English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

3001. Diğer bilgiler: X
3002. Destek url'si öğesi için çok uzun.
3003. SQL önbellek bağımlılığı tablosunu devre dışı bırak. -t seçeneğini gerektirir.
3004. Denetlenecek izin yok.
3005. Bu bağlantının, yok edilmeden önce havuzda en az ne kadar süre (saniye olarak) etkin kalacağı.
3006. Sağlanan adda bir izin kümesi bulunamadı.
3007. 'X' özellik değeri sıfırdan büyük olmalıdır.
3008.
3009. Doğrulayıcının ait olduğu grup.
3010. Kapalı bir kayıt defteri anahtarına erişilemez.
3011. X, Önbellek geçerli önbellek protokolü durumu = Y temelinde güncelleştirilmedi.
3012. Bağlantı noktası kapalı.
3013. Güvenlik sorusu geçersiz olduğunda gösterilecek metin.
3014. Beklenmeyen 'ad alanı' ad alanıyla karşılaşıldı. Ad alanı boş olmalıdır.
3015. Bu bağlantı, uç noktalarından biri olmadığından şu anda etkin değil.
3016. Alt sınıf gerekli yöntemi geçersiz kılamadı.
3017. Geçersiz görünüm durumu.
3018. XC1034: Beklenmeyen Xaml ile Karşılaşıldı. 'X' null olamaz.
3019. 'Tür Adı' türündeki ComposablePartDefinition bu bağlamda kullanılamaz. Yalnızca ReflectionModelServices.CreatePartDefinition tarafından oluşturulan bölüm tanımları desteklenir.
3020. X izleme günlüğü kullanılamıyor.
3021. QueueUserWorkItem öğesinde beklenmedik bir hata oldu.
3022. Bir veri noktasının Close değeri Open değerinden daha büyükse, çubuklar için renk alır veya ayarlar.
3023. Şema çıkarsanamıyor. X gövdesi sarmalanmış.
3024. Belirtilen geçiş uri'si "X" geçerli değil. Neden: Y
3025. X görünümü Y içinde bulunamadı, ActiveView, doğrudan MultiView'un içindeki bir Görünüm denetimi olmalıdır.
3026. Akış, eşzamanlı G/Ç okuma veya yazma işlemlerini desteklemiyor.
3027. Gösterge koleksiyonu.
3028. X.CreateClock yöntemi, TimelineClock'dan devralan yeni bir nesne yerine önceden varolan bir nesne döndürdü.
3029. Bu BackgroundWorker ilerleme raporlamadığını belirtiyor. İlerlemeyi raporladığını belirtmesi için WorkerReportsProgress özelliğini değiştirin.
3030. 'Tür Adı' türü için bağımsız değişken almayan 'Özellik Adı' örnek özelliği tanımlanmadı
3031. Web Bölümü silinmeden önce oluşturuldu.
3032. 'Tür Adı' türü bulunamadı.
3033. MSB4206: İşlem dışı olarak ayarlanmış bir benzeşimi olan proje için null olmayan bir ana bilgisayar nesnesi belirtilemez.
3034. Denetim veriyle sınırlandıktan sonra harekete geçirilir.
3035. Geçerli WorkflowService'ın Body özelliği null. Lütfen WorkflowService için bir Body sağlayın.
3036. Yinelenen bileşen adı: 'X'. Bileşen adları benzersiz olmalı ve büyük/küçük harfe duyarlı olmamalıdır.
3037. AppInitialize yöntemi hem 'X' hem de 'Y' içinde tanımlandı.
3038. NativeDigits dizisi tam olarak on üye içermelidir.
3039. Parametreleri Düzenle
3040. İkili yeniden yazıcı kullanılarak derlemenin yeniden yazılması gerekiyor.
3041. Gölge rengini alır veya ayarlar.
3042. Doğru olduğunda, Oracle OCI aracılığıyla bağlantı adı özniteliğini ayarlayan çağrıları atlar. Yanlış olduğunda (varsayılan), dağıtılmış işleme kaydolmak için gereken bağlantı adı özniteliği ayarlanır. Eski sürümler OCI bağlantı adı özniteliğini desteklemediğinden, 9i'den önceki tarihlerdeki Oracle veritabanları kullanıldığında bu bağlantı dizesi seçeneği ayarlanmalıdır.
3043. Yer işareti uzaklığı 100 ile -100 aralığında olmalıdır.
3044. 'X' özniteliği sıfırdan farklı bir onaltılı değere ayarlanmalıdır.
3045. Belirtilen alanın genel tür tanımında bildirilmesi gerekir.
3046. messageId='Y' olan bir X iletisi, DiscoveryMessageSequence özelliğine sahip olmadığı için DiscoveryClient tarafından bırakıldı.
3047. Güvenlik kimliğinin bu nesnenin sahibi olmasına izin verilmiyor.
3048. Web sunucusu ve durum sunucusu arasındaki TCP/IP ağ bağlantısının, oturum iptal edilmeden önce boşta kalabileceği süreyi saniye olarak belirtir.
3049. Bulunan veya belirtilen adreslerin hiçbiri yuva adresi ailesiyle eşleşmiyor.
3050. Beklenmeyen Tür kimliği X. Tür kimlikleri ardışık olmalıdır.
3051. En küçük değer belirtilmelidir.
3052. Tür, Delegate türevi olmalıdır.
3053. Varolan bağımlılık nesnesine komut eklemek için.
3054. Belirtilen StreamUpgradeInitiator (X) bu IStreamUpgradeChannelBindingProvider uygulaması tarafından desteklenmiyor. Bunun en olası nedeni, geçerli IStreamUpgradeChannelBindingProvider uygulamasıyla ilişkili StreamUpgradeProvider tarafından oluşturulmamış bir StreamUpgradeInitiator geçirilmesidir.
3055. Üye bulunamadı.
3056. --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu ---
3057. Bu özelliğin türünü yükleme girişimi şu hatayla sonuçlandı: X
3058. Sıkıştırıcı başlatılamıyor.
3059. IIS toplama dizini alınamıyor.
3060. 'X' örnek anahtarı bir örnekle ilişkilendirilmediğinden, bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu durum, örnek veya anahtar temizlendiğinden veya anahtar geçersiz olduğundan oluşabilir. Oluşturulduğu ileti yanlış zamanda gönderildiğinden veya yanlış bağıntı verileri içerdiğinden, anahtar geçersiz olabilir.
3061. Ses Düzeyini Artır
3062. Seçme düğmesi olarak gösterilecek görüntünün URL'si.
3063. Belirtilen 'Tür Adı' parametre türü geçerli değil. Yalnızca skalar parametreler (Int32, Decimal ve Guid gibi) destekleniyor.
3064. Sözdizimi hatası, komut tanınmıyor
3065. 'X' düzenler
3066. XC1004: Sınıf adı boş olmayan bir dize olmalıdır.
3067. Veri kaynağına bağlanırken kullanılacak kullanıcı kimliğini gösterir.
3068. 'Tür Adı' türünün, 'Yöntem adı' genel türünde veya yönteminde 'X' parametresi olarak kullanabilmesi için, bir başvuru türü olması gerekir
3069. İşlem yığın taşmasına neden oldu.
3070. Veri Kaynağı
3071. Name='X' ve Namespace='ad alanı' olan ContractDescription WorkflowService'dan çıkarsandı.
3072. Bu uygulamanın ön derlemesi zaten yapıldı.
3073. Uygulama adı fazla uzun.
3074. İzin birden çok kimliği temsil ettiğinden işlem belirsiz.
3075. Sözlük oluşturma için belirtilen eşik aralık dışında.
3076. X adlı bir liste yedeklenemedi.
3077. Uygulama güvenli tanımlama bilgileri vermek üzere yapılandırıldı. Bu tanımlama bilgileri, tarayıcının isteği SSL (https protokolü) üzerinden göndermesini gerektirir. Ancak geçerli istek SSL üzerinden gönderilmedi.
3078. Kayıt defterinden yapılandırma bilgileri okunurken hata oluştu.
3079. Bilinmeyen uzak hizmet hatası.
3080. "X" görevi tek iş parçacıklı grup içinde çalıştırılacak.
3081. 'X' için bağlantıları düzenler
3082. Özellik gereken türe dönüştürülürken hata oluştu.
3083. OperationName='Y' olan 'X' etkinliği Endpoint ya da EndpointConfigurationName özelliğini belirtmelidir.
3084. Göstergedeki öğenin araç ipucu.
3085. WebPartTransformer.CreateConfigurationControl() yönteminden döndürülen denetim ITransformerConfigurationControl uygulamalıdır.
3086. 'X' bir Visual3D değil.
3087. Gerekli tür yüklenemedi.
3088. Geçersiz koşul (?(...)) ifadesi.
3089. Geri arabelleğin kullanımı kaynak türüyle ilgili gereksinimleri karşılamıyor.
3090. Web Bölümünün kapatılıp kapatılamayacağı.
3091. Belirtilen maske geçersiz karakterler içeriyor.
3092. İçerik çizmek için kullanılan yatay hücre sayısını gösterir.
3093. Tanınmayan İşletim Sistemi PlatformId.
3094. MSBUILD : hata MSB1018: Ayrıntı düzeyi geçerli değil.
3095. Dizeden Uri oluşturulamıyor: 'X://YZA'.
3096. Birden fazla tür seçildi
3097. Grafik Önizlemesi, 100 megapikselden daha fazla grafikler için kullanılamaz.
3098. Önbellek etkinleştirilmediğinde işlem gerçekleştirilemez.
3099. {0:x} simgesi {1} modülünün kapsamında geçerli bir MemberInfo simgesi değil.
3100. Yenileme için belirtilen bir nesne ekleme için bekliyor ve yenilenemez.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions