English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

9101. sorgu deyimi
9102. Anahtarlar null dışı boş olmayan Dizeler olmalıdır.
9103. Bağlantıyı yapılandırmak için fiil.
9104. Bilinmeyen numaralama türü.
9105. 'public override string ToString()' yöntemi eksik
9106. Fare imleci X konumu.
9107. Yönetilen etkinleştirme gerektiren türlerin başlatılmamış örnekleri oluşturulamıyor.
9108. Doldurma negatif olmamalıdır.
9109. X haftasını seç
9110. Belirtilen parola biçimi geçersiz.
9111. Bu API, EventInfo simgelerini desteklemiyor.
9112. Alanın, ilişkili alanının düzenlenmesine izin verip vermediği.
9113. 'Tür Adı' varlık türünün hiçbir anahtar özelliği yok. Lütfen bu varlık türü için anahtar özelliklerin tanımlandığından emin olun.
9114. 'X' olayı, 'Y' öğesine atanamayan bir değeri atayamaz.
9115. İşlem gerçekleştirilemiyor.
9116. Kök etkinliğin DisplayName'i boş. Lütfen kök etkinliğin DisplayName'ini null veya boş dize olarak ayarlamayın veya WorkflowService için bir Name sağlayın.
9117. Komutla ilişkili düğme.
9118. Dinamik işlemler yalnızca homojen AppDomain içinde gerçekleştirilebilir.
9119. WithExecutionMode işleci sorguda en çok bir defa kullanılabilir.
9120. RangeStream oluşturucuda geçirilen taşıma akışı örneği aranabilir değil ve bu nedenle desteklenmiyor.
9121. Ayarlamaya çalıştığınız konum bir SymbolResolver'dan geliyor. SymbolResolver konumları salt okunurdur.
9122. İşlecin türü bir değer türü. 'X' 'Y' alanında yapılan değişiklik etkili olmayacak.
9123. Belirtilen ApplicationGesture geçerli değil.
9124. Laponca (İnari)
9125. Yinelenen 'X' parametresi bulundu. Listedeki her ParameterExpression benzersiz bir nesne olmalıdır.
9126. Değer oluşturulmadı.
9127. Web Bölümü şu anda bir Bölgede olmalıdır.
9128. 'X' öğesinde bilinmeyen 'Üye' üyesi.
9129. participantCount bağımsız değişkeni bu aşamada henüz engele ulaşmamış olan katılımcı sayısından büyük.
9130. e.Parameter'ın null olmaması ve bir PropertyValue olması bekleniyordu. CommandParameter'de PropertyValue için bir Binding bulunmalıdır.
9131. Özelliğin serisi kaldırılamıyor. Nesne Adı nesnesinde geçersiz özellik adı: 'X'
9132. ArgIterator örneği dinamik olarak oluşturulamaz.
9133. Gerekli 'Özellik Adı' ileti özelliği alınan iletilerin IncomingProperties koleksiyonlarında yok. Bağlamada alma bağlamı etkinleştirilmiş olduğunda, oluşturulan kanalın alınan tüm iletilerde 'Özellik Adı' bulunmasını sağladığından emin olun.
9134. Bir varsayılan değer için geçersiz türle karşılaşıldı.
9135. 'X' TreeView için veri kaynağı olan IHierarchicalDataSource verili görünüm yolu için null görünüm döndürdü.
9136. Yapılandırma Güncelleştirme Hatası
9137. 'X' fazla yükleme grubu zaten yapılandırıldı. 'Y' fazla yükleme grubunda 'Özellik Adı' özelliğinin de yapılandırılması hatadır.
9138. X konumunda özel sözlük dosyası yüklenemedi.
9139. Müşteri adlarından önce görüntülenen metin.
9140. Kagi grafik türü - Grafik nesnesine yönelik başvuru alınamıyor.
9141. Kaynak dizideki en az bir öğe hedef dizi türüne atanamadı.
9142. Hücre yayılımının bire eşit veya birden büyük olması gerekiyor.
9143. 'X' sertifikası anahtar değişimi yapabilen bir özel anahtara sahip olmayabilir veya işlemin özel anahtara erişim hakkı olmayabilir. Ayrıntılar için lütfen iç özel duruma bakın.
9144. XmlSiteMapProvider başlatılmadı. İlk olarak Initialize() yöntemini çağırın.
9145. Birincil ve ikincil nesneler aynı olduğunda ilişki oluşturulamaz.
9146. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir çalışma zamanı çalışma öğesi tamamlandı.
9147. Ham imza: X
9148. FormView içinde CommandEvent oluşturulduğunda harekete geçirilir.
9149. Özellik değeri sıfırdan büyük veya sonsuz olmalıdır.
9150. Dari dili (Afganistan)
9151. İzleme Günlükleri:
9152. İç Hata - İşlemin serisi kaldırılamadı.
9153. X her bir zaman uyumsuz işlem için yalnızca bir kez çağrılabilir.
9154. Radar grafiğin çizim stilini alır veya ayarlar.
9155. 'X' için dizin yeniden adlandırma değişikliği bildirimi.
9156. Sağlanan tanıtıcı geçersiz. Adsız çekirdek nesnesinde bir ACL ayarlanmaya çalışılırken bu durum oluşabilir.
9157. Denetimin genel düzeni.
9158. "X" [Y] öğesine bağlı başvurular.
9159. Değer, istenen türde bir sabit değer olarak biçimlendirilemiyor.
9160. X, Y değerinden büyük olmalıdır.
9161. 'Tür Adı' türünde IPartitionResolver'ın bir örneği tarafından döndürülen SQL bağlantı dizesini ayrıştırma hatası: X
9162. SelectMethod belirtilmediği sürece Select işlemi 'X' ObjectDataSource tarafından desteklenmez.
9163. 'X' AdRotator'da AdvertisementFile, DataSource veya DataSourceID özelliklerinden yalnızca biri ayarlanabilir.
9164. 'X' adlı bir özellik bulunamadı.
9165. Genişlik negatif olmayan bir sayı olmalıdır.
9166. 'X' İstemcisi yalnızca InterNetwork veya InterNetworkV6 adreslerini kabul edebilir.
9167. $select, karmaşık türdeki özelliklerin yansıtılmasını desteklemiyor. Tür Tür Adı, özellik Özellik Adı.
9168. Yönlendirme Hizmeti MessageFilterTable Eşleştirme Başlangıcı.
9169. Belirtilen Anonim Kimlik fazla uzun. Kodlama sonrasında en çok 512 karakter uzunluğunda olabilir.
9170. Ek açıklama koleksiyonu dizin oluşturucusu. Ek açıklama adı veya dizin parametre olarak sağlanabilir.
9171. XAML Düğüm Akışı: EndObject öncesinde CurrentObject yok.
9172. Hatalı biçimlendirilmiş onaltılık dize.
9173. CultureAndRegionModifiers.Neutral bayrağı X kültürü için CultureInfo.Neutral özelliğiyle eşleşmiyor.
9174. Parola kurtarma bağlantısı için gösterilen metin.
9175. Uzunluk eksi bir değer olmamalıdır.
9176. 'Y' türünün, 'Yöntem adı' genel türünde veya yönteminde 'X' parametresi olarak kullanabilmesi için, ortak parametresiz oluşturucu içeren, soyut olmayan bir tür olması gerekir
9177. CACHE_URL sunucu değişkeninin biçimi geçersiz.
9178. atomicComposition tamamlanmış olduğundan, artık değiştirilemez.
9179. ResourceAssociationSet iki yönlü iken, her iki uçtan çağrıldığında IDataServiceMetadataProvider.GetResourceAssociationSet() aynı ResourceAssociationSet'i döndürmelidir.
9180. Bu sayfada 'File Name' dosyasını eklemeye izin verilmez.
9181. SDDL dizesinde geçersiz SID veya çevrilemeyen bir SID var.
9182. Grafik alanı aralığı seçim türü.
9183. Kullanılan SQL Server sürümü 'Tür Adı' veri türünü desteklemiyor.
9184. Ana onay işaretleri stili.
9185. Sayının, akıştaki kalan bit sayısına eşit veya daha az olması gerekir.
9186. Belirtilen ortam türü geçersiz.
9187. Yüzde olarak kodlanmış 'X' değeri dönüştürülemiyor.
9188. Denetim filtre sınamasından çıkamıyor.
9189. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm menü öğelerinin varsayılan değeri.
9190. Bu sözlüğün Anahtarları eksik.
9191. Temsilcinin yalnızca bir hedefi olmalıdır.
9192. Dosyada hata oluştu.
9193. 'Tür Adı' türü oluşturucusu
9194. Orta Sol
9195. 'Tür Adı' türünde bir kod grubu oluşturulamadı.
9196. 'X+Y' tuşu ve değiştirici bileşimi KeyGesture için desteklenmiyor.
9197. X EDMX dosyasının işlenmesi bitti.
9198. Metin çizim stili.
9199. X değeri Y deseniyle eşleşmiyor.
9200. Membership bölümünün kilitli olup olmadığını belirtir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions