English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1501. WebRequest zaman aşımına uğradı. Belirtilen Timeout süresi geçmeden yanıt ulaşmadı.
1502. 'Derleme Adı ' derlemesindeki 'Tür Adı' türünden 'Özellik Adı' özelliği hem getter hem setter içermediğinden skalar özellik olarak kullanılamaz.
1503. Bir dağıtım akışının yazılmasına başlandı.
1504. 'X' DynamicHyperLink denetimi, veri bağlama sırasında ayarlanan 'TableName' veya 'ContextTypeName' özelliklerine sahip olamaz.
1505. Tür Adı türünde iyi bilinen SID oluşturmak için domainSid parametresi belirtilmelidir.
1506. Tüm serilerin noktalarının boşluk derinliği. Yüzde cinsinden hesaplanır (%0-1000).
1507. Parola ipucu metninin stili.
1508. Dize işaretsiz sayı olarak ayrıştırıldı ve eksi işaretine sahip olamaz.
1509. sql nesnelerini çevreleyen önek dizesi.
1510. NewItemFactory X GetImage() özel durum oluşturdu: Y
1511. Parametreler bağımsız değişkeni türü desteklenmez.
1512. Ayın tamamını seç
1513. Soldan Sağa
1514. Belirtilen kapsayıcı için ADAM uygulama bölümü bulunamadı.
1515. 'X' Adresindeki 'Sözleşme Adı' Sözleşmesi için bir ileti işlenirken iş parçacıkları arasında geçiş yapıldı. ReceiveContext onayının tamamlanması bekleniyor. Hizmetiniz iletiyi işlemiyor gibi görünüyorsa, alma bağlamının kanal uygulamasının işlemi tamamladığından emin olun.
1516. Ldtoken, Ldftn ve Ldvirtftn OpCode'ları DynamicMethod'ları hedefleyemez.
1517. FTP isteğinde varsayılan kimlik bilgileri desteklenmiyor.
1518. Belirtilen şifreleme hizmeti sağlayıcısı (CSP) bu anahtar algoritmasını desteklemiyor.
1519. Önbellek güncelleştirmesi tamamlandı
1520. Parola değiştirme düğmesi için gösterilecek metin.
1521. 'X' desteklenen bir tanıtıcı türü değil.
1522. "Temel" Kimlik Doğrulaması Düzeni Genişletilmiş Korumayı desteklemiyor. Lütfen farklı bir kimlik doğrulama düzeni kullanın ya da Binding veya BindingElement'taki ExtendedProtectionPolicy'yi PolicyEnforcement değeri "Never" olan yeni bir ExtendedProtectionPolicy oluşturarak devre dışı bırakın.
1523. Bind çağrısı düzgün biçimlendirilmedi. Bind çağrısının doğru parametreleri için lütfen belgelere bakın.
1524. DLL sürümü doğru değil.
1525. 'Y' komutunun yanıtında durum yanıtı (X) beklenmiyordu.
1526. X EntitySet'e yeni nesne ekleme için Deprecated Yöntemi. Bunun yerine, ilişkili ObjectSet(Of T) özelliğinin .Add yöntemini kullanmayı deneyin.
1527. Aynı 'X' URI'sı ile ilişkilendirilmiş iki farklı nesne bulundu.
1528. Grafik Alanı - Grafik alanı adı boş olamaz.
1529. Çince (Geleneksel, Tayvan)
1530. Döngüsel Sağlayıcılara izin verilmez.
1531. TransactionScope Atıldı
1532. MSB3703: Dönüştürme yürütülemiyor. X
1533. Geri çağırmada bazı denetimler gerektiği gibi güncelleştirilemediğinden, TemplateField'da geri çağırmalar desteklenmez. 'X' için geri çağırmaları kapatın.
1534. &Etki alanı ilkesi denetimine izin ver
1535. LocalTransportBindingElement ile birlikte kullanıldığında MessageEncodingBindingElement BindingContext'in BindingParameters'ı içine eklenemez. MessageEncodingBindingElements'ı kaldırmayı veya farklı bir TransportBindingElement kullanmayı düşünün.
1536. Birden çok/karmaşık aralıklar uygulanmadı.
1537. Eksen görünüm konumu/boyutu değiştirilmek üzereyse etkinleşir.
1538. Fiiller açılır menüsündeki onay işaretlerini işlemek için kullanılan görüntü.
1539. Akış bozuk.
1540. Yöntem zaten çağrılmıştı ve tek bir kez çağrılabilir.
1541. Olayın grafik alanı.
1542. Ek açıklama adı boş olamaz.
1543. Belirtilen bildirim dosyası yok.
1544. İç Sunucu Hatası. 'Özellik Adı' özelliği desteklenmeyen 'Tür Adı' türüne sahip.
1545. Uzak sertifikada hatalar var:
1546. Bilinmeyen 'Üye' üyesi ayarlanamıyor.
1547. Belirtilen Kategoride 'X' örneği yok.
1548. 'X' DetailsView işlenmemiş olan Y olayını harekete geçirdi.
1549. Geçersiz parametreler bulundu
1550. İleti işleme sırasında 'Tür Adı' türünde işlenmemiş bir özel durum oluştu. Tam Özel Durum ToString: X.
1551. Konsol modu uygulaması oluşturur (varsayılan)
1552. Başlangıç düğümünün döndürülüp döndürülmeyeceğini gösterir.
1553. Geçerli seçenekler listesi için 'aspnet_compiler -?' komutunu çalıştır.
1554. Şerit veya çizgi adım türü.
1555. Önbellek FTP yanıtı durumu temelinde güncelleştirilmedi. Beklenen = X, gerçekleşen = Y.
1556. Olay saati: X
1557. İstenen X sıkıştırma seçeneği geçerli bir seçenek değil.
1558. Ağaç düğümlerini bağlayan çizgilerin gösterilip gösterilmeyeceği.
1559. CatalogPart'ta görüntülenecek ek WebParts'ı içeren UserControl'un yolu.
1560. Uygulama dizinleri numaralandırılamadı (HRESULT=0xX).
1561. Sunucu bayt aralığı isteğini desteklemiyor.
1562. 'Y', 'X' için geçerli bir değer değil. 'X', Z değerinden büyük olmalıdır.
1563. Belirsiz eşleştirme bulundu.
1564. 'X' bir 'Y' tanımı içermiyor ve 'X' türünde bir ilk bağımsız değişken kabul eden hiçbir 'Y' genişletme yöntemi bulunamadı (bir kullanma yönergeniz veya derleme başvurunuz eksik olabilir mi?)
1565. Açılır menüdeki onay işaretlerini işlemek için kullanılan görüntü.
1566. Tırnak işaretleri eşleşmiyor.
1567. Bilinmeyen SeekOrigin belirtildi.
1568. Çerçeve arka plan rengini alır veya ayarlar.
1569. Posta gönderme hatası ortaya çıktığında oluşturuldu.
1570. Layout/Render işlemi sırasında sürekli TimeManager geçersiz kılınmasıyla sonsuz bir döngü oluşmuş gibi görünüyor.
1571. Tüm gösterge öğelerinin ters sırada gösterildiğini belirtir. Bu özellik yalnızca grafik serisine otomatik olarak eklenen gösterge öğelerini etkiler, özel gösterge öğelerini etkilemez.
1572. Denetimle ilişkilendirilmiş açıklayıcı başlık.
1573. Eksen otomatik ölçek ayraçları stili.
1574. İçerik zaten dondurulmuş.
1575. ActivityXamlServices, DynamicActivity tarafından desteklenmeyen bir üyeyle (X) karşılaştı.
1576. Depo tanıtıcısı geçersiz.
1577. Üst veya Alt Sütunlar bir DataSet içinde değilse, DataRelation oluşturulamaz.
1578. Bu XmlDictionaryWriter uygulamasıyla öznitelik değerlerini yazmak için, dize veya char[] değerleri yazmalısınız.
1579. Veri bağlamada bu düzeydeki tüm menü öğeleri için varsayılan gezinti hedefi.
1580. Küpün sekiz koordinatının sağlanması gerekiyor.
1581. 'X' tür parametresi 'Y' ve 'Z' çakışan kısıtlamalarını devralıyor
1582. Genişlet/daralt simgesinin olmadığını gösteren görüntünün URL'si.
1583. Tür başlatıcı çağrılabilir değildi.
1584. İstenen 'X' komut dosyası kaynağı ASP.NET AJAX Framework 'Y' sürümünü gerektiriyor. Bu kaynağı kullanmak için uygulamanın 'Y' sürümüne başvurduğundan emin olun.
1585. Varlık kümesi adını, varlık türü adını ve gezinme özelliği adını İngilizce dil kurallarını kullanarak otomatik olarak çoğul veya tekil yapar
1586. Grafik işleyici yapılandırmasında geçersiz parametre: X = Y
1587. X kullanılması için Page.Header'ın null olmayan bir değer olması gerekir (örneğin, ).
1588. Bu işlemi gerçekleştirmek için yeterli boş alan yok.
1589. Aşağı Sorb dili (Almanya)
1590. İstenen .Net Framework Veri Sağlayıcısı'nın uygulamasında, System.Data.Common.DbProviderFactory türetilen türünün Instance alanı yok.
1591. Eksik olan .Net Framework Veri Sağlayıcısı derlemesi tanımlanmış adı gerekli.
1592. Kagi grafiği çizmek için kullanılan Y değerinin sıfır tabanlı dizinini alır veya ayarlar.
1593. DataControlButtons'da CausesValidation ayarı desteklenmez.
1594. Bu ön derleme aracı tarafından oluşturulan bir işaretçi dosyasıdır ve silinmemelidir!
1595. Ek açıklamanın iliştirildiği veri noktasını alır veya ayarlar.
1596. ConsumerID özelliği ayarlanmadı.
1597. İşlemin başlatıldıktan sonra gereksinim duyduğu en küçük fiziksel bellek miktarı.
1598. XAML'ye DynamicActivity veya Activity.Implementation kaydedilmesi desteklenmiyor. Parametreli bir iş akışı oluşturmaya ve XAML'ye kaydetmeye çalışıyorsanız, ActivityBuilder sınıfını kullanmayı düşünün.
1599. Bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi bir hatayla kesildi.
1600. Gölgeleri çizerken yumuşatma uygulandığını gösterir.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions