English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

5501. Başvurulan DelegateArgument nesnesi ('X') bu kapsamda görünür değil.
5502. EntityKey'in parçası olan bir özelliğin değeri EntityKey'deki ilgili değerle eşleşmediğinden nesne eklenemez.
5503. ObjectStateFormatter'ın içinde seri kaldırma hatası oluştu. İkili seri hale getirme kullanılarak seri kaldırma denenmişti.
5504. 'Y' üzerinde 'X' sağlayıcı bağlantı noktası yok.
5505. Giriş dizisi uzunluğu Int32.MaxValue / X değerini aşmamalıdır. Aksi halde BitArray.Length Int32.MaxValue değerini aşar.
5506. XAML Düğüm Akışı: EndObject öncesinde 'X.Y' için EndMember yok.
5507. X,Y için Type Info alınamıyor
5508. True ise, ilk ve son veri noktaları ve grafik alanının kenarlığı arasına bir boşluk eklenir.
5509. Ayrıştırma tamamlanmadan önce Akış Sonu ile karşılaşıldı.
5510. Bu sihirbazlar, uygulamalarda basit değişiklikler yapabilmenizi sağlar. Sihirbazı başlatmak için simgeyi tıklatın.
5511. Bu yöntem bu sınıf tarafından uygulanmıyor.
5512. ScrollBar yüzdesi 0 ile 100 arasında olmalıdır.
5513. Etkinlik sınırı.
5514. Bir öğe veri sınırına ulaştıktan sonra harekete geçirilir.
5515. İşlemin ana penceresinin başlığı.
5516. Yeni bir Kagi çizgisi çizilmesi gerektiğinde alır veya ayarlar. Bu değer yüzde veya sabit bir tutar olabilir.
5517. Belirtilen dosya uzantısı geçerli bir uzantı değildi.
5518. Bu alanda ekleme modunda öğeler için kullanılacak şablon.
5519. "Y" projesindeki "X" hedefi ("Z" buna bağımlı):
5520. Başvuruların içinde aranacağı ek dizinleri belirtir
5521. Uygulamanın Bin veya App_Code dizininde orta katman bir iş nesnesiyle veya DataSet ile bağlantı kurun.
5522. Devam düğmesi tıklatıldığında oluşturuldu.
5523. Belirtilen modül zaten yüklenmiş.
5524. Yan çubuk düzeni için kullanılan şablon.
5525. Derleme içinde yinelenen kaynak adı.
5526. Gösterge hücresi türü.
5527. Başlık çubuğu içindeki fiillere uygulanan stil.
5528. Genel karşılaştırıcı yöntemlerine geçirilen bağımsız değişkenlerin türü geçersiz.
5529. İstek Durumu = If-Modified-Since:X.
5530. Uzantının kısaltılması gerekiyordu.
5531. Beklenmeyen resim kaynağı türü: Tür Adı.
5532. t Kritik tek kuyruklu:
5533. Şerit genişliği türü.
5534. 'Tür Adı' türünün örnekleri izlenemez.
5535. İptal düğmesi tıklatıldığında oluşur
5536. Koleksiyon başlatıcısı için en iyi Add yöntemi olan 'Yöntem adı' bazı geçersiz bağımsız değişkenlere sahip
5537. X sonlandırılmadan önce Start özelliği bulundu.
5538. OutArgument 'X' bir giriş değeriyle yapılandırılamaz. 'X' anahtarının giriş sözlüğünden kaldırılması gerekiyor.
5539. 'Özellik Adı' özelliği için yalnızca 'X' değeri kabul edilebilir.
5540. Uzak yapılandırma 'X' özel durumuna nedeniyle başarısız oldu.
5541. Makine şifre çözme anahtarı geçersiz. "AutoGenerate" veya 16 (DES için) ya da 48 (3DES ve AES için) Onaltılı karakter uzunluğunda olmalıdır ve arkasından ",IsolateApps" gelebilir. Temel katmandan gelen özel durum iletisi: X
5542. Parolanızı almak için aşağıdaki soruyu yanıtlayın.
5543. 'Y' tek başına bir Web Bölümü olduğundan bu Web Bölümünde X özelliği ayarlanamaz.
5544. 'Tür Adı' denetim türünün teması olamaz.
5545. FileObject'in açma modu geçerli bir değere ayarlanmadı. Bu FileObject bozuk.
5546. RuntimeArgument örneği şu ana kadar oluşturulmadı.
5547. Tüm verileri ver
5548. Bağlantı eş tarafından kapatılmış
5549. Aynı Yuvada başka bir zaman uyumsuz işlem sürerken BeginConnect çağrılamaz.
5550. Parse çağrıldıktan sonra parametre eklenemez.
5551. Geçerli TransactionScope zaten tamamlanmış.
5552. Sayı, dizinin ilk boyutunun alt sınırından daha küçüktü.
5553. Modelde bu alanın bağlı olduğu alanın adı.
5554. Kapsam PropertyTabScope.Document veya PropertyTabScope.Component olmalıdır
5555. 'X' ve 'Y' türleri ortak bir üst türü paylaşmadıklarından bu türlere başvuruda bulunan EntityKeys'ler karşılaştırılamaz.
5556. Çalışma zamanı işlemi şu anda bastırılmış durumda. Çalışma zamanı işlemi bastırılmış durumdayken 'X' TransactedScope etkinliğinin yürütülmesi desteklenmiyor.
5557. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm menü öğelerinin varsayılan metni.
5558. WriteStartElement, 'type'='array' veya r 'type='object' özniteliği yazılmadan WriteStartElement öğesinden hemen sonra çağrılamaz.
5559. Gradyan ve tarama için kullanılan ikincil arka plan rengini alır veya ayarlar.
5560. 'X' ile 'Y' arasında geçersiz atama.
5561. belirtilen veriler geçersiz, ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
5562. Performans sayacı nesnesinin kategori adı.
5563. Çok fazla değer.
5564. Veri nesnesinin en az bir biçimi olmalıdır.
5565. 'X' hatası nedeniyle API başarısız oldu
5566. XAML Düğüm Akışı: 'X' değerini StartObject ve StartMember öğeleri izlemelidir.
5567. RunSynchronously, bir temsilciyle olan bağı kaldırılmış bir görev üzerinde çağrılamaz.
5568. 'X' kullanıcısı zaten 'Y' rolünde değil.
5569. schemaContext parametresi savedContext.SchemaContext'ten farklı olamaz
5570. X özelliği türü geçersiz.
5571. İletideki MessageId üstbilgisi yeniden iletimler arasında değişemez. İlk gönderildiğinde MessageId üstbilgisinin özgün değeri X idi, ancak değeri şu anda Y.
5572. Gönderen adresi belirtilmelidir.
5573. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle kesme kaydı alamıyor: 'X'.
5574. 'X' anahtarı, appSettings yapılandırma bölümünde yok.
5575. Seri kaldırma için gereken tür Tür Adı kaldırılamadı.
5576. 'Y' varlık kümesi için verilen X sayfa boyutu negatif olmayan bir değere sahip olmalıdır.
5577. XML verilerine uygulanan başlangıç XPath değerini belirtir.
5578. X için üst kültür olduğundan bu kültürün kaydı silinemiyır. Önce X kültürünün kaydını silmeyi deneyin.
5579. Bu isteğin sorgu dizesinin uzunluğu, yapılandırılmış maxQueryStringLength değerini aşıyor.
5580. 'X' ObjectDataSource'un TypeName özelliğinde belirtilen tür bulunamadı.
5581. 'Tür Adı' türündeki bir değer için 'Tür Adı' türünde Add yöntemi bulunamadı.
5582. 'X' sütun türü desteklenmiyor. Tür: Y.
5583. API GlobalMemoryStatusEx çağrısı başarısız oldu. Daha fazla ayrıntı için iç özel duruma bakın.
5584. X alt sınıflı nesnesi Y nesnesine ayarlanamaz.
5585. Geçersiz veri noktası değer adı. 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', ... gibi bir biçim kullanın.
5586. Menü öğesinin seçildiğinde gideceği URL.
5587. Geçirilen bağımsız değişken aynı ModuleBuilder'dan değil.
5588. 'X' tür kitaplığının kaydı başarıyla silindi
5589. XamlServicesLoad başlat
5590. Görünüm değiştirilmeden önce oluşturulur.
5591. BulletedList'in Text özelliğinin ayarlanması desteklenmiyor.
5592. Bağımsız değişkenin türü genel karşılaştırıcı ile uyumlu değil.
5593. 'X' koleksiyon parametresi boş olmamalıdır.
5594. MSB4196: "X" dosyaları, beklenen "Y" konumundan başarıyla yüklenemedi. Varsayılan görevler geçersiz kılınmayacak. Z
5595. Alanın görünür olup olmayacağı.
5596. 'minLocalRequestFreeThreads' değeri, 'minFreeThreads' değerini aşamaz. Özgün değerler geri yüklenecek.
5597. 'X' giriş parametresi null girdiler içeremez.
5598. Kaynak dosyaları açmak için, belirtilen kod sayfası kimliğini kullanır
5599. Tür Tarayıcısı
5600. İstek Authorization Üstbilgisi taşıyor ve s-maxage, proxy-revalidate veya public yönergesi bulunamadı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions