English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

4701. MemberMarkupInfo.DictionaryEntriesFromGeneric yöntemi bulunamadı.
4702. Verilen öğe zaten var.
4703. Belirtilen veri uzunluğu X, izin verilen en fazla veri uzunluğunu Y aşıyor.
4704. Bildirimli Katalog
4705. Özelliğin yönetilen bir işaretçi türü olamaz.
4706. 'X' adlı grafik türü zaten kayıtlı.
4707. Kaynak dizi türü hedef dizi türüne atanamaz.
4708. 'X' adlı sütun bulunamadı.
4709. Akış sonunun ötesinde bir okuma girişiminde bulunuldu.
4710. UdtTypeName özelliği yalnızca UDT parametreleri için ayarlanmalı.
4711. CryptoConfig kullanılarak alınan �X� özel şifre algoritması geçerli veya desteklenen bir karma algoritması değil.
4712. Geçersiz güvenlik XML'si. 'X' etiketi beklenmiyordu; 'Y' bekleniyordu.
4713.
4714. Oturumda bekleyen iletiler varken oturum kanalını kapatma girişiminde bulunuldu. sessiongram sıraya geri alınacak ve oturum kanalı hatalı duruma getirilecek.
4715. Veri bağlamada düğümün ImageUrl özelliği için kullanılacak tablo sütunu veya XML özniteliği adı.
4716. Yönetilmeyen bellek akışı konumu akışın kapasitesini aşıyordu.
4717. Yuvanın bağlantısı kesildikten sonra yalnızca zaman uyumsuz olarak ve yalnızca farklı bir EndPoint ile yeniden bağlantı kurabilirsiniz. BeginConnect, işlem tamamlanıncaya kadar çıkılmayacak bir iş parçacığında çağrılmalıdır.
4718. Kayıt defteri anahtarı okunamadı: X, bu anahtar .Net Framework Y ile yüklenmelidir.
4719. DataSource 'X', IQueryableDataSource uygulamalıdır.
4720. Geçirilen tür bir numaralama temeli veya örneğin Int32 gibi numaralama için esas alınan bir tür olmalıdır.
4721. UDT özniteliği yok
4722. FontFamily daha fazla FamilyMaps alamaz.
4723. Yazıcı kapalı.
4724. Denetimde viewstate özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler; varsayılan, üst öğeden devralmaktır.
4725. Parametre enum türünde olmalıdır.
4726. WaitForInputIdle başarısız oldu. Bunun nedeni, işlemin grafik arabiriminin bulunmaması olabilir.
4727. İş parçacığı kimliği: X
4728. Nesne bir çalışma zamanı Reflection nesnesi olmalıdır.
4729. 'X' için site kimliği çözülemedi.
4730. Bu Üyelik Sağlayıcısı parola almayı destekleyecek şekilde yapılandırılmamış.
4731. Bu derleme kısmi güvenilen çağrı yapanlara izin vermez.
4732. Derleme başvuruları '-' işaretiyle başlayamaz veya '/' ya da '\' içeremez.
4733. Y sağlayıcısındaki ETW oturumuna yazılan X izleme kaydı kesildi. Değişkenler/ek açıklamalar/kullanıcı verileri kaldırıldı
4734. 'Yöntem adı' yöntemi için geçersiz bağımsız değişken değeri.
4735. 'Öznitelik' özel özniteliğinde, olası en yüksek değerin geçersiz türü.
4736. Denetim bir ifadenin içine giremez -- yalnızca deyimlerin içine atlanabilir.
4737. Önbelleğe alınan girdinin Authorization Üstbilgisi var önbellek yeni değil.
4738. Yinelenen protokol kimliği: 'X'.
4739. İşlemin şu anda ayırmış olduğu sanal bellek miktarı.
4740. Stil sayfası veya 'X' işlev parametresi 'tunnel' özniteliğine sahip olamaz.
4741. Veri kaynağında Silme Komutu yürütüldükten sonra harekete geçirilir.
4742. Bu nesne örneğini kullanmadan önce Initialize'ı çağırmanız gerekiyor.
4743. Soruyu yanıtlama yönergelerini vermek için görüntülenen metin.
4744. Süreölçer hizmeti için en fazla deneme sayısı 'X' geçersiz biçimde. Pozitif bir tamsayı değeri olmalıdır.
4745. İÇ HATA: İfadenin çözümlemesi bilinmeyen 'Class Name' sınıfına sahip.
4746. Sql Server işleminde çalışırken kullanıcı örneklerine izin verilmez.
4747. X, Anahtar = Y, Girdi kısmi olarak tamamlandı, önbelleğe alınmayan bayt sayısı = Z.
4748. Bildirim başına izin verilen ileti sayısı üst sınırı aşıldığından, bu bildirim dönemi için kalan Y olay atılacak. (Uyarı kimliği: X)
4749. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Örneğin InstanceState.Completed dışında bir durumda olmasını gerektiren bir işlem yapıldığını bildirdi, ancak örnek bu durumda.
4750. AddInAdapter Adı: "X" Konumu: "Y"
4751. Bengali (Hindistan)
4752. İstek akışı işlenirken hata oluştu. JSON dizesinde bilinmeyen kaçış dizisi bulundu.
4753. SqlWebEventProvider: connectionString veya connectionStringName belirtilmelidir.
4754. Nesne SeriesNameConverter kullanıyor ve ChartTypeRegistry hizmetine erişim sağlamıyor.
4755. Kaynak tablosu ile DataTable'ı eşleme şekli.
4756. 'X' Değişkeninin Varsayılanı 'Tür Adı' türünü gerektiriyor, ancak sonuç türü 'Tür Adı' olan bir Activity sağlandı.
4757. AdjustmentRule dizisinin öğeleri kronolojik sırada olmalı ve çakışmamalıdır.
4758. Düğmeyle ilişkili komut değişkeni.
4759. 'Özellik Adı' özelliğinde 'get' veya 'set' erişimcisi yok
4760. Hem GetField hem de SetProperty belirtilemez.
4761. 'Yöntem adı' yöntemi için 'Tür Adı' türü çözümlenemiyor.
4762. Açıklama yok
4763. Yönlendirme Hizmeti kimliği 'X' olan İleti için ReceiveContext.Adandon'ı çağırıyor.
4764. Geçerli yapılandırma, özel durum ayrıntılarının bu iletiye eklenmesini engelliyor. Özel durum ayrıntılarının raporlanmasını sağlamak için, sağlayıcı yapılandırmasına "detailedTemplateErrors=true" özniteliğini ekleyin.
4765. Yer işareti, yapılmadan veya geri alınmadan toplanan atık.
4766. Null olabilecek nesnenin bir değeri olması gerekir.
4767. Gün düğmesi
4768. İşlemi başlatmak için işletim sistemi kabuğunun kullanılıp kullanılmayacağı.
4769. Gradyan ve tarama için kullanılan dış görünüm çerçevesi ikincil arka plan rengi.
4770. Named Pipes Provider
4771. Profil özelliği ve grup adları '.' içeremez.
4772. Sorgu sabit listesi daha önce bir özel durum oluşturdu.
4773. OracleConnection paralel işlemleri desteklemiyor.
4774. Nesnede 'X' adında bir üye zaten var.
4775. MSBUILD : Configuration error MSB1043: Uygulama başlatılamadı. X
4776. Sıra boş.
4777. Başlık eklenemiyor. 'X' adlı başlık zaten mevcut.
4778. Ağaçtaki düğümler için veri bağlamaları.
4779. Stop çağrıldıktan sonra Break çağrıldı.
4780. Bağlantı kapatıldı; aktarım durduruldu
4781. Önceden tanımlanmış 'Tür Adı' türü tanımlanmamış veya alınmamış
4782. Güvenlikle ilgili bir işlem yapılırken bir hata oluştu.
4783. Etiketle ilişkilendirilmiş denetimin kimliği.
4784. Posta üstbilgisi yanlış biçimlendirilmiş.
4785. System.ServiceModel.Channels.UdpMessageProperty türünün gerekli bir ileti özelliği olmadığından gönderilmekte olan ileti gönderilemedi. Bu ileti özelliği çok noktaya yayın kanalları tarafından iletinin hangi ağ bağdaştırıcısı üzerinden gönderileceğini belirlemek için kullanılır. Gönderilmekte olan ileti alınmış olan bir iletinin yanıtıysa, özelliği gelen iletiden kopyalamayı deneyin.
4786. 'X' anahtarına ilişkin değerin uzunluğu, anahtarın 'Y' sınırını aştı.
4787. WriteState 'Y' iken 'X' çağrılamaz.
4788. Eksen boyutunun yüzdesi cinsinden eksen segmenti boyutu.
4789. Dosya GÇ İzni:
4790. Tür, Denetimin bir alt sınıfı olmalıdır.
4791. Başlatılmış olan güvenlik tanımlayıcısı başlatılamaz.
4792. WmiWebEventProvider sağlayıcısı WMI olayı başlatamadı, hata kodu: X.
4793. Belirtilen bağlantı noktası adı fazla uzun. Bağlantı noktası adı 260 karakterden kısa olmalıdır.
4794. Bu WorkflowApplication için InstanceStore'da yüklenecek hiçbir çalıştırılabilir iş akışı örneği bulunamadı.
4795. Özel öznitelikler kayıt defteri, Tür Adı türü hizmeti sağlayamıyor.
4796. Eklenebilir 'Y' adlı özellik 'X' adlı özelliğe eklendi. 'X' adlı özellik bir dize veya dize türüne dönüştürülebilir; bu tür özelliklere ekleme işlemi desteklenmez. Hata ayıklama için, 'X' özelliği 'Nesne Adı' nesnesi içeriyor.
4797. İkili çıkış dosyalarının adını belirtir
4798. Dizi başvurusu bir Dize örneğine ayarlanmadı.
4799. Medya dosyasını karşıdan yükleme başarısız oldu.
4800. Kapasite için negatif olmayan bir sayı gerekiyor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions