English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

4001. Veri noktaları ekleme hatası. Veri kaynağının belirtilmesi gerekiyor.
4002. Farklı Kaydet
4003. Program yürütülemez. Kimliği bürünme başarısız.
4004. Veritabanı tutarlılık ihlali.
4005. Ek açıklamanın iliştirildiği Y eksenini alır veya ayarlar.
4006. İşlem başka bir harekette açık olduğundan belirtilen dosyaya erişemedi.
4007. 'X' dizisindeki bir değer null.
4008. MakeRelativePath iki ilişkili yol gerektiriyor.
4009. İstatistiksel Çözümlemeler - Normal dağıtım. Olasılık değeri 0.0001-0.9999 aralığında olmalıdır.
4010. 'Tür Adı' türündeki 'X' komut parametresi desteklenmiyor.
4011. Beta Fonksiyonu:
4012. Tür uyuşmazlığı. 'Tür Adı' türündeki 'Yöntem adı' en iyi eşleşme yönteminin 'Tür Adı' dönüş türü, 'Tür Adı' türünde dönüş değerleri bekleyen 'Yöntem adı' InvokeMethod'a sağlanan 'Result' bağımsız değişkeniyle uyumlu değil.
4013. Bir örneği aramak için kullanılan anahtar (LoadByKeyOperation.LookupKey), Guid.Empty gibi tamamen sıfır olan bir değer olmamalıdır.
4014. Geçerli sayfa sayısı.
4015. Gösterge öğesi görsel ayırıcı rengi.
4016. Gölgelendirici bytecode'u yok. UriSource'un ayarlanması ya SetStreamSource'un çağrılması gerekiyor.
4017. 'Class Name' sınıfındaki 'Üye' üyesi seri hale getirilen akış içinde yok ve X ile işaretlenmemiş.
4018. 'system.net/requestCaching' yapılandırma bölümünde belirtilen Web Request önbellek ilkesi oluşturulurken hata oluştu.
4019. Sahte dil (Sahte)
4020. Dosya deseni süzgeci.
4021. newVersion özniteliğinin ayrıştırılmasında bir sorun oluştu. X
4022. Taşıma 'X' öğesine bir ileti gönderdi.
4023. İkili seri kaldırıcı 'IgnoreUnknownAttributes' özelliğini desteklemiyor.
4024. Önceden varsa, hedef dizinin üzerine yazar. Varolan içerik kaybolur.
4025. Web Bölümü Ayarlarını Değiştir
4026. Bu CodeDomProvider bu yöntemi desteklemiyor.
4027. Ardışık düzen hatası oluştu
4028. 'X' bağlayıcısı tarafından üretilen dinamik bağlamanın sonuç türü 'Tür Adı', çağıran site tarafından beklenen 'Tür Adı' sonuç türü ile uyumlu değil.
4029. Devre dışı bırakılmış menü öğesi açılamaz.
4030. Şifrelenecek verilerin uzunluğu geçersiz.
4031. 'X' ve 'Y' boş olamaz.
4032. NamespaceList öğesi NamespaceData olmalıdır.
4033. X Başlığı
4034. Veri kaynağı sunucu tarafı veri sayfalamayı desteklemiyor.
4035. Nesne UInt16 türünde olmalıdır.
4036. Başlatılmamış bir medya kaynağına erişildi.
4037. Yığında öğe yok.
4038. RedirectToRoute için eşleşen yönlendirme bulunamadı.
4039. OLEDB için .Net Framework Veri Sağlayıcısı, OLE DB Provider'ın etkileşimli olmayan bir ortamda kullanıcıdan istemde bulunmasına izin vermez.
4040. 'X' etkinliği 'Y' ActivityDelegate işleyicisi etkinliğini doğrudan zamanlamaya çalıştı. ActivityDelegate işleyicileri doğrudan zamanlanamaz. Bunun yerine, ActivityDelegate'in kendisi yürütme için zamanlanmalıdır.
4041. Bu ileti customdata.resx dosyasındaki bir hatayla değiştirilecek.
4042. NaN değerine sahip Tür Adı türünde sabit ifadeler SQL Server tarafından desteklenmez.
4043. Soru boş olduğunda doğrulama özetinde gösterilecek metin.
4044. Belirtilen bağımsız değişken geçerli değerler aralığında değildi. Değer en küçük X ve en büyük Y olabilir.
4045. Öğenin son güncelleştirilme saati, akışın RSS 2.0 biçiminde serileştirilmesinin parçası olarak serileştirilmedi.
4046. Tamsayı veya simge kodlanamayacak kadar büyüktü.
4047. Önbelleğin süre sonu ilkesi. Süre sonunun ne kadar devam edeceği Duration özelliği tarafından belirtilir.
4048. Önceki sayfa düğmesi için kullanılacak görüntünün URL'si.
4049. X kişiselleştirme sağlayıcısı tarafından belirtilen kayıt kullanılarak bağlantı kurulamadı.
4050. Değer konsolun bu boyuttaki X olan en büyük pencere boyutundan az olmalı. Bu değerin ekran çözünürlüğüne ve konsol yazı tipine bağlı olduğuna dikkat edin.
4051. 'X' yapılandırma öğesini ayarlamak için izinler yetersiz.
4052. Bu etkinliğin Result OutArgument'ı X türünde bir OutArgument olmalıdır.
4053. 'X' kaynak site için göreli bir URI olmalıdır.
4054. X konumundaki dosyayı okurken hata oluştu. Lütfen belirtilen konumda geçerli bir .wav dosyasının bulunduğundan emin olun.
4055. İçerik bağlantısı zaten kullanılıyor.
4056. İşlem zaten çalışır durumda.
4057. Aşağıda örnek bir istek Json gövdesi bulunmaktadır:
4058. Bu yöntem LINQ to Entities altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılmak üzere hazırlanmamıştır.
4059. Bu olay Delete işlemi tamamlandıktan sonra oluşturulur.
4060. Bağımsız değişken X ile Y arasında olmalıdır.
4061. Yetkilendirme deposu rol sağlayıcısı.
4062. Eksen segmenti boyut değeri 0-100 aralığında olmalıdır.
4063. Kodu çözülen dize geçerli bir IDN adı değil.
4064. 'Tür Adı' türündeki nesneyi dizeye dönüştürmek için tür dönüştürücüsü bulunamadı.
4065. Nesnede tür belirtilmiyor.
4066. Uygulamanın kimliği belirlenemedi.
4067. Verilen İleti ile eşleşen hiçbir MessageFilter bulunamadı.
4068. "X" izin kümesi bu düzeyde yok
4069. SecurityTransparent ve SecurityCritical öznitelikleri aynı anda bir nesneye uygulanamaz.
4070. Bu etiket bağımsız değişkeni için tür System.Void olmalıdır
4071. Koleksiyonda X anahtarı bulunamıyor.
4072. 'X' bağlantı adı uygulama yapılandırmasında bulunamadı veya bağlantı dizesi boş.
4073. 'Y' sınıfının 'X' özelliği boş olamaz.
4074. Tamamlanmamış \p{X} çıkış karakteri.
4075. İçinde gezinti URL'sinin açılacağı pencerenin/çerçevenin adı.
4076. BubbleMaxSize tarafından ayarlanan grafik alanının yüzdesi olan maksimum olarak kullanılacak kabarcık boyutunu alır veya ayarlar. Örneğin, bunun 20 olarak ayarlanması, 20 kabarcık değerinin maksimum boyutla gösterilmesine neden olacaktır. 'Auto' ise, çizilen en büyük kabarcık maksimum boyut kullanılarak gösterilecektir.
4077. AsAny türü dönüş türlerinde, ByRef parametrelerinde, ArrayWithOffset'de veya yönetilmeyenden yönetilene geçirilen parametrelerde kullanılamaz.
4078. Dairenin merkezinin y koordinatı.
4079. 'X' izin kümesi kullanımdaydı ve silinemedi.
4080. Gezinti Bağlantılarını Atla.
4081. ASP.NET uyumluluğu gerektirdiğinden hizmet etkinleştirilemiyor. ASP.NET uyumluluğu bu uygulama için etkinleştirilmedi. ASP.NET uyumluluğunu web.config dosyasında etkinleştirin veya AspNetCompatibilityRequirementsAttribute.AspNetCompatibilityRequirementsMode özelliğini Gerekli dışında bir değere ayarlayın.
4082. İfade okunabilir olmalıdır
4083. İşleyici zaman uyumsuz işlemleri desteklemiyor. FileStream oluşturucusu parametrelerinin işleyicinin zaman uyumlu olarak (yani, çakışan G/Ç için açılmamış) açıldığını göstermek için değiştirilmesi gerekebilir.
4084. 'X' parametresi null olamaz.
4085. Satır içi XML dönüşümü. Bu ancak TransformFile özelliğinde hiçbir dosya belirtilmediğinde kullanılır.
4086. SelectMethod çağrıldığında kullanılacak parametreler koleksiyonu.
4087. Ping isteği sırasında özel durum oluştu.
4088. Eklenen özellik alıcı yöntemlerinin tek bir parametresi ve geçersiz olmayan bir dönüş türü olmalıdır.
4089. Kod grubu üyelik koşulu X düzeyinde "Tür Adı" türü olarak değiştirildi.
4090. Kerberos kimlik doğrulaması hizmet adını zaten doğruladığından özel olarak hizmet adı deneyimi yapılmıyor.
4091. Ağaç düğümünün işaretli durumu.
4092. Eksen için görüntülenecek aralıklı şerit çizgilerini gösterir.
4093. Nesne tam olarak başlatılmadığı için işlem başarısız olur.
4094. spinCount bağımsız değişkeni 0 - X aralığında (bunlar dahil) olmalıdır.
4095. SqlBulkCopy.DestinationTableName geçersiz bir çok parçalı ad olduğundan SqlBulkCopy.WriteToServer başarısız oldu
4096. Öğelerin tabloda mı yoksa akış içinde mi yinelendiği.
4097. Adlandırılmış bir FontFamily nesnesi değiştirilemez.
4098. Bu güvenlik ilkesi bu bilgisayara uygulanır.
4099. Application Name Link
4100. EnumDataTypeAttribute için sağlanan tür null olamaz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions