English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

9001. Seri için otomatik olarak oluşturulan öğelerin gösterge sütunu metni. Bu özelliği kullanmak için ColumnType'ı Text olarak ayarlayın.
9002. Yalnızca '/' ile biten URI öneklerine izin verilir.
9003. 'X' geçerli bir kaynak dosya değildir.
9004. TraceListener'ın bir alt sınıfı olmadığı için, X izleme dinleyicisi eklenemedi.
9005. WorkflowApplication X tamamlandığından işlem gerçekleştirilemedi.
9006. Geçerli DataTable 'X' boş. DataTable içinde hiç DataRow yok.
9007. Sırpça (Latin, Karadağ)
9008. XC1032: 'X' yönergesi çözümlenemedi.
9009. Sihirbaz denetiminin üstbilgi metni.
9010. advanceWidths ve glyphOffsets değerleri çok büyük GlyphRun oluşturuyor. Sınırlayıcı kutusunun renderingEmSize kare cinsinden ölçülen alanı 'X' ancak 'Y' değerini aşamaz.
9011. İmzalanmamış bir derlemeyi /codebase kullanarak kaydettirmek, derlemenizin aynı bilgisayarda yüklü olan diğer uygulamaların çalışmasını engellemesine neden olabilir. /codebase anahtarının yalnızca imzalanmış derlemelerle kullanılması düşünülmüştür. Lütfen derlemenize kesin ad verin ve yeniden kaydettirin.
9012. 'X' SqlDataSource sıralama yapamıyor. Sıralamayı etkinleştirmek için DataSourceMode olarak DataSet ayarlayın. Sıralamayı destekleyen bir depolanmış yordam kullanıyorsanız, SortParameterName özelliğini depolanmış yordamın sıralama ifadesini kabul eden bir parametresinin adına ayarlayın.
9013. İş akışı, WorkflowCreationContext.CreateOnly true olarak ayarlanmışken oluşturuldu.
9014. Bu istek için kullanılabilir önbellek protokolü yok.
9015. 'X' öğesinin Dengeleme İşleyicisinde işlenmeyen bir özel durum oluşturuldu. Dengeleme işlemi tutarsız bir durumda olabilir ve iş akışı durduruldu.
9016. InstanceStore.Execute veya InstanceStore.BeginExecute'un tanıtıcı bağımsız değişkeni aynı InstanceStore örneğinde bir CreateInstanceHandle çağrısıyla oluşturulmuş olmalıdır.
9017. Başlık yazı tipi rengi.
9018. TimerExtension yalnızca bir iş akışı örneğine iliştirilmiş durumdayken kullanılabilir.
9019. Gösterge yerleştirme. Bu özelliğin çalışması için Göstergenin Position değerinin 'Auto' olarak ayarlanması gerekir.
9020. 'X' ObjectDataSource'un DataObjectTypeName özelliğinde belirtilen veri nesnesi türü bulunamadı.
9021. Dağıtıcı, 'Tür Adı' türünde bir ClientMessageInspector üzerinde 'BeforeSendRequest' çağırdı.
9022. Alan bulunamadı.
9023. MSB4212: Geçersiz statik yöntem çağırma sözdizimi: "X". "Tür Adı" türü MSBuild özelliği işlevinde yürütme için kullanılamıyor veya bulunamadı.
9024. Bu sunucu değişkeni istek yürütülürken değiştirilemez.
9025. Bir nesne seri kaldırma geri çağrısı çalıştırılmadan önce kullanıldı; bu, uygulamadaki yüksek düzey tutarlılık garantilerini bozabilir.
9026. INullable uygulanamıyor
9027. Çizgi genişliğini piksel olarak alır veya ayarlar.
9028. X öneki birden fazla parametreye çözümleniyor: Y. Bu parametre için daha belirgin bir önek kullanın.
9029. Numaralandırma sona ermiş ya da henüz başlatılmamış.
9030. OperationName='Y' olan 'X' etkinliğinde hem Endpoint hem de EndpointConfigurationName özellikleri ayarlandı. Ancak, aynı anda yalnızca biri ayarlanabilir.
9031. Sağlayıcılarla varolan bağlantı kümesinin göstergesi.
9032. 'Özellik Adı' özelliği veya 'Özellik Adı' özelliği ayarlanmalıdır.
9033. Satır sürümü sütunu içermeyen bir SelectCommand'e karşılık kullanılan DeleteCommand için dinamik SQL üretimi desteklenmiyor.
9034. TrackRecord = BookmarkResumptionRecord, InstanceID=X, RecordNumber=Y,EventTime=Z, Name=A, SubInstanceID=B, OwnerActivityName=C, OwnerActivityId =D, OwnerActivityInstanceId=E, OwnerActivityTypeName=F, Annotations=G, ProfileName = H
9035. 'Tür Adı' dizi türü geçerli değil.
9036. Bu koleksiyon sabit boyutta.
9037. /pluralize parametresi, modun FullGeneration veya FromSSDLGeneration olmasını gerektiriyor.
9038. Ek açıklamanın Y koordinatını alır veya ayarlar. Sabitlenmiş bir ek açıklamanın otomatik konumlandırmasını elde etmek için Double.NaN ('NotSet') olarak ayarlayın.
9039. Giriş akışı geçerli bir ikili biçim değil. Başlangıç içerikleri (bayt olarak): X...
9040. StandardErrorEncoding ancak standart hata yeniden yönlendirildiğinde desteklenir.
9041. Bir sözlükten türetilmiş değer koleksiyonunun değiştirilmesine izin verilmiyor.
9042. İç içe bir TransactionScope etkinliğinin IsolationLevel'ı üst öğesininkine eşit olmalıdır.
9043. Görüntü kod çözücüsü görüntüyü çözemiyor. Görüntü bozuk olabilir.
9044. Sağlayıcı türü yüklenemedi: Tür Adı.
9045. TimeSpan parametresi tam dakikalardan daha hassas bir şekilde belirtilemez.
9046. Yayılan hiç ad alanı yok.
9047. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Aynı örnek üzerinde bir kilidin aynı sürümünün alındığını ve yapıldığını bildirdi. Bir kilit bir örnek üzerinde her alındığında, kilit sürümü artırılmalıdır; veya kilit sürümü olarak her zaman sıfır bildirilmelidir. Bir sağlayıcı kendi kendisini kilitlemiş olan bir kilidi açmak için bir örnek sahibinin girişimde bulunduğunu algılandığında, sağlayıcı, BindAcquiredLock yerine BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock veya CreateBeginBindReclaimedLockException çağırmalıdır.
9048. HostingEnvironment kapanmaya neden oldu
9049. XC1007: Yanlış Xaml ile Karşılaşıldı. Yinelenen Üyeler.
9050. X numaralı günlük girdisi okunamıyor. Olay günlüğü bozuk olabilir.
9051. Fare X koordinatı.
9052. 'X' çeşidindeki bir bitiş noktası yapılandırması service bölümünden yüklenemedi. 'X' çeşidindeki bir bitiş noktası yapılandırması yalnızca client bölümünde belirtilmelidir.
9053. ** Uyarılar **
9054. Gerçekleştirilecek ekleme işlemine göre anahtar başvurusu bulunamadı.
9055. Bağlantı durumu; zaman uyumlu veya zaman uyumsuz. Bağlantı dizesindeki 'Asynchronous Processing=x'.
9056. Ek açıklama oku boyutunu piksel cinsinden alır veya ayarlar.
9057. Neden: Güvenlik ilkesi dosyası değiştirildi.
9058. Denetimde gösterilecek alanlar kümesi.
9059. İşlem dışı etkinleştirme için eklenti uygulama etki alanında Yürütme güvenlik izinleri gereklidir.
9060. 'Özellik Adı' özelliği WorkflowDataContext içinde salt okunurdur.
9061. Web Bölümleri GenericWebPart tarafından kaydırılamaz.
9062. Uygulama güveni null olamaz.
9063. Bir örneği yüklemek için tümü sıfırdan oluşan geçersiz bir örnek kimliği (Guid.Empty) kullanıldı.
9064. Galce (Birleşik Krallık)
9065. False olarak ayarlandıysa gösterge öğesi görünür değildir.
9066. DataTable veya SelectCommand'deki şemayı kullan.
9067. Sayfada önceki bir yapı için derleme gerektiğinden, derleme modu 'Hiçbir Zaman' olarak ayarlanamaz.
9068. Yanıt dosyasındaki diğer seçenekleri oku
9069. Yanıt akışı işlenirken hata oluştu. Yanıtta id öğesi eksik.
9070. Öznitelik tablosu doğrulanamadı.
9071. 'Yöntem adı' yöntemi statik olmalıdır.
9072. Yığın boş olduğundan önceki kanal havuzunda GetResponseStream yöntemi çağrılamıyor.
9073. Metin biçimlendirme altyapısı hata nedeniyle bir paragraf önbelleğini biçimlendiremiyor: 'X'.
9074. 'X' bağımsız değişken değeri, SocketPermission nesnesi oluştururken geçersiz.
9075. X: Connection özelliği başlatılmamış.
9076. Etkinleştirme özniteliği IContextAttribute arabirimini uygulamıyor.
9077. Ot&urum açma zaman aşımı (dakika):
9078. GetBytes() veya GetByteCount() çağrılmadan önce Convert() işlemi tamamlanmalı veya Encoder.Reset() çağrılmalıdır. Kodlayıcı 'X' geri dönüş'Y'.
9079. Ek açıklamanın kırpıldığı grafik alanının adını alır veya ayarlar.
9080. Hesap adının seçili olmasına dikkat edin ve sonra İzin Ver altında Yazma'yı işaretleyin
9081. İş akışı yüklenemedi. Verilen etkinlik ağacı bu örnekle uyumlu değil.
9082. İsteği yalnızca önbelleğe alma ilkesi ağ isteğine izin vermiyor ve yanıt önbellekte bulunmuyor
9083. İçindeki bölümlerin kromunun türü.
9084. Kagi grafik türü - 'X' özel özniteliği tarafından belirtilen dizin aralık dışında.
9085. Bu özellik alınmadan önce ApplicationBase ayarlanmalıdır.
9086. Değer Null.
9087. Üstbilgi adı bu özellikle eşleşmiyor.
9088. 'X' girdilerinde, 'xmlTypeName, xmlTypeNamespace' biçiminde bir 'Y' özniteliği bulunmalıdır.
9089. Sağlayıcılarla varolan bağlantıların listesini açıklayan metin.
9090. Alan imzaları dönüş türlerine sahip değil.
9091. AND
9092. "Y" (Z) ile karması oluşturulan X başvurusu A karma değerine sahip ancak B karma değeri bekleniyor.
9093. Karşıya yüklenen dosyayı temsil eden bayt akışı tamamlanmamış görünüyor. Karşıya yüklemeyi yeniden deneyin.
9094. ThreadNeutralSemaphore durduruldu.
9095. Kanal Geri
9096. 'X' için değer belirtilmelidir.
9097. 'X' adlandırılmış bağımsız değişkeni konumsal bir bağımsız değişkenin zaten verildiği bir parametreyi belirtir
9098. Zaten eklenmiş bir Visual eklenemez.
9099. 'CommandNotification' desteklenen geçerli bir sql bağımlılığı değil.
9100. Artan düzende sıralarken üstbilgiye uygulanan stil.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions