English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1001. Şu anda olayı bekleyen çok fazla iş parçacığı var. En fazla X bekleyen iş parçacığı destekleniyor.
1002. 'X' yapılandırma ayarında yanlış sayıda değer var.
1003. Seri kaldırma hatası. Geçersiz ikili biçim.
1004. Kalıcılık sağlayıcısı kilit sürümü oluşturmayı desteklemiyorsa InstancePersistenceContext.BindAcquiredLock'a geçirilen instanceVersion sıfır olmalıdır; destekliyorsa sıfırdan büyük olmalıdır.
1005. Eksen veri görünümü ayarları.
1006. 'X' ObjectDataSource genel olmayan ve 'Tür Adı' türünde parametreleri alan bir 'Yöntem adı' yöntemi bulamadı.
1007. BaseStream ancak bağlantı noktası açık olduğunda kullanılabilir.
1008. Verilen tür kitaplığı kaydedilirken hata oluştu:
1009. MSB3652: 'File Name' anahtar dosyası ortak/özel anahtar çifti içermiyor.
1010. 'X' URI'sinde 'Derleme Adı ' Derlemesi bulunamadı.
1011. Yeni bir X nesnesi oluşturun.
1012. ImageLoader - Resim yükleyici, Tür Adı türü hizmet sağlamıyor.
1013. 'X' önbellek profili konumu desteklenmiyor.
1014. Tek yönlü bir Send veya Receive etkinliğinde RequestReplyCorrelationInitializer belirtilmemelidir. RequestReply bağıntısı başlatılırken, Send bir ReceiveReply etkinliği ile eşleştirilmeli ve Receive de bir SendReply etkinliğiyle eşleştirilmelidir.
1015. Başarı durumunda başlık için gösterilecek metin.
1016. AutomationElement'ın tıklanabilir bir noktası yok.
1017. X ile Y arasında geçersiz atama.
1018. İstek Tanımlama Bilgileri Koleksiyonu
1019. X InnerException İletisi: Y
1020. Özel etiket sağ konumu.
1021. DispatchChannelSink çağrılmadan önce serisi kaldırılan ileti yok.
1022. Toplam Kareler Toplamı:
1023. Derlememiş sayfada değerlendirmeyi desteklemeyen 'X' ifadesi bulunamaz.
1024. Araç kutusu öğesi araç kutusundan alınamadı. Araç kutusu öğesini içeren derlemenin düzgün yüklendiğinden emin olun. Araç kutusu öğesi şu hataya neden oldu: X
1025. Seçenek seçin:
1026. 'File Name' giriş dosyası işlenmeye çalışılırken hata oluştu.
1027. LOB'u değiştirmek, bağlantının tamamlanmasını gerektirir.
1028. Uzantı öğesinin adı belirtilmelidir.
1029. Veri noktasının Y değeri bu biçimde bir dizeye ayarlanamaz.
1030. Yükseklik negatif olmayan bir sayı olmalıdır.
1031. MSB4189: <Y>, <X> öğesinin geçerli bir alt öğesi değildir.
1032. Bu Uygulama Etki Alanında, bilinen 'Tür Adı' türündeki nesne zaten var.
1033. X, tırnak işareti öneki ayarlanmadığında açık bağlantı gerektirir.
1034. Uzak SQL server'a yönelik bir Shared Memory bağlantısı açılamıyor
1035. Özellik türü, ayarlayıcının değer türüyle eşleşmelidir
1036. 'Tür Adı' aritmetik türü artı sonsuzu temsil edemez.
1037. Web Bölümlerinin bağlantısını keser
1038. 'X' MIME aktarım kodlaması desteklenmiyor.
1039. 'X' parametresinin DbType özelliği ayarlandığında Type özelliği ayarlanamaz.
1040. Alan verilen ConstructorInfo türüyle aynı türde olmalıdır.
1041. Bölge Sayfaya ancak Page_Init olayının içinde veya bu olaydan önce eklenebilir.
1042. Başlığın görünür olup olmayacağını belirten bir bayrak alır veya ayarlar.
1043. Kaynak tabloda X PrimaryKey sütunu yok.
1044. X tür parametresi 'Y' geçerli bir tür adına sahip olmalıdır.
1045. WCF taşımasında belirtilen ExtendedProtectionPolicy.CustomServiceNames listesi, ilişkili IIS web sitesinde yapılandırılan özel hizmet adları listesinin bir alt kümesi değil. WCF taşıma ExtendedProtectionPolicy.CustomServiceNames listesindeki tüm girişlerin IIS listesine de eklendiğinden lütfen emin olun.
1046. Genel işlevin tür tanımı tamamlandı.
1047. Koleksiyon öğelerin ayarlanmasına izin vermiyor.
1048. Adlanmış parametreler için geçerli parametre kümesi yok. Tüm adlandırılmış parametrelerin aynı parametre kümesine ait olduğundan emin olun.
1049. Koleksiyonlar bağımsız değişkeni en az bir tane null öğe içeriyor.
1050. Çizilen imleç için gerilim alır veya ayarlar. Sıfır gerilimli imleç bir çizgi görünümünde olacaktır.
1051. İşlem komut girişinin İşlem örneğinin StandardInput üyesinden okunup okunmadığı.
1052. 'X' adı belirsiz. 'X' hem 'Y' ad alanında hem de 'Z' ad alanında tanımlanmış. Belirsizliği kaldırmak için, tam ad kullanın ya da ad alanı diğer adı tanımlayın.
1053. Tür Adı türü yüklenemiyor.
1054. TrackRecord = CancelRequestedRecord, InstanceID=X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, Name=A, ActivityId=B, ActivityInstanceId=C, ActivityTypeName = D, ChildActivityName = E, ChildActivityId = F, ChildActivityInstanceId = G, ChildActivityTypeName =H, Annotations=I, ProfileName = J
1055. 'X' parametresi için DBNull değeri desteklenmiyor. Table-valued parameters DBNull olamaz.
1056. DiscoveryClientBindingElement, Binding'in BindingElementCollection koleksiyonunda birinci olarak yer almıyor. Lütfen DiscoveryClientBindingElement birinci olacak şekilde öğelerin sırasını değiştirin.
1057. Forever süresi olan bir Clock için seekOrigin parametresi olarak TimeSeekOrigin.Duration kullanılarak ClockController.Seek yöntemi çağırıldı. Forever süresine sahip Clock'lar TimeSeekOrigin.BeginTime kullanmalıdır.
1058. Geçersiz hata çubuğu türü: Tür Adı.
1059. Statik menü öğesi ile bu öğenin statik alt menüsü arasındaki girintileme.
1060. İstenen kayıt defteri erişimine izin verilmiyor.
1061. Bu bölge bilgisayarınıza yüklenmiş tüm uygulamaları içerir.
1062. Gecikmeli bir şekilde hesaplanan ve 'X' bağımsız değişkeninin bir parçası olarak ReflectionModelServices API'sine geçirilen 'Tür Adı' türündeki değer null (Visual Basic'te Hiçbir Şey) değer döndürmemelidir.
1063. 'X' eylemine sahip giden ileti bir geri çağırma bağlamı ileti özelliği içeriyor. Sunucuda, giden iletilerde geri çağırma bağlamı iletilemez.
1064. Bölümün başlığı.
1065. İlke yapılandırma XML'si geçersiz. Gerekli 'X' etiketi eksik.
1066. Çalışma zamanında, ilişkili veri kaynağı temelinde satırların otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağı.
1067. Handler'ı olmayan etkinlik temsilcisine 'X' etkinliği tarafından başvurulamaz, çünkü ikincisi başka bir etkinliğin uygulamasında yok. Bir etkinlik temsilcisine yalnızca söz konusu etkinlik temsilcisini bir alt öğe veya alma öğesi olarak belirten bir etkinliğin uygulaması tarafından başvurulabilir. Handler'ı olmayan etkinlik temsilcisinin bildirimi 'Y' etkinliği tarafından yapılmış.
1068. SqlDbType.Structured türü yalnızca çok değer alabilen türler için desteklenir.
1069. Nesne korumalı veya dondurulmuş olduğundan 'Y' üzerinde 'X' özelliğinin animasyonu oluşturulamıyor.
1070. Önceki Parça
1071. Değer beklenen aralıkta değil.
1072. Uzaklık artı sayım hedef dizinin uzunluğundan daha büyük.
1073. Görevde Bekleme tarafından veya onun Exception özelliğine erişilirken Görevin özel durumları gözlemlenmedi. Sonuç olarak, gözlemlenmeyen özel durum sonlandırıcı iş parçacığı tarafından yeniden gönderildi.
1074. 'X' örneği zaten örnek deposunda kalıcı yapıldığından bir InstancePersistenceCommand öğesinin yürütülmesi kesintiye uğradı.
1075. Grafik işleyici yapılandırmasında bilinmeyen parametre: X = Y
1076. XamlFactory içindeki XamlReader'dan beklenmeyen 'Tür Adı' XAML düğüm türü.
1077. Girişte en azından yıl değeri bulunan kısmi bir tarih olmalıdır.
1078. Tanımlayıcısı 'Y' olan hizmet örneğinde 'X' denetimini gerçekleştirme girişimi başarısız oldu. Devam eden etkin bir işlem temelli denetim işlemi var.
1079. Alanın kullanıcıya iptal düğmesi görüntüleyip görüntülemeyeceği.
1080. Bu olay Insert işlemi yürütülmeden önce oluşturulur.
1081. GZip altbilgisindeki CRC sıkıştırması açılmış verilerden hesaplanan CRC'yle eşleşmiyor.
1082. Değişkenin adı boş olamaz.
1083. Etiket yazı tipi.
1084. 'X' bağımsız değişkeninin uzunluğu, bu değişkenin 'Y' sınırını aştı.
1085. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. İşlem tutarlılığı istemesi gerekmeyen bir komutun gerçekleştirilmesinin bir parçası olarak işlem tutarlılığı gerektiren InstancePersistenceContext üzerindeki Yöntem adı yöntemini çağırdı. Bu veri bozulmasına yol açabilir. Bu hata geçersiz bir kalıcılık sağlayıcısı uygulaması olduğunu gösteriyor.
1086. Eksen başlığı.
1087. Örneğin kullanım süresini belirtir.
1088. Proxy türü desteklenmiyor.
1089. FromAsync çağrılarında TaskCreationOptions.PreferFairness belirtilmesi geçersizdir.
1090. Varolmayan ParameterInfo. Konum üyenin parametrelerinin uzunluğundan büyük.
1091. Nesne Adı nesnesine hiç objectID atanmamış.
1092. 'X' bağımsız değişkeni negatif olmayan bir zaman aşımı değeri olmalıdır. Sağlanan değer Y idi.
1093. Kısıtlamalar koleksiyonunda kendisiyle eşleşen bir satır olmayan bir kısıtlama var.
1094. Yıl 1 ile 9999 arasında olmalıdır.
1095. Internet uygulamalarına verilen varsayılan haklar
1096. OLe çağrıları yapılabilmesi için, önce geçerli iş parçacığının tek iş parçacığı apartmanı (STA) moduna ayarlanması gerekir.
1097. SSL sürümü desteklenmiyor.
1098. Olaya zaten sinyal gönderilmiş ve artırılamaz.
1099. İmleç konumu değiştirildiğinde çağrılır.
1100. Bir OperationInvoker 'X' yöntemini çağırdı. Çağıran bilgisi: 'Y'.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions