English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

6901. 'void' türü örtülü olarak 'object' türüne dönüştürülemiyor
6902. URL Yürütülemedi.
6903. En büyük değer belirtilmelidir.
6904. Derleme Yükleme hatası
6905. 'X' eylemine sahip gelen ileti adı 'Y' ve ad alanı 'ad alanı' olan bir geri çağrı bağlamı üstbilgisi içeriyor. İstemcide, gelen iletilerde geri çağırma bağlamı üstbilgileri bulunması beklenmiyor.
6906. Settings özelliğinin değeri geçersiz. Settings özelliğini boş bir dizeye veya "Derleme başvuruları ve XML ad alanları olarak serileştirilen içe aktarılmış ad alanları" dizesine ayarlayın.
6907. Dize Anahtar Sözcüğü Düzenleyicisi
6908. Geri arabelleğin havuzu kaynak türüyle ilgili gereksinimleri karşılamıyor.
6909. LicenseManager'ın CurrentContext özelliği başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmiş durumda.
6910. XmlQualifiedName biçimi geçersiz: 'X'. XmlQualifiedName bir ad ya da virgülle ayrılmış bir ad ve ad alanı olmalıdır.
6911. Önbellek girdisi son eşitleme saati = X.
6912. Belirtilen ana bilgisayar adı ("X") desteklenen bir System.UriHostNameType değil. Desteklenen UriHostNameType değerleri Dns, IPv4 ve IPv6'dır, ancak verilen değer UriHostNameType Tür Adı idi.
6913. Tür Adı varlık türünde Özellik Adı alanı/özelliği ayarlanamıyor. Ayrıntılar için bkz. InnerException.
6914. Kişiselleştirme etkinleştirilmedi ve/veya değiştirilebilir değil. Enabled özelliği true olarak ayarlanmalı ve kayıtlı bir kişiselleştirme sağlayıcısı seçilmelidir. Geçerli kullanıcıya kişiselleştirme durumunu değiştirme hakkı verilmelidir.
6915. Grafik başvurusunu alır veya ayarlar.
6916. Denetim tarafından görüntülenmekte olan geçerli sayfanın dizini.
6917. İşlenecek yolun yönü.
6918. Karşıdan yükleme için geçici dosya oluşturulamıyor.
6919. Yönetilen türün ('X') adresi alınamaz, boyutu alınamaz veya işaretçisi bildirilemez
6920. Alandan değer ayıklanırken alanın boş dizeleri null olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği.
6921. Her Eklentinin kök Eklenti klasörüne değil kendi alt klasörüne yerleştirilmesi gerekir. Aşağıdaki yürütülebilir dosya beklenmiyordu: X.
6922. İşaretçi startIndex ve işaretçi uzunluğu geçerli bir dizeye işaret etmiyor.
6923. Olay günlüğüne yazılırken kullanılacak uygulama adı (kaynak adı).
6924. 'IDataServiceStreamProvider.ResolveType' yöntemi geçerli bir kaynak türü adı döndürmelidir.
6925. Eksen segmentinin aralık türü.
6926. X: LayoutTemplate parola için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor.
6927. Türetilen sınıfların bir uygulama sağlaması gerekir.
6928. Tiz Azalt
6929. Volof dili (Senegal)
6930. Önbellek protokolü önbelleğe alınmış bir yanıt döndürdü ancak önbellek girdisi null bir akış içerdiğinden geçersiz. (Cache Key = X).
6931. Bir ana bilgisayar bağdaştırıcısında hiç kullanılabilir oluşturucu yok! Tür: Tür Adı
6932. Numaralama başlamadı. MoveNext çağrısı yapın.
6933. ASP.NET (X) bu makinede yüklü değil.
6934. Her düğümde girintileme için piksel sayısı.
6935. Bir IPersistenceContextInitializer özel durum oluşturdu. WorkflowServiceInstance gibi dayanıklı bir hizmet örneği yüklenemedi veya oluşturulamadı. InnerException özelliği özgün özel durumu içeriyor.
6936. Denetimin RTL diller için sağdan sola çizip çizmeyeceğini belirtir
6937. Yanıt yığını biçimi geçersiz
6938. X dizininde geçersiz Unicode kod noktası bulundu.
6939. BeginBuild henüz çağrılmadığı için işlem tamamlanamıyor.
6940. 'X' XamlValueConverter'dan XamlDeferringLoader alınamadı çünkü ConverterInstance özelliği null.
6941. App_Data dizini zaten varsa, web sunucu hesabının yalnızca uygulamanın App_Data dizini üzerinde okuma ve yazma erişimi olması yeterli olur. Web sunucu hesabı Sql Server Express veritabanının uygulamanın App_Data dizininde zaten varolduğunu doğrulamayı deneyeceğinden, bu gereklidir. App_Data dizini üzerindeki okuma erişimini web sunucu hesabından geri almak, sağlayıcının Sql Server Express veritabanının önceden varolup olmadığını gerektiği gibi belirlemesini engeller. Bu da, sağlayıcı zaten varolan bir veritabanının yinelemesini oluşturmayı denediğinde hataya neden olur. Okuma izni, yeni veritabanı oluşturulurken web sunucu hesabının kimlik bilgileri kullanıldığı için gereklidir.
6942. 'X' sağlayıcısının yapılandırmasında 'Öznitelik' özniteliği için belirtilen 'Y' değeri geçersiz.
6943. Başlatılmamış Dizeler oluşturulamaz.
6944. Veri noktası etiketlerinin yerleşimini alır veya ayarlar.
6945. Hizmet iletim kanalını kapatıyor.
6946. Eylem başarılı olduktan sonra kullanıcının yönlendirileceği URL.
6947. Denetim işleme uyumluluk sürümü 3.5'den önceki bir sürüm olmalıdır.
6948. Olay iletisi dll dosyasında iletiyi tanımlayan tam numara.
6949. Bir şifreleme işlemi sırasında hata oluştu.
6950. tür ByRef olamaz
6951. System.Net performans sayaçlarının başlatılması başarıyla tamamlandı.
6952. Nesne Double türünde olmalıdır.
6953. PropertyDataChangedEventArgs.Owner içinde beklenmeyen Stroke.
6954. Element ::= . EmptyElement | ( StartElement ElementBody ).
6955. 'Tür Adı' türünde gezinme özelliği, tek bir 'X' uygulaması değildir.
6956. PointAndFigure grafik türü - 'UsedYValueHigh' özel özniteliği tarafından belirtilen dizin aralık dışında.
6957. 'Ayar' yapılandırma ayarında belirtilen XML dosyası yüklenemiyor.
6958. Satır içi bir varsayılan değerin ek varsayılan değerlerdeki bilgilerle değiştirilmesi desteklenmez; 'X' değişkeninin varsayılan değeri UriTemplate 'Y' öğesinin parçası olarak önceden sağlandı. Daha fazla ayrıntı için UriTemplate belgelerine bakın.
6959. Kullanıcı oturum açtığında denetim görünür kalacaksa doğru.
6960. Pencere zaten iğne girişi için kaydedilmiş.
6961. Değer türü, sütun türüyle uyuşmuyor
6962. WebClient eşzamanlı G/Ç işlemlerini desteklemiyor.
6963. Döndürülen öğeler null olmamalıdır.
6964. Güncelleştirme komutunun türü.
6965. Veri noktalarını X ekseni etiketlerine hizalamak için tüm noktaların bir seri içinde boş olmayan benzersiz AxisLabels'a sahip olması gerekir.
6966. Bu adda bir değer yok.
6967. 'X' Anahtarı için yapılandırma değeri geçersiz.
6968. 'X' parametresinin değeri 'Z' ise 'Y' parametresi null olmalıdır ve 'X' parametresinin değeri 'Z' dışında bir değerse 'Y' parametresi null olamaz. Lütfen 'X' parametresinin değerinin 'Y' parametresinin değerine uygun şekilde ayarlandığından emin olun.
6969. 'X' adlı LegendCellColumn koleksiyonda bulunamadı.
6970. Ek açıklama türü adı.
6971. 'X' kullanıcısı için, oturum durumu SQL sunucusunda oturum açılamadı.
6972. Web uygulamanızda bu özel oturum durumu veritabanını kullanmak için bunu yapılandırma dosyasında, \ bölümünde 'allowCustomSqlDatabase' ve 'sqlConnectionString' özniteliklerini kullanarak belirtin.
6973. Bir derlemeye 'X' çalışma zamanı ana bilgisayarı tarafından geçersiz bir izin kümesi sağlandı. Homojen bir AppDomain'de, geçerli izin kümeleri yalnızca FullTrust ile AppDomain'in korumalı alan izin kümesidir.
6974. Akıştan okunamıyor.
6975. Beklenmeyen sunucu yanıtı alındı
6976. 'X' veri kaynağı filtre uygulamayı ancak veri kaynağının DataSourceMode'u olarak DataSet ayarlandığında destekler.
6977. İstenen işlem DynamicMethod için geçersiz
6978. X olay kodu geçersiz. Y değerinden küçük olay kodları ASP.NET için ayrılmıştır.
6979. X, Y değerinden küçük olmalıdır.
6980. StylusPointDescription, 31 düğmeden fazlasını desteklemez.
6981. Bölüm adı içerik türüyle uyumlu değil.
6982. MC4640: 'ad alanı' ad alanı XmlnsCompatibilityAttribute kullanılarak kendiyle uyumlu olarak işaretlendi. Bir ad alanı doğrudan veya dolaylı olarak kendini geçersiz kılamaz.
6983. 'X' dil tarafından desteklenmeyen bir tür
6984. 'Tür Adı, X' türü etkinleştirmesi yeniden yönlendirilmeye çalışıldı. Tanınmış bir hizmet türü bu türle kayıtlı olduğundan ya da tür için etkinleştirilmiş bir hizmet türü bulunduğundan buna izin verilmiyor.
6985. Veri kaynağı tarafından beklenmeyen bir varlık döndürüldüğünden yenileme girişimi başarısız oldu.
6986. t Kritik çift kuyruklu:
6987. Etkin olmayan bir öğe üzerinde işleme izin verilmez.
6988. İletişim sırasında Veri Terminali Hazır (DTR) hattının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği.
6989. Genişlik DrawingAttributes.MinWidth değerine eşit veya daha büyük ve DrawingAttribute.MaxWidth değerine eşit veya daha küçük olmalıdır.
6990. X sayacı yok.
6991. AdjustmentRule dizisinin öğeleri, DateStart veya DateEnd özelliklerinin geçersiz veya belirsiz dönemler oluşmasına neden olabilecek şekilde çakıştığı Yaz Saati dönemleri içermemelidir.
6992. Yatay belirtme çizgisi boyutunu alır veya ayarlar. Bu özellik yalnızca etiketler veri noktalarının dışında çizildiyse geçerlidir.
6993. Uygulama etki alanı protokol işleyicisi durdurulmaya çalışılırken hata oluştu.
6994. 'Tür Adı' türünün ETagAttribute özniteliğinde belirtilen 'X' özellik adı geçerli bir özellik adı değil. Lütfen geçerli bir özellik adı belirtin.
6995. Ertelenmiş yükleme bölümü 'X' içinde toplanmadı.
6996. MSB3263: "File Name" dosyası okunamadığı için yoksayılacak. Bu dosya FullFrameworkAssemblyTables içine geçirilmişti ya da FullFrameworkFolders içinde "X" klasörü aranarak bulunmuştu. Y
6997. Dizinin alt sınırları özdeş olmalıdır.
6998. Bu üst öğe, öğe için geçerli bir üst değildir.
6999. Yeni bir DataRow örneği oluşturulduktan sonra oluşur.
7000. Seçilen veri anahtarlarının alınabilmesi için önce 'X' GridView'da veri anahtarları belirtilmelidir. Veri anahtarlarını belirtmek için DataKeyNames özelliğini kullanın.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions