English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

11701. BinaryReader geçersiz X uzunluğunda karakter dizesiyle karşılaştı.
11702. XC1003: 'X' sınıf değiştiricisi desteklenmiyor.
11703. Bu Kanal Dinleyicisi el ile adresleme gerektiriyor. TransportBindingElement üzerinde ManualAddressing özelliğini false olarak ayarlamayın.
11704. Tanımlanan öğelerden birinin biçimi geçersizdi.
11705. TextField'dan alınan değer biçimlendirilirken kullanılacak biçim dizesi, örneğin: "Düğüm X".
11706. Sözdizimi Hatası: sol açma parantezi olmayan sağ parantez.
11707. X günlüğü yerel bilgisayarda kaynak olarak zaten kaydedilmiş.
11708. Bu komut ile ilişkili, öncelikle kapatılması gereken açık bir SqlResultSet zaten var.
11709. Huni grafiği tek grafik alanındaki diğer herhangi grafik türüyle birleştirilemez.
11710. Geçersiz kullanıcı kimlik bilgileri sağlandı. İşletim sisteminden gelen hata: 'X'
11711. Belirtilen tür, hedef sunucuya kayıtlı değil.X.
11712. Grönland dili (Grönland)
11713. SelectParameters değerlerinden herhangi biri null olduğunda Select işleminin iptal edilip edilmeyeceğini gösterir.
11714. Sağlanan AddressingVersion tanınmadı. Değer: X.
11715. Kaldırılan İş Akışları/san
11716. Görev adı boş olamaz.
11717. Kategori Listesi
11718. Name='X' ve ServiceContract 'Sözleşme Adı' olan Endpoint'in Binding özelliği null olduğundan, Endpoint'in göreli 'Y' Uri'si mutlak bir Uri'ye dönüştürülemiyor. Lütfen Binding özelliğini ayarlayın veya göreli Uri'yi mutlak Uri olarak değiştirin.
11719. 'X' izleme anahtarında hata: Anahtarın değeri tam sayı olmalıdır.
11720. Clock doldurma dönemine hiçbir zaman ulaşamayacağı için, Forever olarak Duration veya RepeatDuration içeren bir Clock için ClockController.SkipToFill yöntemi çağırılamaz.
11721. Bayt aralığı isteği başarısız oldu.
11722. 'Tür Adı' genel türü MultidimensionalArrayItemReference içindeki Array işlecinin 'Tür Adı' gerçek öğe türüyle uyumlu değil.
11723. İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz sayıda veri serisi.
11724. [Age2] AgeHeader = X.
11725. Conditional özniteliği olduğundan 'Yöntem adı' yöntemi dinamik olarak çağrılamıyor
11726. Parametre adı: X
11727. Derlemelere aşağıdaki dizin hizmeti yolları için &erişim ver:
11728. Yığın boyutu çok fazla. Büyük olasılıkla çok sayıda bağımsız değişken var.
11729. 'X' simge durumuna küçültür
11730. Uygulama şu çalışma zamanı sürümü kullanılarak derlenir: X, ancak çalışma zamanı sürümü: X yüklü değil.
11731. -delaysign anahtarı, yalnızca keyfile veya keycontainer belirtilmişse kullanılabilir.
11732. Kapasite taştı ve negatif oldu. Koleksiyonun kapasitesini denetleyin.
11733. SqlDataRecord salt okunur olduğunda 'X' çağrılamaz.
11734. 'X' veri kaynağındaki DataSource, DataSourceID ve DataMember gibi veri özellikleri, denetimin veri bağlama evresinde değiştirilemez.
11735. [MaxAge] Önbellek için MaxAge hesaplanamıyor, (bugün-lastModified) değerinin %10'u kullanılıyor. MaxAge: X, LastModified: Y
11736. E-posta normal ifadeyle eşleşmediğinde doğrulama özetinde gösterilecek metin.
11737. İstek için URL yetkilendirmesi başarılı oldu.
11738. 'Tür Adı' türünde hedef nesne 'X' yöntem çağrısı ifadesinden ayıklanmaya çalışılırken bir hata oluştu. 'Tür Adı' türünde nesneyi belirleyen ifadenin çalışma zamanı içeriğini gerektirmemesi gerektiğini unutmayın. Hata: Y
11739. System.Transactions yalnızca Windows NT platformunda desteklenir.
11740. Seri noktaları derinliği yüzde 0-1000 aralığında olmalıdır.
11741. 'Tür Adı' türünün adı XAML'de geçersiz olan karakterler içeriyor.
11742. parantez içinde ifade
11743. 'Tür Adı' türündeki Expression'dan Location oluşturulamaz.
11744. 'X' türünde bir bitiş noktası için 'contract' özelliği gerekli.
11745. Eksen verilerini yakınlaştırmak ve kaydırmak için kullanılan eksen veri görünümü.
11746. Öğe kullanımında 'X' kullanılmasına izin verilmez.
11747. Protokol hatası: Alınan ileti geçerli bir imza içeriyordu ancak geçerli Koruma Düzeyinin gerektirdiği gibi şifrelenmemişti.
11748. SqlTrackingParticipant kayıtları işlemeye başladıktan sonra X özelliği değiştirilemez.
11749. Ayar için Dize serisini kaldırma kullanılamadı: Ayar.
11750. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir ExecuteActivityWorkItem tamamlandı.
11751. 'Tür Adı' standart bitiş noktası türünün 'Tür Adı' türünde bir davranışı yok. Bitiş noktası doğru davranışla başlatılmış ve kaldırılmaması ve değiştirilmemesi gerekir.
11752. GROUPPARTITION işlecine yalnızca, sorgu ifadesi bağlamında izin verilir.
11753. 'X' özelliği 'Y' denetimi tarafından desteklenmiyor.
11754. UrlMembershipCondition mutlak bir URL gerektiriyor.
11755. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. InstanceValueOptions.WriteOnly ayarlanmış olarak bir InstanceValue yüklendiğini bildirdi. Salt yazılır değerler yüklenmemelidir.
11756. X - tanımlayıcı işleyicisi alınamıyor.
11757. Bağımsız değişkenler dizisinin X konumunda 'Tür Adı' türünde bir örnek bekleniyor.
11758. Bağımsız değişkeni, 2^31 - 1 milisaniyeden küçük veya eşit olmalıdır.
11759. Ekran koordinatı, sınır dikdörtgeninin dışında.
11760. Bir varlık veya karmaşık tür ('Tür Adı') INotifyPropertyChanged arabirimini uygulamadığından varlığı veya karmaşık türü izleme girişimi başarısız oldu.
11761. WorkflowApplication'ın geçerli durumu tarafından izin verilmediğinden işlem gerçekleştirilemedi.
11762. Değişiklikleri iptal eder
11763. Bu alanda altbilgi için kullanılacak şablon.
11764. 'X' dinleyicisi oluşturulamadı.
11765. Onaylama işlemi başarısız oldu.
11766. UI'ye erişmeye çalışılırken zaman aşımı oluştu. Uygulama meşgul veya yanıt vermiyor olabilir.
11767. 'Yöntem adı' yöntemi varsayılan olarak desteklenmiyor. Türetilen sınıflarda uygulanabilir.
11768. 'X' adlı üye 'Tür Adı' türünde hem özellik hem de olay olarak bulundu. Aynı ada sahip üyeler desteklenmiyor.
11769. File Name dosyasında, X öğesinin yanında geçersiz XML
11770. Liste kutusunda seçili olan girdi için anahtar/değer AppSettings'i düzenle.
11771. SafeHandle geçersiz.
11772. Uygulama sinyali.
11773. Web Bölümünü Bölgeye ekler
11774. 'X' kanalı, IChannelReceiver veya IChannelSender uygulamıyor. Tüm kanalların bu arabirimlerden birini uygulaması gerekir.
11775. Dizin negatif olamaz.
11776. Yeterli ) yok.
11777. Seri için otomatik olarak oluşturulan öğelerin gösterge sütunu içerik hizalaması.
11778. Doğrulamayı Atla
11779. dış görünüm dosyası
11780. 'X' kanalı uzak hizmetler için kayıtlı durumda değil.
11781. X geçici dizini geçersiz, dizin mutlak yol bilgileri içermelidir. Önceki değer kullanılacak.
11782. diğer ad kullanma
11783. İşlem Eylemi=X
11784. MSBUILD : error MSB1032: En yüksek CPU sayısı geçerli değil. Değer sıfırdan büyük ve 64'ten küçük bir tamsayı olmalıdır.
11785. dbType Tür Adı bu oluşturucu için geçersiz.
11786. Eksenler döndürmeden bağımsız olarak, dik açılı gösterilir.
11787. Neden: Uygulamanın fiziksel yolu değiştirildi.
11788. Yerine, CompressedStack.(Capture/Run) veya ExecutionContext.(Capture/Run) API'larını kullanın.
11789. Sistemde yetersiz depolama alanı
11790. Kullanıcı tarafından sağlanan sertifikalarımız var. Sunucu sertifika verenleri belirtmedi; bu nedenle tüm sertifikaları deneyin.
11791. Get of properties did not succeed. Log at X
11792. Bitiş noktasının adresi belirtilmedi.
11793. Arka plan tarama stilini alır veya ayarlar.
11794. Zaman uyumsuz sonuç nesnesi null veya beklenmeyen türde.
11795. MetaData parametre dizisinin uzunluğu, ParameterDirection dizisi bağımsız değişkenine eşit olmalı.
11796. Grafik resmi eşleme alanı
11797. Boş bir dosya ile desteklenen Bellek Eşlemeli Dosya için pozitif kapasite belirtilmelidir.
11798. Parola normal ifadeyle eşleşmediğinde doğrulama özetinde gösterilecek metin.
11799. 'X' öğesi için üst nesne örneği oluşturulamıyor.
11800. ElementBody ::= ATTRIBUTE* ( PropertyElement | Content )* . ENDTAG.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions