English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Dutch to get their english version

1501. Geef @plan_id of @plan_name op.
1502. Geen items gevonden in msdb..sysreplicationalerts.
1503. Het argument kan niet gelijk aan X zijn.
1504. Tellernaam van het prestatiemeterobject.
1505. Er is een fout opgetreden: DBCC DBREPAIR REMAP is mislukt voor database %1 (apparaat %2).
1506. Kan geen contact maken met de MS DTC-service (Microsoft Distributed Transaction Coordinator). Start deze service als u de functies voor gedistribueerde transacties wilt gebruiken.
1507. In deze context %1 kunnen namen van statistieken niet worden opgegeven voor optie %2.
1508. Escapeteken %1 is ongeldig.
1509. Geef de @name, de @id of de @loginname op van de taken die u wilt verwijderen.
1510. Het opgegeven bronobject moet een synoniem zijn als het is gepubliceerd als een artikel van het type 'synonym schema only'.
1511. Kan de instellingen niet opslaan
1512. X is geen geldige index in de verzameling.
1513. Om vanuit een .config-bestand gebruikt te worden moet het kanaaltype Typenaam een constructor met de vorm X hebben.
1514. Voor peer-to-peer-topologieën moeten de artikelen in de publicaties op alle knooppunten overeenkomen voordat wordt gesynchroniseerd. De artikelen in publicatie [%1].[%2].[%3] komen niet overeen met de artikelen in [%4].[%5].[%6].
1515. %1 ASSEMBLY is mislukt omdat een andere versie van assembly %2, waarnaar wordt verwezen door assembly %3, al in de database aanwezig is.
1516. XML-ontleding: regel %1, teken %2, XML: ruimte bevat een ongeldige waarde
1517. Object moet van het type Int16 zijn.
1518. De e-mailwachtrij is gestopt door de aanmelding %1.
1519. Kan de assembly niet laden
1520. Kan trigger %1 niet maken voor weergave %2. Deze is gedefinieerd met CHECK OPTION.
1521. Waarschuwing: de huidige vulbewerking is noodzakelijk om een actuele index te garanderen. Stop het bijhouden van wijzigingen indien nodig eerst en deactiveer vervolgens de vulbewerking voor de volledige-tekstindex.
1522. Waarschuwing: de opgegeven partitie %1 voor de tabel %2 in de instructie ALTER TABLE SWITCH is genegeerd omdat de tabel niet is gepartitioneerd.
1523. Naar beperking %1 wordt verwezen door tabel %2, referentiesleutelbeperking %3.
1524. CryptoAPI-functie %1 is mislukt met fout 0x%2: %3
1525. Nieuwe provider
1526. Methoden voor xml-gegevenstypen zijn niet toegestaan in regels. De fout is opgetreden bij tabel %1.
1527. Het inhoudsmodel van het type %1 bevat twee elementen met dezelfde naam %2 en verschillende typen, 'nillability' of waardebeperkingen.
1528. Ongeldige syntaxis.
1529. Onverwachte assembly-id X. Assembly-id's moeten sequentieel zijn.
1530. Onverwachte fout tijdens het vrijgeven van toepassingsvergrendeling.
1531. Voor de database wordt het eenvoudige herstelmodel gebruikt. De gegevens in de back-up zijn niet consistent met de huidige status van de database. Er moeten meer gegevens worden hersteld voordat de database kan worden hersteld. Herstel een volledige bestandsback-up die is gemaakt nadat de gegevens als alleen-lezen zijn gemarkeerd of herstel de laatste basisback-up voor de doelgegevens, gevolgd door een differentiële bestandsback-up.
1532. Poging tot maken van verbinding met de externe activator is mislukt met uitzondering X.
1533. U moet een artikelnaam opgeven.
1534. Het abonnement op querymeldingen %1 kan niet worden verwijderd omdat het niet bestaat of al is verwijderd.
1535. Publicatie %1 kan niet worden toegevoegd aan database %2 omdat er al een publicatie met een lager compatibiliteitsniveau bestaat.
1536. De machtiging voor gebeurtenislogboek is onbeperkt.
1537. AnimationTimeline van het type Typenaam kan niet worden gebruikt voor het animeren van de eigenschap X van type Typenaam.
1538. Het logboek in deze back-upset bevat bulksgewijs geregistreerde wijzigingen. Herstel naar een bepaald tijdstip is verboden. De database is vooruitgerold naar het einde van het logboek.
1539. Eerste controles van systeemtabel: object-id %1. Lus in gegevensketen geconstateerd op %2. De CHECK-instructie is afgebroken als gevolg van een onherstelbare fout.
1540. Gestarte uitvoeringen per seconde
1541. Het bouwen van een huffman-boomstructuur met behulp van de lengtematrix is mislukt. De stroom is mogelijk beschadigd.
1542. Het object wordt al geïnitialiseerd.
1543. Kan geen nieuwe database maken of koppelen omdat het aantal bestaande databases het toegestane maximum heeft bereikt: %1.
1544. Ongeldige waarde Y voor parameter X.
1545. Kan aanmeldingen met blanco wachtwoorden niet inschakelen.
1546. Voor eigenschap %1 moeten @force_invalidate_snapshot en @force_reinit_subscription worden ingesteld op true
1547. Kan de initialisatiestatus niet meer dan één keer instellen.
1548. SQL Server kan de optie NO_BUFFERING niet gebruiken tijdens I/O omdat de sectorgrootte van het hoofdbestand, %1, onjuist is. Verplaats het hoofdbestand naar een station met een juiste sectorgrootte.
1549. Kan de eigenschap Item alleen gebruiken bij singletonvelden.
1550. aantal overgebrachte bytes is onvoldoende
1551. > wordt verwacht.
1552. De opgegeven sleutel is een bekende zwakke sleutel voor X en kan niet worden gebruikt.
1553. Assembly was niet volledig vertrouwd.
1554. Waarschuwing: kolom %1 bestaat niet in de verticale partitie.
1555. Kan de DDL-trigger voor samenvoegingsreplicatie voor het repliceren van de gebeurtenis %1 niet toevoegen
1556. Van de primaire bestandsgroep kan geen back-up als een bestandsback-up worden gemaakt. Voor de database is het herstelmodel SIMPLE opgegeven. U kunt eventueel een gedeeltelijke back-up maken door READ_WRITE_FILEGROUPS op te geven.
1557. Het XML-gegevenstype is beschadigd.
1558. Er is een fout opgetreden in de weergavethread met een door de gebruiker geleverde shader.
1559. Verificatie is mislukt omdat de andere partij de transportstroom heeft gesloten.
1560. Er wordt geprobeerd de sessie opnieuw te starten met behulp van het door de gebruiker opgegeven certificaat: X.
1561. %1 is geen geldige waarde voor parameter %2. De waarde moet een positief geheel getal zijn.
1562. MSBUILD: fout MSB1011: u dient op te geven welk project- of oplossingsbestand moet worden gebruikt, aangezien deze map meer dan één project- of oplossingsbestand bevat.
1563. Deze stap is mislukt omdat kolom %1 zich niet in de verticale partitie bevindt.
1564. Onvolledig verificatiebericht ontvangen. Andere partij heeft de verbinding waarschijnlijk verbroken.
1565. startIndex moet minder zijn dan de lengte van de tekenreeks.
1566. De isolatietransactie \lquote snapshot\rquote kan database %1 niet openen omdat snapshot-isolatie niet is toegestaan in deze database. Gebruik ALTER DATABASE om snapshot-isolatie toe te staan.
1567. een ORDER BY-component
1568. Interne fout in de queryprocessor: het plan dat voor uitvoering is geselecteerd, biedt geen ondersteuning voor de geactiveerde en opgegeven uitvoeringsroutine.
1569. De externe server heeft een fout geretourneerd: X.
1570. Niet-ondersteunde UI Automation-gebeurteniskoppeling.
1571. Kan de optie niet weghalen omdat de optie niet is opgegeven op %1.
1572. Object-id %1, index-id %2, partitie-id %3, cluster-id %4 (type %5), indexgebieden %6, pagina's %7, gemengde gebiedspagina's %8.
1573. U kunt de opties CASCADE, WITH GRANT of AS niet opgeven met instructiemachtigingen.
1574. Het opgegeven pad, de bestandsnaam of beide zijn te lang. De volledig gekwalificeerde bestandsnaam moet minder dan 260 tekens bevatten en de mapnaam minder dan 248 tekens.
1575. De voorzieningsreeks van de massagegevensbron bevat een syntaxisfout bij tekenpositie %1. %2 wordt verwacht, maar %3 is gevonden.
1576. De opgegeven %1 (%2) bestaat al.
1577. De InkSerializedFormat-bewerking is mislukt.
1578. Het bestand van de aangepaste cultuur X is beschadigd. Probeer de registratie van deze cultuur ongedaan te maken.
1579. Relateren aan %1 %2 niet mogelijk vanwege %3.
1580. De verbinding kan niet tot stand worden gebracht. Het eindpunt is niet gevonden. Dit kan gebeuren als een eindpunt wordt weggehaald terwijl wordt geprobeerd een verbinding tot stand te brengen. Probeer een verbinding tot stand te brengen met een ander eindpunt op de server.%1
1581. Het bestand %1 is gedecomprimeerd.
1582. %1Type %2 is geen atomisch type
1583. De reservering voor de HTTP-naamruimte (%1) is verwijderd. Als er eindpunten zijn gekoppeld aan deze naamruimte, blijven deze aanvragen ontvangen en verwerken totdat de server opnieuw wordt gestart.
1584. Er is meer dan een beperking van kolom %1 opgegeven voor de kolom %2, tabel %3.
1585. Voor het uitstellende laadprogramma X is vereist dat Y wordt geïmplementeerd in de IServiceProvider.
1586. Er is een sorteerconflict opgetreden dat wordt veroorzaakt door sorteercomponenten met verschillende sorteringen %1 en %2.
1587. Dit doorgestuurde bericht is weggehaald omdat het bericht niet kan worden bezorgd binnen de TTL van het bericht. Dit kan betekenen dat de doorstuurroute onjuist is geconfigureerd of dat de bestemming niet beschikbaar is.
1588. Kan bestand %1 niet maken. Gebruik WITH MOVE om een geldige fysieke bestandsnaam op te geven. Gebruik WITH REPLACE om een bestaand bestand te overschrijven.
1589. Geen toegang tot interne buffer van MemoryStream.
1590. KILL SPID WITH COMMIT/ABORT wordt niet ondersteund door Microsoft SQL Server 2000. Gebruik Microsoft Distributed Transaction Coordinator om gedistribueerde transacties op te lossen.
1591. Aanroepen van code zonder begeleiding toestaan
1592. Er bestaat al een eindpunt van het gevraagde type. Er wordt slechts één eindpunt van dit type ondersteund. Gebruik ALTER ENDPOINT of wis het bestaande eindpunt met DROP en voer de instructie CREATE ENDPOINT uit.
1593. Ongeldige map, X.
1594. %1Er is geen element met de naam %2 in het type %3
1595. asymmetrische sleutel
1596. Kan niet meer metagegevensblokken van het hoogste niveau toevoegen.
1597. Foutopsporing kan niet worden gestart.
1598. Geen aanvraagkoppen gevonden in de cachemetagegevens die moeten worden getest op het cacheantwoord Vary-kop.
1599. Kan geen identiteitskolom toevoegen omdat de tabel voor samenvoegreplicatie is gepubliceerd.
1600. Er bevinden zich geen rijen in de huidige ophaalbuffer.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions