English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

11401. Case Değerini Değiştir
11402. Grafik Alanı Eksenleri - Grafik alanı, uyumsuz grafik türleri içeriyor. Örneğin, çubuk grafikleri ve sütun grafikleri aynı grafik alanında varolamaz.
11403. Akışlardan biri önceden kullanılmıştı ve kökenine sıfırlanamıyor.
11404. Oturum kapatma düğmesinde gösterilecek görüntünün URL'si.
11405. Desen geçerli bir normal ifadeye ayarlanmalıdır.
11406. Bu olay Update işlemi yürütülmeden önce oluşturulur.
11407. Özellik desteği ekle. Aynı anda birden fazla değer belirtilebilir. Örneğin:
11408. UnmanagedMemoryStream kapasitesi adres alanının üst ucunun etrafını sarar.
11409. Geçersiz URI: Kullanıcı adı:parola yapısı hatalı biçimlendirilmiş.
11410. Verilen tür uzak çağrıda geçirilemez.
11411. Seçimi Yukarı Genişlet
11412. Y bilgisayarındaki X kayıt defteri anahtarı açılamıyor. Erişiminiz olmayabilir.
11413. Bağlanılacak yoldaki değer.
11414. Her Web Bölümü simgesinin kendi başlık çubuğunda gösterilip gösterilmeyeceği.
11415. Önbellek yanıtı doğrulayamadığından bu istek yeniden sunuluyor.
11416. Aşağıda örnek bir yanıt Xml gövdesi bulunmaktadır:
11417. Daha önce reddedilen 'X' ComposablePartDefinition yeniden ortaya çıkarıldı.
11418. Geçersiz bir seçenek belirtildi
11419. XmlContent ve XmlInputPaths bağımsız değişkenlerinden yalnızca biri ayarlanabilir.
11420. İstemci ayrılan zaman aşımı süresi (X) içinde bulunan bitiş noktalarının tümünü işleyemedi.
11421. Hedef Entity Framework X kadar veya daha küçük bir şemaya çağrıda bulunuyor ve sağlanan şema Y sürümünde.
11422. 'X' etkinliğinde OperationName özelliği ayarlanmalıdır.
11423. 'X' sayfasında izin verilen doğrudan bağımlılık sayısı sınırı Y ve bu sınır aşıldı.
11424. Akış okunur/yazılır olmalıdır.
11425. 'Tür Adı' türünün 'Üye' üyesi için 'Öznitelik' genişletilmiş özniteliği birden fazla kez sağlandı.
11426. Bir OperationInvoker 'X' yöntemine çağrıyı tamamladı. Yöntem çağrı süresi 'Y' ms.
11427. Zaman uyumsuz işlemler desteklenmiyor
11428. Üstbilgiye uygulanan stil.
11429. Sistem çapında 'X' adıyla WaitHandle oluşturulamıyor. Farklı türdeki bir WaitHandle aynı adı taşıyor olabilir.
11430. WebHostRequest Durdur
11431. WebProxy ScriptReturn komut dosyasını yürütürken özel durum yakaladı: X.
11432. Yeni Parolayı Onayla alanındaki girdi Yeni Parola girdisiyle eşleşmelidir.
11433. HTTP/HTTPS dışındaki protokoller ASP.NET uyumluluğu altında desteklenmez. 'X' bitiş noktasını kaldırın veya uygulama için ASP.NET uyumluluğunu devre dışı bırakın.
11434. Gölge uzaklığını alır veya ayarlar.
11435. Seçilen Kategori Düzenleyicisi: X
11436. 'X' parametresi boş olmamalıdır.
11437. X, Y gizlilik anahtarı kullanılarak kaydedildi.
11438. Özel hataların etkinleştirildiğini, devre dışı bırakıldığını veya yalnızca uzak istemcilere gösterildiğini belirtir.
11439. TrackRecord = ActivityStateRecord, InstanceID = X, RecordNumber=Y, EventTime=Z, State = A, Name=B, ActivityId=C, ActivityInstanceId=D, ActivityTypeName=E, Arguments=F, Variables=G, Annotations=H, ProfileName = I
11440. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle metin bilgilerini sorgulayamıyor: 'X'.
11441. DataTableReader, geçerli DataTable 'X' için geçerli değil.
11442. Mikrofon Sesini Azalt
11443. Çokgen ek açıklama sınıfı.
11444. 'X' içinde 0x onaltılık değeri bekleniyordu.
11445. Başvuruda bulunulan 'File Name' dosyasına bu sayfada izin verilmez.
11446. Sağlanan IAsyncResult nesnesi bu yetkiliyle eşleşmiyor.
11447. 'Derleme Adı ' derlemesi kaydedildi.
11448. Hem ResourceName hem de Path boş olamaz.
11449. X kategorisi örnek bilgisi sağlamıyor, kesin veri döndürülemez.
11450. Hata: PipelineRoot ya da AddInRoot'u belirtin, ancak ikisini birden belirtmeyin. Yardım için -? kullanın.
11451. Sağlanan örnek, girilen ValidationContext üzerindeki ObjectInstance ile eşleşmelidir.
11452. Seri hale getirici 'Tür Adı' türündeki nesneleri desteklemez
11453. UriTemplate içindeki 'X' yol değişkeni boş olmayan dize değerine bağlanmalıdır.
11454. Başvurulan Variable nesnesi (Name = 'X') bu kapsamda görünür değil. Bu kapsamda aynı ada sahip başka bir konum başvurusu görünür durumda olabilir, ancak aynı konuma başvurmuyor.
11455. Adım sonu geri düğmesinin metni.
11456. İşletim sistemi işlevi çağrılırken beklenmeyen hata oluştu. Döndürülen hata kodu: 0x{0:x}.
11457. Bu dosyada el ile yapılan değişiklikler uygulamanızda beklenmedik davranışa neden olabilir.
11458.
11459. Düğmenin gönderme düğmesi olarak işlenip işlenmeyeceğini gösterir.
11460. Months değeri +/-120000 arasında olmalıdır.
11461. ADO.NET tarafından desteklenen Microsoft SQL Server, Oracle veya OLEDB gibi bir SQL veritabanına bağlanın.
11462. &Bulgu denetimine izin ver
11463. Bilinmeyen Başlangıç Noktası
11464. XmlContent ve XmlInputPaths bağımsız değişkenlerinden yalnızca biri ayarlanmalıdır.
11465. Hedef bilinmediğinden sağlanan ileti gönderilemiyor. Bu taşıma giden iletide Message.Headers.To ya da Message.Properties.Via değerinin geçerli bir değere ayarlanmış olmasını gerektirir.
11466. WebPartTransformerAttribute 'Tür Adı' türünde tanımlanmadı.
11467. Özellik değeri tamsayı olmalıdır.
11468. Metin bağımsız değişkeni null veya boş dize olamaz.
11469. Doğrulama yordamına göre uzak sertifika geçersiz.
11470. Anahtar sütunu bilgileri döndürmeyen bir SelectCommand'e karşılık kullanılan DeleteCommand için dinamik SQL üretimi desteklenmiyor.
11471. Yalnızca bir geri çağırma belirtilebilir. RemovedCallback veya UpdateCallback null olmalıdır.
11472.

Bitiş noktası bulunamadı. Hizmete yönelik geçerli istekler oluşturmak için lütfen hizmetin yardım sayfasına bakın.


11473. Yakınlaştırma sıfırlama sayısının sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olması gerekir.
11474. EntityClient, bir depolama komut ağacından komut tanımı oluşturmak için kullanılamaz.
11475. Bu .resources dosyası bu okuyucuyla okunmamalı. Kaynak okuyucu türü: "X".
11476. GenericWebPart oluşturulamadı.
11477. cvtres.exe bulunamıyor
11478. Seçili düğüm değiştikten sonra harekete geçirildi.
11479. 'Tür Adı' türü değer türünde olmalıdır.
11480. Kayıt salt okunur olduğunda 'X' çağrılamaz.
11481. Eksen segmenti ölçeğinin maksimum değeri.
11482. Web Bölümünün başka bir Bölgeye taşınıp taşınamayacağı.
11483. Satırları seçmek için kullanılan parametreler koleksiyonu.
11484. Belirtilen Anonim Kimlik fazla uzun. En çok 128 karakter uzunluğunda olabilir.
11485. Geçirilen alan, 'Tür Adı' türünün sıralanmış bir üyesi değil.
11486. Dağıtıcı, 'Tür Adı' türünde bir ClientParameterInspector üzerinde 'AfterCall' çağırdı.
11487. Geçersiz geri çağırma. Başkasının yerine geri çağırmalar için yalnızca denetimlerdeki statik yöntemlere veya diğer nesnelerdeki yöntemlere izin verilir.
11488. Kaldırılan İş Akışları
11489. Dize sıfır uzunlukta olamaz.
11490. Lüksemburg dili (Lüksemburg)
11491. Grafik türünün IChartType arabirimini uygulaması gerekir.
11492. Önbellek protokolü Yöntem adı yöntemi beklenmeyen durum döndürdü: X.
11493. Özel Durumu genişletmiyor.
11494. Önbellekten sunulamıyor, Range:X.
11495. 'X' hizmeti çözümlenirken aynı hizmet için özyinelemeli bir istekte bulunuldu.
11496. Formül Veri Nesnesi - Çıktı serisinin sayısı ve Y değerleri doğru değil.
11497. Gösterge öğeleri koleksiyonu.
11498. Dev&ralınan özel hatalar:
11499. Çakışan SmartLabel işaretten taşınabiliyorsa minimum uzaklığı alır veya ayarlar. Uzaklık piksel cinsinden ölçülür.
11500. Komut parametresi uygulanmadı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions