English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

101. İzleme günlüğünde X çıktısı için hiç bağımlılık bulunamadı; kaynağın derlenmesi gerekiyor.
102. CreateWorkflowServiceHost başlat
103. Bağlantı, MultipleActiveResultSets'i desteklemiyor.
104. Resim türü (JPEG, BMP, PNG).
105. Bu işlem yalnızca Windows 2000, Windows XP veya daha sonraki sürümlerde desteklenir.
106. Gezinti düzenine uygulanan stil.
107. Konsol anahtar değerleri 0 ile 255 arasında olmalıdır.
108. Menü öğesinin üstüyle bunun alt menüsünün altı arasındaki dikey uzaklık (piksel cinsinden).
109. Veri bağdaştırıcı hatası.
110. Uygulama etki alanı zaten kapatılmış.
111. Semaforun ilk sayımı sıfırdan büyük veya buna eşit ve en yüksek sayımdan küçük olmalıdır.
112. Akış geçerli değil.
113. Öğenin boş bir anahtarı olduğundan öğe koleksiyona eklenemiyor.
114. Başarısız olan derleme veya uygulama etki alanı:
115. Dizin oluşturulamadı.
116. eventId geçerli değil. Odak değişikliklerini dinlemek için AddAutomationFocusChangedEventHandler kullanın.
117. 304'te önbellek üstbilgileri güncelleştirmesi engelleniyor, yeni üstbilgiler hiçbir şey eklemiyor.
118. WorkflowApplication X durdurulduğundan işlem gerçekleştirilemedi.
119. "X" görev fabrikası "Derleme Adı " derlemesinden başlatılıyor.
120. Göz atmak istediğiniz kataloğu seçin.
121. indirgenmiş düğümler Expression.Reduce() yöntemini geçersiz kılmalıdır
122. 'X' IInputElement için geçerli bir tür değil. UIElement veya ContentElement bekleniyor.
123. 'X' bilinen bir karma algoritması değil.
124. Dizenin temsil ettiği DateTime aralığın dışında.
125. Bu derleme zaten tam güvenilir
126. 'X' uygulanmadı.
127. Koleksiyon zaten bir EntityCollection için ayarlandığından 'Tür Adı' türündeki 'Özellik Adı' özelliği ayarlanamaz.
128. Devam etmek için İleri'yi veya ayarlarınızı değiştirmek için Önceki düğmesini tıklatın.
129. X derlemesinin, .NET Framework'ün hedef sürümünden daha sonraki bir sürümüne bağımlılıkları var; çalışma zamanında doğru yüklenemeyebilir ve hataya neden olabilir. Bağımlılıklar: Y. Bağımlı derlemenin hedef çerçeve için doğru olmasına dikkat etmeli veya hedef çerçeve olarak bağımlı derlemenin çerçevesini kullandığınızdan emin olmalısınız.
130. Grafik alanlarının hizalama yönü.
131. ElementStart, ElementEnd dışında Start özelliği bulundu.
132. Numaralandırdığı koleksiyon değiştiği için sabit listesi artık geçerli değil.
133. Girdi meta verilerinde HTTP üstbilgileri ayrıştırılamıyor, sorunlu dize: X.
134. 'Tür Adı' aritmetik türü eksi sonsuzu temsil edemez.
135. X null 'Y' parametresiyle çağrıldı.
136. Seçme komutunun türü.
137. Alanla ilişkilendirilmiş sıralama ifadesi.
138. Verilen izni onayla
139. Dizin ve sayı, dize içinde bir konuma başvurmalıdır.
140. Hiçbir EmptyDataTemplate tanımlanmadıysa boş veri satırında gösterilen metin.
141. "X" (Y) kullanılarak kurallaştırma başlıyor.
142. IntervalOffset değeri negatif olamaz.
143. Denetim koleksiyonu değiştirilemez.
144. 'X' imleç türü geçerli değil.
145. Yerel adres listesi alınırken beklenmeyen özel durum: X.
146. 'Z:A' öğesi 'X:Y' adıyla eşlenen bir türe ait veriler içeriyor. Seri kaldırıcı bu adla eşlenen herhangi bir tür hakkında bilgi sahibi değil. DataContractResolver'ınızdaki ResolveName yönteminin uygulamasını, 'Y' adı ve 'X' ad alanı için null olmayan bir değer döndürecek şekilde değiştirmeyi deneyin.
147. 'X' özniteliği geçerli bir Tür adına ayarlanmalıdır.
148. PrepareForSerialization yalnızca IsPersistable true olduğunda çağrılabilir.
149. "[X] Y.Z" biçim doğrulayıcısı kullanılarak imza biçimi denetleniyor.
150. 'X' GridView işlenmemiş olan Y olayını harekete geçirdi.
151. objectID sıfırdan küçük veya eşit olamaz.
152. Start, bir devam görevi üzerinde çağrılamaz.
153. 'Öznitelik'='Y' özniteliği yazıldıktan sonra 'X' yerel adlı bir öznitelik yazılmaya çalışıldı. 'X' yerel adlı bir öznitelik yalnızca 'Öznitelik'='Z' özniteliği yazıldıktan sonra yazılabilir.
154. Sıfırla bölme girişiminde bulunuldu.
155. 'Özellik Adı' özelliği için değer bir boole değeri (doğru veya yanlış) olmalıdır.
156. X gövdesi bir Atom 1.0 genel yayımlama akışı. Daha fazla ayrıntı için bkz: http://tools.ietf.org/html/rfc4287.
157. Yönlendirme Hizmeti 'X' giden istemcisini kapatırken başarısız oldu.
158. CreateWorkflowServiceHost durdur
159. Ek Açıklama Koleksiyonu için tasarımcı düzenleyici.
160. Hata iletisinin stili.
161. Hafta seçin
162. Akış null olamaz.
163. Geçersiz kimlik doğrulama çerçevesi alındı. İleti boyutu X baytla sınırlıdır; Y bayt okunmaya çalışıldı.
164. 'X' etiketinin meta:localize özniteliği olamaz.
165. System.Exception'dan türetilmeyen bir nesne RuntimeWrappedException içinde sarmalanmış.
166. Ok ek açıklaması boyutunun 100 pikselden az olması gerekir.
167. ActiveStepIndex WizardSteps.Count'dan küçük ve en az -1 olmalıdır. Dinamik olarak eklenen adımlar için, bunların Page_PreInit olayından önce veya bu olayın içinde eklendiğinden emin olun.
168. Yol kesimi art arda iki parametre içeremez. Bir '/' ile veya değişmez dizeyle ayrılmaları gerekir.
169. Bu nesne ReadOnly olarak başlatıldığından Performans Sayacı güncelleştirilemez.
170. İzlenecek DataServiceCollection, en az bir anahtar özelliği olan varlık türünde öğeler içermelidir. 'Tür Adı' öğe türünün hiçbir anahtar özelliği yok.
171. 'Özellik Adı' XmlData özelliğinin değeri bir XmlReader değil.
172. 'Özellik Adı' özelliğinin uzunluğu, X ile Y karakter arasında olmalıdır.
173. Gösterge üstbilgisi görsel ayırıcı rengi.
174. Uygulama etki alanları boyunca sıralanmış, bir Yakalama işlemi üzerinden elde edilmiş veya bir Ayarlama çağrısına bağımsız değişken olmuş bir içerik uygulanamaz.
175. Tür uyuşmazlığı.
176. 32-bit bir işlem 64-bit bir işlemin modüllerine erişemez.
177. indirgenebilir düğüm olmalıdır
178. Sayfa Düzenini Tasarla
179. Geçersiz kesin adlandırma seçeneği - X
180. Oscillator Nesnesi - Geçersiz Period belirtildi.
181. Yeni parola sağla.
182. ASP.NET uyumluluğunu desteklemediğinden, hizmet etkinleştirilemiyor. ASP.NET uyumluluğu bu uygulama için etkinleştirildi. ASP.NET uyumluluğu modunu web.config dosyasında kapatın veya RequirementsMode ayarı 'İzin Verildi' veya 'Gerekli' olacak şekilde AspNetCompatibilityRequirements özniteliğini hizmet türüne ekleyin.
183. -d seçeneği SQL Server Express Yapılandırması ile belirtilmemelidir.
184. Müşterilerle varolan bağlantı kümesinin göstergesi.
185. DeferrableContentConverter için SchemaContext türü System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext olmalıdır.
186. Teslim alma kullanıcı tarafından iptal edildi.
187. 'X' EditorPart, EditorZone içine yerleştirilmelidir.
188. Kullanılacak sayfalama kullanıcı arabiriminin türü.
189. Sözdizimi Hatası: Tablo diğer adından sonra ',' veya 'WHERE' (vb.) bekleniyor.
190. Sunucu adı sağlanmadı
191. DayOfWeek sabit listesi 0 - 6 aralığında olmalıdır.
192. Koleksiyon değiştirilemez.
193. Numaralandırıcı aralık dışında.
194. FrameworkName sürüm bileşeni eksik.
195. Renk bağlamı türleri eşleşmiyor.
196. Ek açıklama grubu sınıfı.
197. 'Özellik Adı' özelliğinin türü seri hale getirilebilir olarak işaretlenmediğinden, ikili seri hale getirici tarafından seri hale getirilemiyor.
198. Çıkış akımları TypeBuilder'ları desteklenmez.
199. Seri Hale Getirme Biçimlendiricisi
200. 'Tür Adı' türünde varlığın 'Özellik Adı' gezinme özelliğinde geçersiz ilişki düzeltmesi algılandı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions