English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1. 'X': Sabit değerin uzunluğu çift sayı olmalıdır.
2. Bir STA iş parçacığı üzerindeki SignalAndWait desteklenmiyor.
3. Çerçeve arka plan tarama stilini alır veya ayarlar.
4. Medya yürütücüsüne bir saat atanmışken bu işlem gerçekleştirilemez.
5. Değer UInt32.MaxValue (2^32) değerinden küçük olmalıdır.
6. XAML içindeki hatalar nedeniyle etkinlik yüklenemedi.
7. Başlık öğesi adı.
8. 'Kullanıcıadı' ayarlandı ancak parola sağlanmadı. 'Kullanıcıadı' öğesini 'machine', 'ASPNET' veya 'SYSTEM' dışında bir değerle değiştirirken parola ayarlamalısınız. Kullanıcıadı'ndaki değişiklikler uygulanmayacak.
9. Veri kaynağı veri satırlarının sayılarını almayı desteklemiyor.
10. İleti XmlSerializable olduğunda sorgu bağıntı başlatıcısı kullanılamaz.
11. 'X' EntitySet, 'Y' EntityContainer'da tanımlı değil.
12. Ek açıklama tür adını alır veya ayarlar.
13. Tür, bir TransparentProxy olmalıdır
14. İstenen koleksiyon (X) tanımlı değil.
15. Öznitelik adları benzersiz olmalıdır.
16. P(F<=f) tek kuyruklu:
17. Kanal havuzu, yığının üstüne veri koymadan almaya çalıştı.
18. Akışa yazılamıyor.
19. Bu akışta arama desteklenmiyor.
20. Örnek deposundan yanlış türde bir değer alındı. Tür Adı türünde bir değer bekleniyordu, ancak bunun yerine Tür Adı türünde bir değerle karşılaşıldı.
21. 'X' adı bir yönteme bağlıdır ve bir özellik gibi kullanılamaz
22. (0\d{1,4}-|\(0\d{1,4}\) ?)?\d{1,4}-\d{4}
23. Bölgede Web Bölümlerini ekleme, kaldırma veya bölge içinde taşıma işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı.
24. Ek açıklamanın seçili olduğunu gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
25. Belirtilen görüntü modu şu anda bu sayfada devre dışı bırakılmış. Geçerli kullanıcı için kişiselleştirmenin etkinleştirildiğinden emin olun.
26. 'X' URI şema adının zaten kayıtlı bir ayrıştırıcısı var.
27. Metin komutunda, şema adını tanımlayıcının geri kalanından ayıran karakter.
28. Belirtilen uzaklık arabellek boyutunu (X bayt) aşıyor.
29. İstek URI'sinin bir Sorgusu var ve önbelleğe alınan yanıt HTTP 1.0 sunucusunda geldi.
30. WebResponse kapatılırken hata oluştu.
31. Salt okunur bir alana atama yapılamaz (oluşturucu veya değişken başlatıcı içinde olması dışında)
32. XmlReader kapalı veya hatalı durumda.
33. Zaman uyumsuz içerik oluşturulamadı.
34. 'Y' SqlDataSource'da 'XCommand' yürütme hatası. Komutun şu parametreleri kabul ettiğinden emin olun: Z
35. 'X' öğesine katıştırılmış tür kitaplığı yüklendi ve kaydı hatasız yapıldı
36. Eklenti deposu bozulmuş. Lütfen AddInUtil'i kullanın ve bu depoyu yeniden oluşturun: X
37. İşlemin başlatıldığı zaman.
38. Bir IExecutionProperty iş akışı iş parçacığını ayarlarken veya temizlerken özel durum oluşturdu. Daha fazla ayrıntı için iç özel duruma bakın.
39. Bir örnek yükleme girişimi durduruldu.
40. Grubun ek açıklamaları.
41. Kenarlık genişliğini piksel olarak alır veya ayarlar.
42. Handler'ı 'X' olan etkinlik temsilcisine 'Y' etkinliği tarafından başvurulamaz, çünkü ikincisi başka bir etkinliğin uygulamasında yok. Bir etkinlik temsilcisine yalnızca söz konusu etkinlik temsilcisini bir alt öğe veya alma öğesi olarak belirten bir etkinliğin uygulaması tarafından başvurulabilir. Handler'ı 'X' olan etkinlik temsilcisinin bildirimi 'Z' etkinliği tarafından yapılmış.
43. Geçersiz yapılandırma: X="Y". X değeri, System.TimeSpan.Parse tarafından ayrıştırılabilen bir zaman aralığı olmalıdır.
44. Basınç 0 ile 1 arasında bir değer olmalıdır.
45. Yazma arabelleğinin bayt cinsinden boyutu. Bu, yazma için sıraya alınabilecek bayt sayısı üst sınırıdır.
46. Bir innerExceptions öğesi null idi.
47. 'Tür Adı' türündeki 'X' değişkenine 'Y' kapsamından başvuruluyor, ancak bu öğe tanımlı değil
48. Desteklenmeyen 'Tür Adı' türü özel öznitelikleri.
49. (Gizli) X
50. Yeterli bağımsız değişken yok
51. Bekleyen İş Akışları
52. Zaman uyumsuz geri çağırmaya geçirilen IAsyncResult geçerli bir AsyncState'e sahip değil.
53. İstek üstbilgilerinden birinde belirtilen 'X' etag değeri geçerli değil. Lütfen yalnızca bir etag değeri belirtildiğinden ve bunun geçerli olduğundan emin olun.
54. Ağacın her düzeyine uygulanacak ağaç stilleri.
55. 'ad alanı' XAML ad alanı çözülmedi.
56. Açılır kutuyla ilişkilendirilmiş düğmenin metni.
57. UseAttribute'e SoapTypeAttribute içinde izin verilmiyor.
58. Bir dağıtım öğesinin yazılmasına başlandı.
59. Kök düğümlere uygulanan stil.
60. İçerik denetimlerine yalnızca ana sayfaya başvuruda bulunan bir içerik sayfasında izin verilir.
61. GridView'un geçerli sayfa dizini değiştirilirken harekete geçirilir.
62. Odağı Aşağıya Taşı
63. Kullanıcı Adı:
64. Bu tür özel öznitelik olarak gösterilemez.
65. OS yükleme türü belirlenemiyor: 'X' anahtarı okunamıyor. Özel durum iletisi: Y
66. 'X' adlı Formül Modülü zaten kayıtlı.
67. 'X' CheckBoxField, CheckBox olmayan bir denetim içeriyor. CheckBoxField'dan devralmak üzere OnDataBindField'ı geçersiz kılın ve başka denetimler ekleyin.
68. Unable to install or run the application. The application requires Microsoft .NET Framework containing Common Language Runtime vX to be installed.
69. ReferenceType öğesi yalnızca bir EntityType'a başvuruda bulunabilir. 'X' bir EntityType olarak bildirilmez.
70. ContextBindingElement, istenen X kanal şekli için kanal fabrikası sağlayamıyor.
71. BeginInit çağrılmadan önce EndInit çağrılamaz.
72. Beliren menülerin görüntüden kalkması için geçecek süre (milisaniye cinsinden).
73. Uygulamada konsol olmadığında veya konsol girdisi bir dosyadan yönlendirildiğinde bir tuşa basıldığı görülemiyor. Try Console.In.Peek'i deneyin.
74. Doğru olduğunda, bağlantı nesnesi ilgili havuzdan çekilir veya gerekiyorsa oluşturulur ve ilgili havuza eklenir.
75. Metin yönü.
76. Değişiklik Yapılamıyor
77. X EDMX dosyası işleniyor.
78. Kullanıcı adı görünümünün şablonu.
79. Akışa yazılacak baytların boyutu, belirtilen Content-Length bayt boyutunu aşıyor.
80. Geçerli eylemi iptal etmek için fiil.
81. AllowWriteStreamBuffering false olarak ayarlandığında yazma işlemi gerçekleştirebilmek için, ContentLength negatif olmayan bir sayıya ya da SendChunked true değerine ayarlanmalıdır.
82. EDM İlişkisi Meta Verileri
83. İşlemin, kendisini içerecek yeni bir pencere oluşturmadan başlatılıp başlatılmayacağı.
84. Sağlayıcı tarafından döndürülen 'X' Varlık Kümesi salt okunur değil. Lütfen sağlayıcı tarafından döndürülen tüm kümelerin salt okunur olarak ayarlandığından emin olun.
85. X gövdesi bir genel yayımlama akışı.
86. İşlem Seri Hale Getirildi
87. Parola kurtarma bağlantısı simgesinin URL'si.
88. Belirtilen Xslt Parametresi özniteliği doğru biçimli bir XML parçası değil.
89. Three Line Break'de kullanmak için çizgi sayısı alır veya ayarlar.
90. Uzaklık uygulandığında temsil edilen UTC zamanı 0 yılı ile 10.000 yılı arasında olmalıdır.
91. Sütun serisi simge genişliği ve yüksekliği negatif sayı olamaz.
92. QueryCorrelationInitializer'ı işletmek için kullanılabilecek hiç bağıntı tanıtıcısı yok. Bunun nedeni sorgu başlatıcısında özel olarak ayarlanmış bir tanıtıcısı olmaması ve bağıntı kapsamından kullanılabilecek hiç tanıtıcı olmamasıdır."
93. DataAdapter.Update tarafından kullanıldığında, parametre değeri DBNull.Value değerinden (Int32)1 veya null değilse, (Int32)0 değerine değiştirilir.
94. Özellik işlem tanımlayıcısı gerektirir.
95. 'X' yönergesi dize türünde bir değer olmalıdır. Bu yönergeyi kaldırın veya dize değeri olacak şekilde değiştirin.
96. Bu özellik tarafından yalnızca yapılandırma dosyalarına erişilebilir.
97. ContainsGenericParameters'ı doğru olan türlerde veya yöntemlerde geç bağlanmış işlemler gerçekleştirilemez.
98. 'X' COM Başvurusu 'Y' ActiveX denetiminin birlikte çalışma derlemesi, ancak /link bayrağıyla derleyici tarafından bağlanmak üzere işaretlenmiş. Bu COM başvurusu başvuru olarak değerlendirilecek ve bağlanmayacak.
99. Fiilin açıklaması. Araç ipucunda gösterilebilir.
100. X numaralı FTP bağlantısı serbest bırakılıyor.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions