English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

6801. Mikrofon Aç/Kapat
6802. SerialPort'tan her veri alınışında oluşturulur.
6803. IDataServiceMetadataProvider.ContainerName tarafından döndürülen değer null veya boş olamaz.
6804. Zayıf başvuru artık geçerli değil.
6805. X sunulmak üzere yüklenemedi. Nedeni: Y
6806. Çalışanın iptal etmeyi destekleyip desteklemediği.
6807. İçerik protokolü içerik üstbilgisini ayrıştıramadı. İçerik üstbilgisi içinde içerik üstbilgisi şemasının izin vermediği düğümler bulundu.
6808. Ek açıklamanın görünür olup olmayacağını belirten bir bayrak alır veya ayarlar.
6809. Verilerin alındığı bellek içi önbelleğini gösterir.
6810. Adımlara uygulanan stil.
6811. Etkinleştirme çağrısından döndürülen ObjRef için InternalUnmarshalcall null değerini döndürdü.
6812. Gösterge öğesi seri adı.
6813. Düzgünleştirme geri arabelleği bir IDirect3DDevice9Ex aygıtı gerektirir.
6814. Microsoft .NET Framework Hata Ayıklayıcısı Başlatma Hatası
6815. Görevler bağımsız değişkeni null bir değer içeriyordu.
6816. "Bu işlem yalnızca IPv6 Yuvalar için geçerlidir.";
6817. Belirtilen XPath sorgusu hiçbir bir düğüm yakalamadı.
6818. TreeView'un kullanıcı komut dosyası kullanmayı deneyip denemeyeceği.
6819. Geçerli durumda konum parametreleri yazılamıyor. Yazıcı öznitelik formuna konum parametrelerini yazamıyor çünkü yazıcı öğeleri yazmaya başladı ancak tüm özellikler yazılabilir olmadığından yazıcı konum parametrelerini genişletemedi. Konum parametresi üyesini düğüm akışında XamlXmlWriter'ın hala öznitelikleri yazabildiği önceki bir yere taşımayı deneyin.
6820. AspCompat modu etkinleştirildiğinde Async özniteliği true olarak ayarlanamaz.
6821. Özellik Kılavuzu
6822. Dosyanın kodu çözülemiyor.
6823. MSB3693: Xaml görevi yürütülemiyor. "X" görev parametresi için belirtilen "Y" değeri geçersiz.
6824. En az iki koşul belirtilmelidir.
6825. Derlemeyi başlat
6826. Smtp sunucusu geçersiz yanıt döndürdü.
6827. Gama Fonksiyonu:
6828. Sağlanan DateTime'ın Kind özelliği doğru ayarlanmadığından dönüştürme tamamlanamadı. Örneğin, Kind özelliği DateTimeKind.Local olduğunda kaynak saat dilimi TimeZoneInfo.Local olmalıdır.
6829. Geçerli sayfayla ilişkilendirilmiş kişiselleştirme verileri Web günlüğünün serisi kaldırılamıyor.
6830. Belirtilen Visual ve bu Visual ortak bir kökü paylaşmadığından, iki Visual arasında geçerli dönüşüm yok.
6831. Microsoft Workflow Designer
6832. Yeni Parola:
6833. Özellik, verilen ConstructorInfo türüyle aynı türde olmalıdır.
6834. Belirtilen 'Tür Adı' türü uygun 'Tür Adı' temel türünden türetilmedi.
6835. Sağlanan girdi parametresi sayısı X beklenen sayıyla (Y) eşleşmiyor.
6836. Düğüm ile alt düğümleri arasındaki dikey aralığı alır ve ayarlar.
6837. Tür koleksiyonunu değiştir
6838. Belirtilen özellik desteklenmediği için, bu ItemsControl üzerinde FindItemByProperty çağrılamaz.
6839. İşlemin kullandığı, disk belleğine alınabilen sistem belleği miktarı.
6840. Statik öğe metinlerine uygulanacak biçim dizesi, örneğin "Öğe X".
6841. FromAsync, önceden kapatılmış bir TaskManager ile çağrıldı.
6842. Ok ek açıklama sınıfı.
6843. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm düğümler için varsayılan araç ipucu.
6844. Alma erişimcisine erişilemediğinden 'X' özelliği veya dizin oluşturucusu bu bağlamda kullanılamaz
6845. Windows Workflow Foundation 4.0.0.0
6846. Varlık türünün düzleştirilmiş olup olmadığını belirtir.
6847. Uygulamanın derleneceği fiziksel yol. Belirtilmemişse, uygulama yerinde önceden derlenir.
6848. İş akışı örneği yalnızca tek bir SymbolResolver ile yapılandırılabilir. WorkflowInstanceExtensionManager içinde bir SymbolResolver zaten var.
6849. SQL Server örneğiyle bağlantı kurmak için kullanılacak ağ kitaplığı.
6850. Bir X iletisi, herhangi bir içeriğe sahip olmadığından bırakıldı.
6851. 'maxWorkerThreads' ve 'maxIoThreads' değerinin işlemci sayısıyla çarpımı, şu anda X olarak ayarlanmış olan değerinden büyük olmalıdır.
6852. Belirtilen Visual'in bağlantısı kesilemez.
6853. Bu sihirbaz, derlemeye izinleri verecek olan kod gruplarını belirledi.
6854. İmleç konumu.
6855. Dış tablo öğesindeki özellikleri sıfırla
6856. Sıraya alınan istekler: X
6857. Seçili özel hatayı düzenle.
6858. Dosya okunurken kullanılacak kodlama. Varsayılan değer UTF-8'dir.
6859. Kısmi Yöntemler
6860. Bırakılmış bir nesneye erişilemiyor.
6861. 'X� algoritması Federal Bilgi İşleme Standartları (FIPS) modu etkin olarak kullanıldı ancak FIPS uyumlu değil.
6862. Bilinmeyen bağlantı.
6863. ThreeLineBreak grafik türü - 'UsedYValue' özel özniteliğinin geçersiz biçimi.
6864. Geçersiz URI: URI biçimi belirlenemedi.
6865. Kanala bir sonuç kümesi gönderiliyor. X çağırmadan önce geçerli sonuç kümesini sonlandırın.
6866. Belirtme çizgisi ek açıklama sınıfı.
6867. varsayılan oluşturucuya sahip değil.
6868. Değer SqlVariant'a dönüştürülemiyor.
6869. Bit eşlem dosyaları
6870. 'X' varlık etiketi geçerli bir ETag üstbilgi değeri değil. Zayıf varlık etiketleri desteklenmiyor.
6871. Parola ve Onay Parolası eşleşmelidir.
6872. Tür oluşturucu özel durum döndürdü.
6873. Dağıtıcı 'Tür Adı' türünde bir MessageInspector üzerinde 'AfterReceiveReply' çağırdı.
6874. Parola ipucunun stili
6875. Hata ayıklama bilgilerini gösterir
6876. "X" değeri "Tür Adı" türünde değil ve bu genel koleksiyonda kullanılamaz.
6877. Hücreler arasındaki kılavuz çizgileriyle ilgili ayarlar.
6878. System.ServiceModel.Activities.WorkflowServiceHost, System.ServiceModel.Persistence.PersistenceProviderBehavior ile uyumsuz. PersistenceProviderBehavior veya SqlPersistenceProviderBehavior gibi türetilmiş sınıf kaldırılmalıdır. WorkflowServiceHost ile kalıcılığı etkinleştirmek için, bunun yerine System.Runtime.DurableInstancing.InstanceStore'u yükleyen SqlInstanceStoreBehavior gibi bir davranış kullanılmalıdır.
6879. 'Tür Adı' türündeki 'Özellik Adı' özelliği için MimeType özniteliği belirtildi, ancak yalnızca temel türlerdeki özellikler için belirtilmesi gerekiyor.
6880. Seçili ek açıklama değiştirilirken etkinleşir.
6881. classToProxy bağımsız değişkeni MarshalByRef türünden türetilmelidir.
6882. 'Y' öğesinin 'X' azaltma sınırına varıldı.
6883. Geçersiz ifade: 'X'
6884. Active Directory için GC bağlantı noktasında LDAP bağlantıları desteklenmiyor.
6885. Content-Length veri yazmayan işlemlerde ayarlanamaz.
6886. ModelEditingScope zaten geri döndürülmüş.
6887. "Y" projesinin "File Name" dosyasındaki "X" hedefi ("Z" hedefinden sonra çalışmak üzere ayarlanmış):
6888. 'Class Name' sağlayıcı sınıfı 'Class Name' sınıfını uygulamalıdır.
6889. Uzantı iş akışı örneğine veya ana bilgisayar uzantıları koleksiyonuna zaten eklendiğinden Önbellek Ayarları sabittir.
6890. Eksen başlık rengi.
6891. SessionIDManager başlatılmadı. İlk olarak Initialize() yöntemini çağırın.
6892. Akış geçerli bir kaynak dosyası değil.
6893. Bir ek açıklamanın görünür olup olmadığını gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
6894. Hücre içeriğinin dikey hizalaması.
6895. Belirsiz 'X' etiketine atlanamıyor.
6896. WebBaseEvent nesnesinin eventCode değeri negatif olmayan bir tamsayı olmalıdır.
6897. Akış temelli olmayan yuvalarda bu işleme izin verilmez.
6898. İçine veya dışına göstergenin yerleştirildiği grafik alanının adı.
6899. Bu codec bileşeni belirtilen özelliği destelemiyor.
6900. Bu girdinin olay günlüğündeki sırası.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions