English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

401. Farklı bir modülden genel bir yöntem veya alan alınamıyor.
402. EndpointDiscoveryMetadata sürümü sıfırdan küçük olamaz.
403. Sağlanan değer sağlanan türe atanabilir olmalıdır.
404. Tür, bir RuntimeType olmalıdır.
405. 'X' tanımlayıcısı geçerli değil.
406. Değer Maximum'dan büyük.
407. Fiiller menüsündeki onay işaretlerinin stili.
408. Grafik Türü
409. Gösterge öğesi hücre koleksiyonu dizin oluşturucusu. Gösterge hücresi adı veya tamsayı dizini parametre olarak sağlanabilir.
410. İstek için formların yetkilendirmesi başarısız oldu.
411. Kod, çalıştırma erişimi olmayan bir dinamik derleme üzerinde yürütülemez.
412. Tanımlı bir medya girişi özelliği olan Tür Adı türündeki varlıkta SetSaveStream kullanılamaz.
413. Bölümleyici null bir bölüm döndürdü.
414. Bir dağıtım öğesinin okunmasına başlandı.
415. 'X' komut dosyası 'Y' komut dosyasına bağımlı olduğundan yüklenemedi.
416. X kaynak anahtarı geçerli değil, geçerli bir sınıf adı ve anahtar çifti içermelidir. Örneğin, $resources:'sınıfAdı','anahtar'
417. Eklenen veya çıkarılan değer gösterilemeyen DateTime ile sonuçlanır.
418. Değer kullanılarak yerel olmayan 'X' etiketine atlanamaz. Yalnızca dış bloklarda tanımlı etiketlere atlanırken değer geçirilebilir.
419. Sadece tasarım zamanında kullanılan çoklu çizgi ek açıklama yolu noktaları koleksiyonu sınıfı.
420. Bu istek için Content-Type üstbilgisinin varsayılan değeri değiştirilemez.
421. UnmanagedMemoryAccessor kapasitesi ve uzaklığı adres alanının üst ucunun etrafını sarar.
422. Bu sayfayı değiştir
423. Bir Kutupsal grafiğin grafik alanının şeklini alır veya ayarlar.
424. Sözdizimi Hatası: Sütun diğer adından veya '*' karakterinden sonra ',' veya 'FROM' bekleniyor.
425. TreeNode genişletildikten sonra harekete geçirildi.
426. ThreeLineBreak grafik türü - 'NumberOfLinesInBreak' özel özniteliğinin geçersiz biçimi.
427. GridView içinde olay oluşturulduğunda harekete geçirilir.
428. SqlType hatası.
429. Giden iletinin ileti sürümü (X) yerel taşıma kanalının varsayılan ileti sürümüyle eşleşmiyor. Yerel taşıma kanalı yalnızca MessageVersion.Soap12WSAddressing10 öğesini destekler.
430. 'Tür Adı' türü etkinleştirme için kaydedilmemiş.
431. AppDomain boşaltma. AppDomain.FriendlyName X, ProcessName Y, ProcessId Z.
432. Krom Durumu
433. SmartLabels stilleri özellikleri.
434. Rol sağlayıcılarını yönet...
435. Dosya adı yol belirtimi içermemelidir.
436. Giriş koleksiyonu null öğe içeremez.
437. Şifreleme (ssl/tls) el sıkışması başarısız oldu
438. InstanceId=X, SequenceId=Y, MessageNumber=Z
439. Hedef MetadataWorkspace öğesindeki 'Tür Adı' türü tarafından 'X' adında bir gezinme özelliği bildirilmedi.
440. Hour, Minute ve Second parametreleri gösterilemeyen bir DateTime değeri oluşturuyor.
441. 'X' bağlantı noktası şu anda başka bir işlem tarafından kullanıldığından işlem bağlantı noktasına erişemiyor.
442. Örnek kilitsiz duruma geldiğinden bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu hata, örneğin bellekteki kopyasının eski hale geldiğini ve InstanceHandle ile birlikte atılması gerektiğini gösterir.
443. Eklenecek nesne bir MapArea nesnesi değil.
444. Adım başlangıcı ileri düğmesi için kullanılacak görüntünün URL'si.
445. Karşılıklı olarak bağımlı görünümlerden sonsuz bir döngü oluşmuş gibi görünüyor.
446. Çoklu değer parametreleriyle kullanılacak ayırıcı.
447. 'Tür Adı' türü seri hale getirilemedi. Türün genel olduğunu ve varsayılan bir oluşturucusu veya örnek tanımlayıcısı bulunduğunu doğrulayın.
448. Bilinmeyen seri hale getirme biçimi belirtildi.
449. El sıkışması başarısız oldu, iç özel duruma bakın.
450. TargetFramework profil dışlama listesi oluşturulacak.
451. lambda ifadesi
452. Nesne adı: 'X'.
453. X gövdesi bir Atom 1.0 genel yayımlama girişi. Daha fazla ayrıntı için bkz: http://tools.ietf.org/html/rfc4287.
454. Sayfanın denetim ağacında yer almayan bir XmlDataSource için önbellek etkinleştirildiğinde, tüm uygulama içinde benzersiz olan bir UniqueID gerekir.
455. Statik denetimler için ZoneTemplate özelliği ancak Page_PreInit olayının içinde veya bu olaydan sonra ayarlanabilir. Dinamik denetimler için, özelliği Denetimler koleksiyonuna eklemeden önce ayarlayın.
456. Akışa ilk yazma gerçekleştikten sonra karma adı değiştirilemez.
457. Bu işleme ve alt işlemlerine uygulanan ortam değişkenleri kümesi.
458. 'X' Flowchart'ındaki FlowSwitch'in kullanılabilmesi için önce ifade ayarlanmalıdır.
459. X çok yüksek bir değere ayarlanmaya çalışıldı. Düzey TraceLevel.Verbose olarak ayarlanıyor
460. 'X' örneği örnek deposunda bulundu, ancak örnek bir iş akışı örneği değil.
461. Bilinmeyen açıklama.
462. Hatalı bağlanma veya bağlantı kesme iletisi alındı.
463. Yeniden ayarlanmadan önce akış tüketilmelidir.
464. Nesne güvenlik tanımlayıcısı içermiyor.
465. Geçerli AppDomain'de yalnızca bir dinamik derleme tanımlayabilirsiniz.
466. Yeniden yazılan ifade 'Yöntem adı' işleç yöntemini çağırıyor, ancak özgün düğümde hiç işleç yöntemi yoktu. Bu özellikle yapılıyorsa, 'X' öğesini geçersiz kılın ve bu yeniden yazma işlemine izin verecek şekilde değiştirin.
467. Etiketler aralık türü.
468. Location Warning Level Icon
469. İşlev işaretçilerinin arabirimleri oluşturulamaz.
470. Geçersiz ObjectTypeEnum X.
471. Etkinlik yalnızca sahibi olduğu bağımsız değişkenlerin konumunu alabilir. 'X' Etkinliği 'Z' etkinliğinin sahibi olduğu 'Y' bağımsız değişkeninin konumunu almaya çalışıyor.
472. Belirtilen dosya açılamıyor.
473. 'routePrefix' giriş değeri, hizmet rotasında izin verilmeyen CurlyBracket (yani, 'X' ve 'Y') içeriyor.
474. Parola değiştirildikten sonra gösterilecek metin.
475. Web Bölümü alınırken hata oluştuğunda gösterilen metin.
476. Yeniden Yönlendirme Yöntemi
477. Piramidin 3B döndürme açısını alır veya ayarlar.
478. 'X' işlecinin tekrar yükleme yönteminin dönüş türü 'Yöntem adı' dönüştürme yönteminin parametre türüyle eşleşmiyor.
479. Boyut 0'a eşit veya daha büyük olmalıdır. 0 belirtilirse, görünüm belirtilen uzaklıktan dosya eşlemesinin sonuna kadar uzanır.
480. Öğe, bir öğesi olmalıdır.
481. Koleksiyon atılmış.
482. Z Değeri:
483. 'X' giriş parametresi null veya boş dize girdileri içeremez.
484. Tüm İlke Düzeylerini Sıfırla
485. StandardError yeniden yönlendirilmedi.
486. RenewOnCallTime özelliği yalnızca ilk kullanım durumunda ayarlanabilir. Durum: 'X'.
487. Yapılandırma dosyasında 'system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations' bölümünde Factory özniteliğinin değeri olarak sağlanan 'Tür Adı' türü bulunamadı.
488. Varsayılan bağlantı noktasında özel yönetici bağlantısı (DAC) kurulamadı. DAC'nin etkinleştirildiğinden emin olun
489. Kullanıcı adı geçersiz olduğunda oluşturulur.
490. Bu uygulama için güven yöneticisi yüklenemedi.
491. XML veri dosyasının yolu.
492. 'Tür Adı' türü 'X' adlı bir genel yöntem içermiyor.
493. Uyumlu çerçeve eksik özel durumu.
494. &Sağlayıcıları Yönet...
495. Sessiz mod; bir özelliği kaldırmak için onay görüntüleme.
496. Alfa eşiği 0 ile 100 arasında olmalıdır.
497. 'Tür Adı' CLR türündeki 'Üye' Üyesi 'Tür Adı' kavramsal model türünde yok.
498. İçerik bağlantısı, Type System Version=SQL Server 2000 desteklemiyor.
499. Dizin uzunluğu dizi sırasıyla eşleşmiyor.
500. DataContractJsonSerializer, 'Tür Adı' türünde veri üyelerini desteklemez. Onun yerine, int, System.Object veya somut bir enum tanımı kullanmayı düşünün.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions