English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

2301. Çakışan etiketlerin konumu değiştirilemediğinde etiketleri gizleme bayrağını alır veya ayarlar.
2302. Pixel Shader Model 3.0, tamsayı sabitlerin yazmaçlarda olmasını gerektirir [0-15].
2303. Özel durum oluşturduktan sonra sonkoşul başarısız oldu: X
2304. Değiştirilen vuruş geçerli StrokeCollection'da bitişi olarak bulunmalıdır.
2305. Dosyaları depolamak için hesap gerekli
2306. Bu ilke düzeyini varsayılan ilkeye döndürmek mi istiyorsunuz? Bu ilke düzeyi özelleştirmelerini kaybedeceksiniz.
2307. Eksen segmenti konum değeri 0-100 aralığında olmalıdır.
2308. X:Y bağlamasının ContextBindingElement öğesi ContextExchangeMode.HttpCookie ile yapılandırılmış, ancak bu bağlamanın HttpTransportBindingElement öğesinin yapılandırması üst kanal katmanlarının tanımlama bilgilerini yönetmesini engelliyor. Lütfen HttpTransportBindingElement.AllowCookies özelliğini false olarak ayarlayın veya ContextBindingElement öğesinin ContextExchangeMechanism değerini SoapHeader olarak değiştirin.
2309. Bu uzak proxy, kanal havuzu içermiyor. Bunun anlamı, sunucuda dinleyen kayıtlı sunucu kanalı olmaması ya da bu uygulamada sunucuyla konuşacak uygun bir istemci kanalı bulunmaması olabilir.
2310. Uygulamanın tam IIS metatabanı yolu. Bu anahtar, -v veya -p anahtarlarıyla birleştirilebilir.
2311. Sözlük null olamaz.
2312. Yardım kullanılamıyor.
2313. Grafik yüksekliğinin piksel cinsinden ayarlanması gerekir.
2314. GenericWebPart'ın denetimler koleksiyonu değiştirilemiyor. Yeni bir GenericWebPart oluşturmak için WebPartManager.CreateWebPart() yöntemini kullanın.
2315. Sıfır dışında yazı tipi dizin değerleri yalnızca TrueType koleksiyonları (.ttc) için geçerlidir.
2316. İşlemin benzersiz tanımlayıcısı.
2317. Parametrenin değeri -180,0 ile 180,0 arasında olmalıdır.
2318. XC1010: 'Tür Adı' türü için tür adı alınamıyor
2319. İzleme kaynağı başlatılamadı.
2320. Eşleme parçaları birleştirilemez. Her eşleme parçasının, diğer eşleme parçalarından biriyle birleştirilmesi gereken bir anahtarı eşlediğinden emin olun.
2321. Ekle'yi tıklatın
2322. Nesne UInt32 türünde olmalıdır.
2323. Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.
2324. Tür Adı türünün Özellik Adı Indexer özelliği bir ayarlayıcı erişimcisi kullanıma sunmuyor.
2325. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. İptalle ilgili işleyicisi özel durum oluşturdu. İşleyici InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler yöntemiyle belirtilmişti.
2326. Burada StatementType Tür Adı beklenmiyor.
2327. 'public static x Null { get; }' yöntemi eksik
2328. Bu rolde kullanıcılar bulunduğundan rol silinemez.
2329. 'Özellik Adı' özelliğinde 'Ayar' AppSetting 'Tür Adı' türüne dönüştürülemedi.
2330. Yazan uygulama tarafından bu girdiyle ilişkilendirilen hesabın kullanıcı adı.
2331. Geçersiz görünüm durumu. X
2332. XC1023: Yanlış Xaml ile Karşılaşıldı. "class" yönergesi yalnızca kök nesneye uygulanabilir.
2333. Bu sağlayıcı için tür adı belirtilmelidir.
2334. Akış Flush desteklemiyor.
2335. Belirtilen dize e-posta adresi için gereken biçimde değil.
2336. Send etkinliği bir Endpoint ile yapılandırılmalı ya da CorrelatesWith kullanılarak daha önce oluşturulmuş bir bağlamla bağıntısı oluşturulmalıdır.
2337. Grafik resim dosyasının yaşam süresi X dakikaya indirgendi.
2338. İptal düğmesinin düğme türü.
2339. System.Void örneği dinamik olarak oluşturulamaz.
2340. View denetiminin Visible özelliğini ayarlamak için MultiView'un etkin View değeri ayarlanmalıdır.
2341. Guid dizesi yalnızca onaltılı karakterler içermelidir.
2342. Erişimci yöntemlerinde VarArgs olmamalıdır.
2343. CommunicationObject Open başlat
2344. 'Üye' üyesi bulunamadı.
2345. Nesne bir DataControlField değil.
2346. Çalışma zamanı yürütme için zaten başlatıldı ve güncelleştirilemez. Durumu kalıcı durumundan yeniden yükleyin.
2347. Belirtilen 'X' algoritması ile rsa güvenlik belirtecinin anahtarı eşleşmiyor.
2348. Ölçek ayracı çizgisi stili.
2349. Belirtilen kaynağı katıştırır
2350. Metin değeri.
2351. Önceki düğmesi
2352. 'X' belirsiz bir değişken başvurusu. VisualBasic tanımlayıcıları büyük/küçük harfe duyarlı değildir.
2353. 'Tür Adı' türündeki MemberDescriptor'lar desteklenmiyor.
2354. Bir CompensableActivity bir TransactedReceiveScope etkinliğinin içinde yer alamaz.
2355. Tarihin biçimi geçersiz.
2356. Eylemlerden biri null idi.
2357. PresentationCore.dll, Milcore.dll, WindowsCodecs.dll veya D3d9.dll sürümleri eşleşmiyor. Bu DLL'lerin aynı kaynaktan geldiğini denetleyin.
2358. Önbelleğe alınan kimlik bilgileri tanıtıcısı kullanılıyor.
2359. Geçici olmayan bir modülden geçici bir modüle başvuru yapılamıyor.
2360. LOB nesnesi önceden Y modunda açıldığında, X moduyla açılamaz.
2361. İstenen kaynak değiştirilmedi ve önbellekten alınması gerekiyor.
2362. X ve Y değerlerinin toplamı arabelleğin uzunluğundan daha büyük.
2363. İlke deyimi Exclusive bayrağını ayarla
2364. 'X' parametresinde belirtilen değer sıfırla belirtilen parola uzunluğu parametresinin değeri arasında yer almalıdır.
2365. İstenen işlem Sql Server yürütme iş parçacığı gerektiriyor. Geçerli iş parçacığı, kullanıcı kodu veya başka bir Sql Server olmayan alt yapı kodu tarafından başlatıldı.
2366. X silindi.
2367. Hiçbir Web Bölümünün bağlantısı değişmedi.
2368. İptal düğmesinde görüntülenecek metin.
2369. Bir 'X' 'Y' olarak adlandırılmış. Örneklerinin oluşturulması gecikmeli olduğundan ResourceDictionary içeriğini adlandırmayın.
2370. 'Tür Adı' türü 'Derleme Adı ' derlemesinde bulunamadı.
2371. Müşteri Şeması Yok
2372. Bağımsız değişkenlerde tablo adı eksik.
2373. Düzenleme için kullanılan UI öğelerinin etiketlerine uygulanan stil.
2374. Bu kanal yöneticisi makinede IP protokolü sürüm 4 veya sürüm 6'nın yüklü olmasını gerektiriyor ancak ikisi de algılanamadı. Lütfen makinenizin ağ yapılandırmasını doğrulayın.
2375. 3B Piramit grafiğinin çizim stilini alır veya ayarlar.
2376. İzin verme
2377. Yi dili (ÇHC)
2378. Sona Taşı
2379. Seçtiğiniz derleme yayıncı hakkında bilgi içeriyor. Bu yayıncıdan gelen tüm uygulama ve derlemelere güvenmeyi seçebilirsiniz.
2380. 'Özellik Adı' özelliği geçersiz bir meta veri türü olan 'Tür Adı' türünü içeriyor. Meta veriler, yalnızca derleme zamanında özniteliklere katıştırılabilen türde değerler içerebilir. Geçerli türler hakkında daha ayrıntılı bilgi için C# belirtimindeki 17.1.3 bölümüne başvurun.
2381. 'Tür Adı' içerik türü 'Özellik Adı' açık özelliği için geçerli değil. Açık özellikler için, içerik türü 'text/plain' olmalıdır.
2382. Denetim dış görünümleri alt denetimler içeremez.
2383. Huninin 3B döndürme açısını alır veya ayarlar.
2384. Belirtilen etki alanında varsayılan kullanıcı kapsayıcısı yok.
2385. İlişkili işlemin ana modülü.
2386. 'X' CodeChecksumPragma dosya adı geçersiz yol karakterleri içeriyor.
2387. Sunucuyla başarılı bir şekilde bağlantı kuruldu, ancak sonra tümleşik güvenlik oturumu için güvenlik/SSPI içeriği bilgisi alınırken hata oluştu.
2388. Belirtilen nesne kimliği önceden tanımlanmış Package Nesne Kimliği ile çakışıyor.
2389. Dosya adına izin verilmiyor
2390. Formül modülünün IFormula arabirimini uygulaması gerekir.
2391. Geçersiz iç durum.
2392. Sayfayı Sola Kaydır
2393. İngilizce (Hindistan)
2394. Geçersiz güvenlik XML'si. Beklenen 'Öznitelik' özniteliği eksik.
2395. Yetersiz sayıda onaltılık basamak.
2396. Başka içerik bulunduktan sonra Atom akışı beklenmiyor.
2397. Henüz bu istek için ISessionIDManager.InitializeRequest çağrılmadı. Her istekte, diğer yöntemleri çağırmadan önce lütfen ISessionIDManager.InitializeRequest'i çağırın.
2398. Nesne başlatılmıyor.
2399. Nesne grafiği 'Tür Adı' türünün bir örneğine birden çok başvuru içeriyor ve seri hale getirici örneği yazmak için genel olarak görünür olan bir konum bulamadı. Ad kapsamlarını kullanımınızı incelemelisiniz.
2400. X' sabiti, önemsiz olmayan bir değer (örneğin, canlı bir nesne) olduğundan CompileToMethod bu sabiti derleyemiyor. Bunun yerine bu değeri ortaya çıkarabilecek bir ifade ağacı oluşturun.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions