English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

3201. ApplicationName X karakter uzunluğunu aşamaz.
3202. MSB4174: "Derleme Adı " derlemesinde "X" görev fabrikası bulunamadı.
3203. Tamam'ı tıklatın
3204. 'Özellik Adı'.'X' koleksiyon özelliği null.
3205. Win32 kaynak dosyasını (.res) belirtir
3206. Büyük küçük harfe duyarlılığın etkin olmasını sağlamak için Oracle tanımlayıcı adlarını çevreleyen önek dizesi
3207. ModelPropertyPathExpanderConverter, yol dizesinin yeniden ModelProperty'e dönüştürülmesini desteklemez.
3208. Yabancı bir anahtar ilişkisi olduğundan X 'to' rolü için işlev eşlemesine izin verilmez.
3209. Kimlik doğrulama tanımlama bilgisini aktarmak için güvenli bağlantı gerekip gerekmediğini belirtir.
3210. Belirtilen arabellek boyutu çok büyük. FileSystemWatcher iç arabellek için X bayt ayıramaz.
3211. Yalnızca ön belleğe alınmış veriler içeren bir desendeki geçerli özelliklere erişilemiyor.
3212. WorkflowInstance 'X' tamamlandığından işlem gerçekleştirilemedi.
3213. Belirtilen 'X' durumu geçerli değil.
3214. Bağlantı kapatılmış
3215. Bağlantı noktasına bağlanılamıyor.
3216. Formül Hatası - Geçersiz Y değeri dizini.
3217. XML dosyası oluşturulamıyor
3218. Bilinmeyen anahtar: 'X'.
3219. 'Tür Adı' türü 'Derleme Adı ' derlemesinde bulunamıyor.
3220. Veri noktasının göreli genişliğini alır veya ayarlar.
3221. Yeni düğmesinde görüntülenecek metin.
3222. SQL önbellek bağımlılığı veritabanını devre dışı bırak.
3223. 'X' dil etiketinin boş olması veya IeTF RFC 3066'da tanımlanan dilbilgisine uygun olması gerekir.
3224. DataPointComparer - Geçersiz veri noktası sıralama değeri belirtildi. Şunlar gibi bir değer kullanın: 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel' ...
3225. ((\(\d{3}\) ?)|(\d{3}-))?\d{3}-\d{4}
3226. Kaynak Yöneticisi Tanımlayıcıları, Guid.Empty olamaz.
3227. DataContractJsonSerializer, 'Tür Adı' türünde nesneleri desteklemez.
3228. Protokol eşlemesinde 'X' düzeni için belirtilen bağlama yok ve oluşturulması gerekiyor.
3229. İstekle ilişkilendirilmiş yanıt olmadığından önbellek güncelleştirilmedi.
3230. Değer sıfırdan büyük veya eşit ve bu boyuttaki konsolun arabellek boyutundan küçük olmalıdır.
3231. Saatler, dakikalar veya saniyeler bileşenlerinden en az biri geçerli aralığının dışında olduğundan, TimeSpan ayrıştırılamadı.
3232. Ayrıştırıcı hatası oluştu.
3233. İç içe geçen diziler desteklenmez.
3234. System.Windows.Forms.TableLayoutPanel, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
3235. 'X' adlı grafik alanı var olmadığından, grafik alanı eklenemez.
3236. Liste Bildirim Çağrısı
3237. FileName özelliği tarafından belirlenen belgeye uygulanacak fiil.
3238. 'X' parametresi yapılandırma dosyasında belirtilen normal ifadeyle eşleşmiyor.
3239. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir CancelActivityWorkItem'ın yürütülmesine başlanıyor.
3240. Güvenlik nedenleriyle, 'X' kimliğinin (bu web uygulamasının çalıştırıldığı kimlik) App_Data alt dizininde SQL Express Veritabanı dosyası oluşturma izinleri yok.
3241. Duration özelliği TimeSpan.Zero değerinden büyük olmalıdır. Alınan sonuç sayısını temel alarak bulma işlemini sonlandırmak için, 'Duration' özelliği için TimeSpan.MaxValue belirtin ve 'maxResults' parametresi için pozitif bir değer belirtin.
3242. Hata yanıtı iletisi oluşturulamadı
3243. Denetimle ilişkilendirilmiş sayfalama UI stilini denetler.
3244. Dizi uzunluğu X olmalıdır.
3245. Denetim düzenleme modunda olduğunda satırlara uygulanan stil.
3246. Güvenlik hatası.
3247. 'Y' Kaynağında 'X' Olay Kimliğinin açıklaması bulunamıyor. Yerel bilgisayarda iletiyi görüntülemek için gereken kayıt defteri bilgileri veya ileti DLL dosyaları bulunmayabilir veya bunlara erişim izniniz olmayabilir. Aşağıdaki bilgiler olayın bir parçasıdır:
3248. Çalışma zamanı etkin işlem içermediğinde, CompleteTransaction çağrısı yapmak geçersizdir.
3249. Gereken DataSourceInformation tablolarından birinin sütunları eksik.
3250. Grafik alanı imleci ve aralık seçimi.
3251. IAsyncResult arabiriminin hatalı bir uygulaması CompletedSynchronously özelliğinden hatalı değerler döndürüyor veya AsyncCallback'i birden çok kez çağırıyor olabilir.
3252. Aynı CompositionContainer nesnesindeki bir Compose çağrısı sırasında bir Compose çağrısı yapıldı. Compose çağrısı yapmadan önce zaten devam etmekte olan bir oluşumun olmadığından emin olmak için CompositionContainer üzerindeki IsComposing özelliğini kullanın.
3253. Sıralama yönergeleri geçersiz.
3254. Bu sayaç hakkındaki yardım bilgileri.
3255. 'Tür Adı' türü tamamlanmadı.
3256. Oturum Durumu süresi dolmuş oturumlar işini msdb'den kaldırma girişimi başarısız oldu. Bunun nedeni, işin artık varolmaması veya başlangıçta işi oluştururken kullanılan kullanıcı hesabının şu anda kaldırma işlemini gerçekleştiren kullanıcı hesabından farklı olması olabilir. Hala varsa, Session State süresi dolmuş oturumlar işini el ile kaldırmanız gerekir."
3257. Zosa dili (Güney Afrika)
3258. 'Y' dizesi ayrıştırılırken yanlış form 'X' bulundu.
3259. Sunucuya istek gönderilirken aktarım düzeyi hatası oluştu.
3260. 'Tür Adı' türünde tanımlanan 'Yöntem adı' yöntemi 'Tür Adı' türündeki örnekle çağrılamaz
3261. X çağırma hatası. Adlandırılmış bağımsız değişkenler desteklenmiyor.
3262. İçerik akışı zaten bastırılmış.
3263. Eşleşen oluşturucu bulunamadığından verilen konum parametreleri yazılamıyor.
3264. PropertyValue artık geçerli bir koleksiyonun parçası olmadığından güncelleştirilemiyor.
3265. Sayaç başlatma mantığı bir iş parçacığı havuzu iş parçacığında sıraya alınamaz. System.Net performans sayaçları kullanılamayacak.
3266. "File Name" dosyasını "File Name" dosyasına alma işlemi döngüsel bağımlılıkla sonuçlandı.
3267. İletinin ArgumentType'ı, OperationName='Y' olan 'X' etkinliğindeki DeclaredMessageType'tan türetilmiş bir tür değil.
3268. Kural türünü İzin ver olarak ayarla.
3269. Gerekli izinleri vermek için bu adımları izleyin
3270. TrackRecord = WorkflowInstanceSuspendedRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, Reason = B, Annotations = C, ProfileName = D
3271. 'X' veri kaynağı ancak SelectMethod bir DataSet veya DataTable döndürdüğünde filtrelemeyi destekler.
3272. WebBrowser denetimi kullanılarak 'X' uygulama kaynağına gidilemiyor. URI gezinmek için, kaynak uygulamanın kaynak sitesinde olmalıdır. URI'yi sabit kodlamaktan kaçınmak için pack://siteoforigin:,,,/ önekini kullanın.
3273. Olmayan bir yönteme erişme girişiminde bulunuldu.
3274. -A m -A p
3275. hem bellek içi, hem de kullanıcı tanımlı biçimleri destekler
3276. X: LayoutTemplate kullanıcı adı için kimliği Y olan bir IEditableTextControl içermiyor.
3277. Kod grubu, intranet bölgesi koduna intranet izin kümesini verir. Bu izin kümesi, intranet koduna yalıtılmış depolama birimini kullanma hakkı, tam Kullanıcı Arabirimi erişimi, bazı yansıtma yapma yetenekleri ve ortama sınırlı erişim verir.
3278. Bağlantı açık ve oturum açma işlemi başarılıydı, ancak sonra bağlantıyı geçerli dağıtılmış işleme kaydederken hata oluştu.
3279. Resim bulunamadı.
3280. Hatayla karşılaşıldı. Özel durum ayrıntıları:
3281. Sayacın salt okunur olup olmadığını gösterir. Uzak sayaçlar ve bu bileşen kullanılarak oluşturulmuş olmayan sayaçlar salt okunurdur.
3282. Koleksiyon boyutundan daha büyük.
3283. Örnek deposundan yanlış türde bir değer alındı. Tür Adı türünde bir değer bekleniyordu, ancak null ile karşılaşıldı.
3284. Lütfen başka bir e-posta girin.
3285. 'X' özel özniteliğinin değeri sıfırdan büyük olmalıdır.
3286. Belirtilen ifade hedef çalışma alanından başka bir çalışma alanından X meta veri içeriyor.
3287. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir TransactionContextWorkItem'ın yürütülmesine başlanıyor.
3288. HttpMethodConstraint kullanabilmek için URL'si 'Y' olan yönlendirmedeki 'X' yönlendirme parametresinin kısıtlamasında bir dize değeri bulunmalıdır.
3289. 'File Name' SQL dosyasının yürütülmesi sırasında hata oluştu. SQL hata numarası X ve SqlException iletisi: Y
3290. TextField ve ValueField tarafından belirtilen öznitelikleri ve sütunları içeren öğe veya tablonun adı.
3291. 'Tür Adı' türü örtülü olarak 'X' türüne dönüştürülemez
3292. 'X' özniteliği ifade oluşturucuların kullanımını desteklemez.
3293. Short Period parametresinin pozitif bir değer olması gerekiyor.
3294. Şablonları rollerle ilişkilendirir.
3295. Nesne basit türde öğelerden oluşan bir dizi olmalıdır.
3296. Kimlik doğrulaması sırasında uzak konumun güvenlik gereksinimi karşılanmadı. ProtectionLevel ve/veya ImpersonationLevel değerini yükseltmeyi deneyin.
3297. İstek URI'sinde geçen 'Özellik Adı' özelliği açık bir özellik ve bir kaynak koleksiyonuna başvuruyor. Açık özelliklerin koleksiyon içermesine izin verilmez.
3298. Tür boş bir dize olamaz
3299. Z Kritik değeri - çift kuyruklu:
3300. Dağıtıcı 'Tür Adı' türünde bir ParameterInspector üzerinde 'AfterCall' çağırdı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions