English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

3901. Bir DataServiceCollection örneği zaten izleniyorsa örneğin bir varlık özelliğine ayarlanmasına izin verilmez. 'Tür Adı' varlık türü için 'Özellik Adı' özelliğinde hata oluştu.
3902. Özel Durum[X] = Y
3903. Değeri 'X' olan bir örnek anahtarı zaten var. Bunun nedeni aynı CorrelationKey sonucunu veren birden fazla MessageQuerySet bulunması olabilir.
3904. Grafik Alanı koleksiyonu dizin oluşturucusu. Alan adı veya dizin parametre olarak sağlanabilir.
3905. Geri çağırma isteği geçersiz.
3906. Yalnızca ön belleğe alınmış verileri içeren bir AutomationElement üzerindeki bu işlem gerçekleştirilemiyor. İstenen işlem bir Full veya Lightweight başvuru gerektiriyor.
3907. Modülün yüklendiği bellek adresi.
3908. Eksen - Genişliğin 0'a eşit veya 0'dan büyük olması gerekir.
3909. Yanıt gereklidir.
3910. 'X' URI'sına sahip sunucu nesnesi uzak altyapıya kayıtlı değil (bağlantısı kesilmiş olabilir).
3911. Faulted durumunda olduğundan, X alma bağlamı gecikmiş onaylar göndermek için kullanılamaz.
3912. Access veritabanında veri depolayan kişiselleştirme sağlayıcısı.
3913. MSB3647: DelaySign parametresi doğru, ancak KeyFile veya KeyContainer belirtilmemiş.
3914. "Y" projesindeki "X" hedefi ("Z" hedefinden önce çalışmak üzere ayarlanmış):
3915. Rss20Serializer, RSS 'X' sürümünü desteklemiyor.
3916. InsertCommand belirtilmediği sürece ekleme işlemi 'X' veri kaynağı tarafından desteklenmez.
3917. Kritik olmayan grafik özel durumların bastırılacağını belirten bir bayrak alır veya ayarlar.
3918. Sütun Başlığı: Görüntü Dizini: X
3919. Okuma işlemi başarısız oldu, iç özel duruma bakın.
3920. 'File Name' dosyası hem dil hem de kültür belirtemez.
3921. ChangeType işlemi desteklenmiyor.
3922. Month parametresi 1 - 12 aralığında olmalıdır.
3923. Koleksiyon başlatıcı öğesi için en iyi aşırı yüklenmiş yöntem eşleşmesi olan 'X' kullanılamıyor. Koleksiyon başlatıcı 'Add' yöntemleri ref veya out parametreleri içeremez.
3924. 'X' Birlikte Çalışma etkinliğinin 'ActivityProperties' sözlüğü etkinlik türündeki bağlanabilir bir özelliğe karşılık gelmeyen 'Y' öğesini içeriyor.
3925. UriTemplate 'X' hiç değişken içermiyor; ancak BindByPosition yöntemi Y değerle çağrıldı.
3926. Belirtilen RuntimeTransactionHandle düzgün başlatılmadı.
3927. Ayrılan varlıklar için X açıkça yüklenemez. NoTracking birleştirme seçeneği kullanılarak yüklenen nesneler her zaman ayrılır.
3928. Toplanan dilim etiketini alır veya ayarlar.
3929. Hedef izin türü atanamaz.
3930. Kısmi İçerik
3931. 'X' parametresinin değeri 'Tür Adı' türüne dönüştürülemez.
3932. Çoklu çizgi ek açıklama yolu noktası.
3933. Bu ExecutionProperties nesnesini oluşturan ActivityContext zaten atılmış. Özelliklere yalnızca etkinliğin çalışma öğesi sırasında erişilebilir.
3934. İç Sunucu Hatası. ResetResource null değer döndürdü. Lütfen sağlayıcıya danışın.
3935. 'X' bağımsız değişkeni bir kezden fazla belirtilemez.
3936. Menü öğesinin etkinleştirilmiş durumu.
3937. 'X' Sihirbazında bir gezinti yer tutucusu belirtilmelidir. Denetimin ID özelliğini "Y" değerine ayarlayarak bir yer tutucu belirtin. Yer tutucu denetimi runat="server" değerini de belirtmelidir.
3938. Yöntemin parametreleri ve imzası eşleşmiyor.
3939. Geçersiz güvenlik XML'si. 'Öznitelik' özniteliğinde 'X' değeri beklenmiyordu; 'Y' bekleniyordu.
3940. Dağıtılmış işlem yöneticisi NotificationShimFactory nesnesini oluşturamadı.
3941. Sunucu, yapılandırma bölümlerini yapılandırma gruplarının içinden silemiyor. bir alt öğesi olmalıdır.
3942. Bu sayfaya normal salt okunur modda göz atın.
3943. Ek Yapılandırma Hatalarını Göster
3944. Open ve Close değerleri için işaret stili alır veya ayarlar.
3945. EntityClassGenerator yalnızca, EntityFrameworkVersions.Version1 ile kullanım içindir oysa sağlanan şemalar Model şemasının daha yeni sürümlerine sahip. EntityCodeGenerator veya bir şablon kullanmayı deneyin.
3946. Belirtilen 'X' ID parametresi desteklenmiyor.
3947. CryptoConfig kullanılarak alınan �X� özel şifre algoritması geçerli veya desteklenen bir anahtarlı karma algoritması değil.
3948. Aynı ada sahip birden çok üye çözülemedi.
3949. Görünüm değiştirildikten sonra oluşturulur.
3950. CommittableTransaction.Commit Çağrıldı
3951. Grafik derinliği görünümünü denetleyen 3B perspektifinin miktarını alır veya ayarlar.
3952. MSB3755: X başvurusu bulunamadı. Kodunuz için bu başvuru gerekliyse, derleme hataları alabilirsiniz."
3953. Belirtilen varlık ObjectSet'ten silinemez, çünkü varlık ObjectSet tarafından başvuruda bulunulan 'Z.A' EntitySet'i yerine 'X.Y' EntitySet'inin bir üyesidir. Varlığı içeren ObjectSet'te DeleteObject yöntemini kullanın veya EntitySet'ini doğrulamadan varlığı silmek isterseniz ObjectContext.DeleteObject yöntemini kullanın.
3954. Bu alanda düzenleme modunda öğeler için kullanılacak şablon.
3955. Gösterge stili.
3956. CorrelationResponse bağlamı null olmamalıdır. Bunun nedeni bağıntı tanıtıcısının doğru ayarlanmaması olabilir.
3957. Dizi boyutu X ve işlemin sonuçlarını tutmak için yetersiz.
3958. Değer salt okunur.
3959. Bir uygulama olay günlüğüne bir girdi kaydettiğinde oluşturulur.
3960. 'X' sütununda geçersiz GetChars girişimi. GetChars işlevi, yalnızca Text, NText, Xml, VarChar veya NVarChar türündeki sütunlarda kullanılabilir.
3961. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Bir kilit alma girişimi sürerken, bir TryCommand isteğinin işlenmesini tamamladı. Döndürmeyen veya TryCommand'den oluşturmayan bir kalıcılık sağlayıcısı kullanın, BeginBindReclaimedLock'tan döndürülen IAsyncResult tamamlanmadan önce BeginTryCommand'den döndürülen IAsyncResult'ı tamamlayın veya CreateBindReclaimedLockException'dan döndürülen özel durum oluşturulmadan önce tamamlayın.
3962. 'Tür Adı' türündeki 'X' hizmet işlemi parametresi desteklenmiyor. Yalnızca temel türler parametre olarak desteklenmektedir.
3963. Web Bölümü eklenmeden önce oluşturuldu.
3964. Bilgi bağımsız değişkeni null.
3965. Dağıtıcı taşımaya bir ileti gönderdi. Bağıntı Kimliği == 'X'.
3966. Koleksiyon Temizle
3967. Harf içeren veri değeri bulunamadı.
3968. Grafik alanı aralık seçimi kullanıcı arabirimini etkinleştirir/devre dışı bırakır.
3969. Yükseltilen 'Özellik Adı' özelliği için 'Tür Adı' veri türü SQL tarafından desteklenmiyor. Veri türünü desteklenen bir türe değiştirin veya özelliği ikili bir değer olarak yükseltin.
3970. Kullanıcı: X
3971. Belirtilen dosya yüklenemedi.
3972. StandardOut yeniden yönlendirilmedi veya işlem henüz başlatılmadı.
3973. SQL önbellek bildirimi etkinleştirilmedi. SQL önbellek bağımlılığını etkinleştirmek için, lütfen yapılandırma dosyasının bölümünde 'enabled' özniteliğini "true" olarak ayarlayın.
3974. Sağlayıcı Web Bölümünü kapatmayı onaylamak için gösterilen metin.
3975. Simge bilgilerini ayarlamak için hatalı geçerli yerel değişken.
3976. Öğe dizinleri için geçersiz biçim belirtildi. Şu biçimi kullanın: 2,6,9-15,22.
3977. Renk bağlamı boş.
3978. Kural türünü Reddet olarak ayarla.
3979. Yapılandırılan bu derlemeler, .NET Framework'ün bu sürümünde çalışan tüm uygulamaları etkiler.
3980. 'X' bir 'Y' tanımı içermiyor
3981. Yürütülmekte olan alt öğeler olduğunda yalıtım bloğu ayarlanamaz.
3982. messageId='Y' olan bir X iletisi, karşılık gelen Z işlemi tamamlandığı için DiscoveryClient tarafından bırakıldı.
3983. Şerit Çizgisi başlık hizalaması.
3984. DynamicMethod için hatalı MethodAttributes veya CallingConventions. Yalnızca ortak, statik ve standart destekleniyor
3985. Beklenmeyen 'X' karakteri. 'Y' yalnızca beyaz boşluk karakterleri yazabilir.
3986. Initialization bitirildikten sonra oluşur.
3987. Profil düzenleme sayfasının URL'si.
3988. Kılavuz çizgileri özellikleri ve yöntemleri.
3989. Kimliği X olan ileti kilitli durumda değildi.
3990. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm menü öğeleri için Selectable özelliğinin varsayılan değeri.
3991. Önbellek İlke = X temelinde güncelleştirilmedi.
3992. Bu nesne için RelationshipManager döndürülemez. RelationshipManager yalnızca, ObjectStateManager tarafından izlenen veya IEntityWithRelationships uygulayan nesneler için döndürülebilir.
3993. HierarchicalDataBoundControl yalnızca IHierarchicalDataSource veya IHierarchicalEnumerable uygulayan veri kaynaklarını kabul eder.
3994. Karşılık gelen hiçbir başlatma öğesi açık değil.
3995. Bellek akışı genişletilebilir değil.
3996. Hangisini Değerlendirmek İstiyorsunuz?
3997. Null adla kaldırılamaz.
3998. Bağlantı Noktası Numarası Gerekli
3999. 'X' etiketinin meta:resourcekey özniteliği olamaz.
4000. Kurulum Seçeneği Belirleyin

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions