English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

301. Fiilin görünür olup olmadığı.
302. İstek iptal edildi
303. Adlandırılmış parametre değeri null olmamalıdır.
304. Tür belirtimi bir sabit değişmez değer olmalıdır.
305. TrackRecord = ActivityScheduledRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, Name = A, ActivityId = B, ActivityInstanceId = C, ActivityTypeName = D, ChildActivityName = E, ChildActivityId = F, ChildActivityInstanceId = G, ChildActivityTypeName =H, Annotations=I, ProfileName = J
306. Gösterge öğesi hücresi koleksiyonu.
307. Görünüm küçük kaydırma minimum boyut türü.
308. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle ceza modülü işleyicisini alamıyor: 'X'.
309. ConsumerFieldNames ve ProviderFieldNames sayıları aynı olmalıdır.
310. 3B SplineRange grafiği için veri noktalarının Y1 ve Y2 değerleri geçersiz. Y2, Y1'den küçük olmalıdır.
311. Machine.config yapılandırması açılamıyor.
312. ChangeRelationshipState yöntemi, yabancı anahtar değerleri kullanılarak tanımlanan ilişkiler için desteklenmez.
313. Denetime dış görünüm sağlayan denetim dış görünümünün SkinId değeri.
314. İş parçacığının başlatıldıktan sonra kullandığı CPU zamanı miktarı.
315. Tür oluşturulmadı.
316. AsyncFlowControl nesnesi yalnızca bir kez Undo() çağrısı için kullanılabilir.
317. Tür oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
318. InstanceStore.CreateInstanceHandle'ın instanceId bağımsız değişkeni Guid.Empty gibi tamamen sıfır olan bir kimlik belirtemez.
319. 'X' yolu yüklenemedi.
320. Sayfayı Aşağıya Kaydır
321. 'Nesne Adı' nesnesinin bağlantısı kesildi veya sunucuda bulunmuyor.
322. Nesne, karşılaştırılacağı dizi ile aynı sayıda öğeye sahip bir dizi değil.
323. XC1009: 'X' alan değiştiricisi desteklenmiyor.
324. X özelliğinin erişimci yöntemleri eksik.
325. TemporaryId: 'X' olan BookmarkScope, Id: 'Y' ile başlatıldı.
326. Adım sonu geri düğmesi için kullanılacak görüntünün URL'si
327. Bir örnek yüklemek veya oluşturmak için geçersiz bir anahtar kullanıldı.
328. 'X' parametre değeri aralık dışı.
329. FTP Yanıt Durumu=X, Y.
330. Yazma İzleme günlüğü kullanılamıyor, en az yeniden oluşturma devre dışı bırakılacak.
331. Güvenlik yanıtı geçersiz olduğunda gösterilecek metin.
332. 'X', 'Öznitelik' özniteliği için geçerli bir değer değil. Lütfen öznitelik değerinin 'Y' olduğundan emin olun.
333. Yakutça (Rusya)
334. Doğru boole sabit değerleri belirlenemiyor. Boolean sabit değerleri oluşturulamıyor.
335. Komut parametresinin null ve boş olmayan bir komut metni olmalı.
336. Bağlantının yapılandırmasında değişiklik yapar
337. TypeConverter olmadan metinden oluşturmaya izin verilmez.
338. Seri veri noktalarının Y değerleri
339. Ana bilgisayar tarafından belirtilmiş hiçbir HTTP yöntemi yok.
340. Ayraç bulunamadı veya önceki simgeyle ayraç arasındaki uzunluk sıfırdı ('0x,' gibi).
341. True ise, tüm veri noktası değerleri pozitifse bu özellik otomatik minimum değeri sıfıra ayarlanacak. Aksi takdirde, veri noktalarından minimum değer kullanılacak.
342. Önceden kaydettirilmiş bir RuntimeTransactionHandle'da SuppressTransaction özelliğinin değeri değiştirilemez.
343. Seçildiğinde ağaç düğümünün gittiği URL.
344. İlişkili işlemde çalışan iş parçacıkları.
345. Toplam satır sayısına gerek duyulduğunda yürütülecek yöntem.
346. Bağlantı-kullanıcı adı veya bağlantı-parolası özelliklerinden biri belirtilirse, diğerinin de belirtilmesi gerekir.
347. WithDegreeOfParallelism işleci sorguda en çok bir defa kullanılabilir.
348. Bu işlem bilinmeyen türlerde desteklenmiyor.
349. Mutlak yol bilgileri gerekiyor.
350. "Y" projesindeki "X" hedefi (giriş noktası):
351. Bir Kutu grafiği için veri kaynağı olarak kullanılan serinin adını belirler.
352. Bağlantı Parametreleri
353. Uygulama Windows 7 veya Windows Server 2008R2'de çalışıyorsa, sağlayıcı veritabanının otomatik olarak oluşturulması için özel yapılandırma adımlarının izlenmesi gerekir. Ek bilgi için bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=160102. Uygulamanın App_Data dizini önceden oluşturulmamışsa, web sunucu hesabının uygulamalar dizini üzerinde okuma ve yazma erişimi olmalıdır. Önceden oluşturulmamışsa web sunucu hesabı App_Data dizinini otomatik olarak oluşturacağından, bu gereklidir.
354. Bu ada sahip izin kümesi istenen düzeyde zaten var.
355. Bu yöntemle ilgili işaretçi null idi.
356. Bir veya daha fazla alt öğede doğrulama hatası veya uyarısı var.
357. MSBUILD : error MSB4192: "File Name" proje dosyası MSBuild'in doğrudan oluşturamadığı ".vcproj" veya ".dsp" dosya biçiminde. Lütfen Visual Studio IDE'sinde açarak veya dönüştürme aracını çalıştırarak projeyi dönüştürün ya da proje ".vcproj" ise bunun yerine projeyi içeren çözüm dosyasını oluşturmak için MSBuild'i kullanın.
358. Bileşenin olay günlüğündeki değişiklikleri izleyip izlemediğini gösterir.
359. Karma algoritması Özet kimlik doğrulaması tarafından desteklenmiyor: X.
360. Derlemenin en düşük güvenirlik düzeyini artırmak için kaydırma çubuğunu kullanın.
361. Belirtilen Visual zaten başka bir Visual'in alt öğesi veya bir CompositionTarget kökü.
362. ReturnType öznitelik veya alt öğe ile bildirilmelidir, ancak her ikisiyle bildirilemez.
363. Öğenin bağlantıları, akışın RSS 2.0 biçiminde serileştirilmesinin parçası olarak serileştirilmedi.
364. Veriyle sınırlı 'X' denetiminin istediği görünüm bulunamadı. DataMember özelliğinin geçerli olup olmadığını denetleyin.
365. 'X' DataSourceID'si IHierarchicalDataSource türündeki bir denetimin kimliği olmalıdır. 'Y', bir IHierarchicalDataSource değildir.
366. Tanımlama bilgileri olmayan oturumların, istemci oturumlarını tanımlamak için kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.
367. -C seçeneğinde belirtilen bağlantı dizesini ayrıştırma hatası. Hata: X
368. İstek otomatik olarak yeniden gönderilirken hata oluştu.
369. DataDirectory yerine geçecek olan bir dize değil.
370. Tek bir InstanceHandle için aynı anda yalnızca bir komut yürütülebilir. Bu InstanceHandle için yürütülen önceki komut tamamlanıncaya kadar InstanceStore üzerinde Execute veya BeginExecute yöntemini çağırmayın.
371. FieldInfo, bir RuntimeFieldInfo olmalıdır.
372. Düğme için kullanılan metin.
373. Veri kaynağında Ekleme Komutu yürütüldükten sonra harekete geçirilir.
374. 'Tür Adı' türü, varlık türünde 'Özellik Adı' özelliğine sahip. Bu özellik veri bağlamında ilgili varlık kümesine sahip değil veya devralınan türlerinden biri ilgili bir varlık kümesine sahip. Bu özellikle ilgili varlık türünde IgnoreProperties özniteliğini belirtin ya da veri bağlamında ilgili varlık kümesine sahip bir özellik türü belirtin.
375. Y ekseni özellikleri.
376. WebPermission talebi yeniden yönlendirme URI'si için başarısız oldu.
377. X konumundaki hizmet
378. Web Bölümünü simge durumuna küçültmek için kullanılan fiil.
379. .sitemap XML dosyalarında bulunan SiteMap sağlayıcısı.
380. Sabit, tanımlanan türle eşleşmiyor.
381. Aktarma bağlantısından veriler okunamadı: X.
382. Artırma veya azaltma işlecinin işleyicisi bir değişken, özellik veya dizin oluşturucu olmalıdır
383. Bileşim değiştirilmeden bırakıldı. Şu hatalar nedeniyle değişiklikler reddedildi: X
384. 'xsl:perform-sort' öğesi 'select' özniteliğine ve 'xsl:sort' ve 'xsl:fallback' yönergelerinden başka içeriğe sahip olamaz.
385. AppDomain'de tek bir HostingEnvironment için izin verilir.
386. Dosya adı null olamaz.
387. MSB3084: Görev iki konumda "X" bulmaya çalıştı. 1.) SdkToolsPath özelliğine bağlı olarak oluşturulan işlemciye özgü "Y" dizininde 2) SDKToolsPath özelliği tarafından belirtilen "Z" altındaki x86'ya özgü dizinde. Şunlardan birini yaparak sorunu çözebilirsiniz: 1) "SDKToolsPath" özelliğini Microsoft Windows SDK konumuna ayarlayın.
388. Unicode aralığı geçerli değil.
389. TryScheduleBookmarkResumption yalnızca çalışma zamanı boştayken çağrılabilir.
390. Hausa dili (Latin)
391. TypedReference yalnızca iç içe değer Türleri üzerinde yapılabilir.
392. Özel palet renkleri dizisini alır veya ayarlar. Bu özellik Palette özelliğinden daha yüksek önceliğe sahiptir.
393. 'X' seçer
394. 'X' tür tanıtıcısı ve 'Tür Adı' bildirim türüne sahip yöntem tanıtıcısı uyumsuzdur. RuntimeMethodHandle'ı ve bildirim RuntimeTypeHandle'ı aynı MethodBase'den alın.
395. 'Özellik Adı' Get özelliğini alma işlemi özel durum döndürdü.
396. Stream aramayı desteklemiyor.
397. Yazma İzleme Günlükleri:
398. LocalTransactionManager'ın distributedTransactionManager özniteliğinin geçerli şekilde yapılandırılmış bir İşlem Yöneticisi'ni belirtmesi gerekir.
399. &Tüm sağlayıcıların boş parola girmesine izin ver
400. AddInAttribute oluşturucusuna bilinmeyen adlandırılmış parametre geçirildi: X Z içindeki Y eklentisi

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions