English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Turkish to get their english version

1201. &Varolan veritabanından uygulama hizmetleri bilgilerini kaldır
1202. 'X' geçersiz DataSetDateTime değeridir.
1203. Hücreler arasındaki aralık.
1204. Bu akışın uzunluğu kapasitesinin üzerinde genişletilemedi.
1205. X dizininde geçerli bir eklenti bulunamadı.
1206. Y Değeri
1207. Resim sıkıştırma değeri.
1208. {0:x} simgesi {1} modülünün kapsamında geçerli değil.
1209. İş akışı çalışma zamanı şu anda iş akışını yürütüyor ve işlemler yalnızca iş akışı duraklatılmış durumdayken gerçekleştirilebilir. WorkflowInstance'a erişimin çağıran tarafından eşitlenmesi gerekiyor.
1210. Timestamp değerleri azalmamalıdır.
1211. Çokgen ek açıklamanın yolunun düzenlenip düzenlenemeyeceğini gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
1212. Bu yol kesiminde tam olmayan bir parametre var: 'X'. Her '{' karakterine karşılık bir '}' karakteri bulunup bulunmadığını denetleyin.
1213. Parola değiştirme düğmesi için gösterilecek görüntünün URL'si.
1214. Veri kaynağında Güncelleştirme Komutu yürütüldükten sonra harekete geçirilir.
1215. Eklenecek nesne ChartArea nesnesi değil
1216. Çağrı yapan tarafından erişilebilir olmayan bir alana erişme girişiminde bulunuldu.
1217. Aktarma bağlantısına veriler yazılamadı: X.
1218. Kayıttan video veya ses yürütme işlemi için görüntü sürücüsünün video ivmesini desteklemesi gerekir.
1219. Tüm sınama değerleri aynı türde olmalıdır.
1220. BackgroundWorker ilerlemeyi desteklemiyor.
1221. Bu RedirectionType için en az bir RedirectionLocation sağlanmalıdır.
1222. Bağlantı dizesinde SQL Express dosya adı bulunamadı.
1223. Topluluk değiştirildi; numaralama işlemi yürütülemez.
1224. GridView'un geçerli sayfa dizini değiştirildiğinde harekete geçirilir.
1225. Uzak sunucuya bağlanılamıyor
1226. DisplayName: 'Y', InstanceId: 'Z' olan 'X' üst Activity'si için bir CompletionWorkItem tamamlandı. DisplayName: 'B', InstanceId: 'C' olan 'A' Activity'si tamamlandı.
1227. İç bağlantı için bellek ayrılamadı.
1228. Protokol WAS içinde hatalı yapılandırıldı. Bu protokol için yapılandırmayı düzeltin.
1229. Cache-Control veya Expires üstbilgileri olmayan POST Yanıtı.
1230. CompleteAdding, koleksiyona yapılan eklemelerle eşzamanlı olarak kullanılamaz.
1231. Veritabanı SQL önbellek bildirimi için etkinleştirilmediğinden SQL önbellek bildirimi için tablo devre dışı bırakılamıyor.
1232. Pasta veya Halka diliminin ayrılıp ayrılmayacağını belirler.
1233. Veri akışı hala açık.
1234.
1235. seri hale getirilemez
1236. Bas Artır
1237. Programların yürütülmesine izin verilmeyebilir.
1238. 'X' temsilcisinde bazı geçersiz bağımsız değişkenler var
1239. Sistem proxy ayarları geçersiz bir proxy sunucu ayarı içeriyor: 'Ayar'.
1240. Dağıtılmış İşlem Yöneticisi (MSDTC) için ağ erişimi devre dışı bırakılmış. Lütfen Bileşen Hizmetleri Yönetim aracını kullanarak MSDTC'nin güvenlik yapılandırmasında ağ erişimi için DTC'yi etkinleştirin.
1241. 'ad alanı' ad alanı zaten alınmıştı.
1242. &Kayan zaman aşımını etkinleştir
1243. ReceiveReply 'X' içindeki istek iş akışına ait değil.
1244. Genişletilmiş koruma devre dışı olduğundan kanal bağlaması denetimi yapılmıyor.
1245. Pixel Shader Model 2.0, örnekleyici sabitlerinin yazmaçlarda [0-3] olmasını gerektirir.
1246. 'Z' iken ''A' olarak dönüştürülürken belirsiz kullanıcı tanımlı dönüşümler 'X' ve 'Y' var.
1247. 'Y.Z' işlevindeki DATEPART bağımsız değişkeni için 'X' geçerli bir değer değildir.
1248. Hata Yok.
1249. Kuralı yukarıya taşı
1250. Bir ref veya out bağımsız değişkeni atanabilir değişken olmalıdır
1251. 'X' ComposablePartDefinition reddedildi. Y
1252. İşlem, bu işlem için gerekli bazı ayrıcalıklara sahip değil.
1253. Veri noktası değerlerinin kesimin doğrusal yüksekliğini veya yüzeyi gösterip göstermediğini alır veya ayarlar.
1254. DuplicateMessageHistoryLength negatif olamaz. Yinelenen ileti algılamayı kapatmak için değeri sıfır olarak ayarlayın.
1255. Geçersiz kullanıcı kimlik bilgileri sağlandı.
1256. Koşul bağımsız değişkeni null.
1257. Bu metnin çalıştırılan Properties üyesi boş olamaz.
1258. WebPartManager'da EnableTheming özelliği ayarlanamıyor. Web Bölümlerinin tema eklenebilir olması için EnableTheming true olmalıdır.
1259. DistributedTransactionManagerName boş olmayan ve null olmayan bir dize olmalıdır.
1260. Veriye bağlanan öğeleri statik olarak bildirilen liste öğelerine ekler.
1261. Günlük içeriği.
1262. MSBUILD : hata MSB1008: Yalnızca bir proje belirtilebilir.
1263. Belirtilen komut arabelleği işaretçisinden okunamıyor.
1264. Yinelenen ada izin verilmez.
1265. 'X' etkinliğinde ihlaller bulundu. Bulunan bir veya daha fazla ihlal: Y
1266. Sağlayıcı bilinmeyen bir DBPROPSTATUS_ değeri 'X' döndürdü.
1267. Numaralama için temel alınan tür ve nesne aynı türde olmalı veya nesne bir Dize olmalıdır. Geçirilen tür: 'X'; numaralama için temel alınan tür: 'Y'.
1268. Yalnızca mscorlib derlemesi geçerli.
1269. system.webServer/modules konumundan tümleşik modül listesi okunurken ata oluştu. Hata: 0xX.
1270. Kimlik bilgilerinizle oturum açın.
1271. MSB3722: "X" komutundan Y koduyla çıkıldı. Lütfen bu komutu çalıştırmak için yeterli haklara sahip olduğunuzu doğrulayın.
1272. Bir Sözleşmenin bekleyen tüm başvuruları iptal edildikten sonra yenileri alınamaz.
1273. Sağlanan X Y uç noktası için geçersiz bir boyuttur.
1274. Doğru olduğunda, istemci Oracle'da kullanılabilen Unicode işlevselliğini destekler; yanlış olduğunda non-Unicode demektir.
1275. 'X' öğesinin İptal İşleyicisinde işlenmeyen bir özel durum oluşturuldu. İptal işlemi tutarsız bir durumda olabilir ve iş akışı durduruldu.
1276. MSB4185: "Tür Adı" türü üzerindeki "Function Name" işlevi MSBuild özelliği işlevi olarak yürütülmek üzere etkinleştirilmemiş.
1277. Yönetilmeyen sıralamada ElementCount yok.
1278. X Veri Noktası
1279. Belirtilen pencere geçerli işleme ait değil.
1280. 'X' bir EDMX dosyası olmadığından işlenemiyor.
1281. Reset eylemi değiştirilmiş öğe olmadan başlatılmalıdır.
1282. İstemci, 'Y' sözleşmesiyle ilişkili 'X' Eylemini yürütüyor. İleti 'Z' hedefine gönderilecek.
1283. ProxyWebPartManager'ın StaticConnections koleksiyonu bağlantılar etkinleştirildikten sonra salt okunur.
1284. Ortam değişkeni adında 255 veya daha fazla karakter olamaz.
1285. Yön eşleşmemesi nedeniyle 'X' bağımsız değişkeni bağlanamıyor. Birlikte çalışma için yönün İçeri olması bekleniyor, ancak Bağımsız Değişkenin yönü Dışarı. 'X' Özelliğini bir OutArgument öğesine bağlamak için, 'Y' olarak yeniden adlandırın.
1286. Hiç belirteç sağlanmadı.
1287. X tablosu satır bölümlerini üstbilgi, gövde ve ardından altbilgi sırasıyla içermelidir.
1288. 'X' saat biçimi geçerli değil. Geçerli saat biçimi örnekleri şunlardır: 7D, 10H, 5M, 30S veya 20MS.
1289. Tüm dizinler Int32 türünde olmalıdır.
1290. SQL komutunun yürütülmesi başlatılıyor: X
1291. İşaretler adım değeri 0'dan çok olmalıdır.
1292. Bir Kutu grafiğinin yatay çizgilerinin yüzdebirlik değerini alır veya ayarlar.
1293. Bu işlemde çok boyutlu dizi desteklenmiyor.
1294. Varolan bir önbellek girdisi atılmalıdır.
1295. Framework'ün önceki bir sürümüyle derlenen bir stil sayfasının çalıştırılması desteklenmiyor. Stil Sayfası Sürümü: X. Geçerli Framework Sürümü: Y.
1296. Geçersiz Response Content-Range biçimi:X.
1297. 'Tür Adı' proxy türü ve 'Tür Adı' etkinleştirme türü arasında tür uyumsuzluğu oluştu.
1298. Geçersiz yol eşlemesi 'X'. ScriptResourceDefinition içindeki bir yolun göreli olmayan bir sanal yol veya kodlanmış mutlak URI olması gerekir.
1299. Verilerin düzenleme modundayken uygulanan DataFormatString biçimlendirmesiyle gösterilip gösterilmeyeceği. True olarak ayarlanırsa, veri kaynağında güncelleştirilmeden önce verilerin biçimlendirmesinin kaldırılması gerekebilir.
1300. DiscoveryClientChannel'da bitiş noktaları bulmak için bir Bulma işlevi başlatıldı.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions