English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

4101. 'X' zorunlu parametresi boş olmalıdır ve 'select' özniteliğine sahip olmamalıdır.
4102. UriTemplate 'X' geçerli değil; sorgu dizesinin her bir bölümü 'name' veya 'name=value' biçiminde olmalıdır ve burada her bir ad benzersizdir. Adların büyük/küçük harfe duyarlı olmadığını unutmayın. Daha fazla ayrıntı için UriTemplate belgelerine bakın.
4103. Ek açıklamanın kırpıldığı grafik alanının adını alır veya ayarlar. Grafik alanı kırpmayı devre dışı bırakmak için, özelliği 'NotSet' veya boş dize olarak ayarlayın.
4104. Derleme karması üretilemiyor.
4105. Varsayılan iptal mantığı HasCancelBeenRequested'ın true olmasını gerektiriyor. NativeActivity'nin Cancel yöntemi yalnızca çalışma zamanı tarafından çağrılmalıdır.
4106. İstenilen türlerden biri veya daha fazlası yüklenemedi. Daha fazla bilgi için LoaderExceptions özelliğini alın.
4107. Belirtilen boyut ISF akışında çözülen bilgiden daha az.
4108. Kilit sayısı UInt32.MaxValue değerini aşamaz.
4109. Bu özellik URI kullanmayan protokollerde desteklenmez.
4110. öğesinin destek url'si için desteklenen bir düzen değil. Yalnızca dosya, http ve https düzenleri desteklemektedir.
4111. Ertelenmiş yükleme özel durum döndürdü.
4112. 'X', 'Y' değerinden büyük ve 'Z' değerinden küçük olmalıdır.
4113. AddInProcess'in yolunu gösteren kayıt defteri girişi eksik.
4114. Grafik alanının görünür olup olmayacağını belirten bir bayrak alır veya ayarlar.
4115. Özellik değeri geçerli değil
4116. Bu özellik iş parçacığının grup durumunun 'X' olmasını gerektiriyor.
4117. Engellemeyen yuva üzerinde işleme izin verilmez.
4118. Alınacak Web Bölümü dosyasını seçtikten sonra Karşıya Yükle düğmesini tıklatın.
4119. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Kilit edinmeme özellikli bir komutu işlerken, potansiyel olarak kilit edinme özellikli bir komutu çalıştırmayı denedi. Bu özel durum, false döndüren bir komut işlenirken InstancePersistenceCommand.AutomaticallyAcquiringLock'tan true döndüren bir komutla InstancePersistenceContext.Execute veya InstancePersistenceContext.BeginExecute çağrıldığında oluşabilir. Bunu yapmayan bir kalıcılık sağlayıcısı kullanın veya doğru değeri döndürmek için komutlardan biri üzerinde AutomaticallyAcquiringLock'ı geçersiz kılın.
4120. Renko grafik türü - Geçersiz biçimde 'BoxSize' özel özniteliği.
4121. Tür Adı türünün ve kendisinden türetilen türlerin (X gibi) serilerinin kaldırılmasına bu güvenlik düzeyinde izin verilmiyor.
4122. Neden: Resources uygulama dizinindeki bir alt dizin değiştirildi veya yeniden adlandırıldı.
4123. obj ya da ctx null olmalıdır.
4124. 'X' alanının değeri geçersiz. Seri hale getirilmiş veriler bozuk.
4125. Altbilgi için kullanılan şablon.
4126. CultureAndRegionModifiers.Replacement bayrağını belirtmeden X yerleşik kültürü değiştirilemiyor.
4127. Etiket rengini alır veya ayarlar.
4128. Yönlendirme Hizmeti iletileri işlemek için kimliği 'X' olan yeni bir İşlem oluşturdu.
4129. 'X' kod alt dizini yok.
4130. 'X' en az bir dosya bırakma yolu içermelidir.
4131. Uygulama kimliği, bildirimlerdeki kimliklerle eşleşmiyor.
4132. X kodlaması için kullanılabilir veri yok.
4133. Dosya geçerli bir ikili değil: X
4134. EntityPropertyMappingAttribute için belirtilen 'X' özellik yolu 'Tür Adı' türündeki veya temel türlerindeki hiçbir özelliğe karşılık gelmiyor.
4135. Gezinti düğümleri için kullanılan şablon.
4136. Boş yol adı geçerli değil.
4137. X başka bir kültürün yerine geçen özel bir kültürdür. Lütfen CultureAndRegionModifiers.Replacement belirtin.
4138. W3SVC Hizmeti yeniden başlatılamıyor, bu işlem başka ayrıcalıklar gerektiriyor.
4139. Bu akış arama işlemlerini desteklemiyor.
4140. Belirtilen uzunluk 'X', aralık dışında.
4141. Sağlanan 'Tür Adı' türü geçerli bir etkinlik Türü değil.
4142. Dizin, Liste sınırları içinde olmalıdır.
4143. Kapalı bir WebPart'la bağlantı kurmaya başlanamaz.
4144. Geçersiz BinaryFormatter akışı.
4145. 'X' bu kapsamda önceden bildirildi. Visual Basic tanımlayıcıları büyük/küçük harfe duyarlı değildir.
4146. Url grubu istek sırasından ayrılamıyor. Durum kodu: X.
4147. Yapılandırmayı okumayı denerken hata oluştu. Hata iletisi: X
4148. 'Function Name' işlevi için ReturnType bildirilmelidir.
4149. MetaTable'ı DynamicHyperLink ile ilişkilendirmek için kullanılabilecek, isteğe bağlı TableName.
4150. DynamicActivity 'X' üzerindeki her ActivityProperty için 'Name' gerekli bir özelliktir.
4151. Sunucu istenen protokolü desteklemiyor
4152. DataPointComparer - Karşılaştırılabilir nesneler DataPoint türünde değil.
4153. Gösterge başlığı metin rengi.
4154. Tıklatıldığında düğümü daraltan görüntünün biçim dizesi araç ipucu.
4155. Kapasite dosya boyutundan küçük olamaz.
4156. 'Tür Adı' türü, 'X' üye adı için ValidationContext MethodInfo sağlamalıdır.
4157. ROW oluşturucusunda sütun adı olarak
4158. Özet yöntemler hazırlanamaz.
4159. DefineDefaultConstructor ile oluşturulan bir oluşturucu üzerindeki ILGenerator öğesine erişilemedi.
4160. Bir ek açıklamanın seçilip seçilemeyeceğini gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
4161. Yöntem desteklenmiyor.
4162. 'X' etkinliğindeki özel değişken sayısı değişti. Bir etkinliğin tanımında özel durumu sabitlenmiş olmalıdır ve ayarlara bağımlı olmamalıdır. Etkinlik yazarına başvurun ve etkinlik yazma kurallarına bakmasını söyleyin.
4163. Bilinmeyen/beklenmeyen değişiklik olayı
4164. Sabit başarısız oldu: X
4165. $count ve $inlinecount yalnızca HTTP GET isteği için geçerlidir.
4166. Uygulama etki alanı protokol dinleyici kanalı başlatılmaya çalışılırken hata oluştu.
4167. Belirtilmişse, önceden derlenen uygulama güncelleştirilebilir.
4168. Bu dosyanın meta verileri bozuk: Y. X belirteç türleri için henüz destek eklenmedi.
4169. MSBUILD : Günlükçü hatası MSB1029: X
4170. 'X' derleme başvurusu 'Derleme Adı ' derlemesine aşağıdaki kod temeliyle çözüldü: Y
4171. 'X' SqlDataSource'da SelectCountCommand veri kaynağındaki satırların sayısını döndürmedi. Lütfen SelectCountCommand'i denetleyin.
4172. İstenen .Net Framework Veri Sağlayıcısı bulunamadı. Yüklü olmayabilir.
4173. Yalnızca bir PersistenceProvider uzantısıyla yapılandırılmış olan iş akışı örnekleri kalıcı yapılabilir veya bellekten kaldırılabilir.
4174. Bağlantının geçerli durumu: X.
4175. Boş dize geçersizdir.
4176. 1'den az veya 256'dan çok renk içeren palet oluşturulamaz.
4177. Variant.GetAccessor şunu işleyemiyor: X.
4178. Örtüşen SmartLabel işaretçiden taşınabiliyorsa en yüksek uzaklığı alır veya ayarlar. Uzaklık piksel cinsinden ölçülür.
4179. Ardışık düzen kesimleriyle ilgili bir derleme incelenirken belirli bir kimliğe sahip bir derleme bekleniyordu ancak farklı bir tane bulundu! Derleme: Derleme Adı Beklenen derleme kimliği: "X" Bulunan: "Y".
4180. Gruplandırma - En az bir gruplandırma formülünün belirtilmesi gerekiyor.
4181. Seliz baytlık değer içeren bir IntPtr veya UIntPtr serisi, sözcük boyutu dört bayt olan bir makinede kaldırılamaz.
4182. İşlemin ayırdığı, diğer işlemlerle paylaşamayacağı geçerli bellek miktarı.
4183. Ara kılavuz çizgileri stili.
4184. 'X' ObjectDataSource'un TypeName özelliğinde tür belirtilmelidir.
4185. Dosya olmayan bir aygıtın FileStream tarafından açılması istendi. 'com1:' veya 'lpt1:' gibi aygıtlar için destek amacıyla, CreateFile öğesini çağırın, sonra bir işletim sistemi işleyicisini IntPtr olarak alan FileStream oluşturucularını kullanın.
4186. 'Y' kaynak sütunun yerel ayar kimliği 'X' ile 'A' hedef sütunun yerel ayar kimliği 'Z' eşleşmiyor.
4187. 'MaxRequestLength' özelliği 'RequestLengthDiskThreshold' özelliğinden büyük veya buna eşit olmalıdır.
4188. Fiil listesini göstermek için kullanılan UI türü.
4189. 'Tür Adı' türündeki ifade 'Tür Adı' türündeki etiket için kullanılamaz
4190. Bu işlemle ilişkilendirilmiş yerel işleyici sayısı.
4191. X parametresi DnsEndPoint türünde olamaz.
4192. 'Y' ayrıştırma kuralında beklenmeyen 'X'.
4193. Öğe sol konumu. Bu özelliği ayarlamak istiyorsanız 'Auto' özelliğini false olarak ayarlayın.
4194. 'X' yöntemi OperationInvoker tarafından çağrıldığında bir FaultException oluşturdu. Yöntem çağrı süresi 'Y' ms.
4195. Bir veya birden çok Düzenleyici Bölümü uygulanırken hata oluştu.
4196. -m veya -v belirtilmelidir (ancak ikisi birden değil).
4197. Bu olay Delete işlemi yürütülmeden önce oluşturulur.
4198. Komut başarısız oldu: X
4199. Takvimi Göster
4200. Expression'ın türünün 'Tür Adı' olması gerekiyor, ancak 'Tür Adı' türü sağlandı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions