English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

5401. Belirli bir anda bir etkinlik için yalnızca bir işlem etkin olabilir. Devam eden başka bir işlem zaten var.
5402. Gösterge sütunu koleksiyonu.
5403. Örnek kalıcı yapma sistemi geçersiz bir InstancePersistenceCommand'i işleyemiyor. Komut bağlanmış olmayan bir tanıtıcı gerektiriyor ancak InstanceHandle zaten bir örnek sahibine bağlı.
5404. Bölgede gösterilen hata iletisine uygulanan stil.
5405. Koşullu İstek oluşturulamıyor.
5406. Bu işlemi yapmadan önce Listen yöntemini çağırmalısınız.
5407. Verilen 'Tür Adı' türü karmaşık bir tür değil.
5408. Kuralda beklenmeyen 'X' belirteci: 'Z' içinde 'Y'.
5409. Mod 'StateServer' veya 'SQLServer' olmadığı sürece 'partitionResolver' kullanılamaz.
5410. Menü öğesi alt öğe olduğunda, bunu gösteren görüntünün URL'si.
5411. Verilen nesne ISerializable arabirimini uygulamıyor.
5412. Özellik değerini ayarlama hatası: X
5413. Üstbilginin uygulandığı hücreleri temsil eder. HTML SCOPE özniteliğini işler. Olası değerler TableHeaderScope numaralandırmasından alınır: Sütun ve Satır.
5414. Append modunda açılmış bir dosyada daha önceden varolan veriler kesilemez.
5415. Tür Adı grafik türü, her veri noktasında X Y değerleri istiyor.
5416. Varsayılan case zaten var.
5417. İşlemden çıkıldığında yayınlanan olay işleyici çağrılarını sıralamakta kullanılan nesne.
5418. "Tür Adı" CodeDom sağlayıcısı türü bulunamadı.
5419. Genişletilmiş koruma ilkesi özel bir kanal bağlaması veya özel bir hizmet adı koleksiyonu belirtmelidir.
5420. Grafik serisi.
5421. Kişiselleştirme verileri yüklenmedi.
5422. Nesne String türünde olmalıdır.
5423. 'X', 'Y' öğesini 'Z' öğesine dönüştüremiyor.
5424. Bu yöntemi çağırmadan önce DestinationTableName özelliği ayarlanmalı.
5425. EndpointAddress='X' ve ListenUri='Y' olan bitiş noktasının bulunabilirliği etkinleştirildi.
5426. Satırlar -1'den büyük olmalıdır.
5427. Durum sunucusundan gelen yanıt okunuyor
5428. Temsilci olmayan bir tür çağrılamaz
5429. FileContent tarafından döndürülen akış aramayı desteklemiyor, bu nedenle FileBytes desteklenmiyor.
5430. Nesne türü hedef türe dönüştürülemiyor.
5431. Dizin yok: 'X'.
5432. Bir türün karşılaştırmayı desteklemesi için IComparable veya IComparable uygulaması gerekir.
5433. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir FaultWorkItem'ın yürütülmesine başlanıyor. Özel durum DisplayName: 'B', InstanceId: 'C' olan 'A' Activity'sinden yayıldı.
5434. Parola sorusu ve yanıtı işlevselliğini etkinleştirmek için parola-sorusu ve parola-yanıtına öznitelik şeması eşlemeleri belirtilmelidir.
5435. İstek URI'sinin bir Sorgusu var ve belirtik bir süre sonu saati sağlanmadı.
5436. Tek örnek kategorileri ancak Global kullanım ömrüyle geçerlidir.
5437. 'Tür Adı' türünde birden fazla uzantı bulundu. Bu iş akışı çalıştırılırken bu türde en fazla bir uzantıya izin verilir.
5438. Response durumu == 304 olursa önbellek güncelleştirilemez ve önbellek girdisi bulunamadı.
5439. Karmaşık Özelikler
5440. Period parametresinin pozitif bir değer olması gerekiyor.
5441. Bağımsız değişken bir dize olmalıdır.
5442. Alıcı veya ayarlayıcı null dışında bir değer olmalıdır.
5443. Sağlayıcının DataReader aracılığıyla açacağı sunucu türü sistemini gösterir.
5444. XC1014: 'Derleme Adı ' derlemesi çözümlenemiyor. Lütfen oluşturulmakta olan projede bu derlemeye bir başvuru ekleyin.
5445. atomicComposition, zaten bir iç atomicComposition içeriyor ve bir kerede birden çok atomicComposition içeremez.
5446. 'Single' ve 'SingleOrDefault' yöntemleri yalnızca son sorgu işleminde kullanılabilir. Bu örnekte bunun yerine 'FirstOrDefault' yöntemini kullanmayı deneyin.
5447. Bozuk .resources dosyası. Belirtilen 'X' veri uzunluğu akış içinde geçerli bir konum değil.
5448. "class" özniteliğinin değeri geçersiz.
5449. Kullanıcı ana bilgisayar adresi: X
5450. Bağlantıda kaydedilmiş bir işlem var. Bu işlemi bitirin ve yeniden deneyin.
5451. Okumak istediğiniz dizinin tam veya göreli yolunu girmelisiniz. Örneğin, "c:\temp".
5452. İçinde yer alan parçaların grafik öğeleri için doldurma.
5453. 'X' alanı türü, Native biçimde izin verilmeyen açık düzen olarak işaretli
5454. Derlemelere tüm yazıcılar için &sınırsız erişim ver
5455. XAML Düğüm Akışı: 'X' değeri StartObject 'Nesne Adı' öğesinden sonra StartMember gerektirir.
5456. Arka plandaki bir iş parçacığında özel durum oluştu. Daha fazla ayrıntı için lütfen iç özel durumu inceleyin.
5457. Bu izinlerin bildirimle birleştirilmesi desteklenmiyor.
5458. 'X' DataSourceID, IDataSource türündeki bir denetimin kimliği olmalıdır. 'Y' bir IDataSource değil.
5459. Belirtilen bildirim ayrıştırılırken beklenmeyen hata oluştu.
5460. TreeScope.Element, TreeScope.Children veya TreeScope.Descendants'tan en az biri belirtilmelidir.
5461. AboveNormal ve BelowNormal öncelik sınıfları bu platformda kullanılamaz.
5462. Bu yanıt hiçbir iç içe koleksiyon içermiyor. Bunun yerine Key olarak null kullanın.
5463. Yardım dizesi geçersiz. Uzunluğu 'X' - 'Y' aralığında olmalıdır.
5464. Denetim kuralı doğru türde değil.
5465. Hırvatça (Latin, Bosna-Hersek)
5466. 'Tür Adı' türündeki hiçbir 'Yöntem adı' genel yöntemi, sağlanan tür bağımsız değişkenleriyle ve bağımsız değişkenlerle uyumlu değil. Genel olmayan yöntem kullanıldıysa, tür bağımsız değişkeni sağlanmamalıdır.
5467. Yalnızca bir akış count öğesi desteleniyor, ancak birden fazla bulundu.
5468. 'X' gelen url'sinde alınan bir ileti alternatif bitiş noktaları olan bir listeye yönlendirildi. İletinin alındığı bağlana İşlem kullanıyor ancak ReceiveContext'i desteklemiyor, bu nedenle hata işleme yapılamaz.
5469. İstek tek bir POST isteğinde başvuruda bulunulabilecek en fazla X kaynak sayısını aşıyor.
5470. LogonIdsSid türünde iyi bilinen SID'ler oluşturulamıyor.
5471. Göz atma modunu seçmek için fiil.
5472. Değişiklikleri uygulamak ve EditorZone'u kapatmak için fiil.
5473. Örnek askıya alınmış durumda olduğu için işlem gerçekleştirilemedi.
5474. 304 yanıtında üstbilgiler güncelleştiriliyor.
5475. GZip altbilgisindeki akış boyutu gerçek akış boyutuyla eşleşmiyor.
5476. Koleksiyon yalnızca InputGesture üründe nesne kabul eder.
5477. İstek Durumu = If-Range:X.
5478. Sayfa numarası negatif olamaz.
5479. Belirtilen taban için geçersiz basamaklar.
5480. DataServiceCollection'dan türetilen koleksiyonları oluştur
5481. İş akışının listesinde bir işlem zaten var. Bir defada listede yalnızca bir işlem bulunabilir.
5482. Tür Adı alıcı bilgi türü geçerli değil.
5483. Kimliği "X" olan SignedInfo üzerindeki imza denetleniyor.
5484. Bu Web Bölümünü kapatmak üzeresiniz. Bu Web Bölümü şu anda diğer Web Bölümlerine veri sağlıyor ve kapatılırsa bu bağlantılar silinir. Bu Web Bölümünü kapatmak için Tamam'ı tıklatın. Bu Web Bölümünü korumak için İptal'i tıklatın.
5485. 'X' 'Y' özelliği bir iç özellik olarak bildirilemiyor; öznitelik olarak bildirilmesi gerekir.
5486. Üyeye erişilemiyor.
5487. Active Directory İstemcisi bu bilgisayarda yüklü değil.
5488. MSBUILD : error MSB1038: /fileLoggerParameters anahtarı kullanılıyorsa dosya günlükçüsü için bir veya birden çok parametre belirtin
5489. İşlem, nesnenin geçerli durumu nedeniyle geçerli değildi.
5490. 'Y' adlı seri için geçersiz bir grafik alanı adı 'X' belirtildi.
5491. 'X' kaynağı için günlük açılamıyor. Yazma erişiminiz olmayabilir.
5492. 'X' TryCatch etkinliğinin bir alt etkinliği iptal işlemi sırasında özel durum oluşturdu.
5493. PasswordChar ve PromptChar değerleri aynı olamaz.
5494. Hücre içeriğinin yatay hizalaması.
5495. Sağlanan değer geçerli bir çalışma zamanı durumu değildi.
5496. X adlı kalıcılık değeri başlangıç meta veri değeri olarak sağlanıyor, bu nedenle InstanceValue.DeletedValue'dan başka geçerli bir InstanceValue'ya sahip olmalıdır.
5497. MetadataClassType null olamaz.
5498. Grafik alanında sütun gösterir.
5499. Y konumundaki bitiş noktası, 'X' adlı yapılandırılmış bir bitiş noktasına sahip değil. Bu, Z için geçersiz bir değerdir.
5500. 'X' ilke düzeyi kaydedilemedi.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions