English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

4401. Parametre değeri 'X' değerinden küçük olamaz.
4402. 'Y' bilgisayarındaki 'X' olay günlüğü yok.
4403. İkinci Grup Varyansı:
4404. ArrayExtension üzerinde ProvideValue çağırılmadan önce ArrayType ayarlanmalıdır.
4405. Geçerli SynchronizationContext bir TaskScheduler olarak kullanılamaz.
4406. Bit vektörü dolu.
4407. Kind özelliği belirtilmediğinden, 'X' standart bitiş noktası için announcementEndpoints öğesinden bir bitiş noktası yapılandırması yüklenemedi. announcementEndpoints öğesinde yapılandırılan bitiş noktalarının 'X' türünde veya bundan türetilen bir türde standart bir bitiş noktası ile sonuçlanan çeşitte olması gerekir.
4408. Gruplandırma - Geçersiz formül biçimi: 'X'.
4409. Gereken parola karmaşıklığı ilkesine uygun bir parola oluşturulamadı.
4410. ImageVisualManager öğesine geçirilen Image dondurulamaz.
4411. Geçersiz kısıtlama.
4412. 'X' içinde belirtilen toplam parametre sayısı sağlanan TypeArguments sayısıyla eşleşmiyor. 'Y' TypeArguments sağlanmıştı.
4413. 'X' AccessDataSource'da sağlayıcı adı ayarlanamıyor.
4414. Grafik genişliğinin piksel cinsinden ayarlanması gerekiyor.
4415. Şerit Çizgisi başlık çizgileri hizalaması.
4416. X: Yuva bağımlı veya bağlantılı olmamalıdır.
4417. 'X' özelliğinin ayarlama erişeni akış tarafından desteklenmiyor.
4418. Giriş arabelleği yetersiz veri içeriyor.
4419. Belirtilen kaynağı bu derlemeye bağlar
4420. Yük, bu yöntem çağrılmadan önce çağrılmalıdır.
4421. E-posta geçersiz olduğunda gösterilecek metin.
4422. DataGridColumn salt okunur moddayken bir hücreyi düzenleyemezsiniz.
4423. Paylaşılan belleğe erişilemiyor. AppDomain yüklemesi kaldırılmış.
4424. Çıkış geribesleme modu (OFB) bu uygulama tarafından desteklenmiyor.
4425. 'Tür Adı' nesne türü için alt ifade, bu kapsamda görünür olmayan bir konum başvurusuyla sonuçlandı.
4426. Yalnızca nesne veya arabirim türü açılarak değer türü alınabilir.
4427. 'X' grafik alanı var olmadığından 'Y' alanıyla hizalanamıyor.
4428. Virgülle ayrılmış fiil listesi.
4429. Bağlantı dizesinde 'File Name' ilke dosyası bulunamadı.
4430. Belirtilen işlem Ranges üzerinde desteklenmiyor.
4431. F Oranı:
4432. Geçerli uygulamanın dışındaki bir sanal yol desteklenmez.
4433. Geçersiz bayt kodlaması.
4434. Çalışan iş parçacığı ilerleme kaydedildiğini gösterdiğinde oluşturuldu.
4435. İstemci İlkesi MaxStale = X.
4436. Bağlanılacak yol url'sinin değerleri.
4437. Değer null olamaz. Nesne başvurusu: 'X'.
4438. Hata: Bilinmeyen parametre "X". Yardım için -? kullanın.
4439. Yeni özel hata oluştur.
4440. X sütunu bir Not Null koşulunda kullanılıyor, ancak null değer atanabilir bir Özellik Adı özelliğiyle eşleniyor. Bu özelliği null değer atanamaz yapmayı deneyin.
4441. Sonraki aya git
4442. 'get' yöntemi bu özellikte desteklenmiyor.
4443. Düzenleyici Bölgesi
4444. Numaralamada temel alınan tür bilgileri belirtilmemiş.
4445. Temel alınan sözlük salt okunur.
4446. Verilen "X" klasörü yok.
4447. Adı 'X' ve ad alanı 'ad alanı' olan öğe izin verilen bir akış biçimi değil.
4448. Parametrenin değeri null olduğunda kullanılacak varsayılan değer.
4449. Kapalı bir TextReader'dan okunamaz.
4450. Sırpça (Kiril, Bosna-Hersek)
4451. Kullanıcı adı metin kutusundaki ilk değer.
4452. Paylaşılan bir Web Bölümü Kullanıcı kişiselleştirme kapsamından silinemez.
4453. 'Tür Adı' türünün 'Yöntem adı' genel türünde veya yönteminde 'X' parametresi olarak kullanabilmesi için, null yapılamayan bir değer türü olması gerekir
4454. XC1016: 'Tür Adı' türü veya bağımsız değişkenlerinden biri çözümlenemiyor. Tür adının doğru olduğundan veya türü içeren Derlemenin yüklendiğinden emin olun.
4455. 'X' Uri yolu 'Y' kodlaması kullanılarak dönüştürülemez.
4456. İkili verilerin DateTime biçiminde DateTime.MinValue.Ticks ile DateTime.MaxValue.Ticks arasında ölçü çizgileriyle sonuçlanması gerekir.
4457. Bilinmeyen blok türü. Akış bozulmuş olabilir.
4458. 'Y' null ise ya da bir EntityType değil ise 'X' null olmalıdır.
4459. Ardışık düzendeki bir bölüm komşularına bağlanamadı: X.
4460. 'X' bulma modu geçerli bir değer değil. Lütfen DiscoveryMode sabit listesi tarafından tanımlanmış bir değer seçin.
4461. 'Tür Adı' türünün bağımsız değişken numarası ile parametre numarasının aynı olması gerekiyor.
4462. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. X yöntemi yalnızca bir komutun işlenmesi sırasında çağrılabilir. Daha sonra kullanmak üzere bir InstancePersistenceContext örneğini kalıcı yapma girişiminde bulunmayın. TryCommand'e ve BeginTryCommand'e sağlanan InstancePersistenceContext yalnızca söz konusu komutun işlenmesi sırasında kullanılabilir.
4463. Laponca, Kuzey (Norveç)
4464. X simgesi, bu modülü gösteren özel modül türüne çözülür.
4465. Çizgi rengini alır veya ayarlar.
4466. DataTableReader içindeki geçerli DataTable 'X' şeması değiştirilmiş, DataTableReader geçersiz.
4467. Kimliği 'X' olan DetailsView'un alanların oluşturulmasına kaynaklık edecek hiçbir özelliği veya özniteliği yoktu. Veri kaynağınızda içerik bulunduğundan emin olun.
4468. X başvurusu
4469. Haftanın günü yanlış olduğundan dize geçerli bir DateTime olarak tanınmadı.
4470. Kullanıcı Görünümünü Göster
4471. 'X' özelliği Microsoft WindowsNT veya WindowsNT tabanlı işletim sistemi gerektirir.
4472. "'Öznitelik' özel özniteliği için 'X' değeri geçersiz.
4473. 'Tür Adı' içerik öğesi türü 'X' türündeki temel öğeden türetiliyor. Her zaman bir temel içerik öğesi türü geçirin.
4474. Pasta Grafik Veri Noktası Sıra Hatası – Front ve Back noktalar atanmamış.
4475. _Switch ViewingMode
4476. Alıcı belirtilmelidir.
4477. Kaynak geçici modüle veya geçici derlemeye eklenemiyor.
4478. Neden: Başlatma hatası.
4479. İki erişimci de statik olmalıdır.
4480. Eksen okları türü.
4481. Veri etiketi olarak kullanılan Y değerini alır veya ayarlar.
4482. Tür Adı türü bulunamadı
4483. Geçersiz başlangıç, System.IO.SeekOrigin öğesine bakın.
4484. Daha fazla bilgi için lütfen bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131738.
4485. Yürütülen bir etkinliğin bağımsız değişkenleri değiştirildi.
4486. Yapılandırmanızda bir bitiş noktası başvuru döngüsü belirlendi. Şu başvuru döngüsü kaldırılmalıdır: X.
4487. X bayt arabelleğe alındı.
4488. MemberData, geçersiz sayıda üye içeriyor.
4489. 'X' baytları UTF-16 karakterlere dönüştürülemiyor: Y
4490. MaxRange ve MinRange değerleri IComparable olmadığından kabul edilemiyor.
4491. Yol bir sürücü olmamalıdır.
4492. Kullanıcı oluşturma bildirimini içeren e-posta iletisinin içeriği ve biçimi.
4493. Yapılandırılmış bitiş noktalarını al.
4494. Bu sayfa tarafından kullanılan masterPageFile'ı alır ve ayarlar.
4495. Ek açıklamanın yüksekliğini alır veya ayarlar. Ek açıklama metni için otomatik boyut hesaplaması elde etmek için Double.NaN ('NotSet') olarak ayarlayın.
4496. Bu kimlik doğrulama şeması için kayıtlı modül yok.
4497. 'Tür Adı' türü soyut olamaz ve varsayılan bir oluşturucu içermelidir.
4498. InvokeMethod 'Yöntem adı' - yöntem Static.
4499. Geçerli kullanıcının önceki sayfaya erişmesine izin verilmiyor.
4500. 'X' çeşidindeki bir bitiş noktası için 'binding' özelliği ayarlanamaz.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions