English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

5901. Meta verilerin yinelenen kopyaları var.
5902. Değer bir UInt32 için çok büyük ya da çok küçüktü.
5903. İş parçacığının yürütülme durumu.
5904. İşlemin şu anda yanıt verip vermediği.
5905. Meta veriler içindeki birden fazla EntityContainers'da bu tür için birden fazla tanımlı EntitySet bulunduğundan, belirtilen 'Tür Adı' varlık türü için EntitySet belirlenemedi. TEntity türünü ve belirli bir EntitySet'i kullanmak istiyorsanız bir dize parametre alan CreateObjectSet() yönteminin aşırı yüklemeni kullanın.
5906. Süreölçerde beklenmedik bir hata oldu.
5907. Belirtilmişse, derlenmiş derlemelere sabit adlar verilir.
5908. Satırları seçmek için kullanılan SqlDataSourceMode'u belirtir.
5909. GÇ işlemi çalışmayacak. Büyük olasılıkla dosya çok büyük olacak veya işleyici zaman uyumlu GÇ işlemlerini desteklemek üzere açılmamış.
5910. Azalan düzende sıralarken hücrelere uygulanan stil.
5911. Neden: Browsers uygulama dizinindeki bir alt dizin değiştirildi veya yeniden adlandırıldı.
5912. XC1036: 'Tür Adı' türündeki parametre Attributes için desteklenmiyor.
5913. Ayar için Xml serisini kaldırma kullanılamadı: Ayar.
5914. Site adı URL'nin iletişim kuralından sonra yoldan önce gelen kısmıdır. Site adları bağlantı noktası numarası içermez.
5915. 'X' veri kaynağı önbelleğe almayı ancak veri kaynağının DataSourceMode'u olarak DataSet ayarlandığında destekler.
5916. DigitSubstitution özelliğinin DigitShapes numaralamasının geçerli bir üyesinden olması gerekir. Geçerli girdiler Context, NativeNational veya None'dır.
5917. MetadataVersion 'X' sıfırdan küçük olduğundan bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
5918. X kaynağı yerel bilgisayarda kayıtlı değil.
5919. Hata oluştuğunda kullanıcıya hata iletişim kutusu gösterilip gösterilmeyeceği.
5920. WorkflowApplication X bellekten kaldırılmış olduğundan işlem gerçekleştirilemedi.
5921. Bozuk .resources dosyası. Dize uzunluğu negatif olmamalıdır.
5922. 'Y' parametresi için belirtilen ParameterDirection 'X' desteklenmiyor. Table-valued parameters yalnızca ParameterDirection.Input'u destekler.
5923. Veri kaynağı, güncelleştirmeleri desteklemek için IUpdatable'ı veya IDataServiceUpdateProvider'ı uygulamalıdır.
5924. SQL rol sağlayıcısı.
5925. Denetim için ClientID değerinin nasıl oluşturulacağını belirtir.
5926. 'Öznitelik' özel özniteliğinde, olası minimum değerin desteklenmeyen türü.
5927. Yürütülün alt öğelere sahip bir etkinlik iş akışı yürütme özellikleri ekleyemez ve değiştiremez.
5928. DataTable'da silinen satırlara yönelik Update işleminde kullanılır.
5929. Geçersiz görünüm durumu: Eksik alan: X.
5930. IncrementalHitTester üzerinde zaten EndHitTesting çağırıldı.
5931. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Henüz tamamlanmış olan bir anahtarın ilişkisini kestiğini bildirdi.
5932. (?()|) içinde çok fazla | var.
5933. Bir ek açıklamanın yer işareti konumunun Y koordinatını alır veya ayarlar.
5934. Türkmence (Türkmenistan)
5935. Neden: HttpRuntime belirtik olarak kapatıldı.
5936. Tamlayıcısı X olan bir işlem çalışmıyor.
5937. Sağlayıcı tarafından döndürülen 'Tür Adı' Kaynak Türü salt okunur değil. Lütfen tüm türlerin salt okunur olarak ayarlandığından emin olun.
5938. Adres 'X', bağlama 'Y' ve sözleşme 'Sözleşme Adı' için bir hizmet bitiş noktası eklendi.
5939. Y alanına iki yönlü veri bağlaması olan X denetiminin kimliği olmalıdır.
5940. İş parçacığının çalıştığı uygulama etki alanının yüklemesi kaldırılmış.
5941. Beklenmeyen çizim türü: Tür Adı.
5942. 'X' adlı bağımsız değişken bu özel alt öğelerin sahibi olan etkinlikte bulunamadı. ArgumentReference ve ArgumentValue bir Activity tanımının yalnızca gövdesinde kullanılmalıdır.
5943. Bu işlem gerçekleştirilmeye çalışılırken aritmetik hata bulundu.
5944. Hizmet noktaları sayısı üst sınır aşıldı.
5945. X öğesinin yapılandırma bilgilerini kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
5946. 'Tür Adı' türündeki EntityPropertyMappingAttribute'un PropertyName özelliği değeri 'X' geçerli değil.
5947. Microsoft Ajax Framework komut dosyalarının sayfaya nasıl eklenmesi gerektiğini gösterir.
5948. DateTime ve Calendar işlemlerinde İç Hata.
5949. m:DataServiceVersion=2.0 veya üstü ile işaretli CSDL belgelerini kabul et
5950. Veri bağlamada menü öğesinin Text özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
5951. Dizi dizinleri bir nesne örneğine ayarlanmalıdır.
5952. İstenen eylem için yalnızca tek boyutlu diziler destekleniyor.
5953. Tüm alıcılara gönderilemedi.
5954. Sayfanın CompilationMode değeri Never olduğunda Y alanına veri bağımlılığı olan X denetiminin bir kimliği olmalıdır.
5955. Tüm kaynaklara tam erişim izni verir
5956. Koordinatın enlemi veya boylamı bir sayı değil.
5957. Türleri Seçin
5958. İşlem tanımlayıcısı edinilemedi.
5959. X parametresi bir veya birden çok öğe içermelidir.
5960. 'Tür Adı' dizi türü bir sorgu sonucunda başlatılamaz. Bunun yerine 'X' kullanmayı deneyin.
5961. Web Bölümünü buraya bırakarak bu bölgeye ekleyin.
5962. Resimler var
5963. Belirtilen 'Tür Adı' bağlantı koruması türü geçersiz.
5964. Seçim başlangıç veya bitiş konumu değiştiğinde çağrılır.
5965. E-posta iletisine katıştırılan nesneler.
5966. Negatif boyut ayarlanamaz.
5967. Değer bu sözlük için yanlış türdeydi.
5968. Aynı 'X' URL'sine sahip birden çok düğüm bulundu. XmlSiteMapProvider için site haritası düğümlerinin benzersiz URL'leri olması gerekiyor.
5969. InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması X adlı komutu desteklemiyor. Farklı bir sağlayıcı seçin ya da bu kalıcılık komutunun yürütülmeye çalışılmamasını sağlayın.
5970. Aralık seçimi bitiş konumu.
5971. Zaten sabitlenmiş bir ifadenin adresini almak için fixed deyimini kullanamazsınız
5972. Zaman Uyumsuz Geri Çağırma özel durum oluşturdu.
5973. Silme komutunun türü.
5974. 'X' mutlak bir URI olarak ayrıştırılamadığından bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
5975. Üst kenar boşluğu.
5976. 'X' anahtarı koleksiyonda zaten var.
5977. Çok fazla sayıda otomatik yeniden yönlendirme girişiminde bulunuldu.
5978. 'X' bölümü etkinleştirilemiyor.
5979. Gösterge hücresi adı.
5980. Geçersiz XML. 'Tür Adı' türü için gerekli <X> etiketi eksik.
5981. Grafik yazdırma nesnesi.
5982. 'X' durum anahtarı 'Tür Adı' türünde değil ve hiçbir zaman 'InArgument<Tür Adı>' türündeki Switch Expression tarafından belirlenen değerlerle eşleşmeyebilir.
5983. Çağrı yapan arkadaş değil.
5984. Proxy kullanılırken SSL etkinleştirilemez.
5985. Görünen adı 'X' olan etkinlik kendisine başvurmaya çalışıyor. Etkinlik kendisinin üst öğesi olamaz.
5986. Bağlantı temizleme sırasında bir aktarım düzeyi hata oluştu.
5987. Özel etiket sol konumu.
5988. Denetimde gösterilecek sütun kümesi.
5989. Kanıt koleksiyonu 'Tür Adı' türünde bir kanıt zaten içeriyor. Aynı türde birden fazla kanıt parçasına izin verilmiyor.
5990. Kataloğu kapatır
5991. 'X' geçerli bir System.Windows.Automation.AutomationPeer değil. Otomasyon tarafından bilinen bir Pencere ile ilişkilendirilmesi bekleniyor.
5992. Statik alan için null örnek, statik olmayan alan için null olmayan örnek gerekir.
5993. 'Y' öğesindeki 'X' özelliği metin belirtmenize izin vermiyor.
5994. Ok ek açıklama stilleri.
5995. Nesnede temel tür belirtilmiyor.
5996. Alınan ad alanları ve tam nitelenmiş adlar temelinde derlemelere otomatik olarak başvuruda bulunur (varsayılan olarak açıktır)
5997. Takvim düğmesi
5998. Arabellek uzunluğu 65500 baytı aşmamalıdır.
5999. Başlık hizalaması.
6000. Geçerli bir UTF32 değeri 0x000000 ile 0x10ffff (dahil) arasındadır ve yedek karakter değerlerini (0x00d800 ~ 0x00dfff) içermemelidir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions