English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

2501. Sunucu aralığı karşılamadı: X.
2502. Blok uzunluğu tamamlayıcı öğesiyle eşleşmiyor.
2503. İstenen işlem, bağlantı kesildiği için tamamlanamıyor.
2504. Ad kapsamı uygulaması salt okunur olduğundan işlem kullanılamıyor.
2505. Yeni Parolayı Onayla alanı gereklidir.
2506. Hizmet kullanılamıyor, iletim kanalı kapatılıyor.
2507. 'X' işleminden alınan HTTP yanıtı ASP.NET çıktı önbelleğine ekleniyor.
2508. WizardSteps içinde tek bir CreateUserWizardStep kullanmalısınız.
2509. Tür kayıtlı olmadığından ComUnregisterFunction özelliğine sahip 'Tür Adı' türü çağrılmayacak
2510. System.AddIn.AddInStore.FindAddIn(s) uyarısı: "Tür Adı" türü genel bir tür ve bu nedenle ana bilgisayar görünümü olarak kullanılamaz.
2511. İşlem başarısız oldu.
2512. ArrayIndexer, dizi öğesi türü Tür Adı ve sonuç türü Tür Adı olan sağ değer olarak desteklenmiyor, çünkü Tür Adı ile Tür Adı uyumlu değil.
2513. 'X' alanı seri hale getirilmemiş olarak işaretli
2514. Sunucudan null bir yanıt iletisi alındı. Bunun nedeni istemci ve sunucu tarafları arasındaki bir Sözleşme uyuşmazlığı olabilir. Lütfen sunucu tarafındaki iş akışının iki yönlü işlem için yapılandırıldığını doğrulayın.
2515. 'X' koleksiyonu null öğe içeriyor.
2516. İmleç hareket aralığı uzaklığı türü.
2517. X çok düşük bir değere ayarlanmaya çalışıldı. Düzey TraceLevel.Off olarak ayarlanıyor
2518. Ana sayfada buna karşılık gelen ContentPlaceHolder'ın kimliği.
2519. Ek açıklamanın metin yazı tipini alır veya ayarlar.
2520. X, Y değerine eşit veya daha büyük olmalıdır
2521. 'DataService' öğesi tanınmayan 'X' sürümüne sahip bir 'DataServiceVersion' özniteliği içeriyor.
2522. Taşıma, 'X' öğesinden bir ileti aldı.
2523. İptal istenmediğinden iptal sıfırlanamadı.
2524. Bu derleme için kesin ad işaretlenmemiş
2525. Bu olay tamamlanan her Select ve SelectCount işleminden sonra bir kez oluşturulur.
2526. Belirtilen SQL Express dosya adı bulunamadı.
2527. 'X' Birlikte Çalışma etkinliğinin 'ActivityType' özelliği, kök düzeydeki bir Y öğesine karşılık gelen bir System.Type'a başvuramaz.
2528. DataTable'daki yeni satırlara yönelik Update işleminde kullanılır.
2529. Grafik resminin daha ayrıntılı bir açıklamasını içeren URL.
2530. HostedTransportConfigurationManager yapılandırmayı bitir
2531. System.Xaml.Hosting bölümü, 'Y' yolunda barındırılan 'Tür Adı' türü için yapılandırılmış geçersiz 'X' işleyicisini içeriyor. 'X', IServiceModelActivationHandler öğesini gerçekleştirmez.
2532. Sayfada tek bir denetiminiz olabilir.
2533. OS tanıtıcısının konumu FileStream'in beklediği gibi değil. Bir tanıtıcıyı eşzamanlı olarak bir FileStream'de ve Win32 kodunda veya başka bir FileStream'de kullanmayın. Bu veri kaybına neden olabilir.
2534. ServicePointManager, X düzeninde proxy'leri desteklemiyor.
2535. endIndex, startIndex değerinden büyük olamaz.
2536. Gerekli parametrelerin değerleri eksik: X.
2537. Torbada bulunan öğe sayısı, dizinden hedef dizinin sonuna kadar olan kullanılabilir alandan daha büyük.
2538. Tüm Özellikler
2539. Başlık metni.
2540. OrderBy ifadesini verilen parametrelere göre otomatik olarak oluştur.
2541. ad alanı alma listesi
2542. Veri bağdaştırıcısı eşleme hatası.
2543. Denetimin başlatılacağı ve İptal, Ekle veya Güncelleştir komutundan sonra geri döndürüleceği mod.
2544. EventLog değişikliği sonucunda yayınlanan olay işleyicisi çağrılarını sıralamakta kullanılan nesne.
2545. Bir dosya ve/veya dizin değişikliği süzgeçle eşleştiğinde oluşur.
2546. Durum sunucusuna istek gönderiliyor
2547. 'X' yönergesi, özniteliklerinde aygıt filtrelerinin kullanımını desteklemiyor.
2548. Target belirtilmeden Compensate kullanılması yalnızca Dengeleme, Onay veya İptal işleyicileri içinde kullanıldığında geçerlidir.
2549. XML meta veriler geçersiz. X koleksiyonunun Y sütunu boş olmayan bir dize içermeli.
2550. Modülün adı.
2551. Uygulama örneği değiştirilemiyor.
2552. Yürütme izni alınamıyor.
2553. Tablo üstbilgisiyle ilişkilendirilmiş kategorilerin listesini içerir (ekran okuyucuları tarafından okunur). Kategoriler herhangi bir dize değeri olabilir. Kategoriler, HTML eksen özniteliği kullanılarak virgülle sınırlandırılmış liste olarak işlenir.
2554. Yapılandırma ayarları başlatılırken dosya eşleme boyutu alınamaz.
2555. Tüm gerekli İstek üstbilgileri önbelleğe alınan Vary yanıt üstbilgisi temelinde eşleşiyor.
2556. Gösterge tablosu sütun aralığı (gösterge yazı tipinin yüzdesi cinsinden).
2557. 'X' alt dizini geçersiz. Yalnızca doğrudan App_Code dizininin altında yer alan alt dizinlere izin verilir.
2558. İşlem salt okunur InputGestureCollection için desteklenmiyor.
2559. 'Tür Adı' türünün verilen örneğinin bir veya daha fazla açık özelliği için null veya boş bir ad belirtilmiş.
2560. 'X' tür bağımsız değişkeni geçerli bir tür değil.
2561. Metin ek açıklaması sınıfı.
2562. İleti özelliklerinde işlem adı bulunamadı.
2563. DateTimeOffset ayrıştırılırken DateTimeStyles değeri 'NoCurrentDateDefault' kullanılamaz.
2564. Type.ContainsGenericParameters'ı doğru olan bir tür oluşturulamaz.
2565. 64-bit bir işlem 32-bit işletim sistemi üzerinde başlatılamaz.
2566. İşlemdeki iş parçacıklarının üzerinde çalışmasına izin verilen işlemcileri temsil eden bit maskesi.
2567. Hizmet ana bilgisayarı veya uzantılarından biri durdurulduğundan işlem tamamlanamadı.
2568. Aynı yürütme işlemi için 'Yöntem adı' yöntemi birden fazla kez çağrılamaz.
2569. Geçerli değer Null olduğundan, sıfır olmayan uzaklığa yazdırılamıyor.
2570. Özellik Adı.X eklenebilir özellik bulunamadı.
2571. 'X' üstbilgisi doğrudan değiştirilemez.
2572. 'X' parametre değeri sıfırdan büyük olmalıdır.
2573. Fiillere uygulanan stil.
2574. Bu işlem varlığın bir Varlık Türü olmasını gerektiriyor; önemli özelliklerini işaretleyin ya da sınıfa DataServiceEntityAttribute özniteliğine ekleyin
2575. Yöntem genel tür tanımında genel yöntem tanımını göstermelidir.
2576. Derleme önbelleğine bir derleme ekle
2577. Kullanıcı oluşturulmadan önce ortaya çıktı.
2578. Active Directory ve ADAM için yalnızca LDAP bağlantı dizeleri desteklenir.
2579. Farklı projelerden oluşturulmuş düğümler arasında ilişki oluşturulamaz.
2580. Bu yapılandırma dosyasını oluşturmak için kullanılan wsdl şeması bir X509Token için 'RequireIssuerSerialReference' onaylama işlemi içeriyordu. Bu, yapılandırmada gösterilemez; programlama yoluyla uygun X509SecurityTokenParameters.X509KeyIdentifierClauseType'ı X509KeyIdentifierClauseType.IssuerSerial olarak ayarlamanız gerekir. Varsayılan X509KeyIdentifierClauseType.Thumbprint kullanılacak ve bu birlikte çalışma sorunlarına neden olabilir.
2581. İş Akışı Örneği Kimliği X
2582. Yeni parola normal ifadesi başarısız olduğunda gösterilecek metin.
2583. Özet sınıf oluşturulamıyor.
2584. Bir hata ayıklama ModuleBuilder değil.
2585. Bağımsız değişken false olarak başlatılmalıdır
2586. Değer bu biçim belirticisi tarafından gösterilemeyecek kadar büyük.
2587. Kanal katmanında önbelleğe alınan içerik kanal açıldıktan sonra değiştirilemez.
2588. 'X' metin özniteliği değeri 'Tür Adı' türünde, ancak 'Tür Adı' türü bekleniyordu.
2589. SQL üyelik sağlayıcısı.
2590. Düğümün denetim durumu değiştikten sonra harekete geçirildi.
2591. Bir görev tamamlanmış olduğu halde görevi son durumuna geçirme girişiminde bulunuldu.
2592. Yetersiz sistem deposu.
2593. participantCount katılımcıları eklenmesi katılımcı sayısının izin verilen en fazla sayıyı aşmasıyla sonuçlanacak.
2594. executionMode bağımsız değişkeni geçersiz bir değer içeriyor.
2595. Eksen ölçeği segmenti koleksiyonu dizin oluşturucusu.
2596. Katalogdan yeni Web Bölümleri ekleyerek bu sayfayı kişiselleştirin.
2597. &Tanımlama bilgisi olmayan mod:
2598. Bu nesnede 'Üye' üyesi zaten ayarlanmış.
2599. SubAxis adının benzersiz olması gerekiyor. 'X' adlı SubAxis koleksiyonda zaten mevcut.
2600. SQL önbellek bağımlılığı tablosu etkinleştiriliyor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions