English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

2201. 'Tür Adı' türündeki bağımsız değişken kullanılamıyor. Bir etkinlikte bildiriminin yapıldığından emin olun.
2202. X, Dosya adı = Y silme hatası.
2203. DataSourceInformation tablosu tam olarak bir satır içermelidir.
2204. İkili seri hale getirme hatası. X ve Y özellikleri aynı karma koda sahip.
2205. Hem HostExecutionContextManager.SetHostExecutionContext hem de HostExecutionContextManager.Revert geçersiz kılınmalı.
2206. Dosya zaten açık. FileObject'i açmayı yeniden denemeden önce Close çağrısı yapın.
2207. Değişiklikleri uygular ve düzenleyiciyi kapatır
2208. Bırakılan mutex nedeniyle bekleme tamamlandı.
2209. 'Özellik Adı' yapılandırma özelliğini ayarlamak için izinler yetersiz.
2210. EntityPropertyMappingAttribute için sağlanan 'X' değeri geçerli değil.
2211. Veri hizmetinin MaxProtocolVersion özelliği DataServiceProtocolVersion.V1 olarak ayarlandığında $select sorgu seçeneği yansıtma tanımlamak için kullanılamaz.
2212. ASP.NET'i çalıştırmak için kullanılan işlem hesabının IIS metatabanına (örneğin, IIS://sunucuadı/W3SVC) okuma erişimi olması gerekir. Metatabanı izinlerini değiştirme hakkında bilgi için lütfen http://support.microsoft.com/?kbid=267904 sayfasına bakın.
2213. Kendi Closed yöntemi çağrılmış olan bir XamlWriter'a yazma girişiminde bulunuldu.
2214. Belirtilen kimlikte PackageRelationship Package düzeyinde yok.
2215. GUID, ExtendedPropertyCollection öğesinin parçası değil.
2216. X açık ve kullanılabilen bir Connection gerektirir. Y
2217. Belirtilen sayının semafora eklenmesi sayı üst sınırının aşılmasına neden olabilir.
2218. Tanınmayan 'Öznitelik' özniteliği belirtildi.
2219. ortak oluşturucu yok
2220. Bu özellik şu anda devre dışı, lütfen yapılandırma dosyasında X bölümünü etkinleştirin.
2221. 'X' geçerli bir piksel biçimi değil.
2222. 'X' adlı başlık başlıklar koleksiyonunda bulunamadı.
2223. İşlemdeki TransactionFlow davranışını Allowed olarak ayarlanmalıdır.
2224. Grafik öğesi boyandığında çağrılır.
2225. 'Kullanıcıadı' boş olamaz. Kullanıcıadı'ndaki değişiklikler uygulanmayacak.
2226. ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding değerleri eşleşmiyor. Bu değerler tam olarak eşleşmelidir.
2227. AccessDataSource ConnectionString özelliği ayarlanamaz, bu otomatik olarak oluşturulur.
2228. Alanın koordinatları.
2229. İşlem bu platformda desteklenmiyor.
2230. Görüntü boyutları bu codec bileşeni tarafından desteklenen aralığın dışında.
2231. Uygulanmayan durum.
2232. 'X' ve 'Y' arasında belirsizlik var
2233. Bu seçenek, "X" seçeneğiyle geçerli değil
2234. Nesneyle ilişkili parametre yok.
2235. Aritmetik işlem taşmayla sonuçlandı.
2236. DisplayName: 'Z', InstanceId: 'A' olan 'Y' Activity'sindeki 'X' girdi bağımsız değişkeni B değeriyle bağlanmış.
2237. Bölümün metin açıklaması.
2238. CompensableActivity bir üst CompensableActivity'nin Dengeleme, Onay veya İptal İşleyicisinin içinde yer alamaz.
2239. Ta&nım. bilgisi zaman aşımı:
2240. İzleme çıkışı 'File Name' günlük dosyasına yazılırken hata oluştu. X
2241. TKey bir başvuru türü ve item.Key null.
2242. Bağımsız değişken X yerine bir dize olmalıdır.
2243. Koleksiyon bağımsız değişkeni null.
2244. Açık öznitelik yok.
2245. Tür Adı Türünde bir denetim eklenemez. Tür, BuildManager.GetType(string typeName) tarafından yüklenebilir olmalıdır.
2246. Sağlanan parola-yanıtı geçersiz.
2247. TouchDevice etkinleştirilmedi.
2248. İş parçacığı zaten başlatıldı.
2249. Bu kod grubu, sihirbaz tarafından bilgisayarın makine ilkesi düzeyinden kopyalandı. Lütfen yeniden adlandırmayın veya değiştirmeyin.
2250. 'Arabirim türü' arabirimi geçerli bir MetadataView değil; MetadataView öğeleri ortak olmayan arabirimleri ve özellik olmayan üyeler içeren arabirimleri desteklemez.
2251. Hatalı Ağ Geçidi
2252. 'X' yönlendirme parametresi adı geçersiz. Yönlendirme parametresi adları boş olamaz ve şu karakterleri içeremez: "{", "}", "/", "?"
2253. SqlWorkflowInstanceStore kilidi veritabanında yok. Bu durum SQL Server meşgul olduğu veya bağlantı geçici olarak kesildiği için ortaya çıkabilir.
2254. Bağlantı Oluştur
2255. Toplanabilir olmayan bir derleme toplanabilir bir derlemeye başvuruda bulunamaz.
2256. Bu işlem genişletilmiş koruma için OS desteği gerektirir.
2257. İşlem iptal edildi.
2258. 'X' adlı tanımlı bir bağımsız değişken zaten var. Lütfen farklı bir ad seçin.
2259. TransactionException Oluşturuldu
2260. Yapılandırılmış AppDomainHandlerType'ı okuma ve başlatma denemesi sırasında hata oluştu.
2261. EndpointAddress='X' ve ListenUri='Y' olan bitiş noktasının bulunabilirliği devre dışı bırakıldı.
2262. AssociationSet 'X' öğe türü, bir yabancı anahtar ilişkisidir ve bu eşlenemez.
2263. Bozuk .resources dosyası. Kaynak adı dosya sonunun ötesinde genişletiliyor.
2264. Özellik uzak makinelerdeki iş parçacıklarında desteklenmiyor.
2265. Özellik üzerinde Set ve yöntem üzerinde Invoke belirtilemez.
2266. 'X' adlı ek açıklama eklenemiyor. Ek açıklamalar veya ortam değişkenleri içinde yinelenen adlar olup olmadığını görmek için izleme profili sorgularını denetleyin.
2267. Belirtilen Kime adresi "X" geçerli değil. Neden: Y
2268. 'X' komutu önceki adım için geçerli değil, adım türünün geri göndermeler arasında değişmediğinden emin olun.
2269. SetObjectUriForMarshal yöntemi bu nesnede çağrılmış veya nesne zaten sıralanmış durumda.
2270. Yapılandırma kısıtlamaları nedeniyle kimlik doğrulama anahtarı tanımlama bilgisi veya URL'de depolanamadığından yeniden yönlendirme başarısız oldu. Anahtarın URL yoluyla dış konumlara aktarılabilmesi için yapılandırma bölümünde EnableCrossAppRedirect'i true değerine ayarlayın.
2271. 'Özellik Adı' özelliğinin bir özellik ayarlama yöntemi olduğundan 'X' MetadataView geçersiz.
2272. Varsayılan profil sağlayıcısı belirtilmedi.
2273. Bir COM bileşenine yapılan çağrıdan HRESULT E_FAIL hatası döndürüldü.
2274. Meta veri belgesinin 'X' ve 'Y' ad alanlarında Schema öğeleri var, ancak her belge için yalnızca bir ad alanı destekleniyor.
2275. 'X' kaynağının Switches bölümünde tanımlanmış adda bir anahtarı olmalıdır.
2276. GridView'un bağlandığı veri kaynağını sıralamak için kullanılan sıralama ifadesi.
2277. Başlangıç düğümünün URL'si.
2278. Geçerli CachePolicy, CacheOnly'dir, ancak istenen kaynak önbellekte yok.
2279. İşlenen ServiceActivation Öğesi Göreli Adresi:'X', Normalleştirilmiş Göreli Adres 'Y'.
2280. Bir Radar grafiğin grafik alanının şeklini alır veya ayarlar.
2281. Metin kesme noktası daha önce bırakıldı.
2282. MSB3253: Başvurulan "Derleme Adı " derlemesi çözümlenemedi, çünkü şu anda hedeflenen "Y" çerçevesinde bulunmayan "X" öğesine bir bağımlılığı var. Lütfen hedeflenen çerçevede olmayan derlemelere yapılan başvuruları kaldırın veya projenizi yeniden hedefleyin.
2283. İşlemin şu anda kullandığı fiziksel bellek miktarı.
2284. Derleme 'X' konumuna verildi ve tür kitaplığının kaydı hatasız yapıldı
2285. Menünün dinamik bölümünde yer alan menü öğelerinin stili.
2286. Bu işlem boş bir koleksiyonda geçerli değildir.
2287. Akış yazılabilir değilken, geçersiz bir X çağırma denemesi.
2288. 'Tür Adı' türü Parse yöntemi içermiyor.
2289. 'X' değişkeni uyumlu olmayan 'Tür Adı' türünde olduğundan 'Tür Adı' türündeki bir ifade içinde kullanılamaz.
2290. X için dağıtım kimliği alınamadı (hata: Y).
2291. Kullanıcı yerel değil; belirtilen yola iletilecek.
2292. Codec bileşeni bir kereden fazla eklendi.
2293. Bağlantı noktası şu anda başka bir işlem tarafından kullanıldığından işlem bağlantı noktasına erişemiyor.
2294. İnuit dili (Hece yazısı, Kanada)
2295. Durdurulan İş Akışları
2296. Arabirim bulunamadı.
2297. MSB4209: Belirtilen proje örneği HostServices içinde belirtilen benzeşim ile çelişiyor.
2298. Grafik gösterge öğesinin hücresini gösterir.
2299. De&vralınan yetkilendirme kuralları:
2300. Veri noktaları koleksiyonu.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions