English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

8901. Profil özelliği ve grup adları boş olamaz.
8902. Nesnenin okuma veya yazma için kilitlenmesi gerekir.
8903. 'Tür Adı' CLR Türü, hizmet derlenirken yüklenemedi. Bu türün uygulamanın \\App_Code dizininde bulunan, uygulamanın \\bin dizininde bulunan bir derlemede yer alan veya Genel Derleme Arabelleği'nde yüklü bir derlemede var olan bir kaynak dosyasında tanımlandığını doğrulayın. Tür adının büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu ve \\App_Code ve \\bin gibi dizinlerin uygulamanın kök dizininde bulunması gerektiğini ve alt dizinlerin içine yerleştirilemeyeceğini unutmayın.
8904. İmza biçimi doğrulama başarısız.
8905. Dönüştürme ölçek, ters çevirme ve 90 derece döndürmelerden oluşmalıdır.
8906. Geçersiz SSPI BinaryNegotiationElement.
8907. NumberStyle seçeneği desteklenmiyor.
8908. Belirtilen yeterli bağımsız değişken, izin kümesi yok
8909. Şerit veya çizgi uzaklık türü.
8910. X alanı geçerli bir tarih olmalıdır.
8911. Y özniteliği için belirtilen 'X' değeri A özniteliği için belirtilen 'Z' değerinden küçük veya buna eşit olmalıdır.
8912. SetObjectUriForMarshal yöntemi yalnızca geçerli AppDomain içinde bulunan MarshalByRefObjects için çağrılabilir.
8913. Open ve Close işaretlerinin (çizgiler veya üçgenler) gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
8914. Özelliklerini al doğru olarak ayarlandıysa, kullanılacak parolayı belirtir.
8915. 'X' henüz başlamadı.
8916. FromAsync çağrılarında TaskCreationOptions.LongRunning belirtilmesi geçersizdir.
8917. Nesne zaten başlatıldı ve yeniden başlatılamaz.
8918. Kimlik doğrulama düzeni desteklenmeyen bir istek alındı, Authorization:X SupportedSchemes:Y.
8919. 'Üye' veri üyesi tür hiyerarşisinde yinelendiğinden, 'Tür Adı' veri sözleşmesi türü DataContractJsonSerializer ile serileştirilebilir değildir.
8920. Menü öğesi için olan görüntünün URL'si.
8921. Y Değerinin Son Noktası
8922. Önceden tanımlanmış 'Tür Adı' türü hatalı bildirilmiş
8923. 'Y' bölümünden 'X' verme işlemi alınamıyor.
8924. 'Tür Adı' türü 'X' türüne dönüştürülemedi
8925. Veri noktalarının minimum genişliğini (piksel cinsinden) alır veya ayarlar.
8926. Belirtilen erişim girdisi kısıtlanmamış olduğundan geçersiz. Yerine, genel bayraklar belirtilmelidir.
8927. Eksen aralık boyutu.
8928. StringBuilder'ın seri hale getirilmiş Kapasite özelliği pozitif, MaxCapacity'den küçük veya eşit ve Dize uzunluğundan büyük veya eşit olmalıdır.
8929. Hatalı İstek
8930. Ağaç düğümünün değeri.
8931. Uzantı koleksiyonu uzantıları dizine göre ayarlamayı desteklemiyor. Lütfen Ekle veya Kaldır yöntemlerini kullanın.
8932. Kuzey Sesotho dili (Güney Afrika)
8933. İşlem desteklenmiyor.
8934. 'Derleme Adı ' derlemesinde bir geçersiz .resources dosyası bulundu. Bu .resources dosyasını yeniden oluşturduktan sonra derlemeyi yeniden oluşturun.
8935. Target belirtilmeden Confirm kullanılması yalnızca Dengeleme, Onay veya İptal işleyicileri içinde kullanıldığında geçerlidir.
8936. Gösterge sütunu kenar boşlukları (gösterge yazı tipi boyutunun yüzdesi cinsinden). Bu yalnızca seri için otomatik olarak oluşturulan öğelere uygulanabilir.
8937. Veritabanı adını belirtemezsiniz. Yalnızca -sstype öğesi "c" olduğunda bunu yapabilirsiniz.
8938. RegisterBookmarkScope yalnızca karşılık gelen ExclusiveHandle'ın kapsamında hiç yer işareti olmadığında çağrılabilir.
8939. Eksen nesnesi – Geçersiz nokta değerleri veya minimum/maksimum eksen yüzünden otomatik aralık hatası.
8940. 'Tür Adı' türü geçerli bir sağlayıcı bağlantı noktası değildir. Bunun genel olması, ProviderConnectionPoint'in bir alt sınıfı olması ve ProviderConnectionPoint oluşturucusuyla aynı parametreleri içeren bir genel oluşturucuya sahip olması gerekir.
8941. Varsayım başarısız:: X
8942. 'Tür Adı' türündeki ifade 'Tür Adı' türüne atama için kullanılamaz
8943. X değişiklik yapıldı.
8944. XamlXmlWriter, 'Y' koleksiyonunda önemli bir boş alan içeren 'X' değerini yazamıyor.
8945. Bu işlem yönerge üyelerinde desteklenmiyor.
8946. Bu çok parçalı bir MIME iletisidir.
8947. 'X' tür adı hem EntityContainer hem de bir tür için kullanılıyor. Yinelemelere izin verilmez, lütfen adlardan birini değiştirin.
8948. Doğrulayıcıların metninin stili.
8949. Taşıma WS-Addressing gerektiriyor ancak ileti kodlayıcı X kullanıyor. Lütfen ileti kodlayıcının WS-Addressing'i desteklediğinden emin olun.
8950. 'X' ayrılmış izinler kümesi kaldırılamıyor veya değiştirilemiyor.
8951. (?(X) ) hatalı biçimlendirilmiş.
8952. DataReader.GetFieldType(X) null döndürdü.
8953. Unscaled kaydırma modu tarafından kullanılan arka plan resmi hizalamasını ayarlar veya alır.
8954. Beklenen {0xdddddddd, vb.}.
8955. ThreeLineBreak grafik türü - Geçersiz biçimde 'UpBrickColor' özel özniteliği.
8956. Gölgelendirici bytecode'u 4 baytlık sözcüklerden oluşan bir tam sayı olmalıdır.
8957. Geri çağırmada hata oluştu.
8958. Y özniteliği için belirtilen 'X' değeri A özniteliği için belirtilen 'Z' değerinden küçük olmalıdır.
8959. Görevler dizisi en az bir tane null öğe içeriyordu.
8960. Bağlam geçerli değil.
8961. 'X' parametresi olarak geçirilen nesne Türü Y öğesinden türetilmedi. Geçirilen nesne türünün Y türünde olmasını veya Y öğesinden türetilmiş olmasını sağlayın.
8962. Neden: Barındıran ortam kapatıldı.
8963. Bu işlemin başarılı olması için kapsam içinde bir iş akışı derleme bağlamı olmalıdır. Bağlamın var olduğundan emin olun.
8964. 'X': Sabit değer onaltılık sayılardan oluşan bir dize olmalıdır
8965. Bu ExceptionHandlingClause bir filtre değil.
8966. Grafik alanı dikdörtgeni konumu.
8967. DecrementBusyCount çağrıldı. Kaynak: X
8968. 'X' hizmeti için derleme sonucunun biçimi geçersiz.
8969. Önbellek bağımlılığı kaydı için SQL veritabanıyla bağlantı kurulamadı.
8970. HEAD isteğinden alınan sonucun Content-MD5 üstbilgisi farklı.
8971. İlke düzeyini almak için haklar yetersiz
8972. Sürümü ('Y') önceden MetadataWorkspace ile ilişkilendirilmiş olan sürümden ('Z') farklı olduğundan, X MetadataWorkspace'de kaydettirilemiyor.
8973. Daha fazla ayrıntı için Hata Listesi penceresine bakın.
8974. Geçersiz X/@Y değeri: Z.
8975. Serinin noktaları boşluğunun yüzde 0-1000 aralığında olması gerekir.
8976. Denetim ekleme modunda olduğunda satırlara uygulanan stil.
8977. Verilen ortam bloğunun biçimi doğru değil.
8978. Parola e-postası gönderildikten sonra gösterilecek metin.
8979. 'X=Y' parametre değeri geçersiz.
8980. 'type', TypeBuilder'ı genel bağımsız değişken olarak içermelidir.
8981. Ek açıklama nesnesinin yer işaretine göre hizalamasını alır veya ayarlar.
8982. Girilen anahtar geçersiz
8983. Varsayılan beliren görüntünün, menünün dinamik bölümünde görüntülenip görüntülenmeyeceğini saptar.
8984. 'X', bazı tür parametresi değişimleri için birleşebileceklerinden hem 'Y' öğesini hem de 'Z' öğesini uygulayamıyor
8985. X özniteliği için geçersiz değer: Öznitelik
8986. 'Tür Adı' özel doğrulama türü genel olmalıdır.
8987. Sorgu oluşturulduktan sonra olay ortaya çıktı. Kullanıcının sorgu örneğini genişletmesine olanak sağlar.
8988. Eksenin yakınlaştırılıp yakınlaştırılmadığını gösterir.
8989. Dizenin sonunda ayrıştırılamayan ek karakterler var.
8990. Sayfanın başlatılması tamamlanmadan önce 'Y' 'X' özelliği kullanılamaz.
8991. 'X' özel özniteliğinin değeri 0-100 aralığında olmalıdır.
8992. Oturum durumu sunucusundan oturum durumu isteğinde bulunulamadı. Oturum durumu sunucusu çalışıyor ancak istek doğru biçimlendirilmedi.
8993. 'X' kaynağı bir Akış değildi - yerine GetObject'i çağırın.
8994. Seri hale getirilebilir içerik dizesi biçimi geçersiz. Sınıf adı ayarlanmamış.
8995. Tekil matris ters çevrilemez.
8996. Parola kurtarma sayfasının URL'si.
8997. Bir dağıtım akışının okunması tamamlandı.
8998. Dizide uzunluk belirtilmiyor.
8999. ApplicationInstance yokken Response.End yürütülemez.
9000. Bir nesneyi içerik sınırı boyunca sıralama girişiminde bulunuldu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions