English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

10501. X - tür eşlenemiyor.
10502. AppDomain oluşturulamadı.
10503. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm menü öğelerinin varsayılan görüntü URL'si.
10504. 'X' fiili geçerli değil. Geçerli fiiller: 'enterSharedScope' ve 'modifyState'.
10505. Açık dönüştürme tam olarak bir bağımsız değişken alır
10506. Kimlik doğrulaması başarısız oldu, iç özel duruma bakın.
10507. Tamamlanan İş Akışları/san
10508.
10509. PolicyImportContext.BindingElements koleksiyonu null olduğundan ContextBindingElementImporter ilkeyi alamıyor.
10510. Tümleşik uygulama örneği durdurulmaya çalışılırken hata oluştu.
10511. Yanıt, İlke = X temelinde geçerli.
10512. -R m -R p
10513. Odağı Yukarıya Taşı
10514. İşlem hataları çıkışının İşlem örneğinin StandardError üyesine yazılıp yazılmadığı.
10515. Kayıt defterinden geçersiz 'X' dizini okunduğundan Sayaç Adı verileri yüklenemiyor.
10516. İmleç kenarlık genişliğini piksel olarak alır veya ayarlar.
10517. Geçersiz Xml - yalnızca sürüm bir öğeleri ayrıştırılabilir.
10518. p: kalıcı. Oturum durumu verileri ve depolanan yordamlar "ASPState" veritabanında depolanır.
10519. Dinamik bölümdeki alt menülerin stili.
10520. Posta kutusu adına izin verilmiyor.
10521. SyncRoot eşzamanlı koleksiyonların eşitlemesi için kullanılamaz.
10522. Bozuk .resources dosyası. Kaynak dizini 'X' geçerli aralığın dışında.
10523. Kullanıcı Arabirimi İzni sınırsız.
10524. .wav dosyasını belleğe yükleme isteği zaman aşımına uğradı.
10525. Tema ayrıştırılırken hata oluştu:
10526. 'Tür Adı' türündeki 'Özellik Adı' koleksiyon gezinti özelliği null döndürdü. Bir koleksiyonun otomatik olarak başlatılabilmesi için, ICollection, IList, ISet türünde veya ICollection uygulayan ve parametre almayan bir oluşturucusu olan bir somut türde olması gerekir.
10527. X seçeneği için bir bağımsız değişken eksik.
10528. X anahtarı ile doğrulama başarısız oldu.
10529. 'X' gerekli öğesi eksik.
10530. Göreli URI için bu işlem desteklenmez.
10531. Kök öğenin, 'File Name' dosyasına başvuran bölüm adıyla eşleşmesi gerekir
10532. Site haritası sağlayıcısının adı.
10533. XC1031: 'Üye' iliştirilebilir öğesi çözümlenemedi.
10534. Paylaşım modunda değilse veya WebPartManager yoksa ya da Web Bölümü Bölgenin dışındaysa, Yükleme sonrasında ExportMode ayarlanamaz.
10535. 'X' koruma düzeyi nedeniyle erişilemez
10536. Uygulamanın adı.
10537. Laos DHC
10538. Bağlantılar zaten etkinleştirildiyse, bundan sonra ConnectWebParts yöntemi çağrılamaz (WebPartManager.PreRender'da).
10539. GetRootNode X Sağlayıcısından null döndürüyor, bu yöntem boş olmayan bir site haritası düğümü döndürmelidir.
10540. Bu aygıta uyarlayarak işleme için, sayfanın runat=server olan bir form etiketi olmalıdır.
10541. Kapalı bir dosyaya erişilemez.
10542. İstemci hiçbir bitiş noktası bulamadı.
10543. Where='X' olan yinelenen bir CorrelationQuery bulundu. Bağıntı hesaplanırken bu yinelenen sorgu kullanılmayacak.
10544. Etkinlik yalnızca kendi doğrudan alt öğelerini iptal edebilir.
10545. Ek açıklama konumu değiştirilirken etkinleşir.
10546. Süre negatif olmayan bir sayı olmalıdır.
10547. Silme Shape'i boş olamaz.
10548. Bu erişimci bir SafeBuffer ile oluşturuldu; işaretçiye erişmek için SafeBuffer'ı kullanın.
10549. File Name derleme dosyası bulunamadı veya bir dll ya da exe dosyası değil.
10550. Serbestlik derecesi:
10551. İstek Durumu = If-None-Match:X.
10552. MSB3679: Taşıma için hedef belirtilmemiş. Lütfen "X" veya "Y" sağlayın.
10553. İşleyici, TrackingServices hizmetinde zaten kayıtlı.
10554. Dağıtıcı, 'Tür Adı' türünde bir ClientParameterInspector üzerinde 'BeforeCall' çağırdı.
10555. Birden çok noktaya yayını desteklemeyen bir yetkiliye birden çok geri arama ekleme girişiminde bulunuldu.
10556. Özel durum bloklarında en çok bir finally yan tümceciği bulunabilir.
10557. Rethrow deyimi yalnızca Catch bloğu içinde geçerlidir.
10558. Gösterge sütunu üstbilgi metni.
10559. Hücre resmi genişliği ve yüksekliği negatif sayı olamaz.
10560. 'X' sağlayıcısı bulunamadı.
10561. Bağlı olmayan yuvalarda bu işleme izin verilmez.
10562. CategoryEditor türü yüklenirken özel durum oluştu: X
10563. Numaralama zaten tamamlanmış.
10564. m:DataServiceVersion=1.0 veya altı ile işaretli CSDL belgelerini kabul et
10565. Örnek başlatıldıktan sonra InstanceLifetime ayarlanamaz. Varsayılan oluşturucuyu kullanmalı ve RawValue öğesini ayarlamadan önce CategoryName, InstanceName, CounterName, InstanceLifetime ve ReadOnly özelliklerini el ile ayarlamalısınız.
10566. 'Tür Adı' türündeki ifadenin X numaralı bağımsız değişkeni geçerli değil.
10567. Şablonun TemplateContent özelliği yalnızca bir kez ayarlanabilir.
10568. Veri bağlamada menü öğesinin ToolTip özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
10569. CreateInstance, TypeBuilder türündeki bir nesneyle kullanılamaz.
10570. [X] komutu gönderiliyor
10571. Yan çubuğu uygulanan stil.
10572. Dağıtım öğesi biçimlendiricisi bir dağıtım öğesiyle yapılandırılmalıdır.
10573. DSA imzasının boyutu 40 bayt değil.
10574. MSBUILD : error MSB1037: /consoleLoggerParameters anahtarı kullanılıyorsa konsol günlükçüsü için bir veya birden çok parametre belirtin
10575. Nesne ile ilişkilendirilmiş temel alınan COM verisi yok.
10576. İşlem başladığında ayrı bir iş parçacığı üzerinde çalıştırılacak olay işleyicisi.
10577. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si 'A' durumunda tamamlandı.
10578. Döndürülen dizinin uzunluğu istenen bölüm sayısına eşit olmalıdır.
10579. @@SOAP Uygulama İletisi
10580. Ayıklanan 'X' bağımsız değişkeni/değişkeni seri hale getirilebilir değil.
10581. MSB5021: Oluşturmanın iptal edilmesi nedeniyle görev yürütülebilir dosyası sonlandırılıyor.
10582. Şema dışı algılamalı işlemcide 'X' bildirimine izin verilmez.
10583. Değer, katıştırılmış null değerler (null, \u0000) içeriyor.
10584. Gerçek karma değeri: X
10585. Eylem belirtilmediği için komut satırı eksik. Yardım için lütfen aspnet_regsql.exe -? komutunu çalıştırın.
10586. Kullanıcı arabirimi yakınlaştırmanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirler.
10587. 'X' eventID değeri geçersiz. 'Y' ile 'Z' arasında olmalıdır.
10588. İşlemi çalıştıran makinenin adı.
10589. Uzaklık, değerin içinde bir konumu göstermeli.
10590. Giriş verileri geçerli bir sertifika olarak kodlanamıyor.
10591. Giriş dizesi 'X' 'Y' parametresinin geçerli bir kodlamasını içermiyor.
10592. SQL sunucusuna ASP.NET özelliklerini yüklemek veya bunları kaldırmak için kullanılan yönetim yardımcı programı.
10593. Önbelleğe alma için SQL Server komut bildirimi ancak 'X' SqlDataSource içindeki System.Data.SqlClient ile desteklenir.
10594. Bu kod grubu, Y. Z öğesindeki derlemelere X izin kümesini verir. Bu kod grubu Güvenlik Ayarlama Sihirbazı tarafından değiştirildi.
10595. EmptyPropertyElement ::= EMPTYPROPERTYELEMENT.
10596. Veritabanı başarıyla oluşturuldu, ancak veritabanı nesneleri oluşturulamadı. Ayrıntılar için InnerException'a bakın.
10597. Bu veri noktası için yalnızca X Y değerlerini ayarlayabilirsiniz.
10598. 'X' önyükleme sağlayıcısını oluşturma denemesinde hata oluştu.
10599. MMC'nin desteklenmeyen sürümü.
10600. İçerik gövdesi olan bir istek için önbelleğe alınmış yanıt desteklenmiyor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions