English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

2801. %1Type-specificatie verwacht, %2 gevonden.
2802. Brontabel %1 is niet gevonden in %2.
2803. Hiermee wordt opgegeven hoeveel minuten de TCP/IP-netwerkverbinding tussen de webserver en de statusserver inactief kan zijn voordat de sessie wordt afgesloten.
2804. De validatie van het wachtwoord is mislukt. Het wachtwoord voldoet niet aan de beleidsvereisten van Windows omdat het niet complex genoeg is.
2805. De binnenkomende TDS (Tabular Data Stream) RPC-protocolstroom (Remote Procedure Call) is onjuist. Parameter %1 (%2): de RPC heeft de markering voor ongewijzigde metagegevens, maar het gegevenstype 0x%3 heeft een maximumlengte die verschilt van de lengte die de laatste keer is verzonden.
2806. Geen van de ontdekte en opgegeven adressen komen overeen met de adresfamilie van de socket.
2807. Onverwachte type-id X. Type-id's moeten sequentieel zijn.
2808. Type moet van het type Delegate zijn afgeleid.
2809. De herstelbewerking kan niet worden voortgezet. Bestand %1 kan niet worden geschreven. Controleer of alle bestanden in de database kunnen worden geschreven.
2810. Lid is niet gevonden.
2811. --- Einde van intern uitzonderingsstackpad ---
2812. Bij te werken abonnementen: INSERT- en DELETE-bewerkingen worden alleen ondersteund als de gepubliceerde tabel een timestamp-kolom bevat.
2813. XML-ontleding: regel %1, teken %2, decimaal teken verwacht
2814. Kan compressor niet initialiseren.
2815. Tabelfout: object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5). De pagina %6 is niet gevonden in de scan hoewel ernaar wordt verwezen door de bovenliggende %7 en vorige %8. Controleer eventuele vorige fouten.
2816. Kan geen IIS-opnamemap opvragen.
2817. Kan openbaar synoniem %1 niet maken.
2818. Voor tabel %1 is al een primaire sleutel gedefinieerd.
2819. Database %1 wordt hersteld naar het tijdstip van databasemomentopname %2 met splitspunt LSN %3 (0x%4). Dit bericht dient alleen ter informatie; u hoeft niets te doen.
2820. Volume verhogen
2821. Impliciete conversie van gegevenstype %1 naar %2 is niet toegestaan. Gebruik de functie CONVERT om deze query uit te voeren.
2822. De instructies READEXT, WRITETEXT en UPDATETEXT kunnen niet worden gebruikt met weergaven, externe tabellen en ingevoegde of verwijderde tabellen binnen triggers.
2823. %1 is mislukt omdat parameter %2 niet null mag zijn en geen uitvoerparameter is.
2824. Twee versies van assembly %1 kunnen niet tegelijk bestaan in database %2. Behoud één versie en haal de andere weg.
2825. %1 is geen ondersteund Help-onderwerp. U kunt de lijst met ondersteunde onderwerpen opvragen met sp_replhelp N'helptopics'.
2826. Syntaxisfout, opdracht niet herkend
2827. De publicatie %1 heeft de volgende eigenschap: %2. Deze instelling wordt genegeerd door abonneeservers van SQL Server met een lagere versie dan %3.
2828. De ALTER TABLE SWITCH-instructie is mislukt. Tabel %1 heeft een andere instelling voor de tabeloptie Large Value Types Out Of Row dan tabel %2.
2829. Het servicecontract %1 moet ten minste één bericht hebben van het type SENT BY INITIATOR of ANY.
2830. Er is een fout opgetreden bij het onderhandelen over het aanmeldingsprotocol.
2831. De bewerking heeft een stack-overloop veroorzaakt.
2832. Klik op Voltooien om het distributiepakket te maken.
2833. Er is een onherstelbare fout opgetreden tijdens het lezen van de invoerstroom van het netwerk. De sessie wordt beëindigd.
2834. Gegevenstype %1 is ongeldig voor retourwaarden.
2835. %1Er is geen functie %2()
2836. De bewerking is dubbelzinnig omdat de machtiging meerdere id's vertegenwoordigt.
2837. De opgegeven drempel voor het maken van een woordenboek valt buiten het bereik.
2838. Er is een fout opgetreden tijdens het uitbreiden van *: er is een onvergelijkbare kolom gevonden in een onderliggende tabel of weergave.
2839. Onbekende externe fout.
2840. De testverbinding met publicatieserver [%1] is mislukt. Controleer de verificatiegegevens.
2841. Kan bestands-id %1 van database-id %2 niet verkleinen omdat de doelomvang (%3 kB) groter is dan de werkelijke bestandsomvang (%4 kB).
2842. Ongeldige artikelstatus %1 is opgegeven bij het toevoegen van artikel %2.
2843. Opstartparameters in het register:
2844. X is geen Visual3D.
2845. Ongeldige voorwaardelijke (?(...))-expressie.
2846. Activering is uitgeschakeld voor de wachtrij met de id %1.
2847. Het starten van de thread voor het asynchroon vullen van de cursorwerktabel is mislukt.
2848. Gebruik van backbuffer voldoet niet aan de vereisten voor het brontype.
2849. Database %1 kan niet worden geopend omdat deze off line is.
2850. Er is geen geldige opdrachtregel gevonden voor de dynamische-momentopnametaak met job_id %1 voor publicatie %2.
2851. De beperking voor type %1 is ongeldig. Het element in het beperkte type mag niet nillable zijn als het overeenkomstige element in het basistype dit niet is.
2852. Het opgegeven masker bevat ongeldige tekens.
2853. Selecteer een datum
2854. Niet-herkende OS PlatformId.
2855. %1 is een niet-ondersteunde Open Data Services-API.
2856. Kan geen procedure voor replicatie maken met een hoger groepsnummer dan één.
2857. MSBUILD: fout MSB1018: uitbreidingsniveau is niet geldig.
2858. Fout 0x%1 (NT-statuscode) is opgetreden toen de SQL-server de registratiemodus van bronbeheer van het transactionele bestandssysteem op %2 probeerde te wijzigen van %3 in %4.
2859. De tijdstempel (gewijzigd in %1) geeft aan dat de rij door een andere gebruiker is bijgewerkt.
2860. Token {0:x} is geen geldig MemberInfo-token in het bereik van module {1}.
2861. Een uitgestelde query naar ophaalwaarden van UDT-instanties mag alleen verwijzen naar een kolom van het type groot object of grote waarde.
2862. Er is een beschadigd bericht ontvangen. De MIC en sessiesleutel-id hebben de status ongeldig. Dit probleem is opgetreden in het bericht met conversatie-id %1, initiator: %2 en berichtsequentienummer: %3.
2863. Geldige waarden voor de opvulfactor liggen tussen 0 en 100.
2864. Lengte van de ACL (Access Control List) is groter dan het toegestane maximum.
2865. taak
2866. HANDTEKENING VAN DE BEVEILIGINGS-HEADER
2867. Toepassingsrollen kunnen alleen op het ad-hoc-niveau worden geactiveerd.
2868. Eigenschap %1 kan niet worden gebruikt voor momentopnamebestanden van databases.
2869. De waarde van parameter %1 moet %2 zijn. Andere waarden zijn gereserveerd voor opgeslagen replicatieprocedures.
2870. Voor publicatie %1 bestaat al een dynamische-momentopnametaak met de opgegeven waarden voor dynamic_filter_login en dynamic_filter_hostname.
2871. Index %1 van tabel %2 is gemarkeerd als uitgeschakeld. Genereer de index opnieuw om deze on line te brengen.
2872. De kolom %1 is meerdere keren opgegeven in de kolomlijst van de UNPIVOT-operator.
2873. Ongeldige typeattributen. Een type kan niet zowel abstract als definitief zijn.
2874. Kan geen parameters toevoegen aan @querytext.
2875. Meerdere abonnementen per partitie zijn niet toegestaan zijn voor publicatie %1 omdat er artikelen zijn die @partition_options = 3 gebruiken.
2876. Het algoritme van de certificaatsleutel wordt niet ondersteund.
2877. Functie %1 kan niet voor een externe gegevensbron worden gebruikt.
2878. Het opvragen van PREPARE-gegevens voor MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is mislukt: %1.
2879. Eigenschapsaccessor X voor object Objectnaam heeft de volgende uitzondering veroorzaakt: Y
2880. Y is geen geldige waarde voor X.
2881. Op een publicatie kan alleen een abonnement worden gemaakt als de publicatie minimaal één artikel bevat.
2882. Bestandsgroep %1 is ongeldig.
2883. Kan de controle niet opnieuw starten van tabel %1 HRESULT = 0x%2.
2884. Ongeldige kopnaam
2885. De functiehandtekening van de methode FillRow (zoals aangeduid door SqlFunctionAttribute.FillRowMethodName) komt niet overeen met de SQL-declaratie voor de tabelgewaardeerde CLR-functie %1 wegens kolom %2.
2886. INSERT in een identiteitskolom is niet toegestaan voor tabelvariabelen.
2887. Er bestaat geen koppeling met de opgegeven naam.
2888. Ongeldige LDML-documentindeling.
2889. Kan niet naar bestand %1 schrijven. Controleer of u gemachtigd bent om te schrijven, of het bestandspad geldig is en of het bestand niet al bestaat.
2890. De back-upfunctie voor logboekbestanden wordt ondersteund door de edities Enterprise, Developer, Standard en Workgroup van SQL Server. Dit exemplaar van editie %1 ondersteunt de functie niet.
2891. De bewerking is niet toegestaan voor objecten van het type Typenaam. Gebruik alleen objecten van het type Typenaam.
2892. Assert, Deny en PermitOnly worden niet ondersteund voor methoden met een Vararg-aanroepconventie.
2893. Microsoft SQL Server Subscriber Always Wins Conflict Resolver
2894. Kan niet bulksgewijs laden. Opmaakbestand %1 bevat een ongeldig kolomnummer.
2895. parameteroptie
2896. Kan een verdachte database niet loskoppelen. De database moet worden gerepareerd of weggehaald.
2897. Gepartitioneerde weergave %1 kan niet worden bijgewerkt omdat tabel %2 een index heeft op een berekende kolom.
2898. De distributieagent voor dit abonnement bestaat al (%1).
2899. Kan deze actie niet uitvoeren voor een taak waarvan u geen eigenaar bent.
2900. De activeringsgebruiker met de id %1 is ongeldig, maar er wordt naar verwezen door de wachtrij met de id %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions