English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

6001. Belirtilen görüntü modu bu sayfada desteklenmiyor. Kişiselleştirmenin etkinleştirildiğinden ve ilgili bölgelerin sayfada bulunduğundan emin olun. Görüntü modu Page_Init sırasında veya sonrasında ayarlanabilir.
6002. Update() yönteminde kullanılan değerler koleksiyonu. Bu parametreler, veriyle sınırlı denetimler tarafından sağlanan parametrelerle birleştirilir.
6003. Kaçış karakteriyle sonlandırıldığından 'X' MIME türü parametresinin değeri yanlış. Parametre değerlerinde kaçış karakterlerinin arkasından her zaman bir karakter gelmelidir.
6004. ValueToIcon dönüştürücüsü için hiç ConvertBack yok.
6005. 'Tür Adı' türündeki denetim görsel olmayan bir denetim değildir ve Visible özelliğinin ayarlanmasını desteklemez.
6006. Yığın ilerleme değiştiricisi aynı türde başka bir değişiklik yapılmadan önce geri çevrilmelidir.
6007. İptal düğmesinin türü.
6008. Kimliği 'X' olan ileti kilit alt sırasından ana sıraya taşınamadığından ReceiveContext'in kilidini açma işlemi başarısız oldu.
6009. Uzak ana bilgisayarla iletişim kurulurken hata oluştu. Hata kodu: 0xX.
6010. Ayrıştırılan Dize iki TimeZone belirleyicisi içeremez.
6011. MSBUILD : error MSB1039: Araç takımının sürümünü belirtin.
6012. Tamasih (Latin, Cezayir)
6013. Zincir oluşturma için doğrulama bayrakları: X.
6014. Null değere izin verilmez.
6015. Yapılandırmada 'X' veritabanı bulunamıyor.
6016. AppDomainSetup bu çağrı için etkinleştirme bağımsız değişkenlerini belirtmeli.
6017. Kod grubu, ECMA kesin adıyla imzalanan koda tam güven veriyor.
6018. 'Y' üzerindeki 'X' müşteri bağlantı noktası ikincil arabirimler olmadan bağlantıyı desteklemiyor; bu nedenle dönüştürücü yoluyla bağlanamadı.
6019. X\Y\Z kayıt defteri anahtarı açılamıyor.
6020. Adlar sayı ile başlayamaz.
6021. Güvenlik İlkesi Oluştur
6022. Eksen başlık hizalaması.
6023. Değer bir Int32 için çok büyük ya da çok küçüktü.
6024. Çözümlenmiş 'X' sanal yolunu içeren bir rota önceden eklendi.
6025. Sunucuyla güvenli bağlantı kurulamadı
6026. Geçersiz izin düzeyi.
6027. 'X' sınıf adına ve 'Y' anahtarına sahip kaynak nesnesi bulunamadı.
6028. 'Tür Adı' türü kullanılamadığından 'X' ilişkisi yüklenmedi.
6029. 'X' dosya adı sistemde tanımlı en fazla uzunluktan daha uzun.
6030. X Sertifika deposu açılamadı, özel durum: Y.
6031. Pozitif bir sayı gerekiyor.
6032. Kullanıcı adları 'userPrincipalName' ile eşlendiğinde '\' içermemelidir.
6033. ISerializable türü için MemberInfo gereklidir.
6034. [Begin]GetResponse çağrısı yapmadan önce ContentLength baytlarını istek akışına yazmanız gerekir.
6035. Eksen ölçeği segmenti koleksiyonu.
6036. Makine yapılandırmasını görüntüle veya düzenle
6037. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir ExecuteActivityWorkItem zamanlandı.
6038. Doğrulama yöntemi Yöntem adı() beklenmeyen durum döndürdü: X.
6039. Bileşenin etkin olup olmadığını gösteren bayrak.
6040. REG_TZI_FORMAT yapısı bozuk.
6041. Meta veri sorgusu yalnızca meta veri hiyerarşisinin kökünde geçerlidir.
6042. Gerekli 'Öznitelik' özniteliği bulunamadı.
6043. Sağlayıcı aşağıdaki derlemeyi yükleyemedi: Derleme Adı
6044. Tür ('X') true işleci ve false işleci ile ilgili bildirimler içermelidir
6045. 'Tür Adı' türü 'X' olarak dönüştürülemiyor.
6046. TransactionManager.RecoveryComplete Çağrıldı
6047. 'X' bağımsız değişkeninin değeri (Y) desteklenmiyor. İzin verilen değerler: 'Z'.
6048. Beklenen '/' veya dize.
6049. Devam düğmesi için gösterilecek görüntünün URL'si.
6050. 'X' Flowchart'ındaki FlowDecision'ın kullanılabilmesi için önce koşul ayarlanmalıdır.
6051. 'X' sütunu, temel alınan 'Y' tablosuna ait değil.
6052. Güvenlik nedenleriyle, bu web uygulamasının çalıştırıldığı kimliğin App_Data alt dizininde SQL Express Veritabanı dosyası oluşturma izinleri yok.
6053. İşlem başlatıldığında ana pencerenin nasıl oluşturulması gerektiği.
6054. Eksen boyutunun yüzdesi cinsinden eksen segmenti konumu.
6055. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Örneğin InstanceState.Uninitialized dışında bir durumda olmasını gerektiren bir işlem yapıldığını bildirdi, ancak örnek bu durumda.
6056. RoutedEvent yönlendirilirken RoutedEvent özelliği değiştirilemez.
6057. Web Bölümlerini kişiselleştirmenin etkinleştirilip etkinleştirilmediği.
6058. Biçim belirleyici geçersizdi.
6059. 'Tür Adı' türündeki nesne tarafından 'X' bağlayıcısı için oluşturulan dinamik bağlamanın sonucu için en az bir kısıtlama gerekiyor.
6060. CheckConditionalRetrieve(), HTTP yöntemi 'Yöntem adı' ile kullanılamaz. CheckConditionalRetrieve() ile yalnızca HTTP yöntemleri GET ve HEAD geçerlidir.
6061. FormView'un modu değiştirildikten sonra harekete geçirilir.
6062. Bazı takvim değerleri değiştirildi. Lütfen takvim listesini ayarlamak için AvailableCalendars özelliğini veya LoadDataFromCultureInfo yöntemini kullanın.
6063. MSB4179: "X" görevinin görev fabrikası örneği, "Y". görev fabrikasından başlatılamadı. Z
6064. .NET Framework'ün 4.0 veya daha sonraki bir sürümü için derliyorsanız, sağlayıcı seçeneklerindeki 'compilerVersion' özniteliğinin değeri 'v4.0' olmalıdır. Bu Web uygulamasını .NET Framework'ün 3.5 veya daha önceki bir sürümüne derlemek için, Web.config dosyasının öğesinden 'X' özniteliğini kaldırın.
6065. SqlPipe'a önceden gönderilen satırda bir hata oluştu. Başka bir şey gönderilebilmesi için öncelikle SendResultsEnd çağrılmalı.
6066. 'X' geçerli bağlamda değerlendirilemiyor.
6067. SelectionUnit, FullRow iken hücre seçimi değiştirilemez.
6068. Bu nesne ReadOnly olarak başlatıldığından Performans Sayacı Örneği kaldırılamaz.
6069. 'X' parametresi: değişken uzunlukta veri türü için boyut ayarlanmadı: Tür Adı.
6070. Kimliği 'X' olan bir Bölge zaten eklendi.
6071. Grafik Alanı Eksenleri - Minimum ve maksimum eksen değerleri belirtilmedi.
6072. TreeView için çizgi görüntülerini içeren göreli klasör.
6073. Genelleştirme bölümünün kilitli olup olmadığını belirtir.
6074. 'Y' öğesinden devralınan 'X' öğesinden tür çözümleme belirsiz.
6075. Belirtilen üye bu IReflect için geçerli değil.
6076. Tanımlanmamış NumberStyles değeri kullanılıyor.
6077. LinkedList düğümü bir LinkedList'e ait.
6078. Bir dizi içinde null değer bulundu.
6079. Kullanılan Y değeri dizininin 0-X aralığında olması gerekiyor
6080. 'X' SQL veritabanı varolmadığından belirtilen bir veya birden çok özelliğin yüklemesi kaldırılamıyor.
6081. Bu nesnenin şu anda bir üstü olmadığı için işleme izin verilmiyor.
6082. Oracle sunucusuna bağlanmak için kullanılan bilgiler.
6083. UriTemplate 'X' geçersiz; UriTemplate son yıldız değişkeni 'Y' için, ek varsayılan değerler bilgisinin parçası olarak bir varsayılan değer sağlandı. UriTemplate öğesinin son yıldız değişkenine varsayılan değerler verilmesini desteklemediğini unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
6084. 'Y' etkinliğinin 'X' özelliği null ve hiçbir şey yapmayacak.
6085. EntitySet 'X' ile 'Y' Tablosu arasında, MakeColumnsDistinct özniteliği 'true' olarak işaretlenmiş bir eşleme parçası olduğunda, 'X' ile 'Y' arasında başka eşleme parçası olamaz.
6086. PopulateData() bu Yedek tarafından desteklenmiyor.
6087. İmleç hareket aralığı.
6088. X ve Y dizeleri aynı boyutta olmalı.
6089. X adı zaten kullanılıyor.
6090. Beklenmeyen 'X' öznitelik yerel adıyla karşılaşıldı. Öznitelikler için yalnızca 'tür' ve '__tür' yerel adlarına izin verilir. 'tür' verilerin yazılışını etkilemek için kullanılabilir; geçerli değerleri 'nesne', 'dize', 'sayı', 'boş', 'boolean' ve 'dize'dir. '__tür', yazara tür ipucu sağlamak için kullanılabilir.
6091. Tüm pencereler ve olaylar
6092. Protokol sağlayıcıdan gelen kurtarma verileri çok büyük. Veri boyutu X bayt.
6093. Güvenilen proxy senaryosu için kanal bağlaması denetimi yapılmıyor.
6094. Önceki eksene göre alt eksen konumu uzaklığı.
6095. Gönderme önbelleği değiştirme, IIS tümleşik ardışık düzeninde yanıt arabelleklerini değiştiren modüllerle uyumlu değil. Ardışık düzendeki yerel bir modül yönetilen gönderme arabelleği değiştirme geri çağrısıyla ilişkili HTTP_DATA_CHUNK yapısını değiştirdi ya da yönetilen bir filtre yanıtı değiştirdi.
6096. X, Anahtar = Y, Tamamlama işlemi başarısız oldu -> Z.
6097. Güncelleştirme komutunda geçirilen eski değerlerin parametre adlarına, çakışmalar için eski veri değerleri karşılaştırılırken uygulanan biçim dizesi. Örneğin, "Original_X". Öneki kaldırmak için, bu özelliğin değeri olarak "X" belirleyin.
6098. Kesin adlı bir anahtar dosyasının fiziksel yolu.
6099. Eksi olmayan bir sayı gerekiyor.
6100. advanceWidths ve glyphOffsets 'X' dizinindeki karakter için çok büyük alan oluşturuyor. renderingEmSize 'Y' için değerler 'Z' değerini aşamaz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions