English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

3101. Bağlanabilen veritabanın, tam yol adını içerecek şekilde belirtilen birincil dosya adı.
3102. Erişim denetim listesinin uzunluğu izin verilen en büyük uzunluğu aştı.
3103. Neden: Bin uygulama dizinindeki bir alt dizin değiştirildi veya yeniden adlandırıldı.
3104. 'X' DynamicEntity denetimi, Dinamik Veri desteği olan veri kaynağına bağlı bir veri denetiminde yer almalıdır.
3105. Şerit Çizgisi başlığı.
3106. UriTemplate 'X' sorgu anahtarı için bir hazır bilgi değeri içeriyor, ancak bu anahtar NameValueCollection içinde de var. Bu anahtarı NameValueCollection öğesinden kaldırın veya UriTemplate öğesini bu anahtar için bir sorgu hazır bilgisi içermeyecek şekilde değiştirin.
3107. Köprü tarafından gidilen URL.
3108. Hatalı tür öznitelikleri. Bir tür hem abstract hem de final olamaz.
3109. WebConfigurationManager::GetSection(sectionName, path) ancak web uygulamasının içinden çağrılabilir.
3110. Belirtilen bağımsız değişken türlerine sahip 'Edm.X' adında hiçbir işlev bulunamadı.
3111. CryptoConfig null veya boş bir ad için eşleme ekleyemez.
3112. İlk sayfa düğmesinde kullanılacak metin.
3113. Sertifika anahtarı algoritması desteklenmiyor.
3114. MSB6009: "X" içeriği geçersiz olduğundan tüm kaynaklar yeniden oluşturulmaya zorlanıyor.
3115. [] içinde yanlış sayıda dizin var; 'X' olması bekleniyor
3116. MSB3662: Göreve herhangi bir giriş dosyası iletilmedi, çıkılıyor.
3117. 'Nesne Adı' nesnesindeki 'X' özellik erişimcisi şu özel durumu oluşturdu: 'Y'
3118. 'Y' değeri 'X' öğesi için geçerli değil.
3119. Ayarı kaldırılmış bir 'Target' InArgument'ı olan 'X' dengeleme etkinliği yalnızca bir Dengeleme/Onay/İptal işleyicisinin bağlamı içinde kullanılabilir.
3120. ortak oluşturucusu yok
3121. Başlık yerleştirme. Bu özelliğin çalışması için Başlığın Position değerinin 'Auto' olarak ayarlanması gerekir.
3122. Adım sonu düğmesinin düğme türü.
3123. Geçersiz üstbilgi adı
3124. URL'si 'X' olan site haritası düğümü bulunamadı.
3125. X formülü için geçersiz Period belirtildi. Veri noktası sayısını artırın veya Period'ı azaltın.
3126. Onaylama işlemi başarısız: X
3127. Yönlendirme Hizmeti bitiş noktası için istemci oluşturuyor: 'X'.
3128. "inherits" yapılandırma özelliğinde belirtilen tür, System.Web.Profile.HttpProfileBase türünden devralınmalıdır
3129. Grafik Http İşleyicisi İzleme
3130. Salt okunur 'Özellik Adı' özelliği ayarlanamıyor.
3131. Verilen ada sahip bir tanıtıcı yok.
3132. LDML belge biçimi geçersiz.
3133. Bu ayarlayıcı doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildi. Bu ayarlayıcıyı çağırmayın.
3134. Uzaklık ve uzunluk SafeBuffer boyutundan büyüktü.
3135. Tür Adı türündeki nesneler üzerinde bu işleme izin verilmez. Yalnızca Tür Adı türünde nesneler kullanın.
3136. 'X' adlı veri serisi seri koleksiyonunda bulunamadı.
3137. 'X' ComposablePartDefinition verme işlemi içermediğinden yok sayıldı.
3138. Gruplar İçi Ortalama Kare Varyansı:
3139. Vararg çağrı kuralına sahip yöntemlerde Assert, Deny ve PermitOnly desteklenmez.
3140. 'Tür Adı' iş akışı ana bilgisayar türündeki 'Id' özelliğinin uygulaması tamamen sıfırlardan oluşan bir örnek kimliği döndürdü. WorkflowInstance uygulamaları Guid.Empty dışında bir örnek kimliği döndürmelidir.
3141. CLS olmayan bir Exception yakalandı.
3142. Parolanızı Unuttunuz Mu?
3143. CatalogZone'u kapatmak için fiil.
3144. Özet kimlik doğrulaması için gereken bir nonce parametresi bulunamadı veya öncesinde geçersiz bir parametre yer alıyordu.
3145. ParseTimeData özelliği yalnızca ayrıştırma sırasında kullanılabilir.
3146. &Bağlantı parametresi:
3147. Başarı metninin stili.
3148. Geçersiz seçenek: X
3149. WorkflowApplication.LoadRunnableInstance işlemi özel olarak oluşturulmuş bir InstanceOwner gerektirir. Bu yöntemi kullanmak için, bir iş akışı ana bilgisayarı türü olan bir örnek sahibi oluşturun ve DefaultInstanceOwner özelliğini InstanceStore olarak ayarlayın.
3150. Desteklenmeyen Oracle veri türü Tür Adı ile karşılaşıldı.
3151. Derlemeyi bitir
3152. Etiket yazı tipi açısı
3153. Yeni parola metin kutusunu tanımlayan metin.
3154. URI belirtilmelidir.
3155. Geçersiz kök öğe adı 'X' ile karşılaşıldı. 'Y', izin verilen tek kök öğe adıdır.
3156. Eşleme adı boş bir dize olamaz.
3157. Denetimin kenarlığından doldurma.
3158. X dizininde öncesinde bir üst yedek olmayan bir alt yedek karakter bulundu. Giriş bu kodlamada olmayabilir veya geçerli Unicode (UTF-16) karakterleri içermeyebilir.
3159. Sistem durumu veya sistem yardım yanıtı.
3160. OSVersion tarafından yapılan GetVersionEx çağrısı başarısız oldu.
3161. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' Activity'si için bir FaultWorkItem tamamlandı. Özel durum DisplayName: 'B', InstanceId: 'C' olan 'A' Activity'sinden yayıldı.
3162. Veri Noktası ve Veri serisinin özniteliklerini depolar.
3163. Bu işlem için 'master' veritabanına bağlantı gerekiyor. Özgün veritabanı bağlantısı açılmış olduğundan ve bağlantı dizesinden kimlik bilgileri kaldırıldığından 'master' veritabanına bağlantı oluşturulamıyor. Açık olmayan bir bağlantı sağlayın.
3164. 'Öznitelik' özniteliği eksik.
3165. Odağı Aşağıdaki Sayfaya Taşı
3166. HTTP/HTTPS protokollerinden benzer olmayan diğer protokollere yeniden yönlendirme işlenemiyor.
3167. Yukarı Sorb dili (Almanya)
3168. Destek url'si öğesi için mutlak değil.
3169. Kurtarma Bilgilerindeki İşlem Yöneticisi yapılandırılan işlem yöneticisiyle eşleşmiyor.
3170. İzin reddedildiğinden SqlCacheDependency kullanılamadı. SqlCacheDependency kullanmak için uygulamaya kısıtlanmamış SqlClientPermission verilmelidir. Lütfen yöneticinizden uygulamanın bu izni olup olmadığını öğrenin.
3171. EnablePaging true olduğunda bu, alınacak satırların sayısına ilişkin değeri kabul eden Select yönteminin parametresini gösterir.
3172. 'Tür Adı' türü metinden başlatılamıyor (XamlLanguage.Initialization). Bu türe bir TypeConverter ekleyin veya XAML'yi bir oluşturucu veya fabrika yöntemi kullanacak şekilde değiştirin.
3173. Son derlemeden bu yana "X" ek girdisi güncelleştirilmiş. Tüm kaynaklar yeniden oluşturulmaya zorlanıyor.
3174. X.Y ve Z.A arasındaki ilişkiler desteklenmiyor.
3175. İşlem zaten tamamlandı.
3176. Belirtilen e-posta adresine sahip birden çok kullanıcı var.
3177. OID değeri geçersiz.
3178. FormView'un sayfa dizini değiştirilirken harekete geçirilir.
3179. MSB3453: Türü kesin belirlenmiş kaynak sınıfı için dil belirtildi, ancak birden fazla kaynak dosyası geçirildi. Türü kesin belirlenmiş kaynak sınıfları oluşturmak istiyorsanız, lütfen bir anda yalnızca bir kaynak dosyası geçirin.
3180. Yuva bilgileri için belirtilen değer geçersiz.
3181. Bağımsız değişken ResultType'ın 'X' olmasını gerektiriyor, ancak sonuç türü 'Tür Adı' olan bir Activity sağlandı.
3182. Kullanılabilir Meta Veri Belgeleri yok.
3183. Taşıma akışından beklenmeyen Dosya Sonu veya 0 bayt alındı.
3184. Bastırılmadığında içerik akışı geri yüklenemez.
3185. Yeni aralık seçimi başlangıç konumu.
3186. Select yönteminin sayfalamayı destekleyip desteklemediğini gösterir.
3187. İşlem adı: X
3188. X Göstergesi Başlığı
3189. Açılır menünün altındaki gölgenin rengi.
3190. Küme eşlemesi girişinin önceki bir girişe eşit veya daha büyük olması gerekir.
3191. Bu işlem, özgün SortedList'de değişiklik yapılmasını gerektiren iç içe SortedList türleri üzerinde desteklenmiyor.
3192. Grafik alanı SmartLabels yardımcısı sınıfı.
3193. İşlemin başlatıldıktan sonra gereksinim duyduğu en büyük fiziksel bellek miktarı.
3194. Belirtilen Namespaces özniteliğinin "Öznitelik" özniteliği yok.
3195. Source özelliği, olay günlüğü yazılmadan önce ayarlanmadı.
3196. StreamUpgradeProvider X belirtilen ChannelBindingKind'ı (Y) desteklemiyor.
3197. Resim dosya adını veya adlandırılmış resimler koleksiyonundan adı alır veya ayarlar.
3198. Ekleme düğmesinde görüntülenecek metin.
3199. Ekle:
3200. Belirtilen 'X' dizini, bir 'Y' alt dizini değil.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions