English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

10301. 'X' parametre değeri geçerli bir ITextRangeProvider değil.
10302. Laponca, Lule (İsveç)
10303. Serinin X değerlerine veri bağlamak için kullanılan grafik veri kaynağının üyesi.
10304. 'X' gibi özel bir çıkış önbellek sağlayıcısı kullanıldığında, yalnızca şu süre sonu ilkeleri ve önbellek özellikleri desteklenir: dosya bağımlılıkları ve mutlak süre sonları.
10305. Enum değeri geçerli aralığın dışındaydı.
10306. Bildirimlerde Microsoft SQL Server tarafından kullanılan otomatik kayıt.
10307. ApplicationTrust izin kümesi ActivationContext'in en az istek kümesini içermiyor.
10308. X tarafından CLS uyumlu olmayan bir özel durum oluşturuldu.
10309. OAEP doldurma kodu çözülürken hata oluştu.
10310. Çubuk veya sütun grafiğinin çizim stilini alır veya ayarlar.
10311. Parametrelerde veya bağımsız değişkenlerde sözdizimi hatası.
10312. Grafik gösterge öğesi.
10313. Örnek kalıcı yapma sistemi geçersiz bir InstancePersistenceCommand'i işleyemiyor. CompleteInstance özelliği true olarak ayarlanırsa, komut, UnlockInstance özelliğinin true olarak ayarlanmasını gerektirir.
10314. SubAxis adı.
10315. Sabit başarısız oldu.
10316. Kapatılmış bir XamlWriter'a yazılamaz.
10317. İlişkili işlemden çıkıldığı zaman.
10318. Bir dizi türü olmalıdır.
10319. Bir ileti 0 bitiş noktası içeren bir bitiş noktası listesine yönlendirildi. Tüm bitiş noktası listelerinin 1 veya daha fazla bitiş noktası içerdiğinden emin olun.
10320. EntityPropertyMappingAttribute'un kaynak yolunda belirtilen 'Özellik Adı' özelliği, yoldaki son kesim olarak sağlanmadığı halde temel bir türde.
10321. "Y" görev fabrikasından "X" görevi kullanılıyor.
10322. Kapasite, en yüksek kapasite değerini aşıyor.
10323. Üstel regresyon, negatif veya sıfır olan girdi Y değerlerine sahip olamaz.
10324. 'File Name' dosyasının PE üstbilgisi, geçerli bir derleme için beklenen imzayı içermiyor.
10325. DisplayMode değiştirildikten sonra oluşturuldu.
10326. Tanınmayan gruplama yapısı.
10327. 'Tür Adı' türündeki izin isteği başarısız oldu.
10328. X gibi kaçırılmış VisualBasic tanımlayıcıları desteklenmez.
10329. 'Değer' bir DateTime olarak ayrıştırılabilmeli ve sonuç 'startAfter'dan büyük olmalıdır.
10330. Bu Web Bölümü için yardım sağlayan sayfanın URL'si.
10331. Çizgi genişliği 0'a eşit veya 0'dan büyük olamaz.
10332. Tırnak içindeki ifade lambda olmalıdır
10333. Parametre int veya string türünde olmalıdır.
10334. Veri akışı sonuyla karşılaşıldı.
10335. Numaralandırıcı koleksiyonunun sonuna ulaştı.
10336. RunSynchronously, bir devam görevi üzerinde çağrılamaz.
10337. Tür System.Delegate'ten türetilmelidir
10338. Kullanıcı adı metin kutusunu tanımlayan metin.
10339. Arabirimlerin görünebilirliği aşağıdakilerden biri olmalıdır: NestedAssembly, NestedFamANDAssem, NestedFamily, NestedFamORAssem, NestedPrivate veya NestedPublic.
10340. Handshake, RequestToSend veya RequestToSendXOnXOff olarak ayarlandıysa RtsEnable öğesine erişilemez.
10341. Özgün kaynak yazılabilir olmadığı için, bit eşlem meta verilerini yerinde düzenlemeye izin verilmiyor.
10342. Geçersiz IDN kodlanmış dizesi.
10343. Window gösterilmeden önce DragMove veya Activate çağrılamaz.
10344. Kurallaştırma dönüşümü X çözümleyicisini ve "Y" taban URI'sini kullanıyor.
10345. Belirtilen uzunluk SecureString'in en büyük kapasitesini aşıyor.
10346. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Zaten tamamlanmış olan bir anahtarın tamamlandığını bildirdi.
10347. Uzak makineye bağlanılamadı.
10348. Temel XSLT işlemcisinde 'Öznitelik' özniteliğinin 'X' değerine izin verilmez (http://www.w3.org/TR/xslt20/#dt-basic-xslt-processor).
10349. Verme programının 'Z' değerine sahip 'Y' öğesinin meta verilerini 'Tür Adı' türünde vermesine rağmen görünüm bunu 'Tür Adı' türünde aldığından, 'X' Meta Veri görünümünün Örneği oluşturulamadı.
10350. Warning Level Icon
10351. PortName boş olamaz.
10352. Kalem hizmetinden beklenmeyen paket boyutu.
10353. Belirtilen GUID bir düğmeyi temsil etmediği için, isButton değeri yanlış olmalıdır.
10354. Belirtilen 'Tür Adı' türündeki 'Yöntem adı' yöntemi bir LINQ to Entities depolama ifadesine çevrilemez.
10355. 'Tür Adı' türü IRevertibleChangeTracking'i uygulamıyor; bu nedenle RejectChanges() devam edemez.
10356. Bir tür yüklenirken hata oluştu.
10357. Gösterge başlığı görsel ayırıcı türü.
10358. 'X' anahtar sözcüğü artık kullanılmıyor. Bunun yerine 'Y' kullanın.
10359. Bu işlem ancak PreRenderComplete sayfa olayından önce gerçekleştirilebilir.
10360. Yükleme veya saklama yönergesinde bir veri türü hatalı hizalama hatası algılandı.
10361. Tanımlayıcı başvurularının bazıları veya tümü çevrilemedi.
10362. Sıfır olmalıdır.
10363. Depo ayırması aşıldı.
10364. Dikdörtgen eşleme alanı şekli için geçersiz sayıda koordinat belirtildi. Dört koordinat sağlanmalıdır: sol üst köşe için x,y koordinatları ve ardından sağ alt köşe için x,y koordinatları.
10365. Menünün dinamik bölümündeki beliren görüntünün diğer metni.
10366. Yönlendirme Hizmeti 'X' istemcisini kapatıyor.
10367. XAML Düğüm Akışı: GetObject, StartObject ve StartMember öğelerini izlemelidir.
10368. Yeni konsol penceresi boyutu konsol arabellek boyutunu çok büyük olacak şekilde zorlayacak.
10369. Yük yalnızca, bir iş akışı tasarlayıcısı nesnesinin kullanım ömrü içinde çağrılmalıdır.
10370. Parolayı Olayla alanı gereklidir.
10371. Bu işlem desteklenmiyor.
10372. 'X' karakteri Unicode kod noktası aralığı dışında.
10373. 'X' siler
10374. Tür Adı varlık türü MediaEntry özniteliğiyle işaretlendi, ancak varlık için hiçbir kaydetme akışı ayarlanmadı.
10375. HostingEnvironment oluşturulamadı.
10376. Akışını XML'si ayrıştırılırken bir hatayla karşılaşıldı. Daha fazla ayrıntı için iç özel duruma bakın.
10377. 'Özellik Adı' özelliğinin 'X' değeri geçersiz.
10378. Belirtilen Xslt Parametresi'nin "Öznitelik" özniteliği yok.
10379. Göreli yol, ".." alt dizesini içeren veya kök dizin içermeyen bir dize olmalıdır.
10380. Renko grafik türü - 'UsedYValue' özel özniteliği tarafından belirtilen dizin aralık dışında.
10381. Tanınmayan 'X' yönergesi belirtildi.
10382. HeaderText ayarlandığında 'X' Sihirbazında bir üstbilgi yer tutucusu belirtilmelidir. Denetimin ID özelliğini "Y" değerine ayarlayarak bir yer tutucu belirtin. Yer tutucu denetimi runat="server" değerini de belirtmelidir.
10383. Denetimin teması olup olamayacağını gösterir.
10384. Arabirim olduğundan X örneği oluşturulamaz.
10385. İş parçacığı parametre kabul etmeyen bir ThreadStart temsilcisiyle oluşturulmuş.
10386. ContentLength>0 veya SendChunked==true olarak ayarlarsanız bir istek gövdesi sağlamanız gerekir. Bunu yapmak için [Begin]GetResponse öncesinde [Begin]GetRequestStream çağrısı yapın.
10387. Belirtilen 'X' anahtarı ExpandoObject içinde yok.
10388. Temeldeki platform genişletilmiş korumayı desteklemediğinden kanal bağlaması denetimi yapılmıyor.
10389. Alanın kendi görüntü alanında düzenlemeye izin verip vermediği.
10390. Bir FontFamily aynı Style, Weight ve Stretch içeren birden fazla FamilyTypeface öğesine sahip olamaz.
10391. SmartLabels'ın çizim alanının dışında çizilmesine izin verilip verilmediğini tanımlayan bir bayrak alır veya ayarlar.
10392. Veri kaynağından tablo belirlenemiyor. Veri kaynağıyla MetaTable örneği arasında ilişki kurmak için MetaTable.MapTable yöntemini kullanın.
10393. Eklenen SortDescriptions geçerli değil. Olası çözümler; Column üzerinde CanUserSort false değeri verme veya Column üzerinde SortMemberPath özelliği kullanma ya da DataGrid üzerinde Sorting olayını işlemektir.
10394. SSRP hatası
10395. Veri Noktalarını ve varsayılan seri özniteliklerini depolar.
10396. Sağlayıcıya yeni bir bağlantı oluşturma bağlantısının metni.
10397. 'Y' olduğundan 'X' öğesinin alanları bir ref veya out bağımsız değişkeni olarak geçirilemez
10398. Derlemelere tüm yuvalar için &sınırsız erişim ver
10399. Parse çağrıldıktan sonra AllowRemainingArguments ayarlanamaz.
10400. öğesinin destek url'si geçerli bir url değil.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions