English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1. De server-shared memory-provider heeft het luisteren opnieuw ingesteld.
2. Het identiteitsbereik en/of de controlebeperking op de publicatieserver kan niet worden vernieuwd.
3. XML-validatie: de volgende eenvoudige typewaarde is ongeldig: %1.
4. SignalAndWait wordt niet ondersteund voor een STA-thread.
5. %1 kan alleen worden uitgevoerd in de hoofddatabase.
6. sp_cursor: optype: u kunt ABSOLUTE alleen in combinatie met DELETE of UPDATE opgeven.
7. De interne hash is niet gecontroleerd door de handtekening.
8. Kan deze bewerking niet uitvoeren terwijl een klok aan de mediaspeler is toegewezen.
9. De grootte van bestanden moet altijd groter zijn dan of gelijk zijn aan 512 MB.
10. De gebruikersnaam is ingesteld, maar er is geen wachtwoord opgegeven. U dient het wachtwoord in te stellen wanneer u de gebruikersnaam wijzigt in een andere waarde dan machine, ASPNET of SYSTEM. De wijzigingen in de gebruikersnaam worden niet toegepast.
11. Kan de eigenaar van %1 niet wijzigen in %2.
12. Recursieve verwijzingen zijn niet toegestaan in subquery's.
13. Type moet een TransparentProxy zijn
14. Kan geen interface verkrijgen die vereist is voor text-, ntext- of image-toegang.
15. Attribuutnamen moeten uniek zijn.
16. Een kanaalfilter heeft geprobeerd gegevens uit de stack op te vragen zonder eerst gegevens in de stack te plaatsen.
17. Kan niet schrijven naar de stroom.
18. Zoeken wordt niet ondersteund in deze stroom.
19. uur
20. Geheugentoewijzingsfout tijdens DBCC-verwerking.
21. Kan geen indexvermelding vinden in de index-id %1, van de tabel %2, in de database %3. De aangegeven index is beschadigd of er is een probleem met het huidige bijwerkplan. Voer DBCC CHECKDB of DBCC CHECKTABLE uit. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met Product Support.
22. Er is een onverwachte XML-constructie gevonden in de tekengegevens van het element %1 (in de naamruimte %2) van de SOAP- aanvraag.
23. Een URI-schemanaam X heeft al een geregistreerde aangepaste parser.
24. %1 is de foutbeveiligingsoperator. U moet een andere operator instellen als foutbeveiligingsoperator voordat %2 kan worden weggehaald.
25. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat hierin de aggregaatfunctie %3 wordt gebruikt zonder het trefwoord DISTINCT. Een mogelijkheid is deze weergave niet te indexeren of DISTINCT te verwijderen. Een andere oplossing is een GROUP BY- of COUNT_BIG(*)-weergave te gebruiken om DISTINCT te simuleren voor groeperende kolommen.
26. Uri van aanvraag heeft een query. Cacheantwoord is afkomstig van HTTP 1.0-server.
27. Er is een fout opgetreden tijdens het afsluiten van de WebResponse.
28. Het maken van een asynchrone context is mislukt.
29. Doeltabel %1 van de OUTPUT INTO-component kan niet aan een van de kanten van een relatie met een primaire sleutel en een referentiesleutel worden geplaatst. Verwijzingsbeperking %2 is gevonden.
30. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Referentiesleutelbeperking %1 is uitgeschakeld in brontabel %2 terwijl de overeenkomstige beperking %3 is ingeschakeld in doeltabel %4. De beperking in de brontabel moet worden ingeschakeld.
31. Ingesloten typebibliotheek van X is geladen en geregistreerd
32. Proxy (%1) is niet toegestaan voor subsysteem %2 en gebruiker %3. Verleen een machtiging hiervoor door sp_grant_proxy_to_subsystem of sp_grant_login_to_proxy aan te roepen.
33. Het tijdstip waarop het proces is gestart.
34. Kan artikel %1 niet maken. Alle artikelen die deel uitmaken van een gelijktijdige synchronisatiepublicatie moeten wijzigingen op de abonneeserver toepassen met opgeslagen procedures.
35. Kan geen transactie starten voor OLE DB-voorziening %1 voor gekoppelde server %2.
36. Partitienummer %1 voor tabel %2 is niet gevonden.
37. %1'of' wordt verwacht
38. De druk moet een waarde tussen 0 en 1 zijn.
39. De grootte van de schrijfbuffer in bytes. Dit is het maximum aantal bytes dat in een wachtrij voor schrijven kan worden geplaatst.
40. Het aantal elementen in de selectielijst overschrijdt het toegestane maximum van %1 elementen.
41. Onvoldoende argumenten
42. Geef een taaknaam (en taakaspect) of een of meer taakfilterparameters op.
43. %1Er is een knooppunt of set knooppunten vereist voor %2
44. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat methode %2 op type %3 in %4 assembly %5 een gesynchroniseerd kenmerk heeft. Expliciete synchronisatie is niet toegestaan in %6 assembly's.
45. Er zijn geen externe aanmeldingen voor externe server %1.
46. Tijdens een bewerking van de Service Broker/Database Mirroring Transport is een SNI-aanroep mislukt. SNI-fout %1.
47. UseAttribute is niet toegestaan in SoapTypeAttribute.
48. Voor heterogene publicaties met replicatiefrequentie %1 is één van de volgende synchronisatiemethoden vereist: %2
49. Gepartitioneerde weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat een of meer van de niet-gepartitioneerde lidtabellen van een niet-passend type zijn.
50. Focus omlaag verplaatsen
51. De database is ingeschakeld voor abonnementen.
52. Cursorupdates zijn niet toegestaan voor tabellen die met de optie NOLOCK zijn geopend.
53. Dit type kan niet worden weergegeven als aangepast attribuut.
54. sp_cursor: EXEC-instructies zijn niet toegestaan als bron voor het invoegen van cursors.
55. Voor sp_runwebtask moet minimaal één parameter @outputfile of @procname zijn gedefinieerd.
56. Kan geen standaard binden aan een identiteitskolom.
57. Kan niet meer dan %1 lokale variabelen declareren.
58. De waarde 'default' of 'fixed' is langer dan toegestaan. De toegestane maximumlengte is 4000 tekens: %1
59. Kan EndInit pas aanroepen wanneer BeginInit al is aangeroepen.
60. Bij te werken abonnementen: de text/ntext/image-waarden kunnen niet op de abonneeserver worden bijgewerkt.
61. Artikeleigenschap %1 kan alleen worden ingesteld als het artikel automatisch beheer voor identiteitsbereik gebruikt.
62. FILESTREAM kan alleen worden gedeclareerd voor VARBINARY-kolommen.
63. Kan niet zien of er op een toets is gedrukt wanneer de toepassing geen console heeft of wanneer de console-invoer is omgeleid uit een bestand. Probeer Console.In.Peek.
64. AppDomain %1 (%2) is gemarkeerd voor verwijderen uit het geheugen vanwege geheugendruk.
65. Kan geen wijzigingen maken
66. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), pagina %6, rij %7. De test (%8) is mislukt. De waarden zijn %9 en %10.
67. Er is geen database-principal gedefinieerd voor sid %1.
68. De bytes die naar de stroom moeten worden geschreven, overschrijden de opgegeven grootte voor Content-Length.
69. De transactie (proces-id %1) is in een impasse geraakt voor %2 bronnen met een ander proces en is gekozen als impasseslachtoffer. Voer de transactie opnieuw uit.
70. Herstel van database %1 wordt overgeslagen omdat het een niet-toegankelijke Database Mirroring-database is. Er is een probleem met de spiegelsessie. Er ontbreekt een quorum of de verbinding is verbroken als gevolg van problemen met de koppelingen, endpoint-configuratie of machtigingen (voor serveraccount of beveiligingscertificaat). Om toegang te krijgen tot de database moet u de wijzigingen in de sessieconfiguratie nagaan en de wijzigingen ongedaan maken.
71. Als u een schrijfbewerking uitvoert terwijl AllowWriteStreamBuffering is ingesteld op false, moet u ContentLength instellen op een negatief getal of SendChunked instellen op true.
72. BACKUP LOG kan geen spiegelconsistentie handhaven voor database %1. Databasespiegeling is permanent opgeschort. Voor het hervatten van de spiegeling moet de bestaande spiegelconfiguratie worden weggehaald en vervolgens opnieuw ingesteld.
73. Of het proces wordt gestart zonder dat het in een nieuw venster wordt geplaatst.
74. De traceringsoptie is ongeldig.
75. Het opgegeven pull-abonnement is niet geconfigureerd met een synchronisatieagenttaak.
76. Fout bij het converteren van %1 naar %2 omdat het resultaat wordt afgebroken.
77. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt omdat kolom %1 niet hetzelfde door de .NET-gebruiker gedefinieerde type heeft in tabellen %2 en %3.
78. Toewijzingen in de RECEIVE-projectie zijn niet toegestaan in combinatie met de INTO-component.
79. De conversie van de %1-waarde %2 heeft geleid tot een overloop van een kolom voor gehele getallen. De maximale waarde voor gehele getallen is overschreden.
80. Voor de functie is een proces-id vereist.
81. Laat gebonden bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd voor typen of methoden waarvoor ContainsGenericParameters true is.
82. FTP-verbinding#X loslaten.
83. De parameter @rowcount_only moet de waarde 0,1 of 2 hebben. 0=7.0 compatibele controlesom. 1=alleen rowcounts controleren. 2=nieuwe controlesomfunctionaliteit van versie 8.0.
84. De sleutelwaarden van de console moeten liggen tussen 0 en 255.
85. De voorziening heeft aangegeven dat een ongeldige handle is gebruikt.
86. %1DTD's kunnen niet worden gemaakt in XQuery
87. Het wachtwoordbeleid is bijgewerkt.
88. Het AES-coderingsalgoritme wordt alleen ondersteund door Windows XP, Windows Server 2003 en latere versies.
89. De status van MS DTC Global (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is ongeldig.
90. Het oorspronkelijke aantal van de semafoor moet hoger dan of gelijk aan nul zijn en lager dan het maximum aantal.
91. Heterogene-abonneeserver %1 kan geen abonnement toevoegen voor heterogene-publicatieserver %2 omdat de synchronisatiemethode van de publicatie niet character, concurrent_c of database snapshot character is.
92. Kan de eigenaar van een geïndexeerde weergave niet wijzigen.
93. De stroom is niet geldig.
94. De mislukte assembly of het mislukte AppDomain is:
95. Kan de map niet maken.
96. eventId is niet geldig. Gebruik AddAutomationFocusChangedEventHandler om te luisteren naar focuswijzigingen.
97. Bijwerken van cachekoppen wordt onderdrukt voor 304, de nieuwe koppen voegen niets toe.
98. De INSERT-instructie bevat meer kolommen dan er waarden zijn opgegeven in de VALUES-component. Het aantal waarden in de VALUES-component moet overeenkomen met het aantal kolommen in de INSERT-instructie.
99. %1 is niet geconfigureerd als distributiedatabase.
100. Kan niet alle logboekbestanden activeren of scannen voor database %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions