English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

801. XC1015: 'Özellik Adı' Özelliği tarafından başvuruda bulunulan 'Tür Adı' türü çözümlenemiyor. Tür adının doğru olduğundan veya türü içeren Derlemenin yüklendiğinden emin olun.
802. Oturum durumu sunucusundan oturum durumu isteğinde bulunulamadı. Oturum durumu sunucusu çalışıyor ancak istek doğru biçimlendirilmedi. Bağlantı dizesi (sunucu='X', bağlantı noktası='Y'), IPartitionResolver 'Tür Adı' türünün bir örneği tarafından döndürüldü.
803. Yerel ve uzak işlemlere erişim sağlar; yerel işlemlerin başlatılmasına ve durdurulmasına olanak verir.
804. Etikette UseStd3AsciiRules ile izin verilmeyen 'X' karakteri var
805. 'MergeAs' yöntemi LINQ to Entities tarafından yalnızca bağımsız değişken bir MergeOption sabiti olduğunda desteklenir.
806. Flowchart 'X'/FlowSwitch - Default Case seçildi.
807. TransactionScope hatalı olarak iç içe geçirilmiş.
808. ListenUriMode.Explicit kullanılırken belirtilen dinleme taban adresi sıfır olmayan bir bağlantı noktası numarası içermelidir.
809. Çalışma zamanında düzenleme düğmesinin otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağı.
810. Geri düğmesi tıklatıldığında harekete geçirilir.
811. Belirtilen Timeout geçersiz. Timeout < 0 olamaz.
812. 'X' örneği kilitsiz duruma geldiğinden bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu hata, örneğin bellekteki kopyasının eski hale geldiğini ve InstanceHandle ile birlikte atılması gerektiğini gösterir.
813. Statik olmayan alan, hedef gerektirir.
814. PointAndFigure grafik türü - Grafik nesnesine yönelik başvuru alınamıyor.
815. UNC yolu \\sunucu\paylaşım biçiminde olmalıdır.
816. Sonuç metni boş olamaz.
817. Tür bir AddInContractAttribute, ancak arabirim olması gerekiyor! Ad: X
818. X Bırakılamadı.
819. Belirtilen parametre dizini aralık içinde değil.
820. MSB4198: "Y" öğesi üzerinde "X" ifadesi değerlendirilemiyor. Z
821. Bu olay nesnenin örneği oluşturulduktan sonra oluşturulur.
822. Sunucunun, girişimi sonlandırıp hata üretmeden önce bağlantı için bekleyeceği süre (saniye olarak).
823. XML meta verilerinde 'X' koleksiyonu eksik.
824. Waithandle dizisi boş olamaz.
825. BODY { color: #000000; background-color: white; font-family: Verdana; margin-left: 0px; margin-top: 0px; } #content { margin-left: 30px; font-size: .70em; padding-bottom: 2em; } A:link { color: #336699; font-weight: bold; text-decoration: underline; } A:visited { color: #6699cc; font-weight: bold; text-decoration: underline; } A:active { color: #336699; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .heading1 { background-color: #003366; border-bottom: #336699 6px solid; color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 26px; font-weight: normal;margin: 0em 0em 10px -20px; padding-bottom: 8px; padding-left: 30px;padding-top: 16px;} pre { font-size:small; background-color: #e5e5cc; padding: 5px; font-family: Courier New; margin-top: 0px; border: 1px #f0f0e0 solid; white-space: pre-wrap; white-space: -pre-wrap; word-wrap: break-word; } table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-family: Verdana;} table th { border-right: 2px white solid; border-bottom: 2px white solid; font-weight: bold; background-color: #cecf9c;} table td { border-right: 2px white solid; border-bottom: 2px white solid; background-color: #e5e5cc;}
826. Web Bölümünün sayfada gizli olup olmayacağı. Gizli Web Bölümleri de düzenlenebilir ve bağlantılara katılabilir.
827. Görünüm/kaydırma minimum boyut türü.
828. Numaralama bağımsız değişkeninin temel alınan türü Int32 veya Int16 olmalıdır.
829. ObjectStateFormatter'ın içinde seri kaldırma hatası oluştu. Özellik �Type� olarak yazıldı ancak 'X' için Type örneği oluşturulamadı.
830. Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Şu anki örnekle ilişkilendirilmemiş bir anahtarı tamamladığını veya değiştirdiğini bildirdi.
831. BitmapCacheBrush, Opacity'yi desteklemiyor.
832. İskoçya Galcesi (Birleşik Krallık)
833. Ek açıklama boyutunun her zaman göreli grafik koordinatlarında tanımlanıp tanımlanmayacağını belirleyen bir bayrak alır veya ayarlar.
834. WebBodyFormatMessageProperty: WebContentFormat=X
835. ResourceScope için bilinmeyen değer: X Çok sayıda kaynak görünürlük bitleri ayarlanmış olabilir.
836. 'X' dizini dizi sınırlarının dışında.
837. Proje dosyası öğesi, başvuruya neden olan "X" dosyasını içeriyor.
838. Engelin hiç kayıtlı katılımcısı yok.
839. Kapalı bir Akışa erişilemez.
840. 'X' adlı formül mevcut değil.
841. Arka plan rengini alır veya ayarlar.
842. Bu denetim işlemi için iletiden örnek kimliği alınamadı. Bunun nedeni sözleşme uyuşmazlığı olabilir. Lütfen istemci sözleşmesinin hizmet bitiş noktası sözleşmesiyle eşleştiğinden emin olun.
843. WaitCallback sıraya alınamadı.
844. RuntimeDelegateArgument'ın türü bağlanmakta olduğu DelegateArgument'ın türüyle eşleşmelidir.
845. Canlı tutulacağı beklenen bir bağlantı sunucu tarafından kapatıldı
846. TransactionHandle'da zaten bir işlem var. Yeni bir işlem yapılandırılamaz.
847. TypeName'in 3 parçalı ad biçimi geçersiz.
848. Eklenecek nesne bir LegendItem nesnesi değil.
849. Fiilin etkinleştirilip etkinleştirilmediği. Devre dışı durumdaki fiiller gösterilebilir ancak çalıştırılamaz.
850. GetPositionalParameters yanlış uzunlukta vektör döndürdü.
851. Kayıtlı Stiller salt okunur olur.
852. Yazdırmayı İptal Et
853. Lütfen hizmet adı verin.
854. İzin verilmiyor: genel olmayan veya statik yöntemler uzaktan çağrılamaz.
855. Ortam değişkeni adı veya değeri çok uzun.
856. Biçimlendirme dizesi kullanılabilmesi için DataSource'un IDynamicDataSource uygulaması gerekir.
857. Nesneye hiç objectID atanmamış.
858. Kullanıcı tarafından ayarlanmadığında Insert/Update/DeleteCommands'in nasıl üretildiği.
859. Bırakılmış bir HwndSource öğesine erişilemiyor.
860. Bölümleyici bölüm listesi yerine null değeri döndürdü.
861. XC1021: Xaml geçersiz tanımlayıcı içeriyor: 'X'
862. Aynı anahtara sahip öğe zaten eklenmiş.
863. MarshalByRefObject geçerli değil.
864. Yanıt, koleksiyon başına izin verilen en fazla X sonucu aşıyor.
865. Belirtilen varlık türü 'Tür Adı', 'X' EntitySet'in 'Tür Adı' türüyle eşleşmiyor.
866. Tür belirtiminde yanlış sayıda bağımsız değişken var. 'X' türünde Y parametre var.
867. Değer String türünde olmalıdır.
868. Grafik resmi, Tür Adı türü bir hizmet sağlamıyor
869. 'X' aktif nesnesi için kullanılabilir derleme bilgileri yok.
870. 'X' sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.
871. Örnek anahtarı zaten tamamlanmış olduğundan bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi.
872. 'Tür Adı' dış türündeki statik olmayan bir öğeye 'Tür Adı' iç içe türü yoluyla erişilemez
873. Array.ConstrainedCopy yalnızca uyumluluğu kanıtlanabilir, paketleme, paketini açma, genişletme biçimi olmayan veya her dizi öğesi atanmamış dizi türlerinde çalışır. Dizi türlerini değiştirin (örn. Derived[] türünü Base[] türüne kopyalayın) veya diziyi klonlamak ya da bozuk olma olasılığı olan hedef diziyi atmak gibi Array.Copy'nin daha az güçlü güvenilirlik sözleşmesi için CER'de azalma stratejisi kullanın.
874. Belirtilen dizi beklenen türde değil.
875. Yerel dateTime parametresinin UTC Uzaklığı uzaklık bağımsız değişkeniyle eşleşmiyor.
876. 'X' dizini oluşturuluyor.
877. If-Match veya If-None-Match HTTP üstbilgileri, $link bitiş noktalarına DELETE işlemleri için belirtilemez.
878. Bu TimerExtension bir iş akışı örneğine zaten iliştirilmiş.
879. Önbellek Girdisi HTTP yanıt üstbilgilerini taşımıyor.
880. Kiçe dili (Guatemala)
881. Bağlantı kesildikten sonra oluşturuldu.
882. Eşleşmeyen simge kapsamı.
883. XAML Düğüm Akışı: StartMember 'Üye' öncesinde 'X.Y' için EndMember yok.
884. Dosya adı verilmediğinden işlem başlatılamıyor.
885. Eksik girdi dosyaları algılandı, en az yeniden oluşturma devre dışı bırakılacak.
886. $expand, en üst düzey türde eşzamanlı olarak 'X' sıralama ifadelerini desteklemiyor. Sıralama ifadeleri, en üst düzey $orderby ifadelerini ve en üst düzey varlık türündeki anahtar sütunlarını içerir.
887. Şu anda seçili durumda olan CatalogPart'ın bağlantısına uygulanan stil.
888. İyi bilinen nesnelere bağlanılırken varsayılan olmayan bir oluşturucu çalıştırılamaz.
889. Seçim kapsayıcısı bir seçim gerektiriyor.
890. Sonraki sayfa düğmesinde kullanılacak metin.
891. 'X' boş dışında bir değer olmalıdır.
892. Tam güven derleme listesinde null bir StrongName bulundu.
893. Olay Bildirimi X, bölüm Y: bildirim şablonunda Z hata
894. MSBUILD : hata MSB1025: MSBuild çalıştırılırken bir iç hata oluştu.
895. MSB3743: XPath ifadesinin İçeriği ayarlanamıyor. X
896. "Y" projesinin "File Name" dosyasındaki "X" hedefi ("Z" hedefi buna bağımlı):
897. Öznitelik kullanımında 'X' kullanılmasına izin verilmez.
898. Koleksiyon Düzenleyicisi: X
899. X Yönlendirme Hizmeti bileşeni bir çift yönlü geri çağırma özel durumuyla karşılaştı.
900. 'X' üstbilgili DataGridColumn dizini aralık dışında. Dizin 0'dan büyük veya eşit ve Columns.Count değerinden küçük olmalıdır.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions