English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

6201. Güvenlik yanıtı gereklidir.
6202. Yeni 'X' oluştur
6203. 'X', XAML'de geçerli bir tanımlayıcı değil.
6204. Örnek başka işlemler tarafından kilitlendiğinden, istek zaman aşımına uğradı.
6205. 'X' üstbilgili DataGridColumn için DisplayIndex aralık dışında. DisplayIndex 0'dan büyük veya eşit ve Columns.Count değerinden küçük olmalıdır.
6206. Akıştaki aynı koleksiyon için birden fazla sonraki bağlantısı girişi bulunamaz.
6207. Geçersiz URI: Dizede geçersiz sıra var.
6208. Alanın HeaderText değerinin görünür olup olmayacağı. Bu özellik, bazı denetimlerin düzenini denetlemek için kullanılır.
6209. Bağlanmaya çalıştığınız SQL Server örneği şifrelemeyi desteklemiyor.
6210. Yalnızca LPArray veya SafeArray iç içe yönetilmeyen sıralamaya sahip.
6211. Açılacak iletişim bağlantı noktasının adı.
6212. Belirtilen Type hiç başvuru içermeyen bir yapı olmalıdır.
6213. KeyValuePairs en az bir öğe içermelidir.
6214. GridView'da sayfalama işlevselliğinin açılıp açılmayacağı.
6215. IAsyncResult nesnesi bu türdeki ilişkili zaman uyumsuz yöntemden gelmedi veya EndRead aynı IAsyncResult ile birden çok kez çağrıldı.
6216. Tarayıcı yetenekleri derlemesi başarıyla kaldırıldı.
6217. 'Üye' üyesi zaten içeriğe sahip.
6218. GROUPPARTITION ifadesi
6219. Derleyici işlemine bağımsız değişkenler verilmedi veya geçersiz bir bağımsız değişken kümesi verildi. İşlem çağrılırken, beklenen bağımsız değişkenler derletici girişinin yolu ve çıkış yerleştirileceği konumun yoludur.
6220. Bu Web Bölümü için müşteri bağlantıları oluşturun.
6221. Zincir oluşturma için URL alma zaman aşımı: X.
6222. 'X' geçerli bir KeyStore adı değil.
6223. En üst dizinin üstüne çıkmak için öndeki .. kullanılamıyor.
6224. Zaman değeri dönem aralığının dışındaydı.
6225. AdjustmentRule dizisinin öğeleri, öğenin DateStart veya DateEnd özniteliklerinin ötesine geçen belirsiz dönemler içermemelidir.
6226. Bilinmeyen hata (X)
6227. XC1001: Bilinmeyen 'X' boolean değeri.
6228. Yakalama grubu numaraları Int32.MaxValue değerine eşit veya bundan küçük olmalıdır.
6229. StandardOutputEncoding ancak standart giriş yeniden yönlendirildiğinde desteklenir.
6230. Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceği.
6231. Şundan oluşturulan önbelleğe alınmış çıktı bağımlılığı tablosu kullanılıyor:
6232. X IP bitiş noktasında zaten bir dinleyici var. Bu bitiş noktasını uygulamanızda birden çok kez kullanmayı denemediğinizden ve bu bitiş noktasında dinleyen başka uygulama olmadığından emin olun.
6233. 'X' sütunu birden fazla 'Y' özelliğiyle eşleştirilir. Her özellik için ayrı bir sütun olduğundan emin olun.
6234. İşleve geçersiz bir parametre geçirildi.
6235. Şifresi çözülecek veriler bu X baytlık mod için en yüksek değeri aşıyor.
6236. Yükseklik DrawingAttributes.MinHeight değerine eşit veya daha büyük ve DrawingAttribute.MaxHeight değerine eşit veya daha küçük olmalıdır.
6237. Bu olay bildirimini oluşturmak için kullanılacak şablon dosyası bulunamadı. Bu iletinin bir parçası olan X olay atıldı.
6238. Noktanın Y koordinatı.
6239.

X için dinleme yapan hiçbir işlem yok ancak Y için dinleme yapan bir işlem var; bu nedenle oraya yönlendiriliyorsunuz.


6240. Yeniden başlatılan FTP yanıtlarında önbellek güncelleştirmesi desteklenmez. Yeniden başlatma uzaklığı = X.
6241. Arabellekte yeterli kullanılabilir alan yok.
6242. İşlem ana bilgisayarı ping işlemi sırasında hata oluştu.
6243. SSPI'den null bir oturum anahtarı alındı.
6244. 'X' Satır numarası 'Y' ve satır konumu 'Z'.
6245. Çok modüllü derlemeler desteklenmiyor. Derleme: Derleme Adı
6246. Bu işlem için DependentTransaction.Complete veya CommittableTransaction.Commit zaten çağrılmış.
6247. Ölçek ayracı kullanıldığında eksen kesimlerinden birinin ölçeğinin sıfırdan başlatılması gerekip gerekmediğini gösterir.
6248. Doğru yönteme yapılan çağrı çözümlenemiyor.
6249. Win32 düzenleme denetiminin alt öğesi olamaz.
6250. Yalnızca geçerli bir ana bilgisayar adı olan URI önekleri desteklenir.
6251. 'Nesne Adı' nesnesine eklenen özellikler numaralandırılırken özel durum döndürüldü.
6252. Invoke'un bir dize ve nesne IDictionary'si alan fazla yüklemesi tarafından açılmadığından bu etkinlik çağrılamaz.
6253. Yeni aralık seçimi bitiş konumu.
6254. X ekseni çevresindeki döndürmeyi, eğim açısını alır veya ayarlar.
6255. Menüde veri bağlaması sırasında 'X' özelliğine bağlanılamıyor (Y ile belirtildi). Lütfen Bağlama alanlarını denetleyin.
6256. 'Tür Adı' türündeki nesneler okunamadı. İç içe türler desteklenmiyor.
6257. 'Tür Adı' türünün bir içerik özelliği yok. Ayarlanacak özelliğin adını belirtin ya da türe bir ContentPropertyAttribute veya TypeConverterAttribute ekleyin.
6258. MSBUILD : Yapılandırma error X: Y
6259. Uygulamanızın içinde "App_Data" alt dizinini sağ tıklatın ve "Özellikler" menü öğesini seçin.
6260. 'X' uzak uygulaması için bir girdi bulunamıyor.
6261. üye erişim ifadesi
6262. ImageLoader - Geçerli ServiceContainer nesnesi sağlanmalıdır.
6263. Sertifika X509Certificate2 türünde ve özel anahtar içeriyor.
6264. 'File Name' dosyası önceden derlenmemişti ve bu dosya istenemez.
6265. İç DbSqlParser hatası.
6266. İstek işlemi durduruldu.
6267. Arabellek boş değilken geri dönüş değiştirilemez. Önceki Convert() çağrısı geri dönüş arabelleğinde veri bıraktı.
6268. Zincir oluşturma için doğrulama zamanı: X.
6269. Öğe otomatik konumlandırıcı bayrağı.
6270. Örnek henüz örnek deposunda kalıcı yapılmadığından, bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi.
6271. 'Tür Adı' türü geçerli bir müşteri bağlantı noktası değildir. Bunun genel olması, ConsumerConnectionPoint'in bir alt sınıfı olması ve ConsumerConnectionPoint oluşturucusuyla aynı parametreleri içeren bir genel oluşturucuya sahip olması gerekir.
6272. Bu nesnenin teması olamaz. Dış görünüm dosyasının en üst düzeyinde yalnızca System.Web.UI.Control türündeki denetimlere izin verilir.
6273. Bir kerede tek bir zaman uyumsuz okuyucuya izin verilir.
6274. Laponca, Güney (İsveç)
6275. İşlemin işletim sistemi çekirdeği dışında harcadığı CPU zamanı miktarı.
6276. 'X' öğesine ait ControlFilterExpression kimliği 'Y' olan bir denetim bulamadı. Lütfen ControlFilterExpression'daki ControlID özelliğinin değerini denetleyin.
6277. CLR ana bilgisayarı tarafından yasaklanan bir işlemi gerçekleştirme girişiminde bulunuldu.
6278. ad alanı alma
6279. İşlemin başlatıldıktan sonra ayırdığı en büyük sanal bellek miktarı.
6280. Keçuva dili (Bolivya)
6281. Bir Encoder üzerinde birden fazla Save çağrısı yapılamaz.
6282. 'X' adı bir Kültür veya Bölge için geçerli olmayan karakterler içeriyor.
6283. Eksen aralık türü.
6284. Com+ Birlikte Çalışma özellikleri desteklenemiyor.
6285. Oturum kapatıldıktan sonra gerçekleştirilecek işlem.
6286. Satır boyutu üst sınıfı fazla küçük.
6287. Bağımsız değişkenin türü yanlış. Türü 'Tür Adı', ancak 'X' türüne atanabilir olması gerekiyor.
6288. Belirtilen bağımsız değişken geçerli değerler kümesinde değildi.
6289. Alt menülerde aşağı kaydırma düğmesi için araç ipucu metni.
6290. Bir STA iş parçacığı üzerindeki birden çok işleyici için WaitAll desteklenmiyor.
6291. Genel/iç sıralamanın uygulanması gerekiyor.
6292. Ayarlama erişimcisine erişilemediğinden 'X' özelliği veya dizin oluşturucusu bu bağlamda kullanılamaz
6293. Uzaklık ve uzunluk dizi sınırlarının dışındaydı veya sayı, dizinden kaynak koleksiyonun sonuna kadar olan öğe sayısından daha büyük.
6294. Olay Kimliği: X
6295. Oturum durumu bilgileri geçersiz; bilgiler bozuk olabilir.
6296. Bayrakların değeri geçersiz.
6297. Koleksiyon aynı ada ('X') sahip iki veya daha fazla öğe içeremez.
6298. Varlık üzerindeki ikili özellik, yanıttaki karşılık gelen girişte bir medya düzenle bağlantısı bulunmadığından akış olarak değiştirilemez. Veri modelinde varlığın akış olarak erişilebilen bir ikili özelliği olduğundan emin olun.
6299. 'X' türünde ilgili oluşturucu bilgileri bulunamadı.
6300. Belirtilen tek alan koleksiyonda zaten var ve eklenemez.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions