English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

601. FTP-aanvraagmethode=Methodenaam.
602. Herstel naar een bepaald tijdstip wordt niet ondersteund in deze editie van SQL Server. Zie Books Online voor meer informatie over de functies die worden ondersteund in de verschillende edities van SQL Server.
603. Kan de querysjabloon niet genereren omdat @querytext geen geldige query bevat.
604. Ongeldig label in ILGenerator.
605. SQL-webassistent: de waarde voor @username is niet geldig.
606. Met uitzondering van openen en sluiten kunnen op een gesloten mediaspeler geen geldige bewerkingen worden uitgevoerd.
607. Het systeem kan niet voldoende van de database activeren om het logboek opnieuw op te bouwen.
608. Kan geen gegevens lezen uit de http-invoerstroom.
609. Artikelen kunnen alleen worden toegevoegd of gewijzigd op de publicatieserver.
610. De naamruimte-URI is te lang: %1.
611. Eigenschap of veld %1 voor type %2 in assembly %3 is statisch.
612. URI-indelingen worden niet ondersteund.
613. Replicatie: de gegevensvalidatie voor de abonneeserver is gelukt
614. Er is een niet-herkende ManipulationMode-vlag aangetroffen.
615. Opgegeven waarde bevat ongeldige niet-ASCII-tekens.
616. SQL-webassistent: er is een interne fout opgetreden. Kan de opgegeven codetabel niet vertalen.
617. Gebied %1 kan niet worden gedeeld. De map met gedeelde gebieden is vol. Voer de transactie opnieuw uit. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de technische support.
618. Het aantal rijen met wijzigingen in behandeling heeft de limiet overschreden die is opgegeven met de eigenschap DBPROP_MAXPENDINGROWS.
619. %1 is niet toegestaan als een database zich in de status %2 bevindt.
620. Kan geen heterogene metagegevens ophalen. Controleer de verbindingsgegevens
621. De parameter @dynamic_snapshot_location mag niet uit een lege tekenreeks bestaan.
622. De wachtrij voor dit abonnement met queue_id = %1 is niet leeg. Voer de agent voor weergave van de wachtrij opnieuw uit om te zorgen dat de wachtrij leeg is voordat u de modus van [queued] instelt op [immediate].
623. Onbekende status %1 van de Reenlist-aanroep in rm_resolve.
624. Gegevenstype %1 is ongeldig voor namen van transacties of opslagpunten. Toegestane gegevenstypen zijn char, varchar, nchar, varchar(max), nvarchar en nvarchar(max).
625. Index %1 voor tabel %2 (opgegeven in de FROM-component) bestaat niet.
626. De waarde van het argument Weight moet tussen 0,0 en 1,0 liggen.
627. Back-up
628. Exemplaarnamen die worden gebruikt voor het schrijven van aangepaste tellers, moeten korter dan 127 tekens zijn.
629. De abonnementen zijn als niet-actief gemarkeerd. U moet de topologie rond dit knooppunt opnieuw opbouwen. Raadpleeg de peer-to-peer-documentatie voor meer informatie.
630. De opgegeven agent_id %1 of agent_type %2 vormt geen geldig paar voor de controle van de back-upfunctie voor logboekbestanden.
631. ALTER ASSEMBLY is mislukt omdat het kenmerk IsFixedLen van het type %1 gewijzigd zou worden in de bijgewerkte assembly. Het kenmerk IsFixedLen mag niet worden gewijzigd door permanente typen.
632. StrongName kan geen lege tekenreeks bevatten voor de assembly-naam.
633. Kan niet bulksgewijs laden. Opmaakbestand %1 bevat een ongeldig aantal kolommen.
634. Het type of de methode heeft Y generieke parameter(s), maar er zijn X generieke argumenten opgegeven. Er moet een generiek argument worden opgegeven voor elke generieke parameter.
635. De berichten in de wachtrij met de id %1 verwijzen naar de ongeldige conversatiehandle %2.
636. XML_STRRESOURCE_MASK
637. Kan geen handtekening toevoegen of weghalen voor %1 omdat alleen modules kunnen worden ondertekend.
638. Bulksgewijs kopiëren naar een tabel met sql_variant-kolommen wordt niet ondersteund voor oudere versies dan SQL Server 2000.
639. %1Het vereiste kenmerk 'base' ontbreekt
640. De brontekenreeks is niet lang genoeg. Controleer sourceIndex en aantal.
641. Kan methode Register niet vinden in type Typenaam in assembly Assembly-naam .
642. Het opgegeven geheugengebied is ongeldig.
643. Minimale verwerkingslevensduur in seconden
644. Het aantal querymeldingen heeft de interne limiet van het maximum aantal objecten bereikt.
645. Het toevoegen van een codering aan de servicehoofdsleutel is mislukt. Er bestaat al een codering door de computersleutel.
646. Mogelijk is de matrix niet leeg.
647. Het spiegelen van databases kan niet worden ingeschakeld. Op een van de partners is database %1 een database die automatisch wordt gesloten.
648. Certificaat ontvangen van gemachtigde van client.
649. De hoofddatabase is hersteld. SQL Server wordt afgesloten.
650. %1Het type van de operand van %2 is ongeldig
651. Het item bestaat niet in het opgegeven bereik {ItemId: %1, Scope: %2}.
652. Aangepaste replicatieprocedures voor het artikel %1:
653. Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van een cookie aan deze container.
654. %1In deze versie van de server is \lquote cast as %2\rquote niet beschikbaar. Gebruik de syntaxis \lquote cast as ?\rquote .
655. De grootte van FILESTREAM-logboekbestand %1 moet groter dan of gelijk zijn aan 1 MB.
656. Het beveiligingsbeleid voor een assembly evalueren
657. Computernaam is vereist
658. Er is een ongeldige waarde opgegeven voor parameter %1 = %2.
659. Kan weergave of functie %1 niet bijwerken omdat de definitie de DISTINCT-component bevat.
660. Er is een back-up van de database gemaakt op een server waarop versie %1 wordt uitgevoerd. Die versie is niet compatibel met deze server, waarop versie %2 wordt uitgevoerd. Herstel de database op een server waarop de back-up wordt ondersteund of gebruik een back-up die compatibel is met deze server.
661. De parameters die zijn verstrekt voor de batch, zijn ongeldig.
662. handtekening
663. De database inschakelen voor SQL-cacheafhankelijkheid.
664. De indeling van de antwoordtekenreeks X is onjuist.
665. Versieparameters moeten groter dan of gelijk aan nul zijn.
666. De huidige beveiligingscontext kan niet worden teruggedraaid met deze instructie. Er is al dan niet een cookie nodig bij de instructie 'Revert', afhankelijk van de manier waarop de context is ingesteld met de instructie 'Execute As'.
667. Kan Disable Trigger All niet uitvoeren voor tabel %1 omdat deze behoort tot een bij te werken publicatie. Geef de triggernaam van de afzonderlijke gebruiker op en probeer het opnieuw.
668. Operator %1 is niet ingeschakeld en kan daarom geen meldingen ontvangen.
669. De syntaxis bij %1 is onjuist. Mogelijk moet u het compatibiliteitsniveau van de huidige database instellen op een hogere waarde om deze functie in te schakelen. Zie de help voor de opgeslagen procedure sp_dbcmptlevel.
670. Publicatie %1 is niet ingeschakeld om een onafhankelijke agent te gebruiken.
671. Moduleargument moet een ModuleBuilder zijn.
672. Publicatieserver %1, publicatiedatabase %2 en publicatie %3 zijn geen geldige synchronisatiepartners.
673. Kan %1 niet maken voor de weergave %2 omdat deze meer dan een APPLY bevat. Een mogelijkheid is de weergave niet te indexeren of maar één APPLY te gebruiken.
674. ApplicationName moet worden ingesteld voordat DynamicBase kan worden ingesteld.
675. De proces-id %1 is afgebroken door de host %2, hostproces-id %3.
676. Kan een rij die groter is dan de paginaomvang niet in een hash-tabel invoegen. Verzend de query opnieuw met de ROBUST PLAN-optimalisatieaanwijzing.
677. Waarschuwing: alle huidige vulbewerkingen met volledige tekst voor de volledige-tekstcatalogus %1 (%2) in de database %3 (%4) zijn onderbroken. Redencode: %5. Fout: %6. Als dit bericht regelmatig wordt weergegeven, raadpleegt u Books Online voor hulp bij het verbeteren van de prestaties van het indexeren.
678. %1.%2.%3: de SqlFacetAttribute-eigenschappen Precision en Scale moeten in combinatie worden gebruikt.
679. Kan rid van geleverde gegevens niet lezen (kolomnaam ontbreekt, lezerobject is null of gegevens zijn beschadigd). De index is mogelijk beschadigd.
680. De toegang tot de externe server wordt geweigerd omdat de huidige beveiligingscontext niet wordt vertrouwd.
681. Deze Visual kan het gegeven punt niet transformeren.
682. Het laden de runtime-omgeving voor het proxyscript die afkomstig is uit de assembly Microsoft.JScript, is mislukt.
683. Versiewaarde moet positief zijn.
684. De cultuurnaam kan geen lege tekenreeks zijn.
685. Scalaire variabele %1 moet worden gedeclareerd.
686. De te coderen tekenreeks mag geen null-tekens bevatten.
687. Er is onvoldoende ruimte beschikbaar op schijfvolume %1 om de database te maken. Voor de database zijn nog %2 bytes vereist, terwijl %3 bytes beschikbaar zijn.
688. %1Er is geen kenmerk met de naam @%2:%3
689. De berichttekst voldoet niet aan de geconfigureerde validatie.
690. Een argument van een groepeerfunctie komt niet overeen met één van de expressies in de GROUP BY-component.
691. Kan informatie over het niveau niet ophalen
692. Er wordt geprobeerd het LOB groter te laten worden dan de toegestane maximumgrootte van 2.147.483.647 bytes.
693. Dit type Collection ondersteunt geen wijzigingen aan de SourceCollection vanuit een andere thread dan de dispatcher-thread.
694. Tekenreeks van logboekinvoer is te lang. Een tekenreeks die in het gebeurtenislogboek wordt geschreven, kan niet langer dan 32766 tekens zijn.
695. DBMS %1 %2 bestaat niet.
696. Het ontvangen bericht is verzonden door een Initiator-service, maar het berichttype %1 is gemarkeerd als SENT BY TARGET in het contract.
697. %1 kan niet worden gemaakt op weergave %2. Functie %3 levert niet-deterministische resultaten op. Gebruik een deterministische systeemfunctie of wijzig de door de gebruiker gedefinieerde functie zodat deze deterministische resultaten oplevert.
698. Thread X is gevonden, maar proces Y is niet gevonden.
699. Regel op specifieke bewerkingen toepassen.
700. De aanwijzing %1 voor het object %2 is ongeldig.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions