English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

5201. Belirtilen şifreleme modu bu algoritma için geçerli değil.
5202. X yer işareti Dengeleme Uzantısında şu anda kayıtlı değil.
5203. Görünüm küçük kaydırma boyutu türü.
5204. Yol adı geçerli değil veya diskteki bir dosyayı göstermiyor.
5205. Hiyerarşik veriyle sınırlı 'X' denetiminin istediği görünüm bulunamadı.
5206. X ancak PreRender'dan önce veya bu işlem sırasında çağrılabilir.
5207. 'Tür Adı' türü hatalı. Birden çok 'X' içeriyor.
5208. Örnek enum özelliği
5209. Oriya dili (Hindistan)
5210. Hizmet, en üst düzey sonuçlar sayfalanırken gerekli olan IProjectionProvider arabirimini kullanıma sunmuyor. İstek işlenemedi.
5211. X gövdesi bir bayt akışı.
5212. 'X' güvenlik paketi bulunamadı.
5213. Profil varsayılan sağlayıcısı bulunamadı.
5214. Uygulama Yolu: X
5215. 'X' için kişiselleştirme verilerini XML dosyası olarak verir
5216. 'X' adlı gösterge hücresi koleksiyonda zaten var.
5217. Gereken bellek ayrılamadı.
5218. Negatif değer içeren bir arama hedefini tanımlayan bağımsız değişkenlerle ClockController.Seek yöntemi çağırıldı. Arama hedefi sıfıra eşit veya daha büyük bir zaman olmalıdır.
5219. "Derleme Adı " derlemesi "X" konumunda olmamalıdır. Yükleyici bağlamı sorunlarından kaçınmak için bunu kaldırın.
5220. Çalışma zamanı bu 'X' X.509 sertifikasını bir kullanıcı etki alanına eşlemeye çalışıyordu ve başarısız oldu. Sertifikanın, Windows SDK'de belirtildiği gibi 'Windows NT Kimlik Doğrulaması zincir ilkesi'ne göre doğrulanması gerekiyor. Hatayla ilgili ayrıntılı bilgi için iç özel duruma bakın.
5221. Var olan ancak hedeflenen "Z" işlemci mimarisiyle eşleşmeyen "Y" işlemci mimarisine sahip "X" değerlendirildi.
5222. Müşteriye bağlantı oluştururken yönerge metni.
5223. 'Tür Adı' türündeki Değişken, 'Tür Adı' türündeki Etkinliğe dönüştürülemez.
5224. Belirtilen istek yönteminin kullanıldığı bir istek için önbelleğe alınmış yanıt desteklenmiyor.
5225. 'X' öneki bir ad alanına eşlenmiyor.
5226. {0} (0x{0:X4}) kültür kimliği desteklenen bir kültür değil.
5227. Sorgu sabit listesi atıldı.
5228. UriTemplate 'X' geçersiz; iTemplate yol değişkeni 'Y' boş bir varsayılan değere sahipken, onu izleyen 'Z' yol değişkeninin hiç varsayılan değeri yok veya boş olmayan bir varsayılan değer sağlıyor. Boş varsayılan değeri olan UriTemplate yol değişkenini yalnızca boş varsayılan değerleri olan başka yol değişkenlerinin izlemesi gerektiğini unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
5229. Yürütülebilir dosyanın (.exe) veya kitaplığın (.dll) biçimi geçersiz.
5230. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si çalışma zamanı işleminin tamamlanmasını zamanladı.
5231. Dosyanın kodu çözülemiyor - X.
5232. İç özel durum bilgileri (düzey X):
5233. Koleksiyon Ekle
5234. Bu BookmarkScopeHandle zaten bir BookmarkScope ile ilişkilendirilmiş.
5235. BAML içeriği ayrıştırılırken iç hatayla karşılaşıldı: bilinen typeId'ler negatif olmalıdır.
5236. Kullanılan bağlam: X
5237. X oluşturulamadı.
5238. ServiceNameCollection en az bir hizmet adı içermelidir.
5239. Bu isteğin URL'sinin uzunluğu yapılandırılan maxUrlLength değerini aşıyor.
5240. Özellik değeri Tür Adı türünde olmalıdır.
5241. Desteklenen değerler Kimlik, Kimliğe Bürünme ve Temsil'dir.
5242. Yol adı geçerli değil.
5243. Bu kapsamda 'X' adlı bir değişken zaten var. Lütfen farklı bir ad seçin.
5244. Performans Sayacı İzni:
5245. Kısa devre işleci olarak uygulanabilmesi için, kullanıcı tanımlı bir mantıksal işleç ('X') 2 parametresiyle aynı dönüş türüne sahip olmalıdır
5246. Tamamlanmamış bir tür tanımının dizi yönteminde desteklenmiyor.
5247. Bu sayfa için 'Tür Adı' temel türüne izin verilmez.
5248. 'File Name' dosyası bulunamadı.
5249. Hizmet örneği, Arabirim türü öğesinden türetilmeli veya bunu uygulamalıdır.
5250. 'X' etkinliğinin özel uygulamasında şu doğrulama hatası var:
5251. 'X' koleksiyonda yok.
5252. Doğru olduğunda, .Net Framework Veri Sağlayıcısı içinde Zaman Uyumsuz işlevinin kullanımını etkinleştirir.
5253. Sayı sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
5254. ErrorMessageString veya ErrorMessageResourceName ayarlanmalıdır; her ikisi birden ayarlanamaz.
5255. SMTP sunucusu güvenli bir bağlantı gerektiriyor veya istemcinin kimliği doğrulanmadı.
5256. Hedef dosya "File Name" bir dosya değil, bir dizin.
5257. Üyelik kimlik bilgileri doğrulaması başarılı oldu.
5258. Belirtilen değerde etiket olarak 'IPermission' yok.
5259. "X" yolundan ve "Y" framework adından bir başvuru derleme yolu oluşturmaya çalışılırken bir hata oluştu. Z
5260. Koleksiyon sabit listesi işlemi sırasında değiştirildi.
5261. Olay bağımsız değişkeni geçersiz.
5262. 'Tür Adı' türünde sabit boyutlu bir Array öğe kaldırılamaz.
5263. Geçerli öğelerin türü: Tür Adı
5264. Başlık ve Kenarlık
5265. Soap ayrıştırma hatası, xsd:type 'Tür Adı' geçersiz X
5266. Kayıt düzeni IComparable arabirimini uygulamayan Tür Adı türünde bir öğe içeriyor.
5267. Bu iletinin kategorisi.
5268. Tür ortak değil
5269. Güvenlik ayarları nedeniyle, kimliği 'Y' olan XmlDataSource'ta 'X' URL'sine erişim reddedildi.
5270. Hedef dizin boş değil. Lütfen el ile silin veya başka bir hedef seçin.
5271. X GenericMethodDefinition değil. MakeGenericMethod yalnızca MethodBase.IsGenericMethodDefinition'i doğru olan bir türde çağrılabilir.
5272. Uygulama derlemesi bitti.
5273. DisplayMode değiştirilmeden önce oluşturuldu.
5274. resourceProperty, resourceType üzerinde bir gezinti özelliği olmalıdır.
5275. Tek bir 'select' sorgu seçeneğinden birden fazla Linq Select işlemi çevirisi yapılamaz.
5276. 'File Name' dosyası, izin verilmeyen özel 'X' dizininde yer alıyor.
5277. Eksik parametrenin varsayılan değeri yok.
5278. Durum, gerçek nesneyi döndürmek için yeterli değil.
5279. try en az bir catch, finally veya fault yan tümcesi içermelidir
5280. Görünüm/kaydırma minimum boyutu.
5281. Web Bölümlerine fiiller eklemek için oluşturuldu.
5282. Neden: Görünüm durumu geçersizdi.
5283. MSBUILD : hata MSB1009: Proje dosyası yok.
5284. 'Nesne Adı' nesnesi bir iletme veya eksik başlatılmış bir başvuru olduğundan bu nesnede 'Özellik Adı' özelliği ayarlanamıyor. Çözümlenmeyen adlar: 'X'.
5285. 'X' özel kültürü kullanılıyor.
5286. Birden fazla nesne seçildi
5287. 'File Name' dosyası geçerli bir ana sayfa değil.
5288. 'X' ControlParameter'da ControlID belirtilmelidir.
5289. Seri adı boş olamaz.
5290. 'Özellik Adı' statik olmayan alanı, yöntemi veya özelliği için nesne başvurusu gerekiyor
5291. Koleksiyon boş olamaz.
5292. X(Protokol=Y, Şifre=Z A bit sağlamlık, Karma=B C bit sağlamlık, Anahtar Değişimi=D E bit sağlamlık).
5293. Menü düzeyi nesnesiyle ilişkilendirilmiş menü derinliği.
5294. Üstbilgi değerleri X karakterden uzun olamaz.
5295. TypedReference'ın başlatılması gerekir.
5296. 'X' temsilcisi 'Y' bağımsız değişken almıyor
5297. Tarih girin
5298. Bir şablon ve ilişkili nesnesi çifti içinde, anahtar olarak geçersiz bir 'X' şablonu geçirildi. UriTemplateTable Anahtar-Değer çiftleri her zaman anahtar olarak geçerli bir UriTemplate nesnesi içermelidir; UriTemplateTable öğesinin eşleştirmeyle ilgili olarak sondaki eğik çizgiyi yoksayan şablonları desteklemediğini unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplateTable belgelerine bakın.
5299. 'Y' ilişkisindeki 'X' Role'da Multiplicity geçerli değil. Dependent Role'daki tüm özellikler null olamayan türde olduğundan, Principal Role'un çokluğu '0..1' olmalıdır.
5300. Kimliği 'X' olan bağlantı müşteri Web Bölümü bulunamadı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions