English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

12201. Seri grubu kimliği.
12202. 'Tür Adı' türündeki nesne oluşturulamadı. Lütfen geçerli platform yapılandırmasının SMTP postasını desteklediğini doğrulayın.
12203. MarkupExtension oluşturulamıyor. Arguments yanlış uzunluk vektörüdür.
12204. Veri kaynağı IHierarchicalDataSource yerine IHierarchicalEnumerable uyguladığında görünüm yolu kullanılamaz.
12205. CryptoConfig kullanılarak alınan �X� özel şifre algoritması bu bağlamda geçersiz.
12206. Tipografi özellikleri geçerli değil.
12207. Çeşitli güvenlik düzeyleri, kodun bilgisayarınızda yapabileceklerini belirler.
12208. Sayfalama için kullanılan link öğesi atom:feed öğesinin bir alt öğesi olmalıdır.
12209. UriTemplate 'X' geçersiz; UriTemplate değişken adı 'Y' şablonda birden çok kez görünüyor. UriTemplate değişken adlarının büyük/küçük harfe duyarlı olmadığını unutmayın. Daha fazla ayrıntı için, UriTemplate belgelerine bakın.
12210. -m ve -p anahtarlarının ikisi birden kullanılamaz.
12211. 'Derleme Adı ' derlemesi desteklenen bir ASP.NET AJAX Framework derlemesi sürümü değil. Uygulamanın 'X' değerinden daha yüksek bir ASP.NET AJAX Framework derlemesi sürümüne başvurduğundan emin olun.
12212. Sunucudan sonuçlar alınırken aktarım düzeyi hatası oluştu.
12213. 'X' uzantısı için oluşturma sağlayıcısı kaydedilmedi. Machine.config veya web.config dosyasının bölümde bir sağlayıcı kaydedebilirsiniz. Bunun, 'Y' veya 'All' değerini içeren bir BuildProviderAppliesToAttribute özniteliği olmasına dikkat edin.
12214. 'X' girdileri 'Y' özniteliği gerektirir.
12215. Gösterge sütunlarının aralıklı arka plan rengiyle çizilmesi gerektiğini gösterir.
12216. WriteStartElement yalnızca bir belgenin başlangıcında veya WriteEndElement çağrıldıktan hemen sonra çağrılabilir.
12217. X, Anahtar = Y, Silme işlemi başarısız oldu -> Z.
12218. Olayın sayısını sıfırın altına indirmek için geçersiz girişimde bulunuldu.
12219. StandardError akışıyla zaman uyumsuz GÇ çağrısı yapmak için kullanıcı olay işleyicisi.
12220. Düğümlerin yanında genişlet/daralt simgesinin gösterilip gösterilmeyeceği.
12221. Olay izlenemedi: X.
12222. Ad çözümlenemedi: 'X'.
12223. Bu sorgunun yürütmesi için APPLY işleci gerekiyor ve bu işleç SQL Server'ın SQL Server 2005 öncesi sürümlerinde desteklenmez.
12224. File Name dosyasının uzantısı geçersiz, XmlSiteMapProvider'da yalnızca .sitemap dosyalarına izin verilir.
12225. IndentSize özelliği negatif olmamalıdır.
12226. oldVersion özniteliğinin ayrıştırılmasında bir sorun oluştu. X
12227. Bu olay, nesnenin özel örneğini oluşturmaya olanak tanımak için nesnenin örneği oluşturulmadan önce oluşturulur.
12228. Geçersiz bir tür özel öznitelik oluşturucusu bağımsız değişkeni, alan veya özellik olarak kullanılmış.
12229. Üstbilgi değerinde geçersiz karakter bulundu.
12230. Ek açıklama SmartLabels stil özellikleri.
12231. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. InstancePersistenceContext.Execute (veya BeginExecute) kullanarak bir iç içe komutu yürüttükten sonra TryCommand'den (veya EndTryCommand'den) false döndürdü. Kalıcılık sağlayıcısı komutu anlıyor ve komutla ilgili işlem yapıyorsa true döndürmelidir.
12232. Yöntemlere geçirilen null parametre değerlerinin System.DBNull'a dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirtir.
12233. Web.config dosyasının bölümünde sağlayıcı seçeneklerindeki 'compilerVersion' özniteliğinin değeri, .NET Framework'ün 2.0 veya 3.0 sürümünü hedefliyorsanız 'v2.0', .NET Framework'ün 3.5 sürümünü hedefliyorsanız 'v3.5' olmalıdır. Bu Web uygulamasını .NET Framework'ün 4.0 veya daha sonraki bir sürümü için derliyorsanız, bunun yerine Web.config dosyasının öğesinde 'X' özniteliğinin bulunması gerekir (örneğin, 'X="4.0">').
12234. TimeSpan, süre çok uzun olduğundan taştı.
12235. Formül, her girdi veri noktası için aynı sayıda X ve Y değeri istiyor.
12236. Sıfır sabitine bölme
12237. 'X' örneği henüz örnek deposunda kalıcı yapılmadığından, bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi.
12238. Güvenliği Saydam derlemelerde CAS Onayları gerçekleştirilemiyor
12239. Aşağıdaki istek Xml Şemasıdır:
12240. 'X' adlı başlık zaten var olduğundan grafik başlığı eklenemiyor.
12241. 'Tür Adı' türündeki kök örnek 'Tür Adı' türüne atanamıyor.
12242. Performans sayacının işlem bilgileri alınamadı.
12243. Bağlantı bölgesinin bağlantıyı oluşturamadığında veya bağlantı oluşturmayı sürdüremediğinde görüntülediği ileti.
12244. UnorderedList veya OrderedList düzenleri üstbilgileri, altbilgileri veya ayırıcıları desteklemiyor.
12245. appSettings yapılandırma bölümünde 'Y' anahtarı için 'X' değeri bulundu, bu değer geçerli bir Z değil.
12246. [] ile dizin oluşturma 'Tür Adı' türündeki bir ifadeye uygulanamaz
12247. Prensip Denetimine İzin Ver
12248. 'X' henüz uygulanmadı.
12249. İptal düğmesi için gösterilecek görüntünün URL'si.
12250. Gruplanmış ek açıklamanın yerleşimi başlatılamıyor.
12251. Site adı belirtilmelidir.
12252. Serideki tüm Y değerlerinin yüzdesi cinsinden veri noktası Y değerini gösterir.
12253. Dizin, dizi sınırlarının dışındaydı.
12254. 'Y' ObjectDataSource'ta DataObjectTypeName özelliği tarafından belirtilen türdeki 'X' özelliği salt okunur ve bu özelliğin değeri ayarlanamıyor.
12255. Olaylarının okunacağı veya yazılacağı makinenin adı.
12256. 'Target' CompensationToken tarafından belirtilen CompensableActivity önceden onaylanmış veya dengelenmiş.
12257. Parametre genel türü.
12258. Kullanıcı hesabı kilitlenmişti.
12259. Hedef dizi 'X' içindeki nesnelerle uyumlu değil.
12260. İngilizce (Singapur)
12261. MSB3701: XslTransformation görevi için bağımsız değişkenler yüklenemiyor. X
12262. Örtülü özellik durumu eksik.
12263. Denetimin içindeki WizardStep denetimleri koleksiyonu.
12264. 'Tür Adı' türü, tür bağımsız değişkeni olarak kullanılamaz.
12265. 'override' veya 'hide' olarak işaretlenmemiş üyeler için varsayılanı belirtir
12266. Uygulama zaten Dispatcher çalıştırıyor.
12267. Tüm intranet kodu, kendi yükleme dizininden okuma hakkını alır.
12268. XY---> (İç Özel Durum #Z) ABC
12269. Yanıt akışı işlenirken hata oluştu. Yanıttaki Medya düzenle link öğesinde href özniteliği eksik.
12270. UriTemplate 'X' Y yol değişken ve Z sorgu değişkeni içeriyor, ancak BindByPosition yöntemine A geçirildi. BindByPosition yöntemine geçirilen değerlerin sayısı şablondaki yol değişkenlerinin sayısına eşit ya da daha büyük olmalıdır ve şablondaki değişkenlerin toplam sayısından büyük olamaz.
12271. Seçili düğüme uygulanan stil.
12272. MSBUILD : error MSB1031: En yüksek CPU sayısını belirtin.
12273. Kod grubu izin kümesi Y düzeyinde "X" olarak değiştirildi.
12274. Geçersiz SSPI paket boyutu.
12275. Belirtilen dosya adı geçersizdi.
12276. Oynat/Duraklat
12277. Kullanıcı işlemle etkileşime geçtiğinde işlemde öncelik iyileştirmesine gerek olup olmadığı.
12278. Denetim yapı numarası.
12279. Girdinin türü - Bilgi, Uyarı, vb.
12280. Görünüm durumu işlenirken hata oluştu.
12281. Geçerli kimliğin (X) 'Y' için yazma erişimi yok.
12282. Bulma iletisindeki EndpointAddress seri durumdan çıkarılamıyor.
12283. Bu EntityCommand hazırlanmış bir komut tanımına dayalıdır ve yeniden hazırlanamaz. Farklı parametrelerle eşdeğer bir komut oluşturmak için, yeni bir komut tanımı oluşturun ve bunun CreateCommand yöntemini çağırın.
12284. ConnectionsZone'u kapatmak için fiil.
12285. Web bölümü zaten düzenleme modunda.
12286. İstek yü&rütme zaman aşımı (saniye):
12287. Birincil ve ikincil nesneler zaten birbiriyle ilişkilendirilmiş.
12288. Geçersiz kodlama biçimi.
12289. Bir BookmarkScope oluşturuldu: X.
12290. Bir dosyaya dayalı olmayan PolicyLevel nesnesi kaydedilemez.
12291. Adım sonu düğmesinin metni.
12292. Süreölçer bitirilemiyor.
12293. Bir güvenlik işlevi değerlendirilemiyor.
12294. Bu seri bağlantı noktasında kullanılacak baud hızı.
12295. Salt okunur olduğundan 'X' öğesinin alanları bir ref veya out bağımsız değişkeni olarak geçirilemez
12296. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle belge bağlamını ayarlayamıyor: 'X'.
12297. 'Tür Adı' türündeki ExportDefinition bu bağlamda kullanılamaz. Yalnızca ReflectionModelServices.CreateExportDefinition tarafından oluşturulan verme tanımları desteklenir.
12298. Aynı ada sahip bir dosya veya dizin zaten varolduğundan "X" oluşturulamıyor.
12299. Minimum nokta yüksekliği özniteliği değeri 0-100 aralığında olmalıdır.
12300. Belirtilen bağlama kısıtlamalarıyla eşleşen 'Yöntem adı' yöntemini çağırma işlemi özel durum döndürdü.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions