiz; bir bileşen yol kesiminin parçası olarak tanımlanan 'Y' yol değişkenine, ek varsayılan değerlerin parçası olarak bir varsayılan değer sağlandı. UriTemplate öğesinin bileşen kesimlerdeki değişkenlere varsayılan değerler verilmesini desteklemediğini unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
6727. Etki alanı adı çok uzun.
6728. X(Y) birli ifadesi Z olarak değerlendirildi.
6729. Özellik değeri X değerinden küçük veya buna eşit olmalıdır.
6730. Paylaşılan durumu tek bir yolla sıfırlamak için sağlayıcının ResetState yöntemi çağrıldığında beklenmeyen 'X' tamsayı değeri döndürüldü. Beklenen değer 0 veya 1'di.
6731. Görünüm konumu.
6732. Geçersiz çıktı dizini.
6733. X509 zincirini oluşturma hatası: X: Y.
6734. Pixel Shader Model 2.0 kullanan bir piksel gölgelendirici, yalnızca Pixel Shader Model 3.0 içinde kullanılabilir yazmaçlar kullanılmakta olduğu için ayarlanamaz.
6735. Belirtilen değer geçersiz Kontrol karakterleri içeriyor.
6736. 'X' özellik değeri sıfıra eşit veya daha büyük olmalıdır.
6737. İşlem bu nesne tarafından başlatılmadığından istenen bilgiler belirlenemiyor.
6738.
6739. Veritabanı adı eksik. -sstype öğesi 'c' olduğunda veritabanı adı belirtilmelidir.
6740. ThreadPool, işlemi tamamlamaya yetecek kadar serbest iş parçacığı içermiyordu.
6741. Bölüm çevresinde işlenecek krom türü.
6742. Süzgeç ölçütü için bir Dize değeri sağlanmalıdır.
6743. Bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi bir anahtar çakışması nedeniyle kesildi.
6744. Structured türünde yeterli alan yok. Structured türlerinde en az bir alan olmalıdır.
6745. 'X' hizmet örneğindeki 'Y' işlemi şu anda gerçekleştirilemiyor. Hizmet örneği bu işlemi işlemeye hazır olduğundan bir deneme daha yapılacak.
6746. "File Name" yeniden dağıtım liste dosyası okunurken bir hata oluştu. X
6747. Alanın kullanıcıya seçme düğmesi görüntüleyip görüntülemeyeceği.
6748. ImageField X düzenleme modunda TextBox olmayan bir denetim veya salt okunur modda bir Görüntü veya Etiket içeriyor. ImageField'dan devralmak üzere OnDataBindField'ı geçersiz kılın ve başka denetimler ekleyin.
6749. Yöntemlerinden herhangi biri özet ise tür özet olarak bildirilmelidir.
6750. 'minutes' bağımsız değişkeni aralık dışı. Değer -59 ile +59 arasında olmalı.
6751. Doğrulama hatası oluştu.
6752. Parametrenin yönü.
6753. StandardIn yeniden yönlendirilmedi.
6754. URI 'X' bir kaynak koleksiyonuna başvurduğundan ya da bir $count veya $link kesimine sahip olduğundan veya sorgu parametrelerinden biri $expand olduğundan, If-Match veya If-None-Match HTTP üstbilgileri belirtilemez.
6755. Beklenen 'X' adlı girdi parametresi bulunamadı.
6756. Derlemenin kimliği belirlenemedi.
6757. 'X' koleksiyonda zaten var.
6758. Önkoşul başarısız oldu: X
6759. Önceki adım düğmesinin düğme türü.
6760. Bir ilke işlemi gerçekleştirilirken hata oluştu.
6761. MSBUILD : hata MSB1020: Günlükçü bulunamadı. Şunları denetleyin: 1.) Belirtilen günlükçü adı günlükçü sınıfındakiyle aynı. 2.) Günlükçü sınıfı "public" ve Microsoft.Build.Framework.ILogger arabirimini uyguluyor. 3.) Günlükçü derlemesi yolu doğru veya günlükçü yalnızca sağlanan derleme adıyla yüklenebiliyor.
6762. Veri noktaları adı boş olamaz.
6763. Posta girişini başlatın; . ile bitirin.
6764. EmptyDataTemplate görüntülenirken üstbilginin gösterilip gösterilmeyeceği.
6765. X öğesindeki derleme yüklenemedi. Caspol, bu derlemeyle ilişkilendirilen bulguyu kısmen belirleyebilir. Bu bulgu kullanılırsa sonuçlar kesin ve tam olmayabilir. Bu işleme kısmi bulgu kullanarak devam etmek istiyor musunuz? (evet/hayır)
6766. X protokolü 'Y' uygulaması için etkinleştirildiğinden ve uygulama kısmi güvenle çalışmakta olduğundan, işlem desteklenmiyor. Kısmi güven uygulamalarında yalnızca http ve https protokolleri desteklenir. Windows İşlem Etkinleştirme Hizmeti yapılandırmasında diğer protokolleri protokol listesinden çıkarın veya uygulamayı tam güvenle çalışacak şekilde yapılandırın.
6767. *** lambda yok ***
6768. Kenarlık dış görünümü sayfa rengi.
6769. Onay işareti boyutu.
6770. X için geçersiz Timespan girildi. Önceki değer kullanılacak.
6771. Bağlantının açık ya da kapalı olduğunu gösteren ConnectionState.
6772. Uzantı türü bulunamadı.
6773. SSL/TLS güvenli kanalı içi güven ilişkisi kurulamadı
6774. 'X': ResourceSet türetilmiş sınıfları, Dize dosya adını alan bir oluşturucu ile Akış alan bir oluşturucu sağlamalıdır.
6775. Win9x desteklenmiyor
6776. Tabloyla ilişkilendirilmiş başlık.
6777. Signal Period'ın pozitif bir değer olması gerekiyor.
6778. Chart Graphics - Bilinmeyen işaret stili belirtildi.
6779. Sertifika zinciri:
6780. Yanıt dosyası diğer yanıt dosyalarına başvuru içeremez.
6781. Menünün statik bölümünün yatay olarak mı yoksa dikey olarak mı işleneceği.
6782. 'X' kök sürücüsü bulunamadı. Sürücü hazır veya eşlenmiş olmayabilir.
6783. Oturum kanallarıyla ilişkili işlemlerin yürütülebilmesi için kanalların bekleyen iletileri olmamalıdır. Bekleyen iletiler oturum kanalından alınmamış olan iletiler ya da alınmış ancak kendileri için Complete çağrısı yapılmamış olan iletilerdir. Kanal hata döndürdü ve işlem geri alındı.
6784. Windows Tümleşik Kimlik Doğrulaması için Hizmet Asıl Adı (SPN) yazılamadı. Olası nedenler, bağlantı API'si aramalarına yanlış olarak belirtilen sunucu veya sunucular, Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) arama hatası veya bellek yetersizliğidir
6785. Belirtilen yöntemin, belirtilen türün genel tür tanımında bildirilmesi gerekir.
6786. Derlemelere aşağıdaki ortam değişkenleri için &erişim ver:
6787. Beklenmeyen bir hata oluştuğunda gösterilecek metin.
6788. Kapsam bir UIElement veya ContentElement olmalıdır.
6789. Bir ek açıklama yolu noktasının Y koordinatını alır veya ayarlar.
6790. .NET Framework X sürümü desteklenmiyor.
6791. İşlenmemiş BoolTypeBit.
6792. İlk Grup Ortalaması:
6793. İşlenmeyen Özel Durum
6794. İşleme veya ön işleme işlemi başladıktan sonra RenderingMode özelliği değiştirilemez.
6795. Update bir bağlantı gerektiriyor.
6796. Her genel parametre için genel bağımsız değişkenler sağlanmalı ve her genel bağımsız değişken bir RuntimeType olmalıdır.
6797. Öznitelik özniteliği geçerli bir öncelik değildir.
6798. Yola erişim engellendi.
6799. Dequeue işlemi X sonra süre sonuyla karşılaştı. Bu işlem için ayrılan süre, daha uzun bir zaman aşımı değerinin bir bölümü olabilir.
6800. Seçili uzak uygulamanın yeri (U&RL):

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions