English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

8201. Nesne Int32 türünde olmalıdır.
8202. İleti yönü
8203. MSB3644: Framework "X" için başvuru derlemeler bulunamadı. Bu sorunu gidermek için, bu Framework sürümüne yönelik SDK'yi Hedefleme Paketi'ni yükleyin veya uygulamanızı SDK'sini veya Hedefleme Paketi'ni yüklemiş olduğunuz bir Framework sürümüne hedefleyin. Tüm derlemelerin Genel Derleme Önbelleği'nden (GAC) çözümleneceğini veya başvuru derlemelerinin yerine kullanılacağını unutmayın. Bu nedenle, derlemeniz hedeflediğiniz Framework için doğru şekilde hedeflenemeyebilir.
8204. 'Tür Adı' türü, 'Tür Adı' türünden atanabilir değil.
8205. X özelliği değiştirilemiyor.
8206. Passport Oturumu Açmak Gereklidir
8207. İkincil X ekseni özellikleri.
8208. HttpRuntime bölümünün kilitli olup olmadığını belirtir.
8209. Null bir anahtara sahip öğe zaten eklenmiş.
8210. Renk bağlamı boyutları eşleşmiyor.
8211. Reset eylemi -1 diziniyle başlatılmalıdır.
8212. Bu yöntem KeysNormalized özelliği true olarak ayarlanmış bir OrderedPartitioner kullanılmasını gerektirir.
8213. Geçersiz iç durum: Başvuru öğesine göre sıralayıcı kendi uygulama etki alanında proxy olmamalıdır.
8214. Derlemelere tüm ortam değişkenleri için &sınırsız erişim ver
8215. En küçük ve en büyük değerler için dizeler kullanıldığında OperandType ayarlanmalıdır.
8216. Uyarı: kullanılmayan düzey göstergesi "X" bulundu.
8217.
8218. Parametre PropertyDescriptor türünde olmalıdır.
8219. Flowchart 'X'/FlowSwitch - 'Y' durumu seçildi.
8220. Nesne bu yöntem bilgisi için geçerli değil.
8221. Minimum eksen değeri.
8222. Yerine çalışma ortağı olarak davranan SQL Server örneğinin adı veya ağ adresi.
8223. {x,y} miktar belirleyicisinin izlediği bir öğe yok.
8224. 'X' CodeCommentStatement'ın 'Comment' özelliği null olamaz.
8225. Grafik kenarlığı genişliği
8226. Bu konumda yalnızca öğelerine izin verilir.
8227. Menünün her düzeyinde uygulanacak alt menü stilleri.
8228. 'system.net/webRequestModules' yapılandırma bölümünde belirtilen modüller oluşturulurken hata oluştu.
8229. Geçerli kimlik doğrulama tanımlama bilgisi bulunamadığında oturum açmak için isteğin yeniden yönlendirildiği URL'yi belirtir.
8230. 'X' çeşidindeki bir bitiş noktası için 'listenUri' özelliği ayarlanamaz. Çok noktaya yayın adresini ve bağlantı noktasını yapılandırmak için, standardEndpoints\X bölümünde tanımlı bir standardEndpoint öğesindeki 'multicastAddress' özelliğini kullanın ve 'endpointConfiguration' özelliğini kullanarak özelliğin bu bitiş noktası öğesine başvurmasını sağlayın.
8231. Dönüş türü, 'X' FunctionImport'ta geçerli değil. FunctionImport dönüş türüne sahip olamaz veya skalar değerler koleksiyonu, karmaşık türler koleksiyonu veya varlık koleksiyonu döndürebilir.
8232. Anahtar geçersizdi.
8233. 'X' konumunda dosya yok.
8234. 'X' kabul ifadesi yanlış biçimlendirildiğinden ayrıştırılamadı.
8235. 'X' örneği alma işlemi özel durum döndürdü.
8236. 'X' bir 'Y'tanımı içermiyor ve en iyi genişletme yöntemi yeniden yüklemesi olan 'Z' bazı geçersiz bağımsız değişkenlere sahip
8237. Kesin ad doğrulama hatası, dosya veya 'Derleme Adı ' derlemesi yüklenemiyor. Derleme gecikmeli imzalanmışsa, ortak anahtar belirteci için doğrulamanın atlandığından emin olun.
8238. X iç içe toplaması Y toplamasının içinde kullanılamaz.
8239. SQL Özel Durum numarası X ileti Y yakalandı.
8240. TransactionManager.Reenlist Çağrıldı
8241. Parola uzunluğu alt sınırı: X. Gereken alfasayısal olmayan karakterler: Y.
8242. Belirtilen özellikleri eklemek veya kaldırmak için SQL komut dosyası oluştur ve geçerli işlemi gerçekleştirme. Şu seçeneklerle kullanılabilir: -A, -R, -ssadd ve -ssremove.
8243. Yolda geçersiz karakterler var.
8244. Belirtilen değer geçersiz CRLF karakterleri içeriyor.
8245. İlke, tam güvenilir derlemeler listesinde olmayan bir derlemeye başvuruyor.
8246. Metin komutunda, katalog adını geri kalan tanımlayıcıdan ayıran karakter.
8247. Hedef tablo için sütun alfabe düzeni bilgisi elde edilemedi. Tablo geçerli veritabanı içinde değilse, ad, veritabanı adı kullanılarak nitelenmelidir (örneğin: [mydb]..[mytable](örneğin: [mydb]..[mytable]); bu, geçici tablolar için de geçerlidir (örneğin: #mytable, tempdb..#mytable olarak belirtilir).
8248. Lütfen başka bir parola girin.
8249. Örnek salt okunur.
8250. X başka bir kod grubu tarafından zaten kullanılıyor. Kod grupları benzersiz adlara sahip olmalı.
8251. Madde işaretlerinde kullanılan Stil.
8252. Denetim içindeki metin değiştiğinde harekete geçirilir.
8253. Fark nedir?
8254. Kaynak türünün Clr türü bir değer türü olamaz.
8255. ImportDefinition.ImportCardinality, ImportCardinality.ZeroOrOne veya ImportCardinality.ExactlyOne olduğunda 'exports' birden fazla öğe içeremez.
8256. MessageId 'X' ile ilişkili bekleyen bir bulma işlemi zaten var. MessageId üstbilgisi için lütfen farklı bir değer belirtin.
8257. İşlem, iş akışı boşta değilken bir işleyiciden çağrıldığından başarısız oldu. İşlemin tamamlanması için iş akışının boşta olması gerekiyor ve bir olay işleyicisi içindeyken iş akışı yürütülemez.
8258. Geçirilen bağımsız değişken seri hale getirilebilir değil.
8259. Odağı Geriye Taşı
8260. CmsSigner, NoSignature özelliğine sahip ilk imzalayan olmalıdır.
8261. SQL sorgusu başarısız olduğundan 'X' koleksiyonu oluşturulamadı. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
8262. İstenen işlem, yalnızca Sql Server işleminde çalışılırken kullanılabilen bir SqlClr içeriği gerektiriyor.
8263. UpdateCommand belirtilmediği sürece güncelleştirme işlemi 'X' veri kaynağı tarafından desteklenmez.
8264. Derleme Adı ' derlemesinde kod temeli yok
8265. X için olay aboneliği başarısız oldu
8266. Geçerli durumda konum parametreleri yazılamıyor. Yazıcı öznitelik formuna konum parametrelerini yazamıyor çünkü yazıcı öğeleri yazmaya başladı ancak 'Tür Adı' türü üzerindeki UnderlyingType null olduğundan yazıcı konum parametrelerini genişletemedi. Konum parametresi üyesini düğüm akışında XamlXmlWriter'ın hala öznitelikleri yazabildiği önceki bir yere taşımayı deneyin.
8267. 'X' için şema eşlemesi olarak belirtilen 'Öznitelik' özniteliği yok.
8268. DisplayName='X' ve OperationName='Y' olan etkinlik, boş MessageQuerySet ile QueryCorrelationInitializer içeriyor.
8269. Seri Öğeleri
8270. Parola sıfırlama işlevselliğini etkinleştirmek için, yanlış parola yanıtı izlemesine yönelik öznitelik şeması eşlemeleri belirtilmelidir.
8271. 'X' için etkinlik tanımı nesnesi iş akışındaki birden fazla düğüm arasında paylaşılıyor gibi görünüyor. Etkinlik tanımı nesnesinin iş akışı içinde yeniden kullanılması yanlıştır.
8272. BitmapMetadata başlatma tamamlanmadı.
8273. Belirtilen öğede değişiklik yapma etkin değil.
8274. Kullanıcı oluşturma WizardStep.
8275. Logaritmik taban 2.0'a eşit veya bundan büyük olmalıdır
8276. Bağlantı noktası açıkken 'X' ayarlanamaz.
8277. 'Yöntem adı' yönteminin tür bağımsız değişkenleri kullanımdan belirlenemez. Tür bağımsız değişkenlerini açık olarak belirtmeyi deneyin.
8278. Yalıtılmış Depolama Dosyası
8279. Yüklenen İş Akışları
8280. Eksende sabit sayıda mı aralık kullanılacağını yoksa aralık sayısının eksen boyutuna mı bağımlı olacağını belirler.
8281. Seçici ekleme bir döngü ortaya çıkaracak.
8282. İstemci İlkesi CacheSyncDate (UTC) = X, Önbellek LastSynchronizedUtc = Y.
8283. Yürütülmekte olan etkinlikler kaldırılamaz.
8284. Bu sayacın işlenmemiş değerine doğrudan erişir. Sayaç bu bileşen kullanılarak oluşturulmuş olmalıdır.
8285. Yeni case ekle
8286. 'X' ilke düzeyini ayrıştırırken 'Y' hatası oluştu. Bunun yerine varsayılan ilke düzeyi kullanıldı.
8287. 'X' bir XML türüdür ve IXmlSerializable ('Y') gerçekleştirmeyen bir arabirim türüne atandığında serileştirilemez.
8288. Yönergelerin stili.
8289. Tool Zone'un Visible özelliği ayarlanamıyor. ToolZone'u geçersiz kılın. Bunun yerine özelliği görüntüleyin.
8290. İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz girdi parametresi.
8291. 'File Name' dosyası yok.
8292. Eşleşmeyen sayaç türleri.
8293. Dosyanın kodlamasını gösterecek bir bayt sırası işareti olup olmadığını görmek için dosyanın ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağını belirler. İşaret varsa, şu anda belirtilmiş olan kodlama yerine o kodlama kullanılacak.
8294. Zaman aşımı ancak 'System.Threading.Timeout.Infinite' değerine veya > 0 bir değere ayarlanabilir.
8295. Boş dosya adı geçerli değil.
8296. 'File Name' uygulaması uygulama xap paketinde bulunamıyor.
8297. .resources dosyasında seri hale getirilen tür .resources dosyasının içerdiğini bildirdiği türle aynı değildi. 'X' beklenirken 'Y' okundu.
8298. Uyarı:
8299. X tanımlayıcısı nesne tüm bağımlılıkları çözülemeyen IObjectReference arabirimini uyguluyor. Olası nedeni IObjectReference arabiriminin iki örneğinin karşılıklı bağımlılığı olabilir.
8300. TreeNode doldurulurken harekete geçirildi.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions