English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

5101. 'X' tablosunda SQL önbellek bildirimini etkinleştirmek için veritabanı üzerinde yeterli izniniz yok. 'X' tablosunda tetikleyici oluşturmak 'AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification' tablosuna satır eklemek için izninizin olması gerekiyor.
5102. Gruplandırma - Gruplandırma formülü bu 'X' değeri için zaten tanımlanmış.
5103. PointCount parametresinin sıfırdan büyük olması gerekiyor.
5104. Tür kayıtlı olmadığından ComRegisterFunction özelliğine sahip 'Tür Adı' türü çağrılmayacak
5105. CLOB ve NCLOB, bu bağımsız değişkende çift sayıda bytes gerektirir.
5106. İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz Z değeri.
5107. IRemoteDispatch üzerinde yöntem çağrılamaz.
5108. Kapalı bir XmlReader'a erişme denemesi geçersiz.
5109. Yeni veri görünümü başlangıç konumu.
5110. FileContent tarafından döndürülen akış Int32.MaxValue değerinden büyük. FileBytes yalnızca Int32.MaxValue değerinden küçük veya buna eşit olan akışları destekler.
5111. TryExpression, 'Yöntem adı' yöntemi için bağımsız değişken olarak desteklenmiyor, çünkü byref türünde bir bağımsız değişkeni var. Ağacı, TryExpression bu ifadenin içinde yer almayacak şekilde oluşturun.
5112. XmlSiteMapProvider'da X özniteliği belirtilmelidir.
5113. Derleme null olamaz.
5114. 'Tür Adı' türünde özel durum oluşturuldu.
5115. Sınırların genişliği ve yüksekliği sıfırdan farklı olmalıdır.
5116. -aptca anahtarı, yalnızca keyfile veya keycontainer belirtilmişse kullanılabilir.
5117. SMTP sunucusuna e-posta gönderilemedi. Lütfen bölümünde belirtilen sunucunun geçerli olmasına dikkat edin.
5118. Ana giriş noktası tanımlanmadı.
5119. Yetkilendirme kuralları
5120. Veri kaynağı ICollection döndürmüyorsa ve toplam satır sayısını döndüremiyorsa, sunucu tarafı sayfalaması uygulamak üzere X tarafından kullanılamaz.
5121. Akış Çizelgesini Yeniden Boyutlandır
5122. Bu özellik yalnızca Vista ve sonraki sürümlerde desteklenir.
5123. Beni anımsa onay kutusu görüntüleniyorsa doğru.
5124. Verilen 'X' adı, koleksiyon nesnesindeki farklı ad alanlarına sahip en az iki adla eşleşiyor.
5125. Düğümün istek üzerine alt düğümlerini doldurup doldurmayacağı.
5126. Bu ilke düzeyi dosyasını değiştirme hakkınız yok. Erişim için makine veya sistem yöneticinize başvurun.
5127. İstenen 'X' url'si kök öğesi türü 'Tür Adı' olan bir XAML belgesi barındırıyor; ancak bu kök öğesi türü için yapılandırılmış http işleyicisi yok. Lütfen yapılandırma dosyasını denetleyerek 'Y' bölümünün var olduğundan ve 'Tür Adı' kök öğesi türü için bir http işleyicisi yapılandırıldığından emin olun.
5128. DiscoveryClient bir DiscoveryProxy'den çok noktaya yayını engelleme iletisi aldı.
5129. 'Tür Adı' EntityType veya ComplexType, kural gereği 'Tür Adı' değer türüyle eşlenemez. Değer türlerinin EntityTypes ve ComplexTypes ile eşlenmesine izin verilmez.
5130. Yalnızca bir DBNull örneği varolabilir ve DBNull seri kaldırma yöntemlerine yapılan çağrılara izin verilmez.
5131. 'Derleme Adı ' derlemesindeki yardımcı sözleşme sürümü özniteliği, geçersiz bir sürüm belirtiyor: X.
5132. Başlangıç dizini sıfırdan küçük veya giriş uzunluğundan büyük olamaz.
5133. 'X' öğesinin Onay İşleyicisinde işlenmeyen bir özel durum oluşturuldu. Onay işlemi tutarsız bir durumda olabilir ve iş akışı durduruldu.
5134. Belirtilen dosyanın kodunu çözebilecek codec bileşeni bulunamadı.
5135. Örnek kalıcı yapma sistemi geçersiz bir InstancePersistenceCommand'i işleyemiyor. Komut bağlanmış olmayan bir tanıtıcı gerektiriyor ancak InstanceHandle zaten bir örneğe bağlı.
5136. 'X' kaynağı 'Y' makinesinde kayıtlı değil veya Z kayıt defteri anahtarına yazma erişiminiz yok.
5137. Komut uygulanmadı.
5138. Zaman aşımı -1 ile Int32.MaxValue (bunlar dahil) arasında bir değer olmalıdır.
5139. E-posta iletisinin gövdesini içeren dosya.
5140. Hedef .NET Framework sürümü için başvuru derlemeleri bulunamadı; lütfen bunların yüklendiğinden emin olun veya geçerli bir hedef sürüm seçin.
5141. Kimliği önceden doğrulanmış bir güvenlik içeriğinde bu işleme izin verilmez.
5142. Ardışık düzen kesimleri için bir derleme incelenirken bir X alındı: Y Dosya Adı: Z
5143. 'X' dizesi geçerli bir XAML tür adı değil. Tür adları isteğe bağlı bir önek, bir ad ve isteğe bağlı tür bağımsız değişkenleri içerir; örneğin: 'String', 'x:Int32', 'g:Dictionary(x:String,x:Int32)'.
5144. Katıştırılmış tür kitaplıkları içeren derlemeler için tür kitaplığı adı belirtilemez
5145. MSB3686: Xaml görevi oluşturulamıyor. Derleme başarısız. X
5146. 'Üye.X' Member ile var olan bir Member arasındaki fark yalnızca harf büyüklüğü farkı ve geçerli dil seçeneği ile uyumlu değil.
5147. 'X' davranışı bir WorkflowServiceHost'a uygulanmalıdır.
5148. AsyncResult geçerli değil.
5149. Sayfalama için istemci komut dosyasının geri çağırmaları destekleyebilecek tarayıcı istemcilerine işlenip işlenmeyeceği.
5150. Her yapılandırma dosyasında tek bir 'X' bölümü olabilir.
5151. Kişiselleştirme verileri uygulanmadı.
5152. MSB3454: Bazı durumlarda kaynakları doğru şekilde artımlı olarak oluşturmak için Tracker.exe gereklidir; örneğin, 64-bit OS üzerinde 32-bit MSBuild kullanılarak derleme yapılırken. Bu derleme için Tracker.exe gerekiyordu ancak bulunamadı. Görev, Tracker.exe dosyasını Y kayıt defteri anahtarının X değeri altında arıyor. Bu sorunu çözmek için şunlardan birini yapın: 1) Microsoft Windows SDK v7.0A veya üstünü yükleyin. 2) Microsoft Visual Studio 2010'u yükleyin. 3) Yukarıdaki kayıt defteri anahtarını el ile doğru konuma ayarlayın. Alternatif olarak, "TrackFileAccess" özelliğini "false" olarak ayarlayıp artımlı kaynak oluşturmayı devre dışı bırakabilirsiniz.
5153. Aralık İsteği (kullanıcı tarafından belirtilen), Range: X.
5154. 'X' etkilenen satırlar parametresi 'Tür Adı' türünde. Bir tamsayı sayı türünde olmalıdır.
5155. Tür Adı türünün işleyicisi bulunamadı.
5156. 'X' sağlayıcısının yapılandırmasında 'Öznitelik' özniteliği geçersiz. Öznitelik sıfırdan büyük olmalıdır.
5157. Olay arabelleği kapasitesi aşıldığından Y itibarıyla X olay atıldı.
5158. Bu iletide kullanılan uygulama tarafından sağlanmış dizeler.
5159. Süre sonunun saniye cinsinden ne kadar devam edeceği. Süre sonu ilkesi ExpirationPolicy özelliği tarafından belirtilir.
5160. Arabellek bellektekileri kopyalamak için yeteri kadar büyük değil.
5161. SqlResultSet kapalıyken geçersiz bir Yöntem adı yöntemi çağırma girişimi.
5162. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Kendisiyle ilişkili etkin anahtarlar bulunan bir örneğin tamamlandığını bildirdi. Örneğin tamamlanabilmesi için önce örnekle ilişkili tüm anahtarlar tamamlanmalıdır.
5163. İncelenecek "Derleme Adı " derlemesi bulunamadı.
5164. Tür Adı türü X olarak bağlanamıyor.
5165. 'Z' standart denetim bitiş noktası için 'X' bağlama 'Y' bağlama yapılandırmasıyla yüklenemedi.
5166. Temel alınan listedeki bu aralık geçersiz. Nedeni öğelerin kaldırılmış olması olabilir.
5167. Yalnızca iptal edilmesi istenmiş olan etkinlikler MarkCanceled'ı çağırabilir. Bu yöntemi çağırmadan önce ActivityInstance.HasCancelBeenRequested değerini denetleyin.
5168. (İç)Görev oluşturucuya geçersiz iç seçenekler sağlandı.
5169. Ad alanını devralan 'X' iç içe tablosunun, farklı ad alanlarına sahip birden çok üst tablosu olamaz.
5170. 'X' adlı SubAxis koleksiyonda zaten mevcut.
5171. Belirtilen kayıt defteri anahtarı yok.
5172. Sıralayıcı kısıtlaması: Fazla uzun dize.
5173. X:Y bağlaması, Tür Adı aktarım türüyle uyumlu olmayan ContextExchangeMechanism.HttpCookie ile yapılandırılmış. Lütfen ContextExchangeMechanism'i değiştirin ya da HTTP veya HTTPS aktarımı kullanın.
5174. PropertyValue.OwningEditor'ın null olmaması ve PropertyValueEditorDialogBase'in bir alt sınıfı olması bekleniyordu.
5175. Derlenecek uygulamanın sanal yolu (örn: "/MyApp"). -p anahtarı belirtilmişse, fiziksel yol uygulamayı bulmak için kullanılır. Aksi durumda, IIS metatabanı kullanılır ve uygulamanın varsayılan sitede olduğu kabul edilir ( "/LM/W3SVC/1/Root" altında). Bu anahtar, -m anahtarıyla birleştirilemez.
5176. Başlık yazı tipini ayarlar veya alır.
5177. Yönetilmeyen kaynak bilgileri oluşturulurken hatalı 'X'.
5178. Bu sınıf kopya üretmeyi desteklemez.
5179. ScriptEngine sistemin proxy ayarlarında olası bir değişiklik bildirimi aldı ve WebProxy ayarlarını güncelleştirecek.
5180. Veri noktası işareti kenarlık rengini alır veya ayarlar.
5181. Bu meta verileri için geçersiz değer.
5182. Sayfa İçeriğini Sıfırla
5183. Sağ kenar boşluğu negatif olamaz.
5184. Web Bölümünün diğer Web Bölümlerine bağlanıp bağlanamayacağı.
5185. XC1008: Yanlış Xaml ile Karşılaşıldı. Bir koleksiyon veya sözlük olmadığından 'Tür Adı' türünün içinde 'X' yönergesi uygulanamaz.
5186. Kategori yok.
5187. Tür öznitelik veya alt öğe ile bildirilmelidir, ancak her ikisiyle bildirilemez.
5188. Yanıt metin kutusunu tanımlayan metin.
5189. Etiketlerin metin kutularına göre düzeni.
5190. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm düğümler için varsayılan seçme eylemi.
5191. Zaman aşımı -1'den büyük veya buna eşit olmalıdır.
5192. 'X' TryCatch etkinliği için Catch veya Finally bekleniyordu.
5193. Gerekli olan Package'e özgü Object etiketi eksik.
5194. Veri uzunluğu 'X', 0'dan küçük.
5195. Bir hizmet belgesinin yazılmasına başlandı.
5196. 'X' geçerli bir kaynak anahtarı değil.
5197. SQL önbellek bağımlılığı tablosu devre dışı bırakılıyor.
5198. Burada yalnızca tek boyutlu diziler destekleniyor.
5199. 'File Name' dosyası burada kullanılabilecek türde değil.
5200. Bir dosya ve/veya dizin silme süzgeçle eşleştiğinde oluşur.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions